Cezayir Dili

Cezayir Dili ve Cezayir'de Konuşulan Diğer Diller

Cezayir kanunları uyarınca Cezayir’in ana dili olarak Arapça ve Berberice dilleri kabul edilmiştir. Fransızca, Fransız sömürge tarihinin ülkeye getirdiği ve resmi dil olmasa da medya ve okullarda kullanılan bir Cezayir dilidir.

Kabylie Cezayir’de en çok konuşulan Berberi dilidir. Ülkede günümüzde kullanılan Cezayir konuşma dili olan yabancı diller arasında İngilizce ve Fransızca yer almaktadır.

Cezayir’de tarih boyunca sömürge faaliyetlerinden dolayı pek çok dil kullanılmıştır. Ülkede tarih boyu kullanılan diller; Kartaca sömürge limanı etkisiyle Fenike dili, Roma etkisiyle Latince ve 16. yüzyılda Osmanlı’nın iskan siyaseti ile Cezayir’e yerleşen Türklerin konuştuğu Osmanlı Türkçesi’dir.

Cezayir’de geçmiş yüzyıllarda konuşulan azınlık dilleri; Cezayir Yahudilerinin konuştuğu Ladino, Cezayir korsanları ve kölelerin Akdeniz kıyısında konuştuğu Sabir dili, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Cezayir’de yaşamış İspanyolların konuştuğu İspanyolcadır.

Cezayir’in Resmi Dili Nedir?

Cezayir resmi dili, Cezayir’in ana dili de olan Arapça ve Berberi dilleri olmak üzere 2 tanedir.

Arapça, Hami-Sami dil ailesinin Sami koluna mensup olan çekimli bir dildir. Arapça, Arap alfabesinin harfleriyle yazı diline geçirilir. 22 ülkenin resmi dili olan Arapça, tüm lehçeleriyle dünyada yaklaşık 420 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

28 harfli Arap alfabesine sahip Arapça, 1974 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 6. resmi dil olarak kabul edilmiştir. Arapça, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Filistin, Fas, Somali, Sudan gibi Arap ülkelerinde ve bunlara ek olarak Malta’da konuşulmaktadır.

Cezayir’in resmi dillerinden olan Berberice, Hami-Sami dil ailesine mensup olan Tifinagh, Arap ve Latin alfabelerini kullanan dildir. Yaklaşık 65 milyon kişi tarafından konuşulan Berberice, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Mali ve Nijer’de yaşayan Berber toplulukları tarafından konuşulmaktadır.

Arap Alfabesi Nasıldır?

Arap alfabesindeki harfleri ve okunuşlarını içeren görsel aşağıda verilmiştir.

Arap Alfabesi Nasıldır?
Arap Alfabesi Nasıldır?

Resmi Dilleri Dışında Cezayir'de Konuşulan Diğer Diller Hangileridir?

Resmi diller dışında Cezayir’de konuşulan diğer diller aşağıda listelenmiştir.

  • Fransızca
  • İngilizce
  • Hassaniya
  • Korandje
  • Dawsahak

Cezayir’de yaşayan Cezayirlilerin %99’u ana diller olan Arapça ve Berberice konuşmaktadır. %72’si Arapça konuşan Cezayir nüfusu içerisindeki %11,3’lük kesim Hassaniya, %0,4’lük kesim Fas Arapçası ve %0,1 Sahra Arapçası konuşmaktadır. Geçmişte Fransız sömürgesi altında yaşayan ülkede, 43,85 milyonluk Cezayir nüfusu içerisindeki %33’lük bir kesimi Cezayir vatandaşları Fransızca konuşabilmektedir. Cezayir’de yaşayan Cezayirlilerin %7’si İngilizce konuşmaktadır.

Cezayir’de Eğitim Dili Nedir?

Cezayir’de eğitim dili, Araplaştırma politikasından dolayı resmi dil olan Arapçadır.

Cezayir’de 4. sınıftan ortaöğretimin son yılına kadar Fransızca yabancı dil olarak öğretilmektedir. Üniversite eğitiminde ülkede Fransızca etkin olmakla beraber Cezayir’deki yükseköğretim kurumlarının %60’ı yalnızca Fransızca ders vermektedir.

Cezayir'de Dil Eğitimi Nasıldır?

Cezayir’de ilköğretim yıllarında etkin olan Arapçanın egemenliği 4. sınıfta verilmeye başlanan zorunlu yabancı dil olan Fransızca ile hafiflemektedir.

Cezayir’de yabancı dil eğitiminde Fransızcanın yanında İngilizce de yer almaktadır. Ülkede yaşanan bilim dilinin Fransızca mı İngilizce mi olması gerektiği tartışmalarından sonra İngilizce eğitim ortaöğretimin ilk yıllarında verilmeye başlanarak Cezayir eğitim sistemi içerisinde yerini almıştır.

Cezayir Dilini Öğrenmek Zor Mudur?

Cezayir dilini öğrenmenin zorluğu, kişilerin bildiği diğer diller, ana dilleri ve Cezayir dilini öğrenecekleri dile bağlı olarak değişmektedir. Cezayir dilleri, Hami-Sami dil ailesine üye olan Arapça ve Berbericedir.

Ana dili Hami-Sami dil ailesinden olan Eski Mısır dili, Kuş dili, Çad dili, Libya-Berber dili, İbranice, Habeşçe ve Akatça dillerinden biri olan kişiler gramer yapısı, alfabe ve telaffuz yönünden yabancı olmadıkları Cezayir dillerini çok daha kolay öğrenebilir; bunun dışındaki kişiler ise Arap alfabesi, gramer kuralları ve telaffuz ediliş şekillerinin zorluğundan dolayı Cezayir dillerini öğrenmekte zorluk yaşayabilmektedir.

Cezayir Dilini Öğrenme Yolları Nelerdir?

Cezayir dili olan Arapça ve Berbericeyi öğrenmenin pek çok yolu vardır. Arapça ve Berberice öğrenmek isteyen kişiler online ders, özel ders, kurs ya da dil okullarını tercih edebilir. Cezayir dili öğrenmek isteyen kişiler için bir diğer öğrenme seçeneği ise Cezayir’e gidip dili ülkede yaşayarak öğrenmektir.

Cezayir yabancı dil eğitimi almak isteyen kişiler için özel bir dil okulu vizesi düzenlemesine sahip ülkeler arasında değildir. Cezayir’e seyahat ederek Cezayir dillerinden Arapça ya da başka bir dili öğrenmek isteyen kişiler Cezayir öğrenci vizesi başvurusunda bulunmalıdır. Cezayir öğrenci vizesi ile ülkeye gelen kişiler dil okullarına kayıt olabilmekte ve dil eğitimi alabilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: