İsveç Turist Vizesi

İsveç Turist Vizesi Nedir, Nasıl Başvurulur?

İsveç turist vizesi, İsveç’i ve beraberindeki Avrupa Birliği’ne üye 26 Schengen ülkesini 6 ay içerisinde en fazla 90 gün boyunca ziyaret edebilmeyi sağlayan İsveç kısa süreli (C tipi) Schengen vizesidir.

İsveç turist vizesi bir Schengen vizesi olduğu için ve İsveç turist vizesi sahibine Schengen üyesi olan 26 Avrupa ülkesine serbest dolaşım hakkı sağlamaktadır.

İsveç Turist Vizesine Kimler Başvurmalıdır?

İsveç turist vizesine başvuru yapılmasının gerektiği durumlar aşağıda verilmiştir.

 • İsveç’i turist olarak ziyaret etmek (en fazla 90 gün süreli)
 • Avrupa Birliği üye ülke vatandaşı olmadığı halde İsveç’i ziyaret etmek
 • İsveç sınırları içerisinde dil okullarına kayıt yaptırmak (en fazla 90 gün süreli)

İsveç turist vizesine başvurma şartları aşağıda verilmiştir.

 • Geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmak
 • Seyahat süresince olası tüm masrafları karşılayabilecek finans gücüne sahip olmak
 • Bulaşıcı hastalık taşımamak
 • İsveç halkını tehdit edebilecek adli sicil kaydına sahip olmamak
 • Göçmenlik süresince hüküm giymemiş olmak
 • Başvurunun yapıldığı ülkeye geri dönüleceğine yönelik kanıt sunmak

Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşları İsveç’e girişte vize alma zorunluluğundan muaftır. Türkiye Cumhuriyeti yeşil pasaport, diplomatik pasaport veya hizmet pasaportu sahibi olanlar 6 aylık sürede 90 günü aşmayacak şekilde İsveç seyahatlerinde İsveç vize zorunluluğundan muaf tutulmaktadırlar.

İsveç Turist Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İsveç turist vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç turistik vize başvuru formu: Başvuru sahibi tarafından İngilizce veya İsveççe doldurulmuş ve imzalanmış, tarihli İsveç turist vizesi başvuru formu
 • Pasaport: Son 10 yılda alınmış ve en az 2 sayfası boş olan pasaport (belirlenen dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerliliği olmalı)
 • Pasaport fotokopileri (pasaport bilgilerini ve vizeleri göstermeli)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (ailedeki anne, baba, kardeş, eş ve çocukları göstermeli)
 • Gidiş ve dönüş uçak rezervasyonları (Planlanan başka bir ulaşım aracı varsa kanıtlayıcı belge)
 • Konaklama planı: Planlanan seyahatin süresini kapsayan otel (konaklama) rezervasyonu
 • Finansal durum belgesi: Finans durumunu gösteren belge (Başvuru sahibine ait son 3 ayı gösteren, ıslak imzalı ve kaşeli, orjinal banka hesap cüzdanı)
 • Biyometrik Fotoğraf: 2 adet 35x44 mm ölçülerine sahip biyometrik fotoğraf (6 aydan eski olmamalı ve arka fonu beyaz olmalı)
 • İsveç seyahat sağlık sigortası: Seyahat sürelerini kapsayan 30.000 Euro teminatlı Schengen ülkelerinde geçerli seyahat sağlık sigortası
 • İsveç turist vizesi ücretinin ödendiğini gösteren dekont
 • Başvuru sahibi bir çalışan veya iş yeri sahibi ise;
  • Barkodlu SSK ve SGK dökümü
  • Son üç ayın maaş bordrosu
  • Şirketin faaliyetlerine ilişkin belgeler (şirketin ticaret odası kaydı, ticaret sicil gazetesinin kopyası ve vergi levhası)
  • Çalışanın işveren tarafından onaylanmış destek mektubu
 • Başvuru sahibi çiftçi ise; bağlı olduğu ziraat odasından alınmış çiftçi belgesi
 • Başvuru sahibi emekli ise; emekli maaşını gösteren belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)
 • Başvuru sahibi öğrenci ise, orijinal öğrenci belgesi
 • Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa ve yalnız ya da ebeveynlerinden biri veya yasal vasi ile seyahat ediyorsa; noter onaylı muvafakatname sunulmalıdır.

İsveç Turistik Vize Talep Dilekçesi Nedir?

İsveç turist vizesine başvururken hazırlanması gereken evraklardan biri de İsveç turistik vize talep dilekçesi (formu)’dur. İsveç turist vizesi başvuru mektubu (formu), İsveç turist vizesi başvuru sahibinin bütün bilgilerini ve seyahat detaylarını içeren evraktır. İsveç turist vizesine başvuru yapan her kişi İsveç turist vizesi başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmak zorundadır. İsveç turist vizesi başvuru mektubunun yanlış veya eksik doldurulması durumunda İsveç konsolosluk makamları vizeyi reddetme hakkına sahip olmaktadır.

İsveç turist vizesi başvuru sahipleri İsveç turist vizesi başvuru mektubunu İngilizce veya İsveçce dillerinde doldurmalı ve her sayfayı imzalamalıdır.

İsveç turist vizesi başvuru mektubunda; planlanan İsveç seyahatinin amacı, seyahat güzergah detayları, İsveç seyahat masraflarının nasıl karşılanacağı, İsveç turist vizesi başvuru sahibinin kimlik bilgileri ve pasaporta dair bilgiler gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

İsveç Turist Vizesi için Fotoğraf Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

İsveç turist vizesi için başvuru evrakları arasında yer alan biyometrik fotoğraf renkli ve fonu beyaz renkte olmalıdır. İsveç turist vizesine başvururken İsveç konsolosluk makamına 35 mm genişliğine ve 45 mm yüksekliğine sahip özdeş 2 adet renkli biyometrik fotoğraf sunulmalıdır.

İsveç turist vizesi alınırken teslim edilen biyometrik fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş güncel bir fotoğraf olmak zorundadır. İsveç turist vizesi başvuru sahibine ait biyometrik fotoğraftaki baş ölçüleri fotoğrafın %70-%80’ini kaplıyor olması gerekmektedir. İsveç turist vizesi için gerekli olan biyometrik fotoğrafta bakış açısı doğrudan kameraya doğru olmalıdır.

İsveç turist vizesine başvururken teslim edilen fotoğrafın özellikleri, belirlenen kriterleri karşılamaz ise İsveç turist vizesi başvurusu reddedilebilir.

İsveç Turist Vizesi için Finans Planı Nedir?

İsveç turist vizesi için finans planı; İsveç turist vizesine başvuran kişilerin, İsveç’te maddi kaynak sıkıntısı yaşamayacağını düzenli maaş belgesi, düzenli ek gelirler veya kira gelirleri gibi ispatlanabilir belgelerle kanıtlayarak hazırlanan evraklar bütünüdür.

İsveç turist vizesi bankada ne kadar para olmalı sorusuna karşılık olarak İsveç turist vizesi için gerekli olan finans planı ve asgari şartları İsveç Konsolosluk makamları tarafından belirlenmektedir. 2021 yılı için bu tutar 28000 TL’dir.

İsveç turist vizesine başvuran kişiler, kendi adlarına kayıtlı banka hesaplarına ait son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap cüzdanını İsveç konsolosluğuna sunmalıdır. İsveç turist vizesi alınması gereken belgeler ve banka hesap cüzdanı ıslak imzalı olmalıdır ve planlanan İsveç turist vizesi randevusundan en geç 15 gün içinde alınmış olmalıdır.

İsveç turist vizesi için gerekli olan evraklar arasında yer alan finans planına yönelik detaylar aşağıda listelenmiştir.

İsveç turist vizesine başvuran kişi şirket sahibi ise gerekli olan finans planı evrakları:

 • Şirketin son faaliyet yılına ait vergi levhası
  • Bağlı olunan odadan alınmış faaliyet belgesi (son 6 ay içinde alınmış olmalı)
  • Güncel sicil gazetesi
  • İmza sirküleri
  • Barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi avukat, doktor ve eczacı ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • Son yıla ait vergi levhası
  • Bağlı olunan odadan alınmış faaliyet belgesi (son 6 ay içinde alınmış olmalı)
  • İmza sirküleri ya da imza beyannamesi
  • Barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü (e-devletten temin edilebilir)
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi sigortalı çalışan ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • İşyerinden alınmış imzalı görev ve izin yazısı
  • İmzalı ve kaşeli maaş bordrosu (son 3 aya ait)
  • Barkodlu, imzalı ve kaşeli SGK işe giriş bildirgesi
  • Barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü (e-devletten temin edilebilir)
  • Çalışılan işyerine ait; güncel vergi levhası, işyerinin bağlı bulunduğu odadan son 6 ay içinde alınmış faaliyet belgesi, sicil gazetesi, imza sirküleri
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi serbest zamanlı ya da kontratlı çalışan ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • Serbest çalışan (freelancer) olarak çalışıldığını ispatlayan evrak ve sözleşmeler
  • Barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü (e-devletten temin edilebilir)
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi emekli ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • Emekliliği ispatlayıcı belge
  • SGK emeklileri için e-devletten alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü
  • Emekli sandığı emeklileri için barkodlu SGK hizmet dökümü
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi kamu çalışanı ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • Çalışılan kamu kurumundan alınmış görev ve izin yazısı
  • İmzalı ve kaşeli maaş bordrosu (son 3 aya ait)
  • SGK işe giriş bildirgesi (kamu kurumu tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş)
  • Barkodlu SGK hizmet dökümü (e-devletten temin edilebilir)
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi çiftçi ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • Ziraat odasından alınan geçerli çiftçilik belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi
  • Barkodlu SGK hizmet dökümü (e-devletten temin edilebilir)
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi sanatçı ya da sporcu ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • Uzmanlık alanı veya branştaki yeterlilikleri kanıtlar nitelikteki belgeler (diploma, sanatçı kartı, lisans belgeleri)
  • Sanatçı ve sporcular bir işyeri çalışanı ise sigortalı çalışanlar kategorisi içerisindeki evraklar
  • Barkodlu SGK hizmet dökümü (e-devletten temin edilebilir)
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi öğrenci ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • 18 yaşından büyük öğrenciler için barkodlu öğrenci belgesi (e-devletten temin edilebilir)
  • 18 yaşından küçük öğrenciler için İsveç genç turist vizesine yönelik okuldan alınmış öğrenci belgesi (seyahat tarihi okul dönemine denk geliyorsa okuldan alınmış izin yazısı)
  • Öğrencilerin seyahat masraflarını karşılayabilecek güce sahip sponsor belgeleri
 • İsveç turist vizesine başvuran kişi ev hanımı ya da çalışmıyor ise gerekli olan finans planı evrakları:
  • Çalışmama durumunu kanıtlama adına barkodlu SGK hizmet dökümü (e-devletten temin edilebilir)
  • Başvuru sahibinin seyahat masraflarını karşılayabilecek güce sahip sponsor belgeleri

İsveç Turist Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsveç turist vizesi başvurusu için; İsveç turist vizesi başvuru evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlanıp VFS Global aracı kurumundan randevu alınmalı ve randevu tarihi geldiğinde hazırlanmış evraklarla ilgili adreste olunmalıdır.

İsveç turist vizesi başvuru sahibi randevu gününde, kendi başvuru kategorisine göre belirlenmiş İsveç turist vizesi fiyatını ödemelidir. İsveç turist vizesi başvurusu tamamlandıktan sonra İsveç turist vizesi takibi aracı kurum üzerinden sağlanabilmektedir.

İsveç turist vizesi nasıl alınır hakkında soruların giderilmesi için profesyonel ekibiyle vizem.net başvuranlara yardımcı olmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İsveç Turist Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

İsveç turist vizesi ücreti 2021 yılı için aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İsveç turist vizesi başvuru ücretleriÜcret
İsveç Vize Harcı800 TL
Başvuru Formu ve Dilekçe25 EUR
Randevu10 EUR
Biyometri İşlemleri20 EUR
Acente Hizmet Bedeli40 EUR

İsveç turist vizesi başvuru ücretinden muaf olan kişiler aşağıda verilmiştir.

 • 0-5 yaş arasındaki çocuklar
 • Eğitim amaçlı gezilerde öğrenciler, araştırma öğrencileri ve beraberinde gelen öğretmenler
 • Bilimsel araştırma yapmak amacıyla gezi yapacak kişiler
 • Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen seminer, konferans, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetlerine katılan 25 yaş ve altı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri

18 Yaşından Küçükler için İsveç Turist Vizesine Nasıl Başvurulur?

İsveç turist vizesine başvurmayı planlayan 18 yaşından küçükler için başvuran kişinin ebeveynlerinden noter tasdikli izin belgesi alınması veya doğrudan ebeveynler veya yasal vasiler tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. İsveç turist vizesine başvuran 18 yaşından küçüklerin izlemesi gereken adımlar, yetişkinlerin İsveç turist vize başvurusu adımları ile aynıdır.

18 yaşından küçükler için İsveç turist vize başvurusu gerekli evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Muvafakat formu ve fotokopisi: İsveç turist vize başvurusu ile İsveç’e gidecek 18 yaşından küçükler için İsveç turist vizesi başvuru evrakları arasında anne ve baba tarafından onaylanmış İsveç seyahati belgesi olmalıdır. Ebeveynler boşanmış ise velayet kararı belirtilmelidir.
 • Dilekçe: İsveç turist vizesine başvuran 18 yaşından küçük çocuk tarafından imzalanmış, gidiş-dönüş tarihlerini içeren ve çocuğun İsveç ziyareti masraflarını, birinci derece yakınlar tarafından karşılanacağına dair dilekçe sunulmalıdır.
 • Nüfus kayıt örneği
 • Öğrenci belgesi

İsveç Turist Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İsveç turist vizesi başvurusu ortalama 15 gün içinde çıkmaktadır.

İsveç Konsolosluk makamı, gerekirse İsveç turist vizesi başvuru sahibinden ek belgeler talep edebilmekte ve değerlendirme süreci uzayabilmektedir. İsveç turist vizesinin başvurulduğu dönemde İsveç konsolosluk makamının yoğunluk yaşaması durumunda değerlendirme süreci uzayabilmektedir.

İsveç turist vizesi başvuru sonuçları aracı kurum VFS Global resmi internet sitesi üzerinden veya başvurana iletilen SMS ile öğrenilebilmektedir.

İsveç Turist Vizesi Başvuru Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İsveç turist vizesi başvurusu reddedildiği takdirde İsveç turist vizesine başvuran kişiye ret sebebini içeren açıklamalı bir form gönderilmektedir. İsveç turist vizesi başvurusuna konsolosluk makamları tarafından verilen ret kararlarının yerinde olmadığı düşünülürse, başvuru sahipleri ret kararına itiraz edebilmektedir.

İsveç turist vizesi başvurusuna verilen ret kararına yönelik özel bir form bulunmamaktadır. İsveç turist vizesi başvurusuna verilen ret kararının yerinde olmadığını, İsveç turist vizesi için gerekli evrakların hazırlandığını ifade eden İngilizce veya İsveççe dilindeki dilekçe ile itiraz başvurusu yapılmaktadır.

İsveç turist vizesi başvurusuna verilmiş ret kararına itiraz ederken hazırlanacak dilekçede tarih, başvuru sahibinin kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri yer almalıdır ve ardından imzalanmalıdır. İsveç turist vizesi başvurusuna verilmiş red kararına itiraz edilirken ilk başvuru esnasında teslim edilen evrakların tekrar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

İsveç turist vizesi başvurusu reddine yönelik itiraz ücretsizdir. İsveç turist vizesi reddine itirazın değerlendirme süreci birkaç güne kadar tamamlanmaktadır. İsveç turist vizesi reddine itiraz işlemi süresince başvuru sahibinin başka bir Schengen ülkesi ya da İsveç için vize başvurusunda bulunma hakkı yoktur.

İsveç Turist Vizesiyle Diğer Avrupa ülkelerine Gidilir Mi?

İsveç turist vizesiyle diğer Avrupa ülkelerine gidilebilmektedir.

İsveç turist vizesi aracılığıyla ile 180 gün süre kapsamında 90 günü aşmayacak şekilde tüm Avrupa Birliği üye ülkelerine ek vizeye ihtiyaç duymadan giriş yapılabilmektedir.

İsveç Turist Vizesiyle Nerelere Gidilir?

İsveç turist vizesi, İsveç’in tüm şehirlerine ve Schengen bölgesine ait Avrupa Birliği üye ülkelerine giriş hakkı sağlamaktadır.

İsveç turist vizesi sahiplerinin ziyaret edebileceği ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Letonya
 • Liechtenstein
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Romanya

İsveç Turist Vizesine Benzer Diğer İsveç Vize Türleri Nelerdir?

İsveç turist vizesine benzer diğer İsveç kısa süreli (C tipi) vize türleri aşağıda verilmiştir.

 • İsveç ticari vize
 • İsveç konferans vizesi
 • İsveç aile-arkadaş ziyaret vizesi
 • İsveç kültürel ve sportif faaliyet vizesi
 • İsveç eğitim vizesi
 • İsveç şoför vizesi

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: