İsveç Oturum İzni

İsveç Oturma İzni İşlemleri 2023

İsveç oturma izni, yabancı uyruklu kişilerin İsveç sınırları içerisinde sağlanan kriterlere ve şartlara göre belirli bir süre veya kalıcı olarak ikamet etmelerini sağlayan belgedir. İsveç’e taşınmayı veya İsveç’te 90 günden fazla kalmayı planlayan yabancı uyruklu tüm vatandaşların İsveç’e girmeden önce oturma izni alması gerekmektedir. İsveç oturum izni; çalışma, eğitim, İsveç’te yaşayan aile bireyinin veya eşin yanına yerleşme, iş kurma gibi amaçlar ile İsveç’e yerleşmek isteyen bireylere verilmektedir.

Vizem.net çalışma, eğitim, yatırım ve aile birleşimi gibi amaçlar ile İsveç'e taşınmak isteyen kişilerin vize ve oturum izni başvuruları için gerekli tüm işlemlerin takibini uzman ülke danışmanları ile yürütmektedir.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

İsveç Oturma İzni Şartları Nedir?

İsveç oturma izni almak için gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Vize süresinin bitiminden sonra en az üç ay daha geçerliliği olan, son on yıl içerisinde alınmış ve en az iki sayfası boş bulunan geçerli bir pasaporta sahip olunması gerekmektedir.
 • İsveç ziyaretinin amacı uygun olarak tanımlanmalı ve kanıtlanmalıdır.
 • İsveç’te bulunulacak süre boyunca İsveç’teki masrafların ve dönüş yolculuk masraflarının karşılanabilmesi adına maddi anlamda yeterli olunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.
 • Acil tıbbi tedavi, acil tıbbi bakım veya diğer tıbbi nedenlerle ana ülkeye dönüş gibi ortaya çıkabilecek tüm masrafları kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli ve minimum 30.000 euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf gereklidir.

İsveç Oturma İzni Hangi Vize Türleri ile Alınabilir?

İsveç oturma izninin alınabileceği vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç öğrenci vizesi
 • İsveç Erasmus vizesi
 • İsveç çalışma vizesi
 • İsveç aile birleşimi vizesi
 • İsveç sambo vizesi
 • İsveç yatırımcı vizesi

Öğrenci Vizesi ile İsveç Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç öğrenci vizesi, İsveç’te lisans, yüksek lisans, doktora veya dil eğitimi almak için başvurulan vize türüdür. İsveç’te üç aydan daha kısa süreli bir eğitim alınması planlanıyor ise vizeye başvurulması yeterli iken; İsveç’te üç aydan daha uzun süreli eğitim alınması planlanıyorsa uzun süreli bir İsveç vizesi türü olan ve öğrenim süresi boyunca İsveç’te oturum hakkı sağlayan İsveç öğrenci vizesi alması gerekmektedir. Başvuru online olarak veya İsveç dış temsilcilikleri aracılığı ile yapılabilmektedir. İsveç’te eğitim almak için oturum iznine online olarak başvurmak isteyen bireyler İsveç Göçmen Bürosunun resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilmektedir.

İsveç’te üç aydan daha fazla eğitim görmeyi planlayan Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bireylerin oturum izni alması gerekmektedir. İsveç’te oturum izni almak için tam zamanlı bir eğitim kursundan kabul alınması, İsveç’te kalınacak süre boyunca yeterli geçim kaynaklarına ve finansal kaynaklara sahip olunması ve geçerli bir pasaporta sahip olunması gerekmektedir. İsveç’te bir oturum iznine sahip olmak isteyen bireylerin İsveç’e gitmeden oturum izninini alması gerekmekte olup; İsveç öğrenci vizesi için gereken şartlar İsveç’te ne tür eğitim görüleceğine göre değişmektedir.

İsveç Erasmus Oturma İzni Nasıl Alınır?

Erasmus programı; Avrupa Birliği tarafından dünyadaki üniversiteler arası eğitimde kalitenin artırılması ve geliştirilmesi hedefi doğrultusunda yürütülen, dünyanın en popüler öğrenci değişim programlarından biri olan ve lisans öğrencileri için yurt dışı eğitim ve staj imkanı sağlayan, süresi 3 ile 12 ay arasında değişen bir programdır. İsveç Erasmus vizesi, Erasmus programı kapsamında İsveç’e gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alması gereken uzun süreli D tipi vize türüdür.

İsveç oturma izni, Erasmus programı kapsamında İsveç’e giden bireylere verilebilmektedir. Erasmus programı ile İsveç’e gitmeyi planlayan bireylerin geçerli bir pasaporta sahip olması, Erasmus programı kapsamında İsveç’te gideceği üniversiteden veya kurumdan bir kabul belgesi alması, ilgili kuruma öğrenim ücretini İsveç’e gitmeden ödemesi ve kapsamlı bir sağlık sigortası poliçesine sahip olması gerekmektedir. Erasmus programı kapsamında İsveç Erasmus vizesi başvurusunda bulunup başvurusu kabul edilen öğrencilere, eğitim veya program süreleri boyunca oturum izni verilmektedir.

İsveç'te Oturma ve Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İsveç çalışma vizesi, İsveç’te bir işte çalışmak veya staj yapmak için alınması gereken uzun süreli İsveç vizesi türlerinden biridir. İsveç çalışma vizesi, hamiline 90 günden uzun bir süre boyunca İsveç’te yaşama ve çalışma hakkı sağlamaktadır.

İsveç çalışma vizesine başvurmak isteyen bireylerin öncelikli olarak İsveç’te bulunan bir işverenden iş teklifi almış olması gerekmektedir. İsveç’teki bir şirketten iş teklifi almış olan bireyler çalışma vizesine başvururken; geçerli pasaportlarını beyan etmeli ve vize süresi boyunca İsveç’te yaşam için yeterli geçim kaynaklarına sahip olduğunu kanıtlamalıdır.

İsveç oturma ve çalışma izni birbirine bağlantılı izinler olup; çalışma izni başvurusu kabul edilen kişilere ilk etapta iş sözleşmesine göre değişmekle birlikte 2 yıllık oturum izni verilirken, oturum izninin süresinin bitiminde belirli koşulların sağlanması halinde çalışma izni 2 yıl daha uzatılabilmektedir. 7 yıllık süre içerisinde 4 yılını tamamlayan İsveç çalışma izni sahibi bireyler kalıcı oturma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Aile Birleşimi Vizesi ile İsveç'te Oturum İzni Nasıl Alınır?

Aile birleşimi vizesi, yabancı bir ülkede geçerli bir izin ile ikamet eden bir veya daha fazla aile üyesinin yanına yerleşmek isteyen kişilerin başvurması gereken uzun süreli bir vize türüdür. İsveç’te yasal oturum izni sahibi olan ya da İsveç vatandaşı olan bir kişinin; eşi ve kayıtlı partneri, 18 yaşından küçük çocukları, özel durumlarda olan bakıma muhtaç 18 yaşından büyük çocukları veya ebeveynleri aile birleşimi yolu ile İsveç oturum izni alabilmektedir.

Aile birleşimi vizesi almak isteyen farklı gruplar için farklı şartlar aranmaktadır. Aile birleşimi vizesi almak isteyen çocuklar için; 18 yaşından küçük olmak, bekar olmak, ebeveynin çocuğu geçindirebilecek düzeyde mali kaynaklara sahip olduğunu kanıtlayabilecek olmak gibi şartlar aranmaktadır. Aile birleşimi vizesi almak isteyen eşler için; İsveç’teki aile üyesinin İsveç vatandaşı veya daimi oturma iznine sahip olması, hem aile üyesinin hem de başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması, ilgili evlilik belgelerine sahip olunması, evliliğin İsveç Vergi Dairesine kayıt ettirilmesi gibi şartlar aranmaktadır.

Aile birleşimi vizesi almak isteyen İsveç’te bulunan aile üyesinin özel durumlara sahip 18 yaşından büyük çocuğu veya ebeveyni için genellikle vize başvurusunun gerekçelerinin detaylı bir şekilde beyan edilmesi gerekmektedir.

Sambo Vizesi ile İsveç'te Oturum İzni Nasıl Alınır?

Sambo vizesi, yabancı bir ülkede yaşayan kişinin İsveç’te ikamet eden veya İsveç vatandaşı olan ve yakın bir zamanda evlenmeyi planladığı partnerinin yanına gelerek İsveç’te beraber yaşamalarını ve oturum hakkı almalarını sağlayan, hem Avrupa Birliği vatandaşlarının hem de Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerin vatandaşlarının başvurabildiği uzun süreli bir İsveç vizesi türüdür.

İsveç sambo vizesi İsveç’te ikamet eden bir kişinin resmi olarak eşi veya kayıtlı partneri olmayan kişilere verilmektedir. İsveç’in dışındaki ülkede halihazırda kurulmuş olan ciddi bir ilişkiye sahip olunduğunun ve aynı ülkede birlikte yaşama olasılığının olmadığının kanıtlanabilmesi İsveç sambo vizesi alabilmek için gerekli olan nihai şartlar arasındadır.

Yatırımcı Vizesi ile İsveç Oturma İzni Nasıl Alınır?

Yatırımcı vizesi, yatırım yapma amacıyla yurt dışından ilgili ülkeye gelen kişilerin oturma izni almasına hak sağlayan vize türüdür.

İsveç’te şirket kurmayı planlayan, bu şirketlerde istihdam sağlayan kişiler ile bu kişilerin eş ve çocuklarına verilen uzun süreli bir İsveç vize türü olan İsveç yatırımcı vizesi, hamiline İsveç’te yaşama ve çalışma hakkı sağlamaktadır.

İsveç yatırımcı vizesi almak isteyen bireylerin; geçerli bir pasaporta sahip olması, ilgili sektörde önemli bir deneyime sahip olduğunu kanıtlaması, daha öncesinde kendi işini yürütme tecrübesine sahip olduğunu kanıtlaması, İsveççe veya İngilizce dil yeterliliğine sahip olduğunu göstermesi ve kendisinin veya varsa aile bireylerinin geçimini sağlamak için yeterli parasının olduğunu hesabında bulunacak, kendi için 200.000 İsveç kronu, eşi için 100.000 İsveç kronu ve her çocuk için 50.000 İsveç kronu ile kanıtlaması gerekmektedir.

İlk olarak 2 yıl süre ile verilmesine rağmen; iki yılın sonunda belirli koşulların sağlanması halinde İsveç yatırımcı vizesi, başvuru yapılır ise kalıcı oturum iznine dönüştürülebilir.

İsveç Oturma Vizesi Başvurusu Nereye Yapılır?

İsveç oturma vizesi başvuruları https://www.migrationsverket.se adresi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Diğer İsveç vize tipleri olan öğrenci, aile birleşimi ve çalışma vize başvuruları İsveç İstanbul Başkonsolosluğundan da yapılabilmektedir.

İsveç Oturma İzni Online Başvuru İşlemi Nasıl Yapılır?

İsveç oturma izni online başvuru işlemi https://www.migrationsverket.se adresi üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru adımları için sırası ile; İsveç vizesi için gerekli olan belgelerin hazırlanması, başvuru ücretinin kredi kartı ile ödenmesi, başvuru sahibi bireylerin İsveç Göçmen Dairesi tarafından mülakata çağrılması için e-posta yoluyla bilgilendirilmesi, ön değerlendirme yapılması, kararın beklenmesi ve karar sonucunda oturma izni kartının başkonsolosluktan veya büyükelçilikten alınması işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Vizem.net internet üzerinden yapılan İsveç vizesi başvurularında danışmanlarına online başvuru formu doldurma ve çevrimiçi evrak yükleme hizmeti sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Konsolosluktan İsveç Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konsolosluktan İsveç oturma izni başvurusu yalnızca öğrenci, aile birleşimi ve çalışma vizeleri için yapılabilmektedir.

Gerekli evrakların ve başvuru formunun hazırlanmasından sonra İsveç İstanbul Başkonsolosluğundan randevu alınmalı, randevu sırasında başvuru formu ile diğer İsveç vizesi için gerekli olan evraklar teslim edilmeli ve vize ücreti ödenmelidir. İlgili adımlar tamamlandıktan sonra İsveç İstanbul Başkonsolosluğu başvuruyu İsveç Göçmen Dairesine iletmekte, İsveç Göçmen Dairesi ise başvuru sahibine mail atarak mülakat için randevu almasını bildirmektedir. İsveç İstanbul Başkonsolosluğundan mülakat için randevu alınması gerekmekte olup; mülakat sonrasında değerlendirme yapılmakta ve karar başvuru sahibine bildirilmektedir.

İsveç Oturma İzni için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İsveç oturma izni için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç oturma izni başvuru formu: Başvuru sahibi tarafından doğru bilgilerle doldurulmuş ve imzalanmış bir başvuru formu gerekmektedir.
 • Pasaport: İsveç’e planlanan gidiş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerliliği bulunan bir pasaport gerekmektedir.
 • Fotoğraf: 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, güncel görünümü yansıtabilmesi için yakın zamanda çekilmiş olan, renkli bir fotoğraf gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Minimum 30.000 euro teminatı olan, tüm Schengen bölgesini ve İsveç’te geçirilecek sürenin tamamını kapsayan bir seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • Maddi yeterlilik kanıtı: İsveç’te geçirilecek süre boyunca doğabilecek tüm yaşam masraflarının karşılanabileceğinin ve oturum izni süresi bittiğinde ana ülkeye dönüş için yeterli geçim kaynağına sahip olunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.
 • Kimlik kartı: Başvuru için bireyin kendi ülkesine ait kimlik kartını beyan etmesi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize ücretinin ödenmesi ve harç dekontunun beyan edilmesi gerekmektedir.

İsveç oturma izni için gerekli olan yukarıda listelenen belgeler başvurulan vize türüne göre farklılık gösterebilmektedir.

İsveç Oturum Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

İsveç oturum vizesi ücreti 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yetişkinler için 2.660 Türk lirası, 18 yaş altı çocuklar için 1.330 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Online başvuru yapılıyor ise web sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile; konsolosluklardan başvuruluyor ise nakit, kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

İsveç Oturma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

İsveç oturma izninin çıkma süresi, birkaç ay ile 2 yıl arasında, vize türüne, başvuru şekline ve başvuru sahibinin kişisel durumuna göre kadar değişebilmektedir.

Online yapılan başvurular; fiziksel yapılan başvurulara kıyasla ortalama 4 ile 5 ay arasında daha erken sonuçlandığından, hızlı sonuç almak isteyen başvuru sahiplerine İsveç oturum izni bekleme süresini kısaltan seçenek olan online başvuru tavsiye edilmektedir.

İsveç Oturum İzni Ne Kadar Süre için Verilir?

İsveç oturum izninin ne kadar süre için verileceği vize türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Öğrenci vizelerinde öngörülen eğitim veya program süresi boyunca, çalışma ve yatırımcı vizelerinde 2 yıl süre ile, aile birleşimi ve sambo vizelerinde sponsor olan aile üyesinin oturum izni süresince verilmektedir.

İsveç Oturum İzni Süresi Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

İsveç oturum izni süresi uzatma işlemi vize türüne göre farklılık gösterebilmektedir.

Çalışma vizesi sahibi olan bireyler İsveç’te oturum iznini uzatmak istiyor ise; çalışma iznini uzatmak için başvuruda bulunulması gerekmektedir. 6 ay veya daha uzun süredir çalışma iznine sahip olan bireylerin mevcut izni sona ermeden önce oturum izni uzatma işlemine başvurması halinde karar sürecinde çalışmaya devam etme hakkı kazanılmaktadır. Çalışma izninin uzatılabilmesi için çalışma izni alınan işyerinde çalışmış olunması, maaşın ve diğer çalışma koşullarının en az toplu sözleşmede belirtilen ya da işyerinde uygulama olarak kabul edilen değerde olması ve bireyin maaşının vergiler hariç ayda en az 13.000 İsveç kronuna denk gelmesi gerekmektedir. Şartları sağlayan bireyler oturum iznini uzatmak için çevrimiçi olarak başvuru yapabilmektedir. İşlem süresi göz önünde bulundurulduğunda, mevcut oturum izni süresinin dolmasından en erken 4 ay önce oturum izni uzatma işlemine başvurulması tavsiye edilmektedir. Mevcut iznin süresi dolduktan sonra oturum izninin uzatılmasına başvurulması halinde başvuru işleme alınırken İsveç’te çalışılmasına izin verilmemektedir.

Öğrenci vizesi sahibi olan bireyler İsveç’te oturum iznini uzatmak istiyor ise; bireylerin mevcut oturma izni sona ermeden 6 ay önce oturma iznini uzatmak için başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için; geçerli bir pasaporta sahip olunması, İsveç’te oturum izninin uzatılmasının sebebi olan çeşitli yüksek öğretim programlarında tam zamanlı çalışmalara veya farklı programlara kabul edildiğine dair belgelere sahip olunması, çalışmalarda kabul edilebilir bir ilerleme kaydedilmesi, oturma iznine başvurulan süre boyunca mali açıdan problem yaşanmamış olması ve kapsamlı bir sağlık sigortası poliçesine sahip olunması gerekmektedir.

Aile birleşimi vizesi sahibi olan bireyler İsveç’te oturum iznini uzatmak istiyor ise yalnızca online olarak başvuru yapabilmektedir. 6 ay veya daha uzun süreli ikamet izni olan ve aile birleşimi vizesine sahip olan bireylerin aile birleşiminde bulunduğu birey ile birlikte uzatma talebinde bulunması gerekmektedir. En az 3 yıl ile birleşimi vizesi ile İsveç’te yaşaması halinde bireylerin kalıcı oturum izni talep etmesi gerekmektedir.

İsveç Kalıcı Oturma İzni Nedir?

İsveç kalıcı oturma izni, İsveç’te sınırı olmayan bir süre boyunca kalmaya, bu süre boyunca istenildiği gibi çalışmaya, eğitim görmeye ve seyahat etmeye imkan sağlayan süresiz bir izindir; ancak bu izin İsveç vatandaşlığı sağlamamaktadır.

İsveç Daimi Oturma İzni Şartları Nelerdir?

İsveç daimi oturma izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Daimi oturma izni için hükümet tarafından belirlenen gereklilikleri yerine getirebilmek gerekmektedir.
 • İsveç’te belirli bir süre geçici oturma izni ile yaşanmış olması gerekmektedir.
 • Finansal olarak yeterli geçim kaynaklarına sahip olunması gerekmektedir.
 • Düzenli bir hayata sahip olunması gerekmektedir.

İlk iki gereklilik İsveç’teki mevcut izin türüne göre farklılık gösterebiliyor iken; son iki gereklilik daimi oturma izni isteyen herkes için aynıdır.

İsveç Kalıcı Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsveç kalıcı oturma izni başvurusu ancak uzatılmış çalışma izni başvurusu ile bağlantılı olarak yapılabilmektedir. Kullanılması gereken form veya e-hizmet ile eklenmesi gereken belgeler, mevcut olarak sahip olunan oturma izninin türüne bağlı olarak değişebilmektedir. E-hizmet aracılığı ile uzatılmış oturma izni başvurusu yapılması halinde bireylere kalıcı oturma iznine başvurulup başvurulmayacağı sorulmaktadır; bu aşamada başvurma seçeneği ile ilerlenmesi ve sonrasında gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

İsveç Oturum İzni Hamilleri Ne Zaman Vatandaşlık Başvurusu Yapabilir?

İsveç oturum izni hamillerinin vatandaşlık başvurusu yapabilmeleri için, kesintisiz olarak 5 yıl boyunca geçerli bir kalıcı oturum izni ile İsveç’te ikamet etmiş olması gerekmektedir.

18 yaşına ulaşmış olmak, 5 veya daha fazla yıllık kalıcı oturum izni boyunca gerekli kurallara uymuş olmak, İsveç’te düzenli bir hayat yaşamış olmak gibi bazı şartların sağlanması İsveç vatandaşlık başvurusu için önemli olarak görülmektedir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: