Vize için Sponsor Gösterme

Vize için Sponsor Gösterme ve Gerekli Evraklar

Yurt dışına seyahat etmek isteyen kişilerin vize başvurularında, sponsor gösterme işlemi zorunlu değildir, ancak düzenli geliri olmayan kişilerin vize başvurularının reddedilmemesi için, sponsor eşliğinde başvurusu yapmaları gerekmektedir. Düzenli geliri olmayan vize başvuru sahiplerinin yanında, öğrenciler, ev hanımları ve yalnız seyahat edecek çocukların da başvuru dosyalarında sponsor göstermeleri, vize işlemlerinin onaylanması için önem taşımaktadır.

Vizem.net danışmanlığı ile son 3 yıl içerisinde yapılan sponsorlu vize başvurularının onay oranı %95’in üzerindedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Hayır, gerekli evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlandığı vize başvurularında, sponsorun yeterli kaynağı olduğu gösterilirse, sponsor ile vize almak zor bir işlem değildir.

Vize Sponsoru için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vize sponsoru için gerekli evraklar arasında, temelde sponsora ait banka hesap dökümü, maaş bordrosu ve gayrimenkul tapusu gibi finansal belgeler istenmektedir. Sponsor tarafından hazırlanması gereken finansal yeterlilik belgelerinin, başvuru dosyası ile birlikte, seyahat edilecek ülkenin dış temsilciliğine sunulması gerekmektedir.

Vize için Sponsor Emekli İse Gerekli Belgeler Nelerdir?

Vize başvuru sahibine sponsor olacak kişi emekli ise sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Banka hesap dökümü: Vizeye sponsor olacak kişi adına oluşturulmuş, bir emeklilik ya da şahsi hesabın son 3 aya ait banka hesap hareketlerini gösteren hesap cüzdanı ya da dökümü, bankadan kaşeli ve imzalı şekilde alınarak başvuru dosyasına eklenmelidir. Başvuru dosyasında sunulacak banka hesap dökümünün, vize başvuru tarihinden önceki 15 gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 • Emeklilik belgesi: Sponsor adına oluşturulmuş, e- Devlet sistemi üzerinden alınabilen ve kişinin emeklilik durumunu gösteren emeklilik belgesi, başvuru dosyasında ibraz edilmelidir. SGK’dan alınacak belgelerin, okunaklı QR barkodu taşımaları gerekmektedir ve QR barkodu olmayan evraklar, vize başvurusu için kabul edilmemektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Sponsor adına oluşturulmuş, kişinin ek gelirini gösterir nitelikte, tapu, araç ruhsatı, kira geliri kontratı ve ek hesap dökümleri gibi belgeler başvuru dosyasında yer almalıdır.

Vize için Sponsor Çalışan İse Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vize için sponsor olacak kişi çalışan ise gereken başvuru belgeleri aşağıda verilmiştir.

 • Çalışma ve izin belgesi: Vize başvurusuna sponsor olacak kişinin çalıştığı şirket tarafından hazırlanmış çalışma ve izin belgesinde; kişinin şirketteki görevlerine dair bilgi verilmesi ve planlanan seyahat tarih aralığının belirtilmiş olması gerekmektedir. İzin belgesi, ıslak imzalı ve kaşeli olarak başvuru dosyasında ibraz edilmelidir.
 • SGK hizmet dökümü: SGK ya da e- Devlet üzerinden temin edilebilen SGK hizmet dökümü, sponsor adına düzenlenmeli ve kişinin tüm sigorta geçmişini detaylı bir biçimde içermelidir. Sponsor kişi, emekli ise ya da çalışmayı sürdürüyor ise, SGK destek primi ödemeleri de hizmet dökümü ile birlikte başvuru dosyasında sunulmalıdır. Vize başvurusunda sunulan tüm SGK evrakları, QR kodu taşımalı ve bu kod okunaklı olmalıdır. QR barkodu taşımayan evraklar başvuru esnasında kabul edilmemektedir.
 • SGK işe giriş bildirgesi: Sponsorun çalıştığı şirketten temin edilecek SGK işe giriş bildirgesinin bir adet fotokopisine vize başvuru dosyasında yer verilmelidir. SGK işe giriş bildirgesi okunaklı bir QR kodu taşımalıdır. Belge, QR kodu taşımadığı durumda, vize başvurusu için kabul edilmemektedir.
 • Maaş bordroları: Sponsor adına oluşturulmuş, kişinin çalıştığı şirketten alınan, son 3 aya ait kaşeli ve imzalı maaş bordroları, vize başvuru dosyasında beyan edilmelidir.

Vize için Sponsor İşveren İse Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vize için sponsor olacak kişi işveren ise sunulması gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Banka hesap dökümü: Vize sponsoru işveren adına oluşturulmuş, şahsi ya da şirket banka hesabının, son 3 aya ait banka hesap hareketlerini gösteren ve vize başvuru tarihinden önceki 15 gün içerisinde düzenlenmiş bir hesap cüzdanı ya da dökümü, bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalı ve vize başvuru dosyasında sunulmalıdır.
 • Faaliyet belgesi ya da ticaret odası sicil kayıt sureti: Vize sponsorunun şirketi adına oluşturulmuş, şirketin faaliyetine bağlı olarak kayıtlı olduğu odalardan temin edilecek, 6 aydan eski olmayan faaliyet belgesinin fotokopisi başvuru dosyasında yer almalıdır. Sponsorun şirketi Ankara Büyükelçiliği yetki alanı içerisinde bulunuyor ise, vize başvuru dosyasında faaliyet belgesi yerine ticaret odası sicil kayıt suretinin sunulması gerekmektedir.
 • Ticaret sicil gazetesi: Vizeye sponsor olacak kişinin, şirket kurucusu ya da ortağı olarak göründüğü ve firma adının okunaklı bir biçimde yer aldığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi başvuru dosyasında ibraz edilmelidir.
 • Güncel vergi levhası: Sponsorun şirketi adına düzenlenmiş, son yıla ait güncel vergi levhasının fotokopisi başvuru dosyasında sunulmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri: Vizeye sponsor olacak kişi adına oluşturulmuş tapu, araç ruhsatı, kira kontratı ve ek hesap dökümleri gibi ek gelir belgelerinin vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Vize için Sponsor Serbest Meslek Erbabı İse Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vize sponsoru serbest meslek erbabı ise sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Banka hesap dökümü: Sponsor adına oluşturulmuş, şahsi bir banka hesabının son 3 aya ait hesap hareketlerini gösteren hesap cüzdanı ya da dökümü, bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalı ve başvuru dosyasında sunulmalıdır. Başvuru dosyasında yer alan banka hesap dökümünün, vize başvuru tarihinden önceki son 15 gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 • Oda kayıt belgesi: Vizeye sponsor olacak kişinin icra ettiği serbest meslek ile ilişkili ve kişinin bağlı bulunduğu meslek odasına dair, 6 aydan eski olmayan güncel bir kayıt belgesinin aslı ile birlikte fotokopisinin başvuru dosyasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Güncel vergi levhası: Sponsorun mesleğine dair, son yıla ait güncel vergi levhasının fotokopisine vize başvuru dosyasında yer verilmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Sponsor olacak kişi adına kayıtlı olan gayrimenkul tapusu, araç ruhsatı, kira kontratı ve ek hesap dökümleri gibi ek gelir evraklarının vize başvurusu içerisinde sunulması gerekmektedir.

Vize için Sponsor Çiftçi İse Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vize için sponsor olacak kişi çiftçi ise gerekli evraklar aşağıda listelenmektedir.

 • Banka hesap dökümü: Vizeye sponsor olacak kişi adına oluşturulmuş, şahsi bir banka hesabının son 3 aya ait hesap hareketlerini gösteren hesap cüzdanı ya da dökümü, bankadan kaşeli ve imzalı şekilde alınarak başvuru dosyasına eklenmelidir. Vize başvurusu için sunulacak banka hesap dökümü, vize başvuru tarihinden önceki son 15 gün içerisinde oluşturulmuş olmalıdır.
 • Çiftçilik belgesi: Sponsor adına oluşturulmuş, ziraat odalarından temin edilmiş ve çiftçilik gelirini gösteren güncel tarihli çiftçilik belgesinin, vize başvurusunda ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Vize sponsoru adına bulunan tapu, araç ruhsatı, kira geliri belgesi ve ek hesap dökümleri gibi ek gelir belgelerinin vize başvuru dosyasında yer alması gerekir.

Eşler Birbirine Sponsor Olabilir Mi?

Evet, vize başvurularında eşler birbirine sponsor olabilmektedir.

Vize başvurusu için eşi sponsor olacak kişilerin, eşleri tarafından yazılmış ve imzalanmış bir sponsor dilekçesini başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Eş için sponsor dilekçe örneği ile birlikte, sponsorun finansal durumunu gösteren belgelere de başvuru dosyasında yer verilmelidir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: