İsveç'te Asgari Ücret ve Maaşlar

2023'te İsveç’te Asgari Ücret ve Ortalama Maaşlar

İsveç'te asgari ücret İsveç hükümeti tarafından yasalarla düzenlenmemiştir. İsveç’te işverenler, asgari ücret düzenlemelerine tabi olmadıkları için çalışanlara verilecek maaşları toplu pazarlık yöntemi ile kararlaştırmaktadır.

İsveç'te çalışan kişilere verilen maaşlar ve saatlik ortalama ücretler, pek çok Avrupa ülkesinde görüldüğü gibi kişilerin refah içerisinde yaşamalarına yetecek ölçüde ayarlanmaktadır. İsveç ortalama maaş miktarı ayda yaklaşık 18.000- 26.000 İsveç kronu arasında değişiklik göstermektedir.

İsveç, işgücünün önemsendiği ve cinsiyet ve sınıf eşitliğinin teşvik edildiği bir Avrupa ülkesi olarak bilinmektedir. İsveç ortalama maaş miktarının bireyleri desteklemesinin yanı sıra, İsveç esnek çalışma saatleri ile dünya çapında ün kazanmaktadır. İsveç kültüründe fazla mesai kavramı bulunmamakta ve sağlıklı bir iş- yaşam dengesi kurulmaktadır.

İsveç'te Asgari Ücret Ne Kadardır?

İsveç’te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır. İsveç’te çalışanlara verilecek ücret oranları işverenlerle müzakere edilerek veya toplu bir sözleşmede anlaşılarak çalışma yılı başında kararlaştırılmaktadır. İsveç’in asgari ücret oranı en son 1 Ocak 2013’te değiştirilmiştir.

İsveç'te Maaşlar Ne Kadardır?

İsveç, belirlenmiş bir asgari ücret miktarı olmayan sayılı Avrupa ülkesinden biridir. İsveç maaşları 6.400 İsveç kronundan 210.300 İsveç kronuna kadar değişkenlik gösteren bir aralığa sahiptir. İsveç’te çalışan kişiler saatlik 100- 110 İsveç kronu kazanabilmekte ve bu oran da yıllık 143.000 İsveç kronuna tekabül etmektedir.

2022 yılı itibarıyla en fazla kazandıran İsveç’te meslek maaşları programlama ve yazılım mühendisleri, bankacılar, finans uzmanları, borsacılar, emlakçılar, öğretmenler, hemşireler, uzman doktorlar ve mimarlara verilmektedir.

İsveç'te Doktor Maaşları Ne Kadardır?

İsveç'te Doktor Maaşları Ne Kadardır?
İsveç'te Doktor Maaşları Ne Kadardır?

İsveç’te doktor maaşları ayda ortalama olarak 106.000 İsveç kronu iken; yıllık ortalama olarak 1.248.445 İsveç kronunu bulmaktadır. İsveç doktor maaşı en düşük 38.900, en yüksek 179.000 İsveç kronuna ulaşmaktadır. İsveç’te istihdam edilen doktorların maaşları eğitim düzeylerine, meslekteki tecrübelerine, meslekte tamamladıkları yıla, cinsiyetlerine ve uzmanlık alanlarına göre değişiklik göstermektedir.

İsveç’te bir hastanenin acil bölümünde veya 24 saat sağlık hizmeti veren bir bölümünde çalışan doktorların maaşlarına ek olarak tutulan nöbet ve acil durum hizmeti primleri de eklenmektedir.

İsveç'te Hemşire Maaşı Ne Kadardır?

İsveç'te Hemşire Maaşı Ne Kadardır?
İsveç'te Hemşire Maaşı Ne Kadardır?

İsveç'te hemşire maaşları ayda ortalama olarak 37.700 İsveç kronudur. En düşük hemşire maaşı 20.000, en yüksek hemşire maaşı 57.300 İsveç kronunu bulmaktadır. Hemşireler İsveç’te yıllık ortalama 523.000 İsveç kronuna ulaşabilen bir gelir elde etmektedir.

İsveç’te hemşirelere verilen maaş ulaşım, konaklama gibi uygulanan yardım ve imkanlara ek olarak belirlenmektedir. İsveç hemşire maaşları deneyime, beceri düzeyine, cinsiyete ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

İsveç Mimar Maaşları Ne Kadardır?

İsveç mimar maaşları miktarının belirlenmesinde en önemli faktör meslek erbaplarının tecrübe düzeyidir. İsveç’te iki yıldan az deneyimi bulunan bir mimar ayda yaklaşık 36.000 İsveç kronu kazanabilmektedir. Tecrübeli bir mimar sektörüne bağlı olarak ayda 63.400’den 78.200 İsveç kronuna kadar kazanç elde edebilirken yılda ortalama 630.804 İsveç kronu kazanmaktadır.

İsveç'te Garson Maaşları Ne Kadardır?

İsveç’te garson maaşları aylık ortalama olarak en düşük 7.230’dan en yüksek 23.000 İsveç kronuna ulaşabilmektedir. İsveç’te garson maaşları; deneyime, becerilere, cinsiyete ve iş yerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

İsveç Yazılım Mühendisliği Maaşları Ne Kadardır?

İsveç yazılım mühendisi maaşları tecrübe ve beceri düzeyine göre şekillenmektedir. Yazılım mühendislerinin deneyimleri, eğitim- öğretim düzeyleri, sahip oldukları sertifikalar, uzmanlık bilgileri, sosyal zeka ve bir ekiple çalışma kabiliyeti meslekteki değerlerini artırmaktadır.

Stockholm’de çalışan bir yazılım mühendisinin ortalama aylık maaşı 46.000 İsveç kronudur ve yazılım mühendisleri ana maaşlarının üzerine projelerden ek kazanç elde edebilmektedir. Yazılım mühendislerinin İsveç’te en düşük maaş miktarı 21.000, en yüksek maaş miktarı 68.700 İsveç kronunu bulmakta ve yıllık ortalama 510.436 İsveç kronuna tekabül etmektedir.

İsveç Bilgisayar Mühendisi Maaşları Ne Kadardır?

İsveç'te çalışan bir bilgisayar mühendisi yılda yaklaşık 447.700 İsveç kronu kazanmaktadır. Bilgisayar mühendisleri İsveç’te aylık ortalama en düşük 42.800, en yüksek 60.900 İsveç kronu kazanabilmektedir. İsveç’te bilgisayar mühendislerinin gelirlerini meslekteki yetkinlikleri ve tecrübeleri belirlemektedir.

İsveç'te İşçi Maaşları Ne Kadardır?

İsveç'te İşçi Maaşları Ne Kadardır?
İsveç'te İşçi Maaşları Ne Kadardır?

İsveç işçi maaşları yılda ortalama olarak 433.860 İsveç kronuna ulaşabilmektedir. İsveç’teki işçi istihdamı ve maaş düzenlemesi tecrübe ve kalifiye olma üzerine kurulmuştur. İsveç’teki inşaat işçileri ortalama 7.549 İsveç kronu bonus kazanmaktadır. İsveç’te 1-3 yıllık deneyim sahibi bir inşaat işçisi yıllık ortalama 322.900 İsveç kronu kazanmaktadır. 8-9 yıllık tecrübe sahibi üst düzey bir inşaat işçisi İsveç’te yıllık olarak ortalama 525.815 İsveç kronuna varan maaş almaktadır.

İsveç Memur Maaşları Ne Kadardır?

İsveç memur maaşlarına nitelikleri ve deneyimleri göz önünde bulundurularak karar verilmektedir. İsveç’teki memur maaşları işgücünün büyüklüğüne, bütçeye, iş tanımının karmaşıklığına, performans neticesinde elde edilen verilere, yıllık değerlendirmelere ve eklenen diğer kriterlere bağlıdır.

İsveç’te memurlar aylık ortalama en düşük 38.500, en yüksek 46.400 İsveç kronu maaş alabilmektedir. İsveç’te çalışan memurların yıllık maaşları ortalama 462.000 İsveç kronunu bulabilmektedir.

İsveç Polis Maaşı Ne Kadardır?

İsveç polis maaşı tecrübe, derece, görev tehlikesi ve hiyerarşiye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İki yıldan az deneyimi bulunan bir polis memuru ayda yaklaşık 14.400 İsveç kronu kazanabilmektedir. İsveç’te çalışan polisler kıdemleri arttıkça en düşük 45.400 İsveç kronundan en yüksek 99.900 İsveç kronuna kadar maaşlarını artırabilmektedir.

İsveç'te Emekli Maaşı Ne Kadar?

İsveç'te Emekli Maaşı Ne Kadar?
İsveç'te Emekli Maaşı Ne Kadar?

İsveç’te elde edilen gelirin toplam %18.5’i her yıl kamu emeklilik hazinesine tahsis edilmektedir. İsveç emekli maaşı miktarı kişinin kaç yıl çalıştığına ve ne kadar kazanmış olduğuna bağlı olarak şekillenmektedir. İsveç'te emekli maaşları azami miktarı 44.375 İsveç kronu olarak belirlenmiştir.

İsveç İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İsveç işsizlik sigortası sistemi (arbetslöshetsförsäkring) iki ana başlık altında toplanır; bunlar temel sigorta ve gönüllü işsizlik sigortası sistemi olarak bilinmektedir.

İsveç’te iş usulüne uygun olarak temel iş gereksinimlerini karşılayan herkese temel sigorta bağlanmaktadır. İstihdam bürosuna kayıtlı ve iş arama planına dahil 20 yaşından büyük kişilere günde 320 İsveç kronu verilmektedir.

İsveç'te işçilerin yüzde 80'inden fazlasının katıldığı gönüllü işsizlik sigortası sistemi ve gönüllü fona üye olmayanlar ve serbest çalışanlar için nakit yardım planı bulunmaktadır. Geliri olmayan kişilere İsveç gönüllü işsizlik sigortası sistemi sayesinde sosyal yardım talep etme imkanı verilmektedir.

İsveç'te En Çok Kazanan 10 Meslek Hangileridir?

İsveç’te en çok kazanan meslekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MeslekOrtalama maaş
Avukat51.830 - 66.755 SEK
Yönetici27.599 - 68.178 SEK
Yazılım mühendisi450.200 - 48.447 SEK
Uzman doktor78.128 - 82.698 SEK
Üniversite profesörü68.903 - 71.232 SEK
Pilot61.092 - 71.639 SEK
Borsacı49.126 - 74.732 SEK
Hemşire38.143 - 43.020 SEK
CEO53.031 - 169.102 SEK
Emlakçı20.205 - 64.345 SEK

Sık Sorulan Sorular

İsveç'te çalışma ve meslek maaşları ile ilgili merkezimize sıklıkla sorulan sorulara ve yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

İsveç'te Nasıl İş Bulunur?

İsveç'te yabancı bir vatandaş olarak iş bulmak isteyen kişiler için kazançlı pek çok iş imkanı bulunmaktadır. İsveç’te işe başvururken öne çıkmayı sağlayan en iyi niteliklerden biri İsveççe bilmektir.

İsveç’te iş bulmak için geleneksel başvuru yöntemlerinin yanı sıra çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İnternet aracılığıyla İsveç iş ilanları bulmak ve başvuru için çevrimiçi seçenekleri kullanmak önemli bir seçenektir. İsveç'te bulunan uygun pozisyonlar için en iyi çevrimiçi iş arama siteleri Indeed.com ve Metro Jobb olarak öne çıkmaktadır.

Çevrimiçi iş ilanı sitelerine özgeçmişin yanı sıra bir niyet mektubu dahil ederek çalışan adayları arasında öne çıkma şansı yakalanabilmektedir. İsveç’teki iş ilanlarına başvururken neden ilgili pozisyona en uygun kişi olunduğunun işverene açıklanması gerekmektedir.

İsveç her yıl düzenli olarak ülkede eksikliği tespit edilen istihdam alanlarını çevrimiçi olarak resmi kanallardan paylaşmaktadır. İsveç’in talep listesinde bulunan meslek alanları genellikle vasıflı pozisyonlar olarak öne çıkmaktadır. Yetkinlikleri ve donanımları ile başarılı kişiler İsveç’in yayınladığı “eksiklik” listesinde kendi mesleklerini bulabilmektedir. İsveç “eksiklik” listesinde yer alan meslekler arasında eczacılık, lise öğretmenliği, inşaat/makine/elektrik mühendisliği, kimya, yazılım, diş hekimliği, uzman doktorluk ve profesörlük gibi alanlar yer almaktadır.

İş Aramak için İsveç'e Gidilebilir Mi?

Hayır, İsveç’te bulunmayan yabancı vatandaşların iş arama amacı ile İsveç’e gitme imkanı bulunmamaktadır.

İsveç’te bir eğitim kurumunda ileri düzeyde eğitim programı tamamlamak ve mezun olmak koşuluyla yabancı vatandaşlara İsveç mezun iş arama vizesi hakkı tanınmaktadır.

İsveç'te Ortalama Maaş Yaşam Masrafları için Yeterli Midir?

İsveç'in en pahalı şehri Stockholm'ün merkezinde dört kişilik bir aile, ayda yaklaşık 23.000 İsveç kronuyla rahatlıkla yaşayabilmektedir. Stockholm’de tek yaşamak isteyen bir kişi için 12,800 İsveç kronu yeterli gelmektedir. İsveç’in ikinci en büyük ve en pahalı şehri Göteborg'da dört kişilik bir aile 19.200 İsveç kronu ile yaşayabilirken tek kişi 10.420 İsveç kronu ile hayatını sürdürmektedir.

İsveç'te ortalama bir maaş ile yaşam masraflarını karşılamak aileyle veya tek yaşamaya bağlı olabilmektedir. Stockholm'de vergi tutarı düşüldükten sonra yaklaşık 32.130 İsveç kronu ile rahat bir yaşam sürmek mümkündür.

İsveç’teki yaşam standartları ve yapılan harcamalar bölgeden bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Uppsala, Malmö veya en az vergi alınan Österåker gibi daha uygun fiyatlı bölgelerde yaşamak bütçeyi, Stockholm ile kıyaslandığında büyük oranda rahatlatmaktadır.

İsveç’teki en büyük harcamalar arasına konutlara yapılan harcamalar girmektedir. Stockholm şehir merkezine yakın tek kişilik bir daire 15.130 İsveç kronu tutarken; iki yatak odalı bir daire yaklaşık 21.690 İsveç kronundan başlamaktadır. İsveç’te kiraya verilen her dairede oda sayısı arttıkça kira maliyeti yaklaşık 10.500 İsveç kronu artmaktadır. İsveç’teki pek çok daire kira maliyetine su, elektrik, ısıtma ve Wi-Fi hizmetleri dahil edilmektedir. Stockholm’e kıyasla, Uppsala gibi bölgelerde 2-3 yataklı daireleri daha ucuza tutma şansı bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’nin araştırmasına göre İsveç, yiyecek ve alkolsüz içeceklerin en pahalı olduğu ikinci Avrupa ülkesidir. İsveç’te her ay çekirdek bir aile ortalama olarak gelirinin %31’ini gıda harcamalarına ayırmakta ve bu oran 10.500 İsveç kronundan fazla bir miktara tekabül etmektedir.

İsveç'te Çalışmak için Gereklilikler Nelerdir?

İsveç'te çalışmak isteyen Türk vatandaşlarının pasaport sahibi olması ve İsveç çalışma vizesi edinmeleri gerekmektedir.

İsveç’te çalışmak isteyen Türk vatandaşları İsveç konsolosluklarına başvuru yapabilmektedir. İsveç’in istihdam imkânlarını keşfetmek isteyen kişilerin İsveç çalışma izni başvurusu için gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri ve belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

İsveç’te çalışma vizesi alabilmek için işveren ve çalışan arasında imzalanmış İngilizce veya İsveççe (veya bu dillere çevrilmiş) orijinal iş sözleşmesi ve sözleşmenin bir fotokopisi istenmektedir. İsveç’te çalışacak kişinin adına işveren tarafından düzenlenmiş bir davetiye mektubu ve (varsa) halihazırda Türkiye’de çalışılan şirketten mali destek alarak İsveç’te çalışmaya yönelik desteğin bulunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

İsveç’te çalışma vizesi alabilmek için İsveç toplu sözleşmelerinde belirtilenlerle eşit olan veya meslek veya endüstri içinde özel olan istihdam koşullarına sahip bir işe sahip olma; istihdam edinilen alanda İsveç toplu sözleşmelerinde belirlenen eşit miktarda bir maaş alma; vergilerin dahil edilmediği haliyle minimum 13.000 İsveç kronunun teminat bedeli olarak gösterilebileceği bir işte çalışıyor olma ve sağlık, hayat, istihdam ve emekli maaşını kapsayan sigortalı bir işte çalışıyor olma zorunluluğu bulunmaktadır.

İsveç'te Çalışanlar Eş veya Partnerlerini Yanlarına Alabilir Mi?

Evet, İsveç’te çalışan kişiler eşlerini veya partnerlerini yanlarına alabilmektedir.

İsveç'te geçerli çalışma izni bulunan kişiler, henüz evli olmadıkları ancak evlenme planı bulunduğu partnerleri ile İsveç sambo vizesi sayesinde partnerlerinin ülkeye geçiş imkanından faydalanabilmektedir. Sambo vizesi başvuru sürecinde partnerler ilişkiye dair bir mülakata tabi tutulmakta ve her iki tarafın da cevaplarının birbiriyle uyumlu olması beklenmektedir.

İsveç’te geçerli çalışma izni sahibi kişilerin halihazırda evli bulundukları eşlerinin yanlarına geçiş yapmaları için İsveç evlilik vizesi başvurusunda bulunmaları yeterli olmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: