Letonya Nüfusu

Letonya Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Letonya nüfusunun bölgesel dağılımı, etnik grupları, dini inançları ve konuştuğu diller gibi bilinmesi gerekenler bu makalede ele alınmıştır. Doğu Avrupa’da, Baltık Denizi kıyısında, Estonya ve Litvanya arasında yer alan Letonya; 2015-2020 yılları arasında nüfus azalış oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında Porto Riko ve Litvanya’dan sonra 3. sırada yer almaktadır.

Letonya demografisi yirminci yüzyılda gerçekleşen dünya savaşları, soykırım ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi nedeniyle büyük ölçüde değişmiştir. Letonya’da yaşayan etnik Letonyalıların payı, 1935’te %75 olmasına rağmen II. Dünya Savaşı’nda insan kaybı ve sınır dışı etmek gibi diğer baskıcı önlemlerden sonra, 1989’da %52’ye düşmüştür.

Günümüzde sayıları 1920 yıllarındaki sayılarından bile düşük olan Letonlar, bir yüzyıldır dünyanın en yavaş büyüyen etnik gruplarından biri olmuşlardır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra çok sayıda Rus, Ukraynalı ve Belaruslu, Letonya’da kalmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu ve Uluslararası Veritabanı eldeki bilgilere göre; Letonya’nın 2021 yılında 1,88 milyon olan nüfusunun, 2050 yılında 1.2 milyon olacağını tahmin etmektedir.

2021 Yılında Letonya Nüfusu Kaçtır?

Letonya nüfusu 2021 yılında 1,88 milyondur. Bir önceki yıla göre %1,05 azalış göstermiştir. Letonya’nın en kalabalık bölgesi nüfusun üçte birine ev sahipliği yapan başkent Riga’dır. Letonya’da kilometrekareye 30 kişi düşmektedir.

Letonya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Letonya nüfusu son 10 yılda %8,5 azalmıştır. 2011 yılında 2,070,371 olan Letonya nüfusu 2020 yılında 1,893,700 olarak ölçülmüştür.

Letonya nüfusunun yıllara göre değişimi aşağıda listelenmiştir.

Letonya Nüfusunun Yıllara Göre Değişi
Letonya Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi

2022 Yılında Letonya Nüfusu Kaç Olacaktır?

Letonya nüfusunun yıllar içerisinde değişimi göz önüne alınarak 2022 yılındaki nüfusun 1.8 milyon kişi olacağı hesaplanmaktadır.

Letonya Nüfusu Hangi Dilleri Konuşmaktadır?

Letonya’nın resmi dili Letonca’dır. Letonya’da nüfusunun %62,1’i Letonca, %37,2’si Rusça konuşmaktadır. Letonya nüfusunun %20,8’i Letoncayı, %43,7’si ise Rusça’yı ikinci dil olarak konuşmaktadır. 2000 yılında yapılan Letonya nüfus sayımında Letonyalıların %71’inin Rusça, ülkenin en geniş etnik grubu olan Rusların ise %52’sinin Letonca konuşabildiği tespit edilmiştir. Letonya nüfusu içerisinde Letonca ve Rusça’dan sonra en yaygın olan dillerin; Polonyaca, Ukraynaca ve Belarusça olduğu bilinmektedir.

Letonya nüfusu içerisinde Letonya dili ve Rusça’dan sonra en yaygın olan dillerin; Polonyaca, Ukraynaca ve Belarusça olduğu bilinmektedir.

Letonya Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Letonya nüfusunun %79’u Hristiyandır. Letonya’da yaşayan Hristiyan nüfusun; %34,3’ünün Lutheran, %25,1’inin Katolik, %19,4’ünün Ortodoks ve %1,2’sinin diğer mezheplerine bağlı oldukları bilinmektedir. Letonya nüfusunun %20’si hiçbir dine inanmamaktadır.

Büyük ölçüde homojen olan Letonya’da din dağılımında Hristiyanlık dışındaki dinler çok küçük bir dilime sahiptirler. Letonya’da sadece 8100 Yahudi , 319 Müslüman ve 155 Budist yaşamaktadır.

Letonya Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Letonya’da 9 şehir ve 67 kasaba vardır. Letonya yasalarına göre kasabalar, gelişmiş altyapıları ve şehir planlamaları ile kültür ve ticaret merkezleri olan ve en az iki bin kişiye ev sahipliği yapan yerleşim yerleridir. Letonya’da şehirlerin ise en az 25.000 sakini olmalıdır. Nüfusu kentlerde yoğunlaşan Letonya’da, kişilerin %68,4’ü kentlerde yaşamaktadır.

Letonya nüfusunun üçte birine ülkenin kuzeyinde yer alan başkent Riga ev sahipliği yapmaktadır. Letonya coğrafyası nedeniyle nüfusun oldukça yoğun olduğu başkent Riga dışında Letonya nüfusunun ülkeye dağılımı oldukça dengelidir.

Letonya nüfusunun üçte birine ülkenin kuzeyinde yer alan başkent Riga ev sahipliği yapmaktadır. Nüfusun oldukça yoğun olduğu Letonya coğrafya bölgelerinde başkent Riga dışında Letonya nüfusunun ülkeye dağılımı oldukça dengelidir.

Riga’nın Nüfusu Kaçtır?

Letonya’nın başkenti olan Riga’nın nüfusu 2019 yılında 632,614 kişi olarak hesaplanmıştır. 2013 yılında 658,640 kişi olan Riga’nın nüfusu %3,95 azalarak 2019 yılında 632,614 kişi olmuştur.

Letonya nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapan Riga, Letonya’nın diğer şehirlerinden önemli ölçüde daha büyüktür. Nüfus yoğunluğu ve merkezi konumunun etkisiyle Riga ulaşım açısından diğer şehirlere göre oldukça gelişmiştir.

Jūrmala’nın Nüfusu Kaçtır?

Jūrmala’nın nüfusu 2019 yılında 49,325 kişi olarak ölçülmüştür. 2013 yılında 50,840 kişi olan Jūrmala’nın nüfusu %2,97 azalarak 2019 yılında 49,325 kişi olmuştur.

Liepāja’nın Nüfusu Kaçtır?

Letonya’da Riga ve Daugavpils’den sonra en kalabalık şehir Liepāja’dır. Liepāja’nın nüfusu 2019 yılında 68,945 kişi olarak ölçülmüştür. 2013 yılında 76,731 kişi olan Liepāja’nın nüfusu %10,14 azalarak 2019 yılında 68,945 kişi olmuştur.

İllere Göre Letonya Nüfusu Nasıl Dağılmıştır?

Letonya’da yaklaşık 650 bin kişilik nüfusa ev sahipliği yapan başkent Riga’dan sonra en kalabalık şehirler; Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala ve Ventspils olarak sayılabilir.

Letonya nüfusunun şehirlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ŞehirNüfus (2019)
Riga632,614
Daugavpils82,604
Liepāja68,945
Jelgava55,972
Jūrmala49,325
Ventspils34,377
Rēzekne27,820
Valmiera23,125
Jēkabpils27,076

Letonya Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Letonya nüfusu ile ilgili demografik istatistikler aşağıda listelenmiştir.

 • Letonya’da ortalama yaşam süresi 75.6 yıldır. Letonya, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi bakımından dünyada 74. Sırada yer almaktadır. Letonya’da 75.6 olan ortalama yaşam süresi, içinde bulunduğu Avrupa kıtasının 78.2 olan ortalama yaşam süresinden daha azdır.
 • Letonya’da kadınların ortalama yaşam süresi 79.8 yıldır.
 • Letonya’da erkeklerin ortalama yaşam süresi 70.6 yıldır.
 • Letonya’da doğuşta beklenen yaşam süresi Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2000 yılından 2020 yılına kadar olan sürede 5.2 yıl artmıştır.
 • Letonya Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre Letonya’da 2019 yılında 9.319’u kız 9.995’i erkek olmak üzere toplam 19.134 bebek dünyaya gelmiştir.
 • Letonya Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre Letonya’da 2020 yılında 25.478 kişi hayatını kaybetmiştir.
 • Göç eden kişi sayısının ülkeye gelen göçmen sayısından çok olduğu Letonya’da net göç oranı Letonya Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre -1.8 göçmen / 1000 nüfus olarak ölçülmüştür.
 • 2011 yılı Avrupa İstatistik Kurumu verilerine göre Letonya nüfusunun %36,7’u evli, %41,5’u bekar, %12’si boşanmış ve %8,9’u duldur.
 • Letonya nüfusu %68,4 oranında kentlerde yaşamaktadır.
 • Letonya’da nüfusun en yoğun olduğu şehir başkent Riga’dır. 2021 yılı itibari ile nüfusu 1.92 miyon olan Letonya’da 632.614 kişi başka bir ifade ile nüfusun üçte biri Riga’da yaşamaktadır.

Letonya, birçok farklı etnik gruba ev sahipliği yaptığından Letonya kültürü üzerinde azınlık grupların etkilerini görmek mümkündür.

Letonya Nüfusunu Oluşturan Etnik Yapılar Nelerdir?

Letonya nüfusunu oluşturan etnik yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • %62,2 Letonyalı
 • %25,2 Rus
 • %3,2 Belaruslu
 • %2,2 Ukraynalı
 • %1,2 Litvan
 • %2,3 Belirtilmemiş
 • %1,5 Diğer

Letonya Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Letonya nüfusunun yaşa göre yüzdesel dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0-14 Yaş: %15,32
 • 15-25 Yaş: %9
 • 25-54 Yaş: %40,41
 • 55-64 Yaş: %14,77
 • 65 Yaş ve Üstü: %20,5

Letonya ortalama yaşı 44.4 olan nüfusu ile dünyada 16. sırada yer almaktadır. Letonya’da 2020 yılı itibari ile kadınların ortalama yaşı 48, erkeklerin ortalama yaşı 40.5 olarak ölçülmüştür.

Letonya’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Letonya’da doğum oranı Letonya Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre 2019 yılında %0.98 olarak ölçülmüştür. Letonya doğurganlık oranı Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre 2019 yılında 1.61’dir. Letonya’nın doğum oranı bakımından tüm dünya ülkeleri arasında 191. sırada yer almaktadır.

Letonya’da ölüm oranı Letonya Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre 2019 yılında %1.45 olarak ölçülmüştür. Letonya’nın ölüm oranı bakımından tüm dünya ülkeleri arasında 95. sırada yer almaktadır.

2019 yılında Letonya’nın net göç oranı Letonya Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre -1.8 göçmen / 1000 nüfus olarak ölçülmüştür.

Letonya’da Kadın Erkek Nüfus Oranı Kaçtır?

Letonya’da kadın erkek nüfus oranı 1,17’dir.

2021 yılında Letonya’da kadın ve erkek nüfusu aşağıda verilmiştir.

 • Letonya kadın nüfusu 1.005.777
 • Letonya erkek nüfusu 857.314

Letonya Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Letonya nüfusunun okuryazarlık oranı 2018 yılında UNESCO verilerine göre %99,89 olarak hesaplanmıştır. Letonya okuryazarlık sıralamasına göre dünyada 3. sırada yer almaktadır.

Letonya, kadın nüfusun okuryazarlık oranının erkek nüfustan yüksek olduğu sayılı ülkeler arasındadır. Letonya’da okuryazarlık oranı 15 yaşın üstündeki kadınlarda %99,91 erkeklerde %99,81 olarak ölçülmüştür.

Letonya’da iki yıllık okul öncesi eğitim ve dokuz yıllık ilköğretim ücretsiz ve zorunludur. OECD verilerine göre 2019 yılı itibari ile Letonya’da 25-34 yaş arasındaki nüfusun %44’ü yükseköğrenim derecesine sahiptir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: