İsveç Vatandaşlığı

İsveç Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsveç Göçmenlik Bürosu (Swedish Migra­tion Agency) İsveç vatandaşlık başvurularının yapıldığı tek yetkili kurumdur. İsveç vatandaşlık başvurusu için yetkili olmasının yanı sıra başvuruyu değerlendiren ve başvuruyu sonuçlandıran yetkili kurum da İsveç Göçmenlik Bürosu’dur.

İsveç vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için farklı yöntemler mevcuttur ve her yöntem için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. İsveç vatandaşı olmak için gerekli olan yöntemlere göre İsveç’te geçerli olan ikamet süresi değişmektedir.

İsveç oturum iznine sahip yetişkinlerin İsveç vatandaşlık başvurusu için beş yıllık bir süre kesintisiz olarak İsveç’te bulunmuş olması gerekirken, evlilik yoluyla İsveç vatandaşlığına başvuracak kişilerin en az üç yıldır evli olması ve son iki yıldır birlikte yaşıyor olması gerekmektedir.

İsveç Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

İsveç vatandaşlığı başvurusunun incelenebilmesi için başvuru yapılırken her yetişkinin belirli şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Şartlar karşılanmadığı zaman başvuruda bulunulsa dahi İsveç vatandaşlığı başvurusu reddedilmektedir.

Yetişkinler için İsveç vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Kimlik bilgilerini kanıtlayabilir olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • İsveç daimi oturum iznine sahip olmak.
 • İsveç’te oturma hakkı veya oturma kartına sahip olmak. (Bir AB vatandaşı ya da AB vatandaşının yakın akrabaları için - gereklidir.)
 • Beş yıl kesintisiz olarak İsveç’te yaşamış olmak.
 • İsveç’te geçinebiliyor olmak.

İsveç Vatandaşı Nasıl Olunur?

İsveç vatandaşı olmak için temel kural İsveç’te yasal olarak 5 yıl boyunca ikamet etmektir. Ayrıca İsveç vatandaşı ile evlenmek ve İsveçli bir şirket tarafından 5 yıl boyunca istihdam edilmek İsveç vatandaşlık başvurusu için ön koşullardır.

Evlilik Yoluyla İsveç Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlilik gerekçesiyle İsveç vatandaşlığına başvuru yapmak isteyen kişilerin, İsveç Göçmenlik Bürosu’nun (Swedish Migra­tion Agency) belirlediği bazı şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Bir İsveç vatandaşıyla evli olan veya bir İsveç vatandaşıyla birlikte yaşayan kişiler üç yıl sonra İsveç vatandaşlığına başvurabilmektedir.

İsveç vatandaşlığı için bir İsveç vatandaşıyla evli olmanın yanı sıra partnerle birlikte yaşıyor olmak gerekmektedir. İsveç vatandaşlığına evlilik yoluyla başvurmak isteyen kişi ve İsveç vatandaşının, son iki yıldır birlikte yaşıyor olması gerekmektedir. İsveç vatandaşlığına başvurmak isteyen kişinin partneri, daha önceden İsveç vatandaşlığı dışında bir vatandaşlığa sahip ise veya bir vatana sahip değil ise, en az son iki yıldır İsveç vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca İsveç vatandaşlığına başvuracak kişinin İsveç’te geçirdiği süre boyunca İsveç toplumuna uyum sağlamış olması gerekmektedir.

İsveç Vatandaşı ile Evlenmek Hangi Hakları Tanır?

İsveç vatandaşı ile evlenmek İsveç vatandaşı olmayan kişiye İsveç’te eşi ile birlikte yaşamaya ve yasal oturum izni almaya hak tanır.

Oturum İzni Yoluyla İsveç Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

İsveç vatandaşlığı almak için gerekli olan en önemli şartlardan birisi yasal İsveç oturum iznine sahip olmaktır. Oturum izni yoluyla İsveç vatandaşlık başvurusu için kişinin beş yıl kesintisiz bir süre boyunca İsveç’te ikamet etmekte olması gerekmektedir.

İsveç’te kalınan tüm sürenin beş yıllık kalış süresinin içinde sayılmasına yetkili kurumun izin verip vermeyeceği, başvuru sahibinin İsveç’e yerleşme sebebi ve İsveç’te geçirdiği süre boyunca hangi izinlere sahip olduğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

İsveç’e oturma izni ile gidildiyse beş yıllık kalış süresi, varış tarihinden itibaren hesaplanmaktadır. İsveç’e oturma izni ile gidilmediyse beş yıllık kalış süresi, oturum izni başvurusunun yapıldığı ve onaylandığı tarihten itibaren hesaplanmaktadır. Ayrıca İsveç Oturma İzni başvurusu başlangıçta reddedildiyse ve ardından yeni bir başvuru yapıldıysa onay alınan tarihten itibaren beş yıllık kalış süresi hesaplanmaktadır.

İsveç Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

İsveç vatandaşlığı için aşağıdaki istisnai durumlar bulunmaktadır.

Danimarka, Finlandiya, İzlanda veya Norveç gibi İskandinav ülkelerin vatandaşları en az beş yıl İsveç’te yaşamış olmaları halinde bildirim yoluyla basit bir şekilde İsveç vatandaşı olabilmektedir.

18 ile 21 yaş arasındaki genç yetişkinler 13 yaşından beri İsveç’te yaşama şartını yerine getirmekte ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadan İsveç vatandaşlık bildirimi yoluyla basit bir şekilde İsveç vatandaşı olabilmektedir.

Bir vatana sahip olmayan vatansız kişiler 15 yaşına bastığı günden beri İsveç’te yaşıyor ise kolay bir şekilde İsveç vatandaşlığına ilişkin bildirimde bulunabilmektedir.

Çocuklar için İsveç Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Çocuklar doğum, evlat edinilme veya ebeveynlerinin evliliği yoluyla otomatik olarak İsveç vatandaşı olabilmektedir. Çocuğun otomatik olarak İsveç vatandaşı olmadığı durumlarda, İsveç vatandaşlığına başvurma veya belirli şartlarda vatandaşlık bildiriminde bulunma ihtimali bulunmaktadır.

Yetişkinlerin İsveç vatandaşlığı başvurularında 18 yaşından küçük ve İsveç’te yaşayan çocukları var ise, çocuklar başvuru sahibi yetişkin ile aynı anda İsveç vatandaşı olabilmektedirler. Yetişkin İsveç vatandaşlık başvurusunda, sahip olunan 18 yaş altındaki çocuklar için ayrı bir İsveç vatandaşlık başvurusu yapılmasına gerek yoktur.

Başvuru sahibi; çocuklarını başvuruya dahil etmek için, çocuk veya çocuklar üzerinde tek velayet sahibi olması veya rıza gösteren başka bir ebeveynle ortak bir velayet sahibi olması ve sahip olunan velayeti kanıtlaması gerekmektedir. Yetişkin İsveç vatandaşlık başvurusunda sahip olunan 18 yaş altı çocuklarının da yetişkin ile aynı zamanda İsveç vatandaşı olması istenmesi durumunda başvuru sahibi ve çocuğun diğer koruyucusu tarafından imzalanmış bir mektup İsveç Göçmenlik Bürosu’na iletilmelidir.

İsveç Asıllı Olanlar için İsveç Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

İsveç asıllı olanlar ve İsveç vatandaşlığı bulunan kişiler bazı durumlarda İsveç vatandaşlığını kaybedebilmektedir. İsveç asıllı vatandaşlar İsveç dışında doğmuş, İsveç’te hiç yaşamamış ve İsveç’e hiç ziyarette bulunmamış ise 22 yaşına geldiğinde İsveç vatandaşlığını kaybetmektedirler. İsveç vatandaşlığını kaybetmemek veya korumak için başvuruda bulunabilmektedir. İsveç vatandaşlığını koruma başvurusu için 18 yaşını doldurmuş olmak fakat 22 yaşına gelmemiş olmak gerekmektedir.

İsveç vatandaşının evlenmesi veya kayıtlı bir beraberlik yaşaması durumunda İsveç vatandaşının partneri İsveç vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir. Evlilik yoluyla İsveç başvurusunda bulunabilmek için başvuru sahibi ve İsveç vatandaşı üç yıldır evli ve son 2 yıldır birlikte yaşamakta olması gerekmektedir.

İsveç’te Doğum Yapmak Vatandaşlık Hakkı Tanır Mı?

İsveç’te doğum yapmak doğan çocuğun anne veya babası İsveç vatandaşı değil ise çocuğa İsveç vatandaşlığı hakkı tanımaz.

İsveç’te Yatırım Yolu ile Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

İsveç yatırım yolu ile vatandaşlık hakkı tanımaktadır. İsveç’te yatırım yapmak için öncelikle yasal oturum izni almak gerekmektedir. İsveç’te minimum 100.000 EUR sermayeli bir şirket kurarak 10 yıl sonunda yatırım yolu ile İsveç vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir.

İsveç İltica Başvurusu ile Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Vatandaşı olunan ülkede zulüm gören veya insanlık dışı muamele riski altında olan kişiler İsveç iltica başvurusunda bulunabilmektedirler. İsveç’e gitmeden önce iltica başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

İsveç’e girdikten sonra iltica başvurusunda bulunmak isteyen kişiler sınır polisi veya İsveç Göçmenlik Bürosu’nun başvuru birimlerine başvurularını yapmaları gerekmektedir. BM mülteci sözleşmesine göre mülteci olan veya ortak AB düzenlemelerine göre ikincil korumaya ihtiyacı olan kişilere oturma izni verilmektedir.

Mülteci statüsünde İsveç vatandaşlığına başvuru yapmak isteyen kişiler Mülteci Vizesi yerine mülteci oturum izni almış olmalıdır. Mülteci statüsünde İsveç’te iltica başvurusunda bulunan kişilerin İsveç vatandaşlığı için oturum izninden sonra en az dört yıl boyunca İsveç’te ikamet etmiş olması gerekmektedir.

İsveç Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İsveç vatandaşlığına başvurmak için hazırlanması ve yetkili kuruma beyan edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahibinin kimliğini kanıtlayan belgeler: Ulusal pasaport veya kimlik belgesinin aslı gibi belgeler geçerlidir.
 • İsveç daimi oturum izni belgesi
 • İsveç Oturum hakkı ya da oturum kartı: AB vatandaşı ya da AB vatandaşının yakın akrabası için geçerlidir.
 • Tek veya ortak velayet belgesi: Başvuru sahibinin 18 yaş altı çocukları da İsveç vatandaşlık başvurusuna dahil edilecek ise çocuğun üzerinde tek velayet sahibi olduğunu veya rıza gösteren başka bir ebeveynle ortak velayet sahibi olduğunu kanıtlamalıdır.

İsveç vatandaşlığı için gerekli evraklar eksiksiz ve doğru beyanlarla hazırlanmalıdır.

İsveç Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

İsveç Vatandaşlık başvurusu için İsveç Göçmenlik Bürosu (Swedish Migra­tion Agency) yetkilidir. İsveç vatandaşlığı için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra İsveç Göçmenlik Bürosu’na teslim edilmelidir.

İsveç Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İsveç Göçmenlik Bürosu tarafından alınan İsveç vatandaşlık başvurularının sonuçlanmasına dair kesin bir tarih vermemektedir.

İsveç vatandaşlık başvuru tarihi üzerinden altı ay geçtikten sonra başvuru sonuçlanmamış ise başvuru sahibi İsveç Göçmen Bürosu’na yazılı bir talep gönderilebilmektedir. İsveç vatandaşlık başvurusu için yazılı talebe istinaden İsveç Göçmen Bürosu başvuruyu dört hafta içerisinde sonuçlandırmakta ya da reddetmektedir.

İsveç Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

İsveç vatandaşlık başvurusunda bulunmak için gerekli şartlar sağlanıyor ise gerekli belgeler hazırlanmalı ve İsveç Göçmenlik Bürosu’na online veya posta yoluyla gönderilmelidir. İsveç vatandaşlık başvuru tarihinden itibaren 6 ay geçmiş ve başvuru sonuçlanmamış ise İsveç Göçmenlik Bürosu’na yazılı bir talep gönderilebilmektedir.

İsveç vatandaşlık başvurusunun işleme alındığı ve sonuçlandığı zaman diliminde İsveç Göçmenlik Bürosu’na verilen pasaport başvuru sahibi isterse geri alınabilmektedir. İsveç vatandaş başvuru sonucu olumlu veya olumsuz karara bağlandığında başvuru sahibinin kayıtlı adresine gönderilen bir mektupla bildirilmektedir. İsveç vatandaşlık başvurusu onaylanmış ise oturma izni geçersiz hale gelmekte ve İsveç vatandaşı olan kişinin İsveç pasaportu için başvuru yapması gerekmektedir.

İsveç vatandaşlık başvurusu reddedilmiş ise başvurunun karar bağlandığı tarihten itibaren 3 hafta içerisinde vatandaşlık red kararına itiraz edilebilmektedir.

İsveç Vatandaşlık Kabul Töreni Nedir?

İsveç vatandaşlığına yapılan başvuru olumlu sonuçlandığında yeni İsveç vatandaşına İsveç vatandaşlığı resmi bir törenle verilmektedir. 2015 yılından itibaren her yıl yerel belediyeler tarafından yapılan İsveç vatandaşlık kabul törenine katılım kişiye bağlıdır. İsveç vatandaşlık kabul töreni aidiyet duygusunu teşvik etmek ve İsveç vatandaşlığının önemini vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir.

İsveç kabul töreni geleneksel İsveç yemeklerinin servis edildiği bir sosyal buluşma olarak gerçekleşmektedir. İsveç vatandaşlık kabul töreninde, yeni İsveç vatandaşına yerel yönetim üyesi tarafından bir İsveç bayrağı ile birlikte vatandaşlık sertifikası verilmektedir.

İsveç Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

İsveç vatandaşlık başvurusu reddedildiğinde yetkili tek kurum olan İsveç Göçmenlik Bürosu tarafından verilen red kararı, başvuru sahibinin resmi olarak kayıtlı adresine bir mektup gönderilerek bildirilmektedir.

İsveç vatandaşlık başvurusu için red kararının verildiği tarihten itibaren üç hafta içerisinde red kararına itiraz edilebilmektedir. Red kararı durumunda İsveç vatandaşlık başvuru ücreti iade edilmemektedir.

İsveç Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

İsveç vatandaşlık başvurusu ve bildirimi ücretleri başvuru ve bildirimde bulunacak kişinin yaşına ve belli durumlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

İsveç vatandaşlık Başvuru Ücretleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

İsveç vatandaşlık başvuru ve bildirimi tipiÜcret
Yetişkinler için vatandaşlık başvurusu147 EURO
18 yaş altı çocuklar için vatandaşlık başvurusu (ebeveyn vatandaşlık başvurusuna dahil olan çocuklar)ÜCRETSİZ
18 yaşından küçük çocuklar için vatandaşlık bildirimi17 EURO
18 ile 21 yaş arasındaki kişiler için vatandaşlık bildirimi17 EURO

İsveç Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

İsveç vatandaşı olan kişilerin sahip olduğu birçok hak bulunmaktadır. İsveç vatandaşlığına kabul alan kişiler İsveç’te mutlak yaşama ve çalışma hakkına sahip olmaktadır. İsveç’te çalışma hakkının yanı sıra polis veya silahlı kuvvetlerde görev alma gibi sadece İsveç vatandaşlarının yapabileceği meslekler de bulunmaktadır. İsveç Parlamentosu seçimlerinde İsveç vatandaşlığına kabul alan kişiler oy kullanma hakkına sahip olmakla birlikte İsveç Parlamentosu için seçilebilme hakkına da sahip olmaktadır. Ayrıca İsveç vatandaşlığına kabul alan kişiler İsveç pasaportuna da sahip olmakta ve İsveç vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelere belirli şartlar ve sürelerde giriş çıkış yapabilme hakkına sahip olmaktadırlar.

İsveç pasaportuna sahip olan İsveç vatandaşlarının Vizesiz Gezilebilecek Yerler listesi aşağıdadır.

 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Kıbrıs
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İrlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsviçre
 • Birleşik Krallık
 • Kanada
 • Peru
 • Meksika
 • Panama Cumhuriyeti
 • Fiji Cumhuriyeti
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Dominika
 • El Salvador
 • Guyana Kooperatif Cumhuriyeti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Japonya
 • Kenya
 • Kuveyt Devleti
 • Malezya
 • Fas
 • Namibya Cumhuriyeti
 • Yeni Zelanda
 • Senegal
 • Uruguay Doğu Cumhuriyeti
 • Arnavutluk
 • Bangladeş
 • Bolivya Çokuluslu Devleti
 • Bosna Hersek
 • Botsvana Cumhuriyeti
 • Brezilya
 • Brunei
 • Şili Cumhuriyeti
 • Kolombiya
 • Kosta Rika Cumhuriyeti
 • Guatemala Cumhuriyeti
 • Malawi Cumhuriyeti
 • Moldova Cumhuriyeti
 • Nikaragua Cumhuriyeti
 • Paraguay Cumhuriyeti
 • Sırbistan
 • Güney Afrika
 • Güney Kore
 • Tayvan
 • Ukrayna
 • Venezuela
 • Zambiya
 • Belize
 • Lübnan
 • Mısır
 • Endonezya
 • Tayland
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Filipinler
 • Vietnam
 • Bahreyn Krallığı
Paylaş: