Çalışmayanlar ve Ev Hanımları için Belçika Vizesi

Çalışmayanlar ve ev hanımları için Belçika vizesi almak, belirli vize şartlarının yerine getirilmesi halinde mümkün olmaktadır. Belçika, Schengen bölgesine üye olduğu için Türkiye’den Belçika’yı ziyaret etmek isteyen bordo (umuma mahsus) pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarına yönelik Belçika vizesi alma şartı bulunmaktadır. Herhangi bir işte çalışmayan veya ev hanımı olan kişiler, Belçika vizesine başvuru yaptığında seyahat masrafları için yeterli bir maddi birikime veya geçerli bir sponsora sahip olmalıdır ve ayrıca Belçika seyahati sonrasında Türkiye’ye geri dönüleceğini kanıtlar nitelikte olan belgeler sunmalıdır.

2022 yılı itibariyle Schengen vize politikası kapsamında, Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularındaki ret oranlarında artış yaşanmaktadır ve Belçika bir Schengen üye ülkesi olduğu için yüksek orandaki başvuru reddi kararları Belçika için de geçerli olmaktadır. Planlanan Belçika seyahati için finansal durumun ve ülkeye geri dönüş niyetinin kanıtlanması, çalışan kişiler için daha kolay ve avantajlı olmaktadır. Çalışmayan kişilerin Belçika vize başvuruları, çalışan kişilere oranla daha dezavantajlı olmaktadır.

Düzenli geliri olmayan kişilerin dezavantajlı olmasından dolayı Belçika vize başvurusu yaparken sağlam bir vize başvuru dosyası hazırlaması gerekmektedir. Onaylanma ihtimali yüksek bir Belçika vize başvurusu için vize danışmanlık hizmeti almak önem arz etmektedir.

Düzenli gelir sahibi olmayan kişilerin Türkiye'den yaptıkları Belçika vizesi başvurularında %91,8 ile en yüksek onay oranını elde eden akredite acente Vizem.net, tüm başvuru süreci için danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Çalışmayanlar ve Ev Hanımları için Belçika Vize Şartları

Çalışmayanlar ve ev hanımları için Belçika vize şartları aşağıda verilmiştir.

 • Vize başvuru sahibinin temiz bir adli sicil kaydına sahip olması gerekmektedir. Belçika vizesine başvuru yapan kişilerin adli sicil kaydında sabıka olması durumunda vize başvurusunun onaylanma ihtimali düşük olmaktadır.
 • Vize başvuru sahibinin talep ettiği Belçika vizesinin geçerlilik süresi sona ermeden önce Belçika’yı terk edeceğine dair veya vatandaşı olduğu ülkesine geri döneceğine dair güvenilir kanıt sunması gerekmektedir.
 • Belçika vizesi başvuru sahibinin geçmişte vize ihlalinde bulunmamış olması gerekmektedir. Daha önce Schengen vize kurallarını çiğnemiş ya da vize ihlalinde bulunmuş ve sınırdışı edilmiş kişilerin vize başvurularının ret oranı yüksek olmaktadır.
 • Schengen İstihbarat Sistemi’nde (SIS) vize başvuru sahibi adına herhangi bir kaydın olmaması gerekmektedir.
 • Çalışmayan veya ev hanımı olan kişiler için Belçika seyahatine yönelik yeterli gelir veya birikime sahip olunması ya da geçerli bir sponsor sunulması gerekmektedir.

Çalışmayan kişiler ve ev hanımı olan kişilerin bordo (umuma mahsus) pasaportu olduğunda Belçika’ya seyahat etmek için Belçika vizesi almaları gerekmektedir. Çalışan kişilere oranla vize başvuru onaylanma oranı daha düşük olan çalışmayan kişilerin ve ev hanımlarının Belçika dış temsilciliği tarafından belirlenen Belçika vize şartları ve kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

Belçika Vizesi için Maddi Yeterlilik Nasıl Kanıtlanır?

Belçika'da 90 günden kısa süreli ziyaretler için vize almak durumunda olan kişilerin yeterli geçim kaynağına sahip olması gerekmektedir. Belçika seyahati boyunca yapılacak masrafların ve vatandaşı olunan ülkeye geri dönüş için gerekli olan masrafların karşılanabilmesi için maddi varlık belgeleri ibraz edilmek durumundadır.

Belçika kısa süreli vize başvurularında, vize başvuru sahibinin Belçika’da ailesi ya da arkadaşları yanında konaklaması halinde gün başına en az 45 euroya sahip olduğunu göstermesi gerekmektedir. Belçika vize başvuru sahibi, Belçika seyahati boyunca otelde konaklayacaksa gün başına en az 95 euroya sahip olduğunu kanıtlamalıdır.

Belçika vizesi için maddi yeterlilik kanıtı; işyeri çalışma belgesi, maaş bordrosu ve son 3 aya dönük hesap hareketlerini gösteren banka hesap cüzdanı gibi belgelerin asılları ile sağlanabilmektedir. Vize başvuru sahibi, çalışmıyorsa veya ev hanımı ise kişisel olarak Belçika dış temsilciliği tarafından belirlenen maddi yeterlilik miktarına sahip olmadığında sponsor desteği alabilmektedir. Belçika vize başvurularında seyahat masraflarını karşılama taahhüdü veren sponsorlar için çalışma belgesi, maaş bordrosu veya banka hesap cüzdanı gibi kanıtlayıcı belgeler ve sponsorluk dilekçesi ibraz edilmek durumundadır.

Çalışmayan kişilerin maddi yeterliliklerini kanıtlamak için banka hesaplarında yeterli para olması ya da başvurularının bir başka kişi tarafından sponsor edilmesi gerekmektedir.

Belçika Vize Başvurusunda Çalışmayanlar için Kimler Sponsor Olabilir?

Belçika vize başvurusunda çalışmayanlar için birinci dereceden aile fertleri (anne, baba, eş), Belçika vatandaşları, Belçika’da yasal olarak oturum izni olan kişiler, Belçika’da faaliyet gösteren şirketler ve Belçika’da bulunan eğitim kurumları sponsor olabilmektedir.

Çalışmayan Kişiler için Belçika Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışmayan kişiler için Belçika vize başvurusu, standart Belçika vize başvuru süreci ile aynı olmaktadır ancak tek fark olarak vize başvuru evrakları arasında sponsorluk mektubu ve sponsora ait ek belgelerin ibraz edilmesi ön plana çıkmaktadır.

Çalışmayan kişilerin Belçika vize başvurusu yapmadan önce Belçika dış temsilciliği tarafından belirlenen vize şartlarını sağlaması gerekmektedir ve Belçika vize şartlarını sağlamayan kişilerin vize başvuruları reddedilmektedir. Belçika vize başvurusu için gerekli şartları sağlayan kişilerin vize başvuruları Türkiye’de bulunan VFS Global aracılığı ya da akredite acenteler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Çalışmayan kişiler, Belçika vize başvurusu yaparken ilk olarak hangi vize türüne başvuru yapacağını belirlemek durumundadır. Belirlenen ve başvuru yapılması planlanan Belçika vize türü için gerekli olan başvuru belgelerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Belçika vize başvuru evrakları hazırlandıktan sonra Belçika dış temsilciliği tarafından Türkiye’de yetkilendirilen vize aracı kurumundan başvuru randevusu alınması gerekmektedir. İlgili randevu tarihi geldiğinde vize aracı kurum ofisine gidilerek hazırlanmış Belçika vize başvuru evrakları teslim edilmektedir ve biyometri işlemleri tamamlanmaktadır. Belçika vize başvuruları, Türkiye’de bulunan Belçika dış temsilciliği tarafından değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır.

Çalışmayan Kişiler için Sponsorlu Belçika Vizesi Evrakları Nelerdir?

Çalışmayan kişiler için sponsorlu Belçika vizesi evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Vize başvuru sahibine ait son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş ve planlanan Belçika seyahatinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan pasaportun sayfaları arasında en az 2 boş sayfanın olması gerekmektedir. Sunulan pasaportta bulunan geçmiş ve güncel vize sayfalarının fotokopisi eklenmelidir.
 • Kimlik fotokopisi: Vize başvuru sahibine ait geçerli kimliğin fotokopisi çekilmelidir.
 • Vize başvuru formu: Vize başvuru sahibine ait bilgilerle doldurulan vize başvuru formunun güncel tarih bilgisi atılarak imzalanması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: Vize başvuru sahibine ait son 6 ay içerisinde çekilmiş 35x45 mm ölçülerindeki 2 adet biyometrik fotoğrafın Belçika dış temsilciliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Planlanan Belçika seyahati süresince vize başvuru sahibinin nerede kalacağını gösteren belgenin sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım rezervasyonları: Vize başvuru sahibinin planladığı Belçika seyahati için ulaşım yöntemini gösteren rezervasyonların eklenmesi gerekmektedir.
 • Seyahat sigortası: Tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan, vize başvuru sahibinin Belçika’da yaşayabileceği hastalık ve kaza sonucunda ortaya çıkan acil bakım ve tıbbi tedavi gibi masrafları karşılayan ve en az 30.000 euro teminatlı Belçika seyahat sağlık sigortasının düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Vize harcı makbuzu: Vize başvurusu için gerekli harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuzun başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Sponsor mektubu: Belçika seyahatinde yapılacak masrafların karşılanmasını taahhüt eden sponsorun Belçika dış temsilciliğine hitaben dilekçe yazması gerekmektedir.
 • Sponsor ek belgeleri: Belçika vizesine ve seyahatine sponsor olmayı taahhüt eden kişiye ait pasaport, oturum izni kartı, maaş bordrosu, çalışma belgesi, ikametgah, banka hesap cüzdanı ve işyeri sahibi olunması durumunda işyerine ait vergi levhası, faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ibraz edilmelidir.

Çalışmayanlar için Belçika Vizesi Sponsor Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çalışmayanlar için Belçika vizesi sponsor dilekçesi, başvurunun yapılacağı Belçika dış temsilciliğine hitaben kabul edilen dillerden birini kullanarak yazılmalıdır.

Belçika seyahat masrafları, vize başvuru sahiplerinin 1. dereceden yakını olan kişiler tarafından karşılanması halinde ıslak imzalı, okunaklı, gidiş- dönüş tarihlerini içeren ve masrafların karşılanacağını taahhüt eden beyanlarla yazılmalıdır.

Çalışmayanlar için Belçika vizesi sponsor dilekçesinde vize başvuru sahibinin adı, soyadı, pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, Belçika seyahat amacı, seyahat tarihleri ile sponsor olacak kişinin adı, soyadı, pasaport veya Belçika oturum izni bilgileri, mesleki durum bilgisi, ikamet adresi ve iletişim bilgisi gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Belçika vizesi sponsorluk dilekçesinde vize başvuru sahibi ile sponsor olacak kişi arasındaki yakınlık derecesi ibraz edilmek durumundadır.

Belçika vizesi için sponsor olmayı taahhüt eden kişinin çalışma belgesi, maaş bordrosu, banka hesap cüzdanı ve pasaport ya da oturum izni kartı fotokopisini sponsorluk dilekçesine eklemesi gerekmektedir. Belçika vizesi için sunulan sponsorluk dilekçesinin sponsor tarafından güncel tarih ile imzalanması gerekmektedir.

Belçika Sponsor Dilekçesi Hangi Dilde Yazılmalıdır?

Belçika sponsor dilekçesi Flemenkçe, Almanca, Fransızca ya da İngilizce dilinde yazılmaktadır.

Çalışmayanlar için Belçika Vizesi Sponsor Dilekçesi Örneği

Çalışmayanlar için Belçika vizesi sponsor dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

Date:

To the Belgian Embassy in Ankara/Belgian Consulate General in Istanbul,

Subject: Sponsor petition for visa application for [başvuru sahibi pasaport numarası] passport number [başvuru sahibi tam adı].

To whom it may concern,

I am a citizen of [sponsor olan kişinin vatandaşı olduğu ülke adı] residing at [sponsor olan kişinin ikamet adresi] as [sponsorun tam adı]. I am writing this petition to inform you that I will be sponsoring [seyahat amacı] visa application on behalf of [başvuru sahibi tam adı].

My [Sponsorun başvuru sahibi ile yakınlık derecesi], [başvuru sahibi tam adı] is planning to travel to Belgium for [seyahat amacı]. Planned travel dates are between [gün/ay/yıl olarak seyahat başlangıç tarihi] and [gün/ay/yıl olarak seyahat bitiş tarihi].

Along with the petition, I have attached documents such as employment certificate, bank passbook and payslip that show my financial ability to afford the trip. I declare that I will provide a minimum [karşılanacak minimum tutar] allowance for travel. Meal, accommodation, transportation and similar expenses of [başvuru sahibi tam adı] will be covered by me during his trip to Belgium.

Kind Regards.

[Sponsorun tam adı]

[Sponsorun ikamet adresi]

[Sponsorun telefon numarası]

[Sponsorun mesleği]

[Sponsor imzası]

Belçika Vize Sponsoru Tarafından Hangi Ek Belgeler Sunulmalıdır?

Belçika vize sponsoru tarafından sunulması gereken ek belgeler, ilgili kişinin meslek ve çalışma durumuna göre farklılık göstermektedir.

Belçika vizesi için sponsor olacak kişinin işveren olması durumunda banka hesap dökümü, işyeri faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve ek gelir belgeleri sunulmalıdır.

İşveren konumunda olan sponsorların sunacağı banka hesap dökümü güncel tarihli olmalıdır ve son 3 aya dönük hareketleri göstermelidir. Sponsor olacak kişinin sahip olduğu işyerine ait faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası gibi belgeler kayıtlı olunan ticaret ya da sanayi odasından temin edilebilmektedir.

Belçika vizesi için sponsor olacak kişinin SGK’lı çalışan olması durumunda banka hesap dökümü, SGK hizmet dökümü, işe giriş belgesi, maaş bordroları, iş sözleşmesi ve ek gelir belgeleri sunulmalıdır.

Sponsor olacak kişi Belçika vize başvuru sahibine güncel tarihli banka hesap hareketlerini gösteren hesap cüzdanını bankadan kaşeli ve imzalı olarak aldıktan sonra ibraz etmelidir. Çalışan bir kişi Belçika seyahati için vize başvuru sahibine sponsor olmak istediğinde çalıştığı işyerinden işe giriş belgesi, maaş bordroları ve iş sözleşmesini alabilmektedir. Bir işyerinde çalışan sponsorların sunmak durumunda olduğu SGK hizmet dökümü e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilmektedir.

Çalışmayan Kişiler için Belçika Vizesi Almak Zor Mudur?

Çalışmayan kişiler için Belçika vizesi almak, çalışan ve düzenli geliri olan kişilere oranla daha zor olmaktadır. Çalışan kişilerin Belçika vizesi için gerekli olan finansal durumu ve seyahat bitiş tarihinden sonra kendi ülkesine döneceklerini kanıtlamaları daha kolay olmaktadır. Çalışmayan kişilerin ve ev hanımlarının Belçika vizesi alabilmesi için yeterli finansal birikime sahip olunması, geçerli bir sponsor sunulması ve ülkeye geri dönüş niyetinin olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Finansal durum, sponsor ve ülkeye geri dönüş niyetini kanıtlayan vize başvuru sahipleri, vize başvurusu için gerekli belgeleri doğru bir şekilde hazırladığında Belçika vizesi alma ihtimali daha yüksek olmaktadır.

İşsiz Kişiler için Belçika Vize Danışmanlık Ücreti Ne Kadardır?

Çalışmayan kişiler için Belçika vize danışmanlık ücreti, 2022 yılında kısa süreli Belçika vize başvuruları için 30 euro olarak belirlenmiş olup çalışma, öğrenci, aile birleşimi gibi uzun süreli vizeler için 65 euro ile 135 euro arasında değişiklik göstermektedir.

Belçika vize başvurularında danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilerin tüm vize başvuru süreci danışmanlar tarafından yürütülmektedir. Vizem.net Belçika vize danışmanlık hizmetleri kapsamında başvuru evrakları hazırlama ve başvuru takibi gibi tüm işlemler profesyonel vize danışmanları tarafından yapılmaktadır.

Paylaş: