Vize Başvuru Dilekçesi Nedir

Vize Başvuru Dilekçesi Nedir, Nasıl Yazılır?

Yurt dışına seyahat edecek kişilerin vize başvurularında beyan etmesi gereken vize başvuru dilekçesi; seyahatin ne amaçla yapıldığı, seyahat tarihleri, seyahat güzergahı, ulaşım şekli ve konaklama detayları hakkında bilgi veren, aynı zamanda vize talebi için gerekçelerin sunulduğu ve başvuru sahibinin kendini tanıttığı bir belge olarak hazırlanmalıdır.

Vize başvuru dilekçesinin, ilgili ülke konsolosluğuna hitaben ve resmi bir dilde, temiz bir kağıda yazılması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir. Vize başvurusu için teslim edilen belgeler ile başvuru sahibinin tüm bilgilerine erişilebilmekle birlikte, dilekçede verilen detay ve açıklamaların vize sonucunu büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir.

Vize Başvuru Dilekçesinde Hangi Bilgilere Yer Verilmelidir?

Vize başvuru dilekçesinde yer verilmesi gereken bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

  • Başvuru sahibinin kimlik bilgileri
  • Yurt dışına yapılacak olan seyahatin amacı
  • Seyahat planını oluşturan; gidiş- dönüş tarihleri, ulaşım şekli ve konaklama yeri bilgileri
  • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağına dair bilgi (başvuru sahibinin finansal durumu veya sponsor bilgileri)
  • Sponsor bulunması durumunda, sponsor olan kişinin veya kuruluşun başvuru sahibiyle ilişkisi ve sponsor olma nedeni
  • Teslim edilmeyen evrak olması halinde, neden teslim edilemediğine dair gerekçe
  • Seyahat sonrasında başvuru sahibinin kendi ülkesine geri döneceğine dair kanıt teşkil eden gerekçe

Uzun Süreli Vize Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Uzun süreli vize başvuru dilekçesi, başvuru sahibi tarafından; seyahat detaylarını, vize talep gerekçesini ve kişisel bilgileri içerecek şekilde ve ilgili dış temsilciliğe hitaben resmi bir dille yazılmalıdır.

Uzun süreli vize başvuru dilekçesinde, ilgili ülkeye birden fazla giriş yapılacağının beyan edilmesi önem taşımaktadır. Uzun süreli vize almak için başvuru yapılırken, çoklu giriş talebinin vize başvuru dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.

Vize Başvuru Dilekçesi Hangi Dilde Yazılmalıdır?

Vize başvuru dilekçesinin yazılması gereken dil, başvuru yapılan ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Vize başvuru dilekçesi, Türkçe, İngilizce veya başvuru yapılan ülkenin resmi dilinde yazılabilmektedir.

Vizem.net danışmanlığı ile yapılan başvurularda, vize başvuru dilekçesi deneyimli vize danışmanları tarafından İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Farklı dilde vize başvuru dilekçesi istenmesi durumunda, vize başvuru dilekçesi yeminli tercüman tarafından istenen dile çevrilip noter onaylı olarak sunulur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Vize Başvuru Dilekçesi Örneği (Türkçe)

Türkçe vize başvuru dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

…………… Büyükelçiliği / Konsolosluğu Vize Bölümü Dikkatine …/…/…

………..… pasaport numaralı ………..… olarak, ….…-…….. tarihleri arasında ülkenize turistik amaçlarla seyahat etmek için vize başvurusunda bulunmak istemekteyim.

…… yılında ………. Üniversitesi ……….. bölümünden mezun oldum ve mezun olduktan sonra ……..… gibi çeşitli işlerde ……..… olarak çalıştım. Vize başvuru belgelerimin arasında bulunan SGK hizmet dökümünde çalıştığım kurumları görebilirsiniz. Şu anda mesleğimi serbest zamanlı olarak icra ettirmekteyim. Ekte sunduğum banka hesap dökümünde görünen ani para girişleri serbest zamanlı olarak yaptığım işlerin bitiminde elde ettiğim kazançları göstermektedir. Üzerimde olan mal varlıkları ekte dikkatinize sunulmuştur.

Ülkenizi turistik amaçlarla ziyaret etmek istememin nedeni, tarihi yapılara olan hayranlığımdır. Yeni yerler tanımak ve bu yerler hakkında bilgi sahibi olmak benim için önemli aktivitelerdir. Seyahatim boyunca gezmek istediğim yerler …………… dir. Seyahat planıma dahil olan konaklama ve ulaşım rezervasyonları ekte sunulmuştur.

Vize başvuru belgelerimin arasında bulunan iş sözleşmem dolayısıyla, ………. tarihinde ülkeme geri dönmek durumundayım ve vize geçerlilik sürem bitmeden önce ülkenizden ayrılacağımı garanti ederim. Seyahatim boyunca her türlü masrafın tarafımca karşılanacağını beyan ederim.

AB vize kodu kararlarında tavsiye edilen turistik vizenin tarafıma verilmesi için tahkikatınızı ve onayınızı arz ederim.

Ad - Soyad Tarih, İmza

Vize Başvuru Dilekçesi Örneği (İngilizce)

İngilizce vize başvuru dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

İngilizce Vize Başvuru Dilekçe Örneği
İngilizce Vize Başvuru Dilekçe Örneği

Vize Başvuru Dilekçesi Örneği (Almanca)

Almanya vize başvuru dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

Almanca Vize Başvuru Dilekçe Örneği
Almanca Vize Başvuru Dilekçe Örneği

Türkiye’den Almanya’ya seyahat edecek kişilerin beyan etmesi gereken Almanya vize talep dilekçesi talep edilen vize türüne göre uyarlanarak, İngilizce veya Almanca dilinde yazılmalıdır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: