İrlanda Vizesi için Gerekli Evraklar

2023'te İrlanda Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bordo (umuma mahsus), yeşil (hususi), gri (hizmet) ve siyah (diplomatik) pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarının İrlanda’yı ziyaret edebilmesi için İrlanda vizesine başvuru yapması gerekmektedir.

İrlanda vize başvurusu için işlemler şahsen yapılmaktadır. İrlanda’ya gitmek için gerekli evraklar, talep edilen vize türü, seyahat amacı ve başvuru sahibinin çalışma durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Vizem.net kısa ve uzun süreli İrlanda vizeleri için gerekli evrakların kontrolü, dilekçe yazımı, yeminli tercüme ve seyahat sigortası işlemleri de dahil olmak üzere tüm başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti sunan akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İrlanda Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İrlanda vizesi için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Standart vize evrakları
  • Pasaport: Planlanan İrlanda seyahatinin dönüş tarihinden sonra en az 6 ay daha geçerli olan ve en az 2 boş sayfası olan pasaportun teslim edilmesi gerekmektedir. Varsa eski vizelerin olduğu sayfaların ve giriş çıkış damgalarının basıldığı sayfaların fotokopileri sunulmalıdır. Daha önce vize başvurusu reddedilen kişilerin, vize reddi yazısını eklemesi istenmektedir.
  • Vize başvuru formu: Online olarak erişilebilen İrlanda vize başvuru formunun İngilizce dilinde doldurulması gerekmektedir.
  • Biyometrik fotoğraf: Vize başvuru tarihinden önceki son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 35x45 mm ölçülere sahip 2 adet biyometrik fotoğrafın sunulması gerekmektedir.
  • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Vize başvuru sahibi tarafından yazılan başvuru dilekçesinde kimlik bilgileri, İrlanda seyahat amacı ve tarihleri, seyahatten sonra ülkeye geri dönme niyeti ve kendi ülkesindeki çalışma durumları beyan edilmelidir.
  • Nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibinin ailesine yönelik tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden temin edilebilmektedir.
  • Seyahat sağlık sigortası: İrlanda seyahat tarihlerini kapsayan şekilde tıbbi tedavilere yönelik masrafları karşılamak üzere düzenlenmiş seyahat sağlık sigortasına ait orijinal poliçenin vize başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.
  • Vize harcı dekontu: Vize başvurusu için gerekli olan harç bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat planı evrakları
  • Konaklama rezervasyonları: Başvurulan vize tarihleri ile uyumlu olan otel rezervasyonunun eklenmesi gerekmektedir. Otel voucherları, Airbnb veya kısa dönem ev kiralama siteleri üzerinden alınmış onaylı rezervasyon belgeleri kabul edilmektedir. İrlanda’ya davetiye ile gidilecekse davet eden kişinin belediye tarafından seyahat süresince verilen davet mektubu ve oturma izni veya kimlik kartı fotokopisi iletilmelidir.
  • Ulaşım belgeleri: İrlanda’ya nasıl ulaşım sağlanacağını gösteren uçak bileti veya rezervasyonların sunulması gerekmektedir.
 • Finansal duruma ait evraklar
  • Banka hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin adına kayıtlı banka hesabına ait son 6 aylık detaylı döküm belgesi sunulmalıdır. Ek olarak banka imza sirküleri eklenmelidir ve güncel tarihli olmalıdır.
  • Maaş bordrosu: Başvuru sahibinin işvereni tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış son 3 aylık maaş bordrosunun sunulması gerekmektedir.
  • Ek gelir belgeleri: Başvuru sahibinin varsa ek gelirlerini kanıtlayan belgeler, kira sözleşmesi, tapu kayıtları ve araç ruhsatının fotokopisi sunulmaktadır.
  • Sponsorluk dilekçesi: Vize başvuru sahibinin İrlanda seyahati bir sponsor aracılığıyla gerçekleşiyorsa sponsor olacak kişi ya da kurum tarafından yazılan sponsorluk dilekçesinin imzalanmış orijinal hali sunulmalıdır. Sponsora ait son 3 aya yönelik banka hesap dökümü ibraz edilmelidir.
 • Destekleyici evraklar
  • Çalışma ve meslek durumuna göre istenen belgeler: Başvuru sahibinin çalışma durumuna göre SGK hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi ve işveren izin yazısı gibi destekleyici evraklar eklenmelidir.
  • Seyahat amacına göre istenen belgeler: İrlanda’ya yapılacak seyahatin iş, turizm, aile veya arkadaş ziyareti gibi amaçlarına göre destekleyici olarak toplantı, fuar veya konferans daveti gibi evraklar ibraz edilmelidir.

  İrlanda’ya gitmek için gerekli belgeler, başvuru sahibinin çalışma ve meslek durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Başvuru sahibinin meslek ve çalışma durumuna göre sunması gereken destekleyici evraklara ait tüm detaylar aşağıdaki başlıklarda sırasıyla paylaşılmıştır.

  Çalışanlar için İrlanda Vize Evrakları Nelerdir?

  Çalışanlar için İrlanda vizesi gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Pasaport: Vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş pasaportun İrlanda seyahatinin bitiminden sonra en az 6 ay daha geçerli olması ve sayfaları arasında en az 2 sayfanın boş olması şartı aranmaktadır. Olması durumunda eski vizelerin olduğu sayfaların ve giriş çıkış damgalarının yer aldığı sayfaların fotokopileri eklenmelidir.
 • Vize başvuru formu: İrlanda vize başvuru formunun online olarak doldurulmasının ardından çıktısı alınarak başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: 35x45 mm ölçülerinde son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğrafın sunulması gerekmektedir.
 • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Vize başvuru sahibine ait kimlik bilgileri, İrlanda seyahat amacı ve tarihleri, mesleki bilgileri ve seyahatin bitiminden sonra ülkeye geri dönme niyeti ifade edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibinin kendisine ve diğer aile üyelerine ait tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden alınabilmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: İrlanda seyahat tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlenen seyahat sağlık sigortasının İrlanda’ya yaşanabilecek tıbbi tedavi masraflarını karşılar düzeyde olması gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize başvurusu harç bedelinin ödendiğine dair alınan dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Vize başvuru sahibinin İrlanda seyahati süresince nerede konaklayacağını gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. İrlanda’da yaşayan bir aile üyesinin ya da arkadaşın evinde kalınacağı durumlarda ev sahibinin oturma izni veya kimlik kartı fotokopisi sunulmalıdır.
 • Ulaşım belgeleri: İrlanda’ya yapılacak seyahatin hangi ulaşım aracı ile olacağını gösteren ulaşım belgelerinin sunulması gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin banka hesabındaki son 6 aylık hesap hareketlerini gösteren güncel tarihli banka hesap dökümünün iletilmesi gerekmektedir.
 • Maaş bordrosu: Başvuru sahibinin sunması gereken 3 aylık maaş bordrosunun işveren tarafından kaşelenmesi ve imzalanması gerekmektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Başvuru sahibinin ek geliri, kira sözleşmesi, tapu kaydı ve aracı olması durumunda fotokopilerinin sunulması gerekmektedir.
 • Çalışma durumu evrakları: İşyeri izin yazısı, işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Şirket belgeleri: Başvuru sahibinin çalıştığı şirkete ait imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi ve sicil gazetesinin kopyası sunulmalıdır.

İrlanda Vizesi için İşveren Mektubu Nasıl Yazılır?

İrlanda vizesi için işveren mektubu yazılırken İrlanda dış temsilciliğine hitap edilmeli, İngilizce dilinde veya tercüman onaylı Türkçe çeviri şeklinde yazılmalıdır. İşveren mektubunda vize başvuru sahibinin ne kadar süredir şirkette çalıştığı, İrlanda seyahat tarihlerinde izinli sayılacağı ve İrlanda seyahatinin dönüşünden sonra kaldığı yerden çalışmaya devam edeceği beyan edilmeli ve yetkili tarafından imzalanarak kaşelenmelidir.

İşverenler için Gerekli İrlanda Vize Evrakları Nelerdir?

İşverenler için gerekli İrlanda vize evrakları aşağıda sunulmuştur.

 • Pasaport: İrlanda seyahati dönüş tarihinden sonra 6 ay daha geçerliliği olan ve sayfaları arasında 2 sayfası boş olan pasaport ile eski vizelerin fotokopileri ibraz edilmelidir.
 • Vize başvuru formu: İrlanda vize başvuru formu online olarak doldurulmaktadır. Doldurulan formun çıktısı alınarak başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Biyometrik özelliklere sahip 35x45 mm ölçülerindeki 2 adet fotoğrafın teslim edilmesi gerekmektedir.
 • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Vize başvuru sahibi tarafından İrlanda dış temsilciliğine hitaben yazılan başvuru dilekçesinde kimlik bilgileri, seyahat amacı, seyahat tarihleri, seyahatin ardından ülkeye geri dönme niyeti açıklanmalıdır.
 • Nüfus kayıt örneği: Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden alınabilmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: İrlanda seyahati süresince yaşanabilecek tıbbi tedavi masraflarını karşılar nitelikte olan seyahat sağlık sigortasına ait geçerlilik tarihleri İrlanda seyahat tarihlerini kapsamalıdır.
 • Vize harcı dekontu: Vize harç bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: İrlanda seyahat tarihlerini kapsayan otel rezervasyonu, kısa dönem ev kiralama sözleşmesi gibi evrakların sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Vize başvuru sahibinin İrlanda’ya nasıl gideceğini gösteren ulaşım evraklarının sunulması gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin banka hesabındaki son 6 aylık hareketleri gösteren banka hesap dökümünün ve ilgili bankanın imza sirküleri eklenmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Başvuru sahibinin varsa kira sözleşmeleri, tapu kayıtları ve araç ruhsatlarına ait fotokopiler sunulmalıdır.
 • Şirket belgeleri: Başvuru sahibine ait işyerinin imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesinin kopyası eklenmelidir.

İrlanda Vizesi için Şirket Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

İrlanda vizesi için şirketin bağlı olduğu sanayi, ticaret veya mesleki odalardan son bir ay içerisinde alınan faaliyet belgesinin orijinali ya da elektronik olarak imzalanmış hali İrlanda dış temsilciliğine ibraz edilmelidir. İrlanda vize başvurusu yapan kişinin mesleği avukatlık ise kendi baro kayıtlarının ve yanında çalıştığı kişilerin baro kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekmektedir.

Emekliler için İrlanda Vizesi Evrakları Nelerdir?

Emekliler için İrlanda vizesi evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Sayfaları arasında 2 boş sayfa olan ve İrlanda seyahatinden sonra en az 6 ay daha geçerli olan pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir. Eski vizelerin ve giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfalara ait fotokopiler eklenmelidir.
 • Vize başvuru formu: İrlanda vize başvuru formu online olarak doldurulduktan sonra çıktı alınıp imzalanmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: 35x45 mm boyutlarında 2 adet biyometrik fotoğrafın teslim edilmesi gerekmektedir.
 • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Vize başvuru sahibinin kimlik bilgileri, seyahat amacı, seyahat tarihleri, seyahatten sonra Türkiye’ye geri dönme niyeti ve emeklilik durumları ifade edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibine ait tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden çıkartılabilmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: İrlanda’da yaşanabilecek tıbbi tedavi masraflarını karşılamaya yönelik düzenlenen seyahat sağlık sigortasının İrlanda seyahat tarihlerini kapsıyor olması gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize harcının ödendiğini gösteren dekontun vize başvuru evraklarıyla birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Vize başvuru sahibinin İrlanda’da konaklayacağı adresi gösteren belge ve rezervasyonların sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: İrlanda seyahati için ulaşımın nasıl sağlanacağını gösteren uçak bileti veya rezervasyonların ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin banka hesabına ait 6 aylık hesap hareketleri gösteren hesap dökümü alınmalıdır.
 • Emekli maaş belgesi: Başvuru sahibinin aldığı düzenli emekli aylığını gösteren maaş belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Başvuru sahibine ait kira gelir sözleşmesi, tapu kayıtları ve aracı olması durumunda ilgili belgelerin fotokopileri vize başvuru evrakları arasına eklenmelidir.
 • Emeklilik kartı: Vize başvuru sahibine ait emekli kartının fotokopisi sunulmalıdır.

Çiftçiler için Gerekli İrlanda Vizesi Evrakları Nelerdir?

Çiftçiler için gerekli İrlanda vizesi evrakları aşağıda paylaşılmıştır.

 • Pasaport: İrlanda vize başvurusu için ibraz edilecek pasaportun İrlanda’dan dönüş tarihinden sonra en az 6 ay daha geçerli olması ve sayfaları arasında 2 boş sayfasının olması gerekmektedir. Varsa eski vizelerin ve giriş çıkış damgalarının olduğu sayfalara ait fotokopilerin çekilmesi gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu: İrlanda vize başvuru formunun online olarak doldurulması ve çıktı alınarak başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Biyometrik özelliklere sahip 2 adet 35x45 mm ölçülerinde teslim edilecek fotoğrafın vize başvuru tarihinden önceki son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Vize başvuru sahibine ait kimlik bilgileri, İrlanda seyahat amacı ve tarihleri, seyahatten sonra Türkiye’ye geri dönüş niyeti ve Türkiye’deki çalışma durumunun ifade edildiği İrlanda vize başvuru dilekçesinin başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibinin kendisine ve diğer aile bireylerine yönelik tam vukuatlı nüfus kayıt örneği sunulmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: İrlanda seyahat tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlenen seyahat sağlık sigortası gereğince İrlanda’da karşılaşılabilecek tıbbi tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize başvurusu için gerekli olan harç bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Vize başvuru sahibinin İrlanda’da konaklayacağı adresi gösteren rezervasyon belgesi ya da Airbnb veya kısa dönem ev kiralama siteleri üzerinden alınmış onaylı rezervasyon belgeleri ibraz edilmelidir.
 • Ulaşım belgeleri: Türkiye’den İrlanda’ya ulaşımın gerçekleşeceği uçak seferine ait bilet ya da rezervasyonun sunulması gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin banka hesabına ait hesap hareketlerini gösteren 6 aylık banka hesap dökümü ibraz edilmelidir.
 • Çiftçilik belgesi: Ziraat veya tarım odalarından alınan çiftçilik belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Başvuru sahibinin varsa kira gelir sözleşmesi, tapu kaydı veya araç ruhsatları gibi destekleyici belgelerin sunulması gerekmektedir.

Memurlar için İrlanda Vize Evrakları Nelerdir?

Memurlar ve kamu personelleri için İrlanda vize evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Başvuru sahibinin adına düzenlenmiş ve planlanan İrlanda seyahatinin bitişinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan ve en az 2 boş sayfası olan pasaport ile varsa eski vizelerin ve giriş çıkış damgalarının olduğu sayfaların fotokopilerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu: Vize başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve güncel tarih ile imzalanan İrlanda vize başvuru formunda yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Vize başvuru tarihinden önceki son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 35x45 mm ölçülere sahip 2 adet biyometrik fotoğrafın sunulması gerekmektedir.
 • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Vize başvuru sahibi tarafından yazılan başvuru dilekçesinde kimlik bilgileri, İrlanda seyahat amacı, seyahat tarihleri, çalışma bilgileri ve başvuru sahibinin seyahatten sonra Türkiye’ye geri dönme niyetinin olduğu beyan edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Başvuru sahibi, tam tekmil nüfus kayıt örneği belgesini e- devlet üzerinden alabilmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Planlanan İrlanda seyahat tarihlerini kapsayan seyahat sağlık sigortasının düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: İrlanda vize başvurusu için ödenmesi gereken vize başvuru bedelinin ödendiğini gösteren dekontun vize başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Gerçekleştirilmesi planlanan İrlanda seyahati boyunca başvuru sahibinin nerede konaklayacağını gösteren rezervasyon belgesinin sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Vize başvuru sahibinin Türkiye’den İrlanda’ya nasıl gideceğini gösteren uçak bileti gibi belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin İrlanda seyahat masraflarını kendi karşılayabileceğini gösteren düzeyde bakiyenin olduğu banka hesabına ait son 6 aya dönük hareketleri gösteren hesap cüzdanı sunulmalıdır.
 • Maaş bordrosu: Başvuru sahibinin düzenli gelire sahip olduğunu kanıtlayan son 3 aylık maaş bordrosu başvuru evrakları arasına eklenmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Başvuru sahibinin varsa ek gelirlerini kanıtlayan belgeler, kira sözleşmesi, tapu kayıtları ve araç ruhsatının fotokopisi sunulmaktadır.
 • Çalışma durumu belgeleri: Başvuru sahibinin memur olarak çalıştığı kurumdan aldığı göre SGK hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi ve işveren izin yazısı gibi destekleyici evrakları vize başvuru evrakları arasına eklemelidir.

Çalışmayanlar için İrlanda Vize Belgeleri Nelerdir?

Çalışmayanlar için İrlanda vize belgeleri aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: İrlanda seyahat dönüşünden sonra en az 6 ay daha geçerli olan ve sayfaları arasında en az 2 boş sayfası olan pasaportun teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu: Vize başvuru sahibinin güncel tarih ile online olarak doldurduğu ve imzaladığı İrlanda vize başvuru formundaki bilgilerin doğru olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve ölçüleri 35x45 mm olan 2 adet biyometrik fotoğrafın sunulması gerekmektedir.
 • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Vize başvuru sahibi tarafından yazılan başvuru dilekçesinde İrlanda seyahat amacı ve tarihleri ile seyahatten sonra ülkeye geri dönme niyetinin ifade edilmesi gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibinin ailesine yönelik tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden temin edilebilmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: İrlanda seyahat tarihlerini kapsar nitelikte olan seyahat sağlık sigortası İrlanda’da yaşanabilecek tıbbi tedavilere yönelik masrafları karşılamak üzere düzenlenmektedir.
 • Vize harcı dekontu: İrlanda vize başvuru harç bedeli olarak ödeme yapıldığını gösteren dekontun teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Başvurulan vize tarihleri ile uyumlu olan otel rezervasyonunun eklenmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Vize başvuru sahibinin İrlanda’ya hangi ulaşım aracı ile gideceğini gösteren rezervasyon belgelerinin sunulması gerekmektedir.
 • Sponsorluk dilekçesi: Çalışmayan vize başvuru sahibinin İrlanda seyahatine yönelik masrafları karşılayacak sponsora ait yazılan dilekçenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sponsor olacak kişiye ait son 3 aya yönelik banka hesap dökümü ibraz edilmelidir.

İrlanda Vize Sponsor Dilekçe Örneği Nasıl Yazılmalıdır?

İrlanda vizesine başvuru yapan kişinin İrlanda seyahat masraflarını karşılayacak bir sponsor olması durumunda ilgili sponsorun vize başvuru sahibine ait seyahat masraflarını karşılayacağını beyan eden bir dilekçe yazması gerekmektedir. İrlanda vize sponsor dilekçe örneğinin İrlanda dış temsilciliğine hitaben resmi bir dille İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. İbraz edilecek İrlanda vize sponsor dilekçesinin sponsor tarafından imzalanması gerekmektedir.

Sponsor olan kişinin son 3 aya dönük maaş bordrosu, hesap hareketlerini gösteren güncel tarihli banka hesap dökümü, en güncel vergi beyannamesi, sponsor İrlanda’da ikamet ediyorsa çalışma evrakları gibi destekleyici ve kanıtlayıcı belgelerin ek olarak sunulması gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında kişisel durum ve sponsorun koşullarına göre İrlanda vize sponsor dilekçe örneği deneyimli danışmanlar tarafından yazılmaktadır.

Öğrenciler için İstenen İrlanda Vize Evrakları Nelerdir?

Öğrenciler için istenen İrlanda vize evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: İbraz edilecek pasaportun 2 adet boş sayfasının olması ve seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerli olması gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu: İrlanda vize başvuru formunda kişiye ait bilgilerin eksiksiz bir şekilde yazılması ve başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: 2 adet 35x45 mm boyutlarında olan ve son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafın sunulması gerekmektedir.
 • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Vize başvuru sahibi tarafından yazılan başvuru dilekçesinde İrlanda seyahat amacı ve tarihleri, kimlik bilgileri, seyahatin ardından Türkiye’ye geri dönme niyeti ve kendi ülkesindeki öğrencilik durumları beyan edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibinin kendisine ve diğer aile bireylerine yönelik tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden alınabilmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: İrlanda seyahat tarihlerini kapsayan, İrlanda’da yaşanabilecek tıbbi tedavilere yönelik masrafları karşılamak üzere düzenlenmiş seyahat sağlık sigortasına ait orijinal poliçenin sunulması gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize başvurusu için ödenen harç bedeline ait dekont, vize başvuru evrakları arasına eklenmelidir.
 • Konaklama rezervasyonları: Vize başvuru sahibinin İrlanda’da konaklama yapacağı yere ait rezervasyonu gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Uçak bileti gibi İrlanda’ya yapılacak seyahati gösteren ulaşım evraklarının teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Sponsorluk dilekçesi: Vize başvuru sahibinin İrlanda seyahati bir sponsor aracılığıyla gerçekleşiyorsa sponsor olacak kişi ya da kurum tarafından yazılan sponsorluk dilekçesinin imzalanmış orijinal hali sunulmalıdır.
 • Sponsor evrakları: Vize başvuru sahibinin gerçekleştireceği İrlanda seyahatine sponsor olacak kişinin son 3 aya yönelik banka hesap dökümü ibraz edilmelidir. Ek olarak sponsora ait maaş bordrosu eklenmelidir.
 • Öğrenci belgesi: Vize başvuru sahibinin eğitim gördüğü okuldan veya e-devlet üzerinden aldığı güncel tarihli öğrenci belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İrlanda Vizesi için Okuldan Yazı Nasıl Alınır?

İrlanda vizesine başvuru yapan kişi öğrenci ise eğitim görülen okuldan güncel tarihli ve onaylı öğrenci belgesi ve öğrencilik yazısı alınması gerekmektedir. Öğrenci yazısında alınan dersler, ilgili okulda ne zamandır eğitim alındığı, mezuniyete kaç yıl kaldığı ve İrlanda seyahatinden sonra eğitime kaldığı yerden devam edeceğini belirten ifadelere yer verilmesi gerekmektedir.

18 Yaş Altındakiler için İrlanda Vize Evrakları Nelerdir?

18 yaş altındakiler için İrlanda vize evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: İrlanda seyahatinden sonra 6 ay daha geçerli olacak şekilde düzenlenen güncel ve 2 adet boş sayfası olan pasaport gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu: İrlanda vizesine başvuru yapacak kişinin velisi tarafından tarafından doldurulan vize başvuru formundaki bilgilerin diğer başvuru evraklarındaki bilgilerle uyumlu olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Biyometrik özelliklere sahip 35x45 mm ölçülerindeki güncel 2 adet fotoğrafın sunulması gerekmektedir.
 • İrlanda vize başvuru dilekçesi: Kimlik bilgileri, İrlanda seyahat amacı ve tarihleri, seyahatten sonra ülkeye geri döneceğine yönelik bilgiler verilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibinin aile bireylerine ait tam vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden temin edilebilmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: İrlanda seyahat tarihlerini kapsayan şekilde tıbbi tedavilere yönelik masrafları karşılamak üzere düzenlenmiş seyahat sağlık sigortası sunulmalıdır.
 • Vize harcı dekontu: Vize başvurusu için gerekli olan harç bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Başvuru sahibinin İrlanda’da nerede konaklayacağını gösteren rezervasyon belgesinin sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: İrlanda’ya nasıl ulaşım sağlanacağını gösteren uçak bileti veya rezervasyonların sunulması gerekmektedir.
 • Sponsorluk dilekçesi: Vize başvuru sahibinin İrlanda seyahat masraflarını karşılayacak sponsora yönelik dilekçe yazılması gerekmektedir. Sponsorluk dilekçesinin imzalanmış orijinal hali sunulmalıdır. Sponsora ait son 3 aya yönelik banka hesap dökümü ibraz edilmelidir.
 • Sponsorluk evrakları: Sponsor olan kişiye ait son 3 aylık banka hesap hareketleri, SGK dökümü, varsa kira gelir sözleşmesi, tapu kaydı gibi evrakların sunulması gerekmektedir.
 • Muvafakatname: Reşit olmayan başvuru sahipleri için her iki ebeveyn tarafından çıkarılmış noter onaylı olan muvafakatnamenin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir.

İrlanda Vize Başvuru Evrakları Nasıl Hazırlanır?

İrlanda vize başvuru evrakları güncel tarihlerle hazırlanmalı ve her birinde doğru bilgiler bulunmalıdır. İrlanda dış temsilciliğine teslim edilecek vize başvuru evraklarının yıpranmamış, üzerinde oynama yapılmamış bir şekilde özenli olarak sunulması gerekmektedir.

İrlanda dış temsilciliğinin belirlediği kriterler gereğince vize başvuru evrakları orijinal olmalıdır. İngilizce dilinde olmayan evrakların tam çevirisi yapılmalıdır ve çeviri yapılan orijinal belgelerin aslı, tercüman onayı, tercüman adı, soyadı ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

Vizem.net İrlanda vizesi danışmanlık hizmetleri gerekli evrakların kontrolü ile tüm yeminli tercüme ve noter onayı işlemlerini kapsamaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İrlanda Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İrlanda vizesi başvuru formu online olarak İngilizce dilinde doldurulmaktadır.

İrlanda vizesi başvuru formunda başvuru sahibine ait ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum gibi kişisel bilgiler, pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, adres bilgileri, meslek bilgileri, eğitim bilgileri ve seyahat detaylarına yönelik bilgiler yer almaktadır. İrlanda vize başvuru formu https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/VisaTypeDetails.aspx adresinden online olarak indirilebilmektedir.

İrlanda online vize başvuru formu için örnek görsel aşağıda verilmiştir.

İrlanda Online Vize Başvuru Formu Örneği
İrlanda Online Vize Başvuru Formu Örneği

İrlanda Vize Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İrlanda vize dilekçe örneği içeriğinde başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri, adres bilgileri, meslek bilgileri ve pasaport bilgileri yer almalıdır. İrlanda vize başvuru dilekçesi, başvuru yapılan İrlanda dış temsilciliğine hitaben İngilizce dilinde yazılmaktadır.

İrlanda vize başvuru dilekçesinde başvuru sahibinin İrlanda seyahatinden sonra ülkesine geri döneceğini açıkça ifade etmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin kendi ülkesinde sahip olduğu şartların ve maddi birikimlerin İrlanda seyahatindeki masrafları karşılamaya yeterli olduğu ifade edilmelidir.

İrlanda Vize Davet Mektubu Nasıl Yazılır?

İrlanda vize davet mektubu, başvuru yapılacak İrlanda dış temsilciliğine hitaben resmi bir dille yazılmalıdır. İrlanda vize başvuru sahibini İrlanda’ya davet eden kişi veya kurumlar tarafından yazılan davet mektubunun imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.

İrlanda vize davet mektubunda, başvuru sahibini İrlanda’ya davet etme nedeni, İrlanda’ya davet etme tarihleri, davet eden kişi ile başvuru sahibinin yakınlık derecesi ifade edilmelidir. İrlanda vize davet mektubu yazan kişinin kimlik kartı ya da pasaport fotokopisinin ek olarak eklenmesi gerekmektedir.

İrlanda Vizesi için Fotoğraf Ölçüsü Nedir?

İrlanda vize fotoğrafı, İrlanda dış temsilciliğinin belirlediği kriterleri karşılayacak şekilde teslim edilmelidir. Verilen fotoğrafların arkasına başvuru sahibinin ismi ve soyismi yazılmaktadır.

İrlanda vize başvurularında son 6 ay içerisinde çekilmiş, renkli ve arka fonu beyaz olan, 2 adet biyometrik fotoğraf ile başvuru yapılmaktadır. İrlanda vize fotoğraf ölçüsü 35x45 mm olarak belirlenmiştir.

Örnek İrlanda vizesi fotoğrafı aşağıda verilmiştir.

Örnek İrlanda Vizesi Fotoğrafı
Örnek İrlanda Vizesi Fotoğrafı

İrlanda Vizesi Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

İrlanda vizesi sağlık sigortası, İrlanda’da ikamet edilen süre boyunca tıbbi nedenlerle ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ve/veya acil hastane bakımı veya ölüm masraflarını kapsayan nitelikte olmalıdır.

İrlanda seyahat sağlık sigortası geçerlilik bölgesinde İrlanda’nın tüm bölgeleri yer almalıdır. İrlanda sağlık sigortası, İrlanda vize başvurusundan önce düzenlenmeli ve poliçenin vize başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: