İsveç Oturum İzni

İsveç Oturum İzni Nasıl Alınır?

İsveç’te oturum izni almak için İsveç’te 90 günden uzun bir süre için eğitim alınacak ya da iş (İsveç Çalışma İzni ile) yapılacak olması, İsveç’te uzun süreli oturum iznine sahip ya da İsveç vatandaşı bir bireyle İsveç’te evlilik ya da yasal partnerlik yapılması, İsveç’te yaşamak için sınırsız oturum iznine sahip ya da İsveç vatandaşı olan birinci ve ikinci dereceden akrabanın yanına gidilmesi ya da iltica yolu ile İsveç’e göç edilmesi gerekmektedir.

İsveç’te oturum izni almak için gereken şartlar yapılan oturum izni başvurusu türüne göre değişiklik göstermektedir. İsveç’te oturum izni almak için farklı oturum izni başvuru tipleri bulunmaktadır. İsveç’te her oturum izni için istenen şartlar farklılık göstermektedir.

İsveç Oturum Kartı Nedir?

İsveç oturum kartı resmi olarak İsveç’te oturum iznine sahip olunduğunu gösteren ve oturum izni olan kişinin fotoğraf, parmak izi, uyruk, oturum izni bitiş tarihi ve kişisel bilgilerini içeren karttır. İsveç oturum kartı İsveç oturum izni başvurusu kabul edildikten sonra başvuru yapan kişiye verilmektedir.

İsveç’te Oturma İzni Almak için Şartlar Nelerdir?

İsveç’te 3 aydan fazla süren kalmayı gerektiren süreçler genellikle oturum izni gerektirmektedir. İsveç’te oturum izni almayı gerektiren süreçler eğitim, iş kurma, çalışma, evlilik ve yasal partnerliktir. Gerekli İsveç oturum izinlerinin İsveç’e gitmeden resmi olarak alınmış olması gerekmektedir.

İsveç’te oturum izni alınması gereken süreçler aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç’te iş kurma
 • İsveç’te 90 günden uzun bir süre çalışma
 • İsveç’te lisans ve yüksek lisans eğitimi
 • İsveç’te doktora eğitimi
 • İsveç vatandaşı ile evlilik ya da yasal partnerlik
 • İsveç iltica ve sığınma talepleri

İsveç’te Eğitim Görmek için Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç’te 3 aydan uzun bir süre için eğitim görmek için oturum izni gerekmektedir. İsveç’te uzaktan eğitim ve derste bulunma zorunluluğu olmayan eğitim türleri için oturum izni alınması gerekli değildir. İsveç’te farklı tür eğitim oturum izinleri aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç yüksek öğrenim amaçlı oturum izni. (lisans, yüksek lisans, yüksekokul ve İsveç halk okullarını kapsar.)
 • İsveç doktora oturum izni.
 • İsveç sözleşmeli eğitim ve uzmanlık eğitimi(doktorlar ve diş hekimleri için geçerlidir.) oturum izni.
 • 3 aydan daha uzun süren kurs ve özel eğitimler için oturum izni.

İsveç’te yüksek öğretim eğitim oturum izni almak için istenen şartlar aşağıda listelenmiştir.(İstenen şartlar doktora eğitimi için de geçerlidir)

 • 3 aydan uzun bir süre için derslere resmen katılım gerektiren tam zamanlı bir yüksek okul, üniversite ya da halk okulu eğitimine dahil olunması gerekmektedir.
 • Geçerli bir pasaport sahibi olmak gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin oturum izni süresince kendi ihtiyaçlarını(barınma,gıda, sağlık vb.) karşılayabileceğini ispat edici belgeler(hesap dökümü vb. gerekmektedir.
 • İsveç oturum izni boyunca geçirilecek süreyi kapsayan İsveç’te geçerli bir sağlık sigortası poliçesine başvurmuş olmak veya sahip olmak gerekmektedir.
 • İlgili öğrenim ücretlerinin başvuru yapılmadan önce yatırılmış olması gerekmektedir.

İsveç’te alınacak eğitim süresi 3 aydan daha kısaysa yüksek öğrenim oturum izni yerine İsveç giriş vizesi yeterli olmaktadır. İsveç’te doktor veya diş hekimleri için sözleşmeli eğitim veya uzmanlık eğitimine katılmak için sözleşmeli eğitim oturum izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

İsveç Lisans ve Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Eğer İsveç’te eğitim görecek kişi İsveç’te lisans ve yüksek lisans eğitimi için oturum izni şartlarını karşılıyorsa İsveç’te oturum izni alabilmektedir.

İsveç’te lisans ve yüksek lisans eğitimi amaçlı oturum izni almak için İsveç Göçmenlik Bürosu resmi sitesi üzerinden yükseköğrenim oturum izni başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru sürecinde İsveç Göçmen İdaresi ve İsveç üniversiteleri tarafından istenen evraklar sağlandıktan ve gerekli ücretler ödendikten sonra eğer başvuru olumlu sonuçlanmış ise karar belgesini almak için İsveç Büyükelçiliği ya da İsveç Başkonsolosluğu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

İsveç Göçmen Dairesi resmi sitesi üzerinden İsveç’te yükseköğretim oturum izni başvurusu yapmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaportun kişisel bilgiler, imza, geçerlilik süresi ve ülkeyi terk etme hakkını (devam eden yargı süreçleri gibi bazı durumlar ülkeyi terk etmeye engel olabilmektedir) açıkça gösteren bir kopyası eklenmelidir.
 • İsveç’te başvurulan yükseköğretim kurumu tarafından verilen ve başvuran öğrencinin İsveç’te bulunmasını gerektiren bir tam zamanlı yükseköğretim eğitimine hak kazandığını belirten kabul kararı eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin İsveç’te geçerli olan kapsamlı bir sağlık sigortasına sahip olduğunu ya da başvurduğunu gösteren belgelerin kopyaları eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin İsveç’teki temel masraflarını karşılayabilecek miktarda paraya sahip olduğunu gösteren belgeler, eğer gerekliyse kendi ülkesinden para çıkarmak için istenen izin belgeleri, eğer maaş alıyorsa kişinin aldığı maaş miktarı ve maaş alacağı süreyi gösteren belgeler eklenmelidir.
 • Başvuru ücreti başvuru yapılırken kredi ya da banka kartı ile ödenmelidir.

Eğer İsveç’te eğitim görecek kişi İsveç doktora eğitimi oturum izni şartlarını karşılıyorsa doktora eğitim oturum iznine İsveç Göçmen Dairesi resmi sitesi üzerinden başvurabilmektedir. Başvuru sürecinde istenen evraklar sağlandıktan ve gerekli ücretler ödendikten sonra eğer başvuru olumlu sonuçlanmış ise karar belgesini almak için İsveç Büyükelçiliği ya da İsveç Başkonsolosluğu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

İsveç Göçmen Dairesi resmi sitesi üzerinden İsveç’te doktora eğitimi amaçlı oturum izni başvurusu yapmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru yapan kişiye üniversite tarafından doktora çalışmaları ile ilgili verilmiş ek bir sertifika eklenmelidir (Bu tür sertifikalara İsveç Göçmen Dairesi örnek doktora çalışma sertifikalarını içeren resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabilir).
 • Başvuru yapan kişinin doktora öğrencisi olarak kabul edildiğine dair resmi kararı ve kabul tarihini içeren belgeler eklenmelidir.
 • Başvuru yapan doktora adayının İsveç’teki temel masraflarını karşılayabilecek miktarda paraya sahip olduğunu gösteren belgeler, eğer gerekliyse kendi ülkesinden para çıkarmak için istenen izin belgeleri, eğer maaş alıyorsa kişinin aldığı maaş miktarı ve maaş alacağı süreyi gösteren belgeler eklenmelidir. Başvuru yapan doktora adayının aldığı doktora bursunu veya doktora adayı olarak yapmış olduğu iş sözleşmesini içeren belgeler ödemenin miktarı ve ödemenin alınacağı süreleri kapsayacak şekilde eklenmelidir.
 • Pasaportun kişisel bilgiler, imza, geçerlilik süresi ve ülkeyi terk etme yasağının olmadığını açıkça gösteren bir kopyası eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin İsveç’te geçerli olan kapsamlı bir sağlık sigortasına sahip olduğunu ya da başvurduğunu gösteren belgelerin kopyaları eklenmelidir.
 • Başvuru ücreti başvuru yapılırken kredi ya da banka kartı ile ödenmelidir.

İsveç’te Dil Okulu için Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç dil okulları ve İsveç Göçmen Dairesi tarafından istenen şartlar sağlandıktan sonra İsveç dil okullarında alınacak eğitim süresini kapsayan oturum izni almak mümkündür. Eğitim boyunca oturum izni almak için bir İsveç dil okulu tarafından verilmiş 3 aydan uzun bir süre için alınacak tam zamanlı eğitime dair kabul belgesi gerekmektedir.

İsveç’te dil eğitimi almak için başvuru yapacak kişinin İsveç dil okulları ve fiyatları hakkında bilgi sahibi olup eğitime dair masrafları ve şartları karşılayabileceğini oturum izni başvuru formunda belgelerle ispat etmesi gerekmektedir.

İsveç’te dil okulu için oturum izni başvurusu yapmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaportun kişisel bilgiler, imza, geçerlilik süresi ve pasaport numarası, ülkeyi terk etme hakkını(devam eden yargı süreçleri gibi bazı durumlar ülkeyi terk etmeye engel olabilmektedir. ) açıkça gösteren bir kopyası eklenmelidir.
 • Bir İsveç dil okulu tarafından 3 aydan uzun ve tam zamanlı bir eğitime hak kazanıldığını belirten belgeler eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin İsveç’te geçerli olan kapsamlı bir sağlık sigortasına(sigorta tıbbi nedenlerden dolayı olası bir dönüş yolculuğunun maliyetini de kapsamalıdır.) sahip olduğunu ya da başvurduğunu gösteren belgelerin kopyaları eklenmelidir
 • Başvuru yapan kişinin kendi masraflarını karşılayabilecek kadar parası olduğunu gösteren güncel ve ingilizce banka ekstresi (eğer ülkeden para çıkarmak için merkez bankası tarafından izin belgesi gerekiyorsa ilgili izin belgesi dahil edilmelidir) ya da aylık veya başvuran öğrencinin aldığı aylık burs veya eşdeğer ödemenin (örneğin öğrenci mali desteği) süre ve toplam ödeme miktarının ayrıntılarını içeren belgeler eklenmelidir.
 • Eğer İsveç dil okullarına başvuru yapacak öğrenci 18 yaşın altındaysa öğrencinin ebeveynleri tarafından imzalanmış yazılı izin belgesi eklenmelidir.

İsveç Oturum İzni Bekleme Süresi Nedir?

İsveç oturum izni bekleme süresi başvuru amacına göre değişmekle birlikte 20 gün ila 3 ay arası sürelerde değişmektedir.

İsveç’te İş Bulmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç’te iş bulmak için oturum izni almak mümkün değildir, İsveç’te çalışma izni almak için İsveç’teki bir İşveren tarafından iş daveti mektubu alınmış olması gerekmektedir. İsveç çalışma izni başvurusu kabul edildikten sonra İsveç’te başvurulan çalışma süresi boyunca oturum izni de alınabilmektedir.

İsveç ve Avrupa Birliğine ait iş bulma sitelerinde diğer ülke vatandaşlarının başvuruda bulunabileceği İsveç İş Olanakları bulunmaktadır.

İsveç’te Staj için Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç’te staj için oturum iznine dair özel bir başvuru türü bulunmamaktadır. İsveç’te çalışmak için çalışma izni gerekmektedir, İsveç’te eğitim görürken çalışabilmek için ise uzun süreli oturum izni sahibi olunması gerekmektedir.

İsveç’te eğitim amaçlı oturum izni başvuruları kabul edilen öğrenciler eğitim süreleri boyunca sadece aldıkları eğitim bittikten sonraki süre için çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. İsveç’te yüksek öğrenim eğitimi stajı yapmak için doğrudan İsveç üniversitelerine uluslararası staj programları çerçevesinde başvuru mektubu gönderilebilmektedir.

İsveç’te İş Kurmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç’te iş kurarak ya da iş ortağı olarak oturum izni almak mümkündür. İsveç’te iş kurarak oturum izni almak için kurulacak şirketin çalışma süresinin 3 aydan uzun olması gerekmektedir. İsveç’te şirket kurarak oturum izni için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru yapan kişinin geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişinin iş kurmak için başvuru yapılan iş alanında tecrübeli olduğunu gösteren belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişinin yeterli düzeyde İngilizce veya İsveççe bildiğini gösteren belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişinin şirketi yöneten ve yürütme sorumluluğuna sahip olduğunu gösteren belgeler ve şirketin en az %50’sine sahip olduğunu gösteren belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuruda bahsi geçen şirketin ürün veya hizmetlerinin İsveç’te üretilmesi ya da satılması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişinin ilk iki yıl kendisi ve eğer varsa aile bireyleri için yeterli miktarda parası olduğunu kanıtlayan belgelerin eklenmesi gerekmektedir. (Başvuran kişi için 200.000 eğer varsa eşi için 100.000 ve her çocuk için 50.000 İsveç Kronu)·
 • Başvuru yapan kişinin İsveç’te kuracağı iş alanında müşteri bağlantıları ya da bir müşteri ağı oluşturduğunu gösteren belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda listelenen tüm şartların İsveç oturum izni başvurusunda belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.

İsveç’te Ev Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç’te ev alarak oturum izni alınması mümkün değildir.

Yasal olarak İsveç vatandaşı olmayan bir birey İsveç’te ev satın alabilir fakat İsveç’te ev satın almak evi alan birey için oturum izni sağlamamaktadır . İsveç’te yaşam için İsveç’te ev alımından önce resmi olarak oturum izni başvurusu kabul edilmiş olmalıdır, aksi takdirde oturum izni olmadan sadece ev satın almak mümkün olmaktadır.

İsveç’te Evlilik Yaparak Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç’te evlilik yaparak oturum izni almak mümkündür. Evlilik yaparak İsveç’te oturum izni almak için partnerlerden birinin İsveç vatandaşı olması ya da İsveç oturum iznine sahip olması gerekmektedir. İsveç Göç İdaresi tarafından istenen belgeler, geçerli pasaport ve evlilik belgeleri sağlandıktan sonra isveç oturum izni için başvurulabilmektedir.

İsveç’te yaşayan ya da oturum izni olan bir kişi ile evlilik veya yasal partnerlik oturum izni almak için istenen şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç’te evlilik ve yasal partnerlik oturum iznine başvurabilmek için partnerlerin evlilik aşamasında, evli ya da İsveç Göçmen Dairesi’ne göre yasal partner olduklarını belgelerle kanıtlamış olmaları gerekmektedir.
 • Beraber oturum izni alınacak kişinin İsveç vatandaşı ya da İsveç uzun süreli oturum izni sahibi olması gerekmektedir.
 • Başvuracak kişinin geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmektedir.
 • Beraber oturum izni alınacak kişinin online başvuru yapıldıktan sonra kendisine gönderilen anket formunu doldurup başvuru şartlarını kabul etmesi gerekmektedir

İsveç’te evlilik yaparak oturum izni almak için istenen belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaportun kişisel bilgiler, imza, geçerlilik süresi ve ülkeyi terk etme hakkını(devam eden yargı süreçleri gibi bazı durumlar ülkeyi terk etmeye engel olabilmektedir. ) açıkça gösteren bir kopyası eklenmelidir.
 • Eğer evlilik gerçekleşmemişse başvuran kişinin bekar olduğunu gösteren nüfus kayıt örneği ya da benzeri resmi belge eklenmelidir.
 • Eğer çift bebek bekliyorsa hamilelik belgesi eklenmelidir.

İsveç’te yasal partnerlik oturum izni almak için istenen belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaportun kişisel bilgiler, imza, geçerlilik süresi ve ülkeyi terk etme hakkını(devam eden yargı süreçleri gibi bazı durumlar ülkeyi terk etmeye engel olabilmektedir. ) açıkça gösteren bir kopyası eklenmelidir.
 • Başvuru yapan partnerlerin İsveç dışında en az 6 ay birlikte yaşadığını gösteren, iki partnerin de adını içeren belgeler eklenmelidir. (kira sözleşmesi, konaklama hizmet dekontu vb.)

Eğer başvuran kişi ile beraber İsveç’te yaşayacak 18 yaş altı çocuk ya da çocuklar varsa istenen belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Çocuk ya da çocukların kişisel bilgiler, imza, geçerlilik süresi ve ülkeyi terk etme hakkını(devam eden yargı süreçleri gibi bazı durumlar ülkeyi terk etmeye engel olabilmektedir. ) açıkça gösteren pasaport kopyası eklenmelidir.
 • Çocuğa ait ve ebeveynlerin isimlerinin bulunduğu doğum belgesi eklenmelidir.
 • Eğer başvuran kişiyle beraber İsveç’e gitmiyorsa çocuğun ya da çocukların diğer yasal vasisinden resmi onay belgesi eklenmelidir.
 • Çocuğun velayeti yalnızca başvuru yapan kişiye aitse buna dair mahkeme kararı ya da diğer yasal vasi ölmüşse ölüm belgesi eklenmelidir.
 • Eğer çocuk evlat edinilmişse evlat edinme belgesi eklenmelidir.

İsveç’te Uzun Süreli Oturum İzni Başvurusu için Şartlar Nelerdir?

İsveç’te uzun süreli oturum izni almak için İsveç’te veya Avrupa Birliği ülkelerinde oturum izni ile en az 5 yıl yaşamış olmak gerekmektedir.

İsveç’te uzun süreli oturum izni almak başvuru yapan kişinin Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu haklara benzer haklara sahip olmasını sağlamaktadır. İstenen şartlar sağlandıktan sonra İsveç Göçmen Dairesi resmi sitesinden İsveç uzun süreli oturum izni başvurusu yapılabilmektedir.

İsveç’te uzun süreli oturum izni başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç veya Avrupa Birliği ülkelerinde oturum izniyle en az 5 yıl yaşamış olmak gerekmektedir.
 • Eğer başvuru yapan kişi Avrupa Birliği vatandaşı değilse İsveç’te kesintisiz 5 yıl boyunca yaşamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişinin İsveç’te geçirdiği 5 yıla dair oturum izni ve dahil olduğu diğer alanlarda yasal izinleri olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişinin İsveç’te çalışıyor olması ya da kendisinin ve eğer varsa ailesinin temel masraflarını karşılayabilecek düzeyde gelir ya da paraya sahip olması gerekmektedir.

İsveç’te Uzun Süreli Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İsveç’te uzun süreli oturum izni almak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaportun kişisel bilgiler, imza, geçerlilik süresi ve pasaport numarası, ülkeyi terk etme yasağı olmadığını açıkça gösteren bir kopyası eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin bir Avrupa birliği ülkesinde uzun süreli oturum izni ile en az 5 yıl yaşadığını gösteren belge eklenmelidir.

İsveç oturum iznine başvuru yapan kişi bir çalışansa gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • İşverenden alınmış bir çalışma sertifikası eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin en son maaş şartnamesi eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin en son kişisel çalışma vergi (PAYE) kesintilerini gösteren belge eklenmelidir.

İsveç oturum iznine başvuru yapan kişi iş kurarak oturum izni almışsa gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Vergi kartı ve İsveç Şirketler Tescil Bürosundan alınmış şirket kayıt sertifikası eklenmelidir.
 • Eğer şirket için zorunlu ise şirkete ait en son VAT raporu eklenmelidir(gelir-gider ve vergi raporu).
 • Şirketin aktif bir şekilde yürütüldüğünü gösteren belgeler eklenmelidir (kira sözleşmeleri, alım-satım işlemleri, müşteri faturaları vb.).

İsveç oturum iznine başvuru yapan kişi öğrenci ise gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Lise ve üstü bir seviyede eğitim kabul belgesi eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin kendi ülkesinde kapsamlı bir sağlık sigortası sahibi olduğunu gösteren ve ayrıca başka bir Avrupa Birliği ülkesine ait sağlık sigortasına sahip olduğunu gösteren belgeler eklenmelidir.
 • Başvuru yapan kişinin kendi temel masraflarını karşılayabilecek düzeyde gelir ya da paraya sahip olduğunu gösteren belgeler eklenmelidir.

İsveç’te Oturma İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

İsveç’te oturum izni almak Schengen bölgesindeki ülkelerin vizesiz olarak seyahat edilmesine izin vermektedir.

İsveç oturum izni ile vizesiz olarak seyahat edilebilecek Schengen ülkeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Macaristan
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan
 • İsviçre
 • İzlanda
 • Norveç
 • Lichtenstein

İsveç Oturma İzni Alındıktan Sonra Re-Entry Visa Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsveç’te geçici oturum iznine sahip bireyler oturum izni süresi boyunca ülkeyi terk edebilirler ve oturum izinleri süresi boyunca ülkeye geri dönüş yaparken re-entry visa (İsveç yeniden giriş vizesi) başvurusu yapmaları istenmemektedir. İsveç’ten geçici oturum izni alındıktan sonra oturum izin süresi boyunca İsveç’e giriş-çıkış için geçerli bir pasaport ve İsveç’e geri dönüş için oturum izin kartı yeterli olmaktadır.

İsveç’te sınırsız oturum iznine sahip bireyler geçerli bir pasaport ve son 5 yıl içinde yenilenmiş oturum izin kartlarını yanlarına alarak İsveç’i 1 yılı aşmamak şartıyla terk edebilir ve 1 yıl içinde re-entry visa gerekmeden ülkeye geri dönüş yapabilmektedirler. İsveç’i terk etme süresi, yapılacak sınırsız oturum izni koruma başvurusu ile İsveç Göç İdaresi tarafından 2 yıla kadar uzatılabilmektedir. İsveç’i belirtilen sürelerden uzun bir süre terk etmiş bireylerin oturum izinleri İsveç Göç İdaresi tarafından iptal edilmektedir. Oturum izni iptal edilmiş bireylerin ülkeye giriş için yeniden vize ve oturum izni başvurusu yapmaları gerekmektedir.

İsveç İltica Başvuru Şartları Nelerdir?

İsveç’te sığınma talebinde bulunmak için İsveç Göç İdaresi’ne (Migrationsverket) giderek başvurunun bizzat elden teslim edilmesi gerekmektedir. İsveç’e gelmeden önce sığınma talebinde bulunulamaz.

İsveç iltica başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç iltica başvurusu İsveç sınırlarında belirtilmeli ya da İsveç’te yapılmalıdır.
 • Kimlik kartı ya da pasaport gibi kişisel bilgileri içeren belgeler gerekmektedir
 • Başvuru yapan kişinin fotoğrafı çekilip parmak izinin alınması gerekmektedir.
 • Başvuru mülakatında başvuru yapan kişinin kendisine aile ,sağlık,kendi ülkesini terk etme sebepleri vb. hakkında sorulan sorulara cevap vermesi gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişinin bilgileri alındıktan sonra İsveç Göç İdaresi tarafından hakkında araştırma başlamaktadır, başvuru yapan kişilerin araştırma süresi boyunca yapılacak görüşmelere katılması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişinin savaş suçları, insanlık suçları ya da diğer ciddi suçlara karışmamış olması ve ülkenin güvenliğine tehdit oluşturması durumunda göçmenlik başvurusu İsveç Göç İdaresi tarafından reddedilmektedir (Başvuran kişinin geri gönderileceği ülkede tehlike altında kalmaması adına kısa bir süre için İsveç’te kalmasına izin verilmektedir).
Paylaş: