Cezayir Dini ve İnanç Yapısı

Cezayir Dini ve İnanç Yapısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İslam, Cezayir’deki resmi dindir ve ülke vatandaşlarının çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir. İslam dini Cezayir’de kültürel, sosyal ve etik davranışları etkilemektedir. Cezayir’de Müslüman halk çoğunlukta olsa a ülkede Hristiyan, Yahudi ve ateist inançlı kişiler de yer almaktadır.

Cezayir’de dini hoşgörü yüksektir, tüm dinlerden insanlara ibadet hakkı tanınmakta ve saygı gösterilmektedir. Cezayir’de İslami bakış açısı hem özel hem de kamusal hayatın her yönünde uygulanmakta ve kabul görmektedir.

Cezayir'in Resmi Dini Nedir?

Cezayir’in resmi dini İslam’dır.

Cezayir'de Dini İnanç Dağılımı Nasıldır?

Cezayir’de dini inanç dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • Müslüman %99,1
 • Hristiyan %0,4
 • İnançsız %0,4
 • Yahudi %0,1

Cezayir'de İslamiyet İnancı Nasıldır?

Cezayir'de İslamiyet İnancı Nasıldır?
Cezayir'de İslamiyet İnancı Nasıldır?

Cezayir halkının neredeyse tamamının dini olan İslam, yaşamın çoğu alanına hakimdir ve toplumun sosyal ve kültürel kimliğini oluşturmaktadır. Cezayir’de ülkedeki Müslümanları İslami öğretileri ve dinin toplum üzerindeki etkisini anlamaya yönelik Üstün İslam Konseyi kurulmuştur.

Müslümanlar ibadetlerini ülke genelindeki camilerde gerçekleştirmektedir. Cami imamları her cuma vaaz vermekte, düğün ve cenazelere öncülük etmektedir. Cezayir’de tarihi öneme sahip üç adet cami bulunmaktadır; Tlemcen Ulu Camii, Cezayir Ulu Camii ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan Keçiova Camii en bilinen Cezayir camileridir.

Cezayir'de Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Cezayir'de Hristiyanlık İnancı Nasıldır?
Cezayir'de Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Hristiyan halk Cezayir nüfusunun çok küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Hristiyan kesim bir azınlık olmasına rağmen, Cezayir’de Fransız yönetimi sırasında inşa edilen kiliseler yer almaktadır. Roma Katolik Kiliseleri Cezayir’deki Hristiyanlık kiliseleridir ve Papa’nın liderliğini desteklemektedir.

Cezayir’de dört piskoposluk ve bir başpiskoposluk bulunmaktadır. St. Mary’s Katedrali, Sacred Heart Katedrali ve Aziz Augustine Bazilikası Hristiyan halkın dini ibadetlerini gerçekleştirebileceği yerlerden bazılarıdır.

Cezayir'de Dini İnanç Özgürlüğü Var Mıdır?

Cezayir’de din özgürlüğü, Cezayir Anayasası’nın inanç ve düşünce özgürlüğünün ihlal edilemez olduğunu ilan eden 36. maddesi ve doğum, ırk, cinsiyet, dini görüş nedeniyle hiçbir vatandaşa ayrımcılık yapılamayacağına dair 29. maddesi ile düzenlenmektedir. Cezayir hükümeti gayrimüslim inançların başkentte halka açık olarak dini ibadetlerini belirli durumlarda gerçekleştirmelerine izin vermektedir.

Cezayir'de Ateist Nüfusu Ne Kadardır?

Cezayir’de inanç özgürlüğü, insanların kendilerini Müslüman, agnostik ve ateist olarak tanımlama hakkını korumaktadır. Cezayir’in ateist nüfus oranı tam olarak bilinmemektedir ancak Cezayir nüfusu içerisinde %0,4 oranında bir grup kendini inançsız olarak tanımlamaktadır.

Cezayir'deki En Ünlü Dini Yapılar Hangileridir?

Cezayir’deki en ünlü dini yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Keçiova Camii
 • Emir Abdülkadir Camii
 • Tilimsan Ulu Camii
 • Afrika Notre Dame Kilisesi
 • Aziz Augustine Bazilikası
 • Cezayir Ulu Camii

Keçiova Camii Nerededir?

Keçiova Camii Nerededir?
Keçiova Camii Nerededir?

Keçova Camii, Cezayir’in Başkenti Cezayir’de bulunan, 17. yüzyılda Osmanlı yönetimi sırasında inşa edilmiş ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan bir camiidir. Cezayir’in Casbah eteklerinde yer alan cami, Mağribi ve Bizans mimarisinin birleşmiyle yapılmıştır. İlk olarak 1612 yılında inşa edilen cami Fransız egemenliği sırasında katedral ve kilise olarak kullanılmıştır.

Emir Abdülkadir Camii Nerededir?

Emir Abdülkadir Camii Nerededir?
Emir Abdülkadir Camii Nerededir?

Emir Abdülkadir Camii, Konstantin’de bulunan Cezayir’deki en büyük ikinci camidir. Yapımı 1994 yılında tamamlanan cami mermer ve granitten yapılmıştır. Caminin 107 metre yüksekliğinde iki minaresi ve bir kubbesi bulunmaktadır.

Dinin Cezayir'in Kültürü Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Dinin Cezayir kültürü üzerindeki etkisi, en çok İslam dini çerçevesinde gözlemlenir.

Cezayir Anayasası İslam’ı devlet dini olarak kabul etmektedir. Devlet kurumları ve çoğunluğu Müslüman olan Cezayir halkı İslami değerlere göre hareket etmektedir. 130 yıllık sömürge yönetiminden sonra Cezayir kültürü, ana din olan İslam’dan güçlü bir şekilde etkilenmiştir.

Cezayir'in Dini Bayramları Nelerdir?

Cezayir dini bayramları aşağıda listelenmiştir.

 • Mevlid El-Nebi Haftası
 • Ramazan Bayramı
 • Kurban Bayramı
 • İslami Yeni Yıl

Cezayir Toplumunun Batıl İnançları Var Mıdır?

Cezayir toplumunda batıl inançlar vardır. 5 sayısı Cezayirliler tarafından uğurlu kabul edilir. Cezayirliler arasında doğum saati büyük önem taşımaktadır; çocuk gün ortasında doğarsa şanslı, gün batımında doğarsa aç gözlü, gündüz doğarsa şanssız, gece yarısı doğarsa her zaman iyilik bulacağı yönünde bir inanış vardır.

Nazar Cezayir’deki en yaygın batıl inançlar arasındadır, nazardan korunmak için bir taşa dua okunur ve nazardan gelen etkinin taşa girdiğini inanılarak taş kırılır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: