İrlanda Çalışma İzni

İrlanda Çalışma İzni Nedir, Nasıl Alınır?

İrlanda çalışma izni, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkelerinin vatandaşları haricindeki bütün dünya vatandaşlarının İrlanda’da yasal olarak çalışabilmek için sahip olması gereken bir vizedir. İrlanda çalışma iznine bağlı olarak pek çok farklı şekilde İrlanda çalışma vizesi alınabilmektedir.

AB ve AEA dışındaki ülkelerin vatandaşları, vasıflı işçiler, serbest meslek sahipleri kendilerine İrlanda’da geçici ya da kalıcı oturum izni sağlayacak bir İrlanda çalışma vizesi başvurusunda bulunmak zorundadır.

İrlanda’da çalışma izni almak için gerekli şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 • İşverenin İrlanda’da kayıtlı olması
 • İrlanda’daki şirket çalışanlarının en az %50’sinin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AEA) vatandaşı olması. Start-up şirketler için bu koşul mevcut değildir.
 • İrlanda çalışma vize başvurusu gerçekleştirilen işin “uygun olmayan istihdam listesi” içerisinde bulunmaması
 • İrlanda çalışma vizesi başvurusu gerçekleştirilen pozisyonda yıllık maaş ücreti en az 30.000 € olmalıdır. İkramiyeler ve ödenekler bu tutardan bağımsızdır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İrlanda Çalışma Vizesi için Hangi Evraklar Gereklidir?

Aşağıda İrlanda çalışma vizesi için gerekli evraklar listelenmiştir.

 • İrlanda çalışma vizesi başvuru formu: Resmi site üzerinden online başvuru formu doldurulmalıdır.
 • İrlanda çalışma izni: İrlanda çalışma vizesine başvuracak kişilerin İrlanda Göçmenlik Bürosu tarafından sağlanmış bir çalışma iznine sahip olmaları gerekir.
 • Geçerli bir pasaport: İrlanda’ya varış tarihinden sonra en az 12 ay geçerliliği bulunan ve son 2 sayfası boş olan bir pasaport
 • İrlanda vize fotoğrafı: 2 adet eni 35 mm, yüksekliği 45mm ölçülerinde arka fonu beyaz olan İrlanda vizesi fotoğrafı bulunmalıdır. Fotoğraflar 6 aydan eski olmamalıdır.
 • İletişim bilgileri: Güncel iletişim ve adres bilgileri belgeler arasında bulunmalıdır. Vize harcı ödeme dekontu: İrlanda çalışma vizesi harcının ödendiğine dair dekont
 • Niyet mektubu: Seyahat amacının çalışmak olduğunu açıklayan bir niyet ve vize talep mektubu
 • Önceki vizelerin ayrıntıları ve seyahat geçmişi(eğer varsa): Onaylanmış ve reddedilmiş bütün vize başvurusu bilgileri ile seyahat geçmişi belgeleri gerekli evraklar arasındadır.
 • CV gibi önceki iş deneyiminin ayrıntıları: Çalışma tecrübesini kanıtlayan dokümanlar vize başvuru dosyasında yer almalıdır.
 • Eğitim niteliklerinin ve derecelerinin kanıtı: Diploma, mezuniyet belgesi mutlaka dosyada bulunmalıdır.
 • Yeterli fona sahip olunduğunun kanıtı: Banka antetli kağıdında önceki altı aya ait banka ekstreleri ve hesap dökümleri dosyaya eklenmeli ve başvuru sahibinin İrlanda’da ikamet ettiği sürece devlet fonlarına ihtiyaç duymadan bütün yaşam masraflarını karşılayabileceği kanıtlanmalıdır.
 • Türkiye ile bağlılık: İrlanda çalışma izni ve vizesi süresinin sonunda menşe ülkesine dönüleceğini destekleyen belgeler.
 • İrlanda’daki işverenden mektup: İrlanda’daki işin detaylarını, ödenecek maaş bilgilerini, konaklama detaylarını içeren bir mektup İrlanda’daki işveren tarafından ilgili makama hitaben yazılmalıdır.
 • İrlanda sağlık sigortası poliçesi: İrlanda’da, kaza, hastalık ve hastaneye yatma vakaları için en az 30.000 EUR miktarındaki özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

İrlanda’da Çalışmak için Alınabilecek Vizeler Hangileridir?

İrlanda’da çalışmak isteyen kişiler için düzenlenen İrlanda çalışma vizeleri genel olarak ikiye ayrılmaktadır.

 1. Kritik beceriler için İrlanda çalışma vizesi (İrlanda vasıflı çalışma vizesi)
 2. İrlanda genel çalışma vizesi

İrlanda genel çalışma vizesi kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda İrlanda’da çalışmak için alınabilecek vizeler listelenmiştir:

 • İrlanda Partner/Eş çalışma vizesi
 • İrlanda şirket içi transfer çalışma vizesi
 • İrlanda sözleşmeli hizmet çalışma vizesi
 • İrlanda spor ve kültürel faaliyetler için çalışma vizesi
 • İrlanda yeniden aktivasyon çalışma vizesi
 • İrlanda değişim anlaşması çalışma vizesi

İrlanda kritik beceriler (yüksek vasıf) için çalışma izinleri doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, mimarlık, sağlık gibi alanlarda mevcut olan kritik becerileri olanlar için İrlanda çalışma izni başvurusunda bulunma hakkı tanımaktadır. Kritik beceriler için çalışma izni başvurusu gerçekleştirecek kişilerin mesleklerinin İrlanda Cumhuriyeti’nin belirlediği “çalışma izinleri için uygun olmayan meslekler” listesinde yer almaması gerekmektedir.

İrlanda çalışma izinleri için uygun olmayan meslekler listesine https://enterprise.gov.ie/ adresinden ulaşılabilir. Kişiler İrlanda Hükümeti tarafından “yüksek vasıflı” olarak tanımlanan meslekler kapsamında başvuru gerçekleştirebilir. Aşağıda İrlanda yüksek vasıflı mesleklerin listesi verilmiştir.

 • Doğa ve Sosyal Bilimler (kimyagerler, biyologlar, biyokimyacılar, fizikçiler ve tıbbi laboratuvar bilimcileri);
 • Mühendislik;
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi (IT ve ITC);
 • Sağlık alanındaki meslekler (doktorlar, diş hekimleri, eczacılar vb.);
 • Sosyal Hizmetler (yöneticiler ve direktörler);
 • Hemşirelik ve ebelik;
 • Doktora derecesine eşdeğer akademisyenler;
 • İşletme, Araştırma ve Yönetim alanlarında çalışanlar;
 • Mimarlık (şehir planlamacıları ve haritacılar);
 • Medya alanında çalışanlar (2D veya 3D animasyonda sanat yönetmeni)
 • Tasarımcılık;
 • Spor ve Fitness;
 • Satış ve pazarlama çalışanları.

İrlanda’da geçerli olan yüksek vasıflı mesleklerin güncel ve tam listesine https://enterprise.gov.ie/en adresinden ulaşılabilir.

Kritik beceriler için İrlanda çalışma izni başvurusu gerçekleştirecek olan bireylerin karşılamaları gereken bazı ek koşullar mevcuttur. Bu koşullar aşağıda sıralanmıştır:

 • İrlanda yüksek vasıflı meslekler listesine dahil olan bireyler yıllık en az 30.000 € maaş teklifi almalıdır.
 • Mesleği, İrlanda’da geçerli yüksek vasıflı meslekler listesine dahil olmadan başvuru gerçekleştirecek kişiler yıllık en az 60.000 € maaş almalıdır.
 • İş sözleşmesi en az 2 yıllık olmalıdır.
 • Bireyler, İrlanda’da başvuru gerçekleştirdikleri iş pozisyonuna uygun becerilere ve özelliklere sahip olmalıdır.

Genel İrlanda çalışma vizesi ise yüksek vasıflı meslekler listesinde bulunmayan diğer bütün çalışma izinleri için düzenlenmektedir. İrlanda genel çalışma izni başvuru koşulları aşağıda listelenmiştir:

 • Yıllık en az 30.000 € maaşa sahip olunmalıdır.
 • İrlanda’daki işveren ve kuruluş İrlanda’da resmi olarak kayıtlı olmalıdır.
 • Başvuru gerçekleştirilen şirket nüfusunun en az %50’si Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinin vatandaşlarından oluşmalıdır. Yeni kurulan şirketler için bu koşul aranmaz.
 • Bireyler başvuru gerçekleştirilen pozisyonuna uygun olmalılardır.

İrlanda’da Çalışmak için Pasaportunuza Hangi Damga Basılmalıdır?

İrlanda’ya girişlerde seyahat eden bireylerin pasaportlarına damga vurulmaktadır. İrlanda’ya girişte vurulan bu damgalar bireylerin İrlanda’da gerçekleştirebilecekleri faaliyetleri ve kalış sürelerini göstermektedir.

İrlanda Cumhuriyeti’ni ziyaret eden vatandaşların pasaportlarına basılan damgaların birbirinden farklı 9 türü mevcuttur. Her damga başka bir anlama gelmektedir. Aşağıda İrlanda Cumhuriyeti’nin pasaportlara bastığı İrlanda pasaport damga çeşitleri listelenmiştir.

 • Stamp 0
 • Stamp 1
 • Stamp 1A
 • Stamp 1G
 • Stamp 2 (2A)
 • Stamp 3
 • Stamp 4
 • Stamp 4S
 • Stamp 5
 • Stamp 6

Stamp 1 Vizesi ile İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Stamp 1 damgası İrlanda’da tam zamanlı çalışmak veya bir işletme kurmak isteyen bireyler için düzenlenmiştir. İrlanda Stamp 1 damgası için İrlanda’daki işverenin Türkiye’den giden çalışan adına bir İrlanda çalışma izni sağlaması gerekmektedir.

İrlanda çalışma iznine sahip olmayan bireylerin INIS’ten (Irish Naturalisation and Immigration Service - İrlanda Göçmenlik Bürosu) bir mektup ya da özel izin almadıkça İrlanda’da yasal olarak çalışması mümkün değildir. İrlanda Stamp 1 damgasına sahip olabilmek için kişilerin ülkeye giriş yapmadan özel İrlanda sağlık sigortalarını da yaptırmış olmaları gerekmektedir.

İrlanda Stamp 1 vizesi kapsamında bireylerin İrlanda’da yapabilecekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yatırımcı ve girişimci programlarına dahil olabilir
 • Özel bir işletme kurabilir
 • İrlanda vatandaşlığına ya da süresiz ikamet hakkına sahip olan bir işveren ve kayıtlı bir kuruluş bünyesinde çalışabilirler.

Stamp 1 vizesi ile İrlanda’da çalışma izni alabilmek için yıllık en az 30.000 € maaş ödemesi bulunan bir şirketten ya da işverenden iş teklifi mektubu almış olmak gerekmektedir. Stamp 1 vizesi başvuru ücreti 1000 €’dur. İrlanda Stamp 1 vize başvurusunun reddi ya da geri çekilmesi durumlarında 900 € başvuru sahibine iade edilmektedir.

İrlanda’ya Stamp 1 vizesi ile giriş yapan bireylerin iş teklifi aldıkları şirket bünyesinde en az 1 yıl çalışmaları gerekmektedir. İrlanda Stamp 1 vizesi 2 yıllık düzenlenmektedir. Stamp 1 vizesi için uzatma başvurusu bulunmamaktadır ancak gerekli koşulları sağlayarak İrlanda’da daha fazla ikamet etmesi gereken bireyler vize süresi dolmadan Stamp 4 vizesine başvuru gerçekleştirme hakkına sahiptirler.

Stamp 1 vizesi sahipleri İrlanda’da 12 aydan kısa süreli olan işlerde çalışamazlar.

İrlanda Stamp 1 vizesi başvurularının işleme alınması Covid-19 salgını sebebiyle 1-2 ayı bulabilmektedir.

Stamp 1A Vizesi ile İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İrlanda Stamp 1A vizesi belirli bir süre kapsamında İrlanda’da tam zamanlı ve ücretli muhasebe eğitimlerine katılacak olan bireyler için düzenlenmektedir. INIS izin mektubu ile farklı herhangi bir kapsamda başvuru gerçekleştirildiği belirtilmediği sürece bireyler Stamp 1A vizesi ile İrlanda içerisinde başka bir işte çalışamaz ve ticarete atılamazlar.

Stamp 1A vizesi kapsamında İrlanda’da muhasebe eğitimi veren onaylı 3 adet kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar aşağıda sıralanmıştır:

 • The Institute of Certified Public Accountants Ireland (CPA)
 • The Association of Chartered Accountants Ireland (ACI)
 • The Association of Chartered Certified Accountants Ireland (ACCA)

Stamp 1A vizesi bireylere İrlanda’da maksimum 4 yıl ikamet etme hakkı tanımaktadır. İrlanda Stamp 1A vizesi için yenileme başvurusu yapmak mümkündür. Vize süresi dolmadan en geç 2 hafta öncesinde İrlanda’da bulunan göçmenlik ofisine giderek kayıt yenilenmelidir.

Stamp 1G Vizesi ile İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Stamp 1G vizesi ile İrlanda’da çalışma izni almak için iki farklı yol mevcuttur.

 • İrlanda Stamp 1G vizesi, İrlanda’da üçüncü seviye yüksek lisans programlarından mezun olan bireylere eğitimin ardından çalışma izni sağlamaktadır.
 • İrlanda kritik beceriler için çalışma vizesine sahip kişilerin eşi veya ortağının İrlanda’da çalışma iznine sahip olması Stamp 1G damgası ile sağlanmaktadır.

İrlanda Stamp 1G vizesi kapsamında üçüncü seviye yüksek lisans programlarından mezun olan bireyler ülke içerisinde tam zamanlı çalışabilirler ancak kendi işlerini kurmalarına ve yürütmelerine müsaade edilmemektedir. Yüksek lisans mezuniyeti kapsamında alınan Stamp 1G izni bireylerin serbest meslek sahibi olmasına izin vermez.

6 Mart 2019 tarihinden itibaren Stamp 1G vizesi, aynı zamanda İrlanda’da ikamet eden yüksek becerilere sahip çalışanların eşleri ve fiili ortaklarına çalışma izni sağlamaktadır. Bireyler Stamp 1G vizesi ile bir Barındırma Sözleşmesi kapsamında ülkede istihdam edilmektedir. İrlanda Barındırma Sözleşmesi’nin koşulları aşağıda verilmiştir:

 • İrlanda çalışma izni sahibi olmadan da çalışma hakkı mevcuttur.
 • İrlanda’da işletme açmaya ya da işyeri işletmeye izin verilmemektedir.
 • İrlanda’da serbest meslek sahibi olunmasına izin verilmemektedir.
 • Stamp 1G kaydı her yıl yenilenmelidir. En fazla 5 yıla kadar uzatılabilir.
 • Stamp 1G kapsamında İrlanda’da geçirilen süreler, İrlanda vatandaşlık başvurusu yapmak amacıyla hesaplanabilir kalış süresi olarak kabul edilir.

Stamp 1G vizesi bireylere 2 yıl İrlanda’da ikamet etme ve tam zamanlı çalışma hakkı sağlamaktadır. Stamp 1G izninin koşulları Stamp 2 ve Stamp 2A ile aynıdır.

İrlanda Stamp 1G vizesi 5 yıla kadar uzatılabilir. Ancak Stamp 1G vizesi uzatma süresinin de dolmasının ardından Stamp 1, Stamp 4 ya da İrlanda vatandaşlığı başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Stamp 2 Vizesi ile İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Stamp 2 vizesi ile İrlanda’da çalışma izni almak için bireyler http://www.inis.gov.ie/ adresindeki “Uygun Programlar” listesi içerisinde bulunan tam zamanlı kurslara katılmalılardır. Stamp 2 vizesine başvurmak için İrlanda’da sertifikalı bir dil okulu, bir üniversite ya da teknoloji enstitüsüne eğitim başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

İrlanda Stamp 2 vizesi kapsamında kurs dönemi boyunca bireylere haftada en fazla 20 saat çalışma izni verilmektedir. Tatillerde ise İrlanda çalışma izni süresi haftada 40 saate çıkmaktadır. Ancak Stamp 2 kapsamında başvuru yapılan kurs programı dışında bireylerin başka herhangi bir yerde çalışmasına veya ticarete atılmasına izin verilmemektedir.

Stamp 2 vizesi ilk etapta 2 yıllık düzenlenmektedir. Kişiler İrlanda’daki eğitim süreleri boyunca her yıl Stamp 2 vizesini yeniletme hakkına sahiptir. İrlanda Stamp 2 vizesi kapsamında ülkeye giriş yapan bireyler herhangi bir yardım alamazlar ve devlet fonlarına başvuru yapamazlar. Ayrıca devlet tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanamazlar (kamu hastanelerine gitmek vb.). Yani bir Stamp 2 vizesi ile İrlanda’da ikamet ettikten sonra kişiler bu ikamet süresi ile vatandaşlık başvurusu hakkına sahip değillerdir.

Stamp 2A Vizesi ile İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İrlanda Stamp 2A vizesi, http://www.inis.gov.ie/ adresindeki uygun programlar listesinde bulunmayan kurslar ve eğitimler için düzenlenmektedir. Stamp 2A vizesi kapsamında İrlanda’ya giriş yapan bireyler her türlü eğitim ve yaşam masraflarını karşılamaktan sorumludur.

 • Stamp 2A vizesi ile İrlanda’da çalışma izni almak için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir. İrlanda’da bulunan üniversite ya da kolejlerde eğitim görmek.
 • İrlanda’da özel bir ortaokulda eğitim almak.

Stamp 2A vizesine başvuran kişiler herhangi bir yardıma ya da devlet fonuna başvuru yapamazlar ve İrlanda Devleti’nin sağladığı ücretsiz eğitim, sağlık gibi imkanlardan faydalanamazlar. Stamp 2A vizesi de Stamp 2’de olduğu gibi İrlanda vatandaşlık başvurularında ikamet süresi kapsamına alınmamaktadır.

İrlanda Stamp 2A vizesi kapsamında üniversite düzeyinde eğitim alan bireylere haftada 20 saatlik çalışma izni sağlanmakta ve bu süre tatil zamanlarında haftada 40 saate çıkarılmaktadır. Öğrencilerin belirlenen İrlanda’daki çalışma süreleri dışında başka bir yerde çalışması yasaktır. İrlanda’da bir kursta, üniversitede eğitim alan bireylerin serbest meslek sahibi olmasına veya ticarete atılmasına izin verilmemektedir.

Stamp 4 Vizesi ile İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İrlanda Stamp 4 vizesi bireylerin İrlanda’da çalışmaları ve iş kurmaları için verilen en geniş kapsamlı vize türüdür. Stamp 4 vizesi kapsamında bireylerin İrlanda’daki hakları aşağıda verilmiştir.

 • Kişiler İrlanda çalışma iznine sahip olmadan bir işe başlayabilir
 • Bireyler kendi mesleklerinde veya diğer kuruluşların koşullarına bağlı olarak İrlanda’da herhangi bir meslekte çalışabilir
 • İrlanda’da bir iş kurabilir ve işletebilir
 • İrlanda devlet kurumları tarafından belirlenen şekilde eyalet fonlarına ve hizmetlerine erişebilir
 • İrlanda göçmenlik izninizin sona erme tarihinden sonra İrlanda’da ikamet etmeye devam etmek için Stamp 4 vize uzatma başvurusunda bulunabilir

Stamp 4 vizesi ile İrlanda’da ikamet edilen süre, İrlanda vatandaşlığı başvurularında belirlenen ikamet süresi kapsamında değerlendirilmektedir.

Aşağıda İrlanda Stamp 4 vizesine başvuru yapabilecek bireyler listelenmiştir:

 • 2 yıllık İrlanda kritik beceriler çalışma izni sahipleri
 • 5 yıllık İrlanda genel çalışma izni sahipleri
 • Geçerli bir Barındırma Sözleşmesi ile 2 yıllık - Stamp 1G vizesi sahipleri
 • İrlandalı eşine/partnerine katılacak bireyler
 • AB Anlaşması haklarına göre AB, AEA veya İsviçre vatandaşı olarak İrlanda’da yaşayan aile üyesine katılacak bireyler
 • İrlanda’da göçmenlik iznine sahip olan aile üyesine katılacak kişiler
 • İrlanda vatandaşı olan çocuğunun yanında - İrlanda’da ikamet edecek bireyler
 • Yatırımcı ve girişimci programları kapsamında İrlanda’da ikamet edecek bireyler
 • İrlanda’da uzun süreli ikamet etmesi gereken kişiler
 • İrlanda’da bir sözleşme ya da korunma statüsüne dayalı ilticacılar
 • İrlanda Stamp 4 vizesi bireylere, herhangi bir kısıtlama olmaksızın İrlanda’daki bütün işlerde tam zamanlı çalışma hakkı sağlamaktadır. Bir İrlanda Stamp 4 sahibi; kalıcı ya da geçici işlerde çalışabilir, serbest meslek sahibi olabilir ve ticarete atılabilir.

İrlanda Çalışma İzni için Stamp 4 Vizesi Nasıl Uzatılır?

İrlanda çalışma izni için Stamp 4 vizesi uzatma işlemlerini vize süresi dolmadan en az 2 hafta önce İrlanda’daki göçmenlik bürosuna ya da kayıt ofisine giderek başlatmak gerekmektedir.

Dublin’de yaşayan bireylerin Stamp 4 vizesi uzatma işlemleri için https://burghquayregistrationoffice.inis.gov.ie adresi üzerinden Burgh Quay Kayıt Bürosu’ndan İrlanda Stamp 4 vize uzatma randevusu oluşturmaları gerekir. İrlanda Stamp 4 vizesi uzatma randevusunun İrlanda vize süresinin bitiminden en geç 10 hafta öncesinde alınmış olmalıdır.

Dublin’den başka şehirlerde yaşayan bireylerin ise kendilerine en yakın kayıt ofisine giderek Stamp 4 vizesi uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. İrlanda’daki kayıt ofislerinin listesine http://www.inis.gov.ie/ adresinden ulaşılabilir.

Stamp 4 vizesi uzatma başvurularında aşağıdaki evraklar kayıt ofisine sunulmalıdır.

 • Pasaport
 • Mevcut İrlanda Oturma İzni
 • İrlanda özel sağlık sigortası bulunduğuna dair kanıt
 • İrlanda’da mali olarak sorumlulukların yerine getirildiğinin kanıtı

İrlanda Stamp 4 vizesi kayıt yenileme ve uzatma işlemleri için 300 € başvuru ücreti bulunmaktadır. Kayıt uzatma işleminin onaylanmasının ardından kişilerin pasaportuna yeni bir Stamp 4 damgası basılmaktadır.

Stamp 5 Vizesi ile İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İrlanda Stamp 5 vizesi, bireylerin herhangi bir süre sınırlaması olmadan İrlanda’da yaşamalarına ve çalışmalarına imkan tanıyan bir izindir. İrlanda vatandaşlık başvurularında Stamp 5 vizesi ile ülke içerisinde ikamet edilen süre gerekli ikamet süresi kapsamında değerlendirilir.

İrlanda’da süresiz ve koşulsuz yaşama hakkı tanıyan Stamp 5 damgası, ülkede 8 yıllık (96 ay) yasal ikamet süresini tamamlamış olan bireylerin pasaportuna basılmaktadır. Stamp 5 damgası pasaport sahibinin zaman sınırı olmadan İrlanda’da ikamet etmesine izin verir.

Stamp 0, Stamp 2, Stamp 2A, Stamp 1A vizelerinde İrlanda’da ikamet edilen süre sınırsız ikamet hakkı elde etmek için belirlenen 96 ay içerisinde sayılmamaktadır.

Stamp 5 vizesine sahip olan bireyler İrlanda içerisinde kendi mesleklerinde, serbest meslekte ve ticaret alanında çalışma hakkına sahiptirler. Stamp 5 vizesi ayrıca hamiline süresiz İrlanda oturum izni hakkı sağlar.

Stamp 6 Vizesi ile İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Stamp 6 vizesi, bireylerin çifte vatandaşlığa sahip bir İrlanda vatandaşı olduğunu göstermektedir. Stamp 6 vizesi alabilmek için bireylerin bir İrlanda pasaportuna sahip olmaları gerekir. Güncel ve geçerli bir İrlanda pasaportuna sahip olan çifte vatandaşlar, diğer pasaportlarına Stamp 6 damgası bastırmak için INIS ile iletişime geçmelidir.

Bireylerin Stamp 6 vizesi alma süreçleri İrlanda vatandaşlığı hakkını nasıl elde ettiklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Stamp 6 damgası sahipleri İrlanda vatandaşı olarak İrlanda’da sınırsız yaşama ve çalışma hakkına sahip olmaktadırlar. Stamp 6 vizesine sahip olan kişiler diploma sahibi oldukları mesleklerini icra edebilir, yeni bir iş kurabilir ya da işletme yönetebilir ve ticarete atılabilirler.

İrlanda’da Çalışma İznim Olup Olmadığını Nasıl Öğrenirim?

İrlanda’da çalışma iznine sahip olmak için bireyler öncelikle İrlanda’daki bir işe kabul almalılardır. İşe kabul alındıktan sonra gerçekleştirilecek İrlanda çalışma vizesi başvuru sürecinde INIS kişilere İrlanda’ya yolculuk gerçekleştirmeden önce sağlamaları gereken belgeleri içeren bir mektup göndermektedir. Bu mektup bireylerin İrlanda’da çalışma izni alma süreçlerine yönelik bir kılavuz niteliğindedir.

Yukarıda belirtilen damgalara sahip bireylerin haricinde, INIS tarafından İrlanda çalışma izni ile ilgili ayrı bir onay verildiği takdirde kişilere İrlanda’da çalışma izni sağlanabilmektedir.

İrlanda Çalışma Vizesi Ücretleri Ne Kadardır?

İrlanda çalışma vize ücreti harçları çok girişli (multi) ve tek girişli olarak 2 farklı şekilde ücretlendirilmektedir. 2021 yılına ait İrlanda çalışma vizesi ücreti aşağıda verilmiştir.

HizmetTek Girişli VizeÇok Girişli Vize
Vize Harcı60 EUR100 EUR
Form & dilekçe20 EUR20 EUR
Randevu5 EUR5 EUR
Seyahat Sağlık Sigortası10 EUR10 EUR
Acente Hizmeti70 EUR90 EUR
Biyometri İşlemleri22 EUR22 EUR
Toplam187 EUR247 EUR

İrlanda vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması ile herhangi bir vize ya da işlem ücreti iadesi bulunmamaktadır.

İrlanda vize ücretleri aracı kuruma nakit olarak ödenmelidir. Vizem.net ile yapılan İrlanda vize başvurularında vize ücretleri başvuru sahibi adına aracı kuruma ödenmektedir.

Vizem.net danışmanlığında 2016 - 2020 yılları arasında yapılan İrlanda çalışma vizesi başvuruları %94,8 oranında olumlu sonuçlanmıştır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İrlanda Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İrlanda çalışma izni başvurusu için kişilerin İrlanda’da bulunan kayıtlı bir şirketten ya da kurumdan kendisine uygun bir pozisyonda iş teklifi almış olması gerekmektedir. Kişiler İrlanda’daki firmalardan aldıkları iş teklifi, imzaladıkları iş sözleşmesi kapsamında İrlanda çalışma vizesi başvurusu gerçekleştirmelidir.

İrlanda çalışma vizesi başvurularında bireylerin sağlamaları gereken bazı evraklar mevcuttur. Bu evrakların listesi aşağıda verilmiştir:

 • İrlanda çalışma vizesi online başvuru formu: Resmi site üzerinden online başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Pasaport: İrlanda’ya varış tarihinden sonra en az 12 ay geçerliliği bulunan ve son 2 sayfası boş olan geçerli bir pasaport
 • Biyometrik fotoğraf: 2 adet 35 mm genişlikte, 45 mm yükseklikte ölçülerinde arka fonu beyaz olan İrlanda vizesi fotoğrafı bulunmalıdır. Fotoğraflar 6 aydan eski olmamalıdır.
 • İletişim ve adres bilgileri
 • İrlanda çalışma vizesi harcının ödendiğine dair dekont
 • Seyahat amacını kısa ve öz bir şekilde açıklayan niyet ve vize talep mektubu
 • Varsa, önceki vizelerin ayrıntıları ve seyahat geçmişi: Onaylanmış ve reddedilmiş bütün vize başvurusu bilgileri ile seyahat geçmişi belgeleri gerekli evraklar arasında bulunmalıdır. Önceki vize ret kararlarının başvuru dosyasına konulmadığının tespiti İrlanda vizesi reddi ile sonuçlanabilir.
 • Geçmiş iş deneyiminin ayrıntıları: Bireylerin geçmişte çalıştıkları iş yerleri, kurumlar, çalışma tecrübesini kanıtlayan dokümanlar vize başvuru dosyasında yer almalıdır.
 • Eğitim niteliklerinin ve derecelerinin kanıtı: Diplomalar ve mezuniyet belgeleri vize başvuru dosyasında yer almalıdır.
 • İrlanda’da yaşamak için yeterli fona sahip olunduğunun kanıtı: Genellikle banka antetli kağıdında önceki altı aya ait banka ekstreleri ve hesap dökümleri dosyaya eklenmeli ve başvuru sahibinin İrlanda’da ikamet ettiği sürece devlet fonlarına ihtiyaç duymadan bütün yaşam masraflarını karşılayabileceği kanıtlanmalıdır.
 • İrlanda çalışma izni ve vizesi süresinin sonunda menşe ülkesine dönüleceğinin kanıtı: Geri dönüş niyetine sahip olunduğu bireylerin menşe ülkelerindeki iş, aile bilgileri, mal varlıkları ve yatırımları ile kanıtlanmalıdır.
 • İrlanda’daki işverenden mektup: İşin detaylarını, ödenecek maaş bilgilerini, konaklama detaylarını içeren bir mektup İrlanda’daki işveren tarafından ilgili makama hitaben yazılmalıdır.
 • Sağlık sigortası poliçesi: İrlanda’da, kaza, hastalık ve hastaneye yatma vakaları için en az 30.000 EUR miktarındaki özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

İrlanda’da Çalışmak için Kabul Edilen Meslekler Nelerdir?

İrlanda’da çalışmak için kabul edilen meslekler genellikle “yüksek vasıflı meslekler” olarak bilinmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte İrlanda’da özellikle yazılım, IT, bilgisayar programcılığı alanlarında çalışanlar İrlanda için aranan eleman niteliğinde sayılmaktadır.

Apple, Google, Ebay, Paypal, Dell, Intel, Microsoft, Pfizer, Facebook gibi birçok çokuluslu şirkete teknoloji alanında ev sahipliği yapan İrlanda; havacılık, gıda, reklam, sağlık alanlarında da birçok farklı ülke vatandaşına iş imkanı sunmaktadır.

Aşağıda İrlanda ekonomisinde işgücü açığı bulunan mesleklerden bazıları verilmiştir:

 • İşletme ve finans alanında çalışanlar: Muhasebeciler, finansal danışmanlar
 • Mühendisler: Özellikle biyomedikal, bilgisayar, kimya, elektrik ve enerji mühendisleri
 • Bilgisayar teknolojileri alanında çalışanlar: Uygulama ve yazılım geliştiricileri, programcılar, veri analistleri
 • Sağlık alanında çalışanlar: Doktorlar, hemşireler, diş hekimleri
 • Nakliye ve Lojistik alanında çalışanlar: Şoförler, lojistik operasyon görevlileri

Ayrıca İrlanda’da çalışmak için kabul edilmeyen bazı meslek grupları da mevcuttur. İş gücü açığı bulunmayan, ülke içerisinde yeterli çalışanın sağlandığı meslek grupları için İrlanda’ya çalışma başvurusu gerçekleştirilememektedir. İrlanda çalışma vizesi başvurusu gerçekleştirecek olan bireylerin öncelikle mesleki uygunluklarını belirlemeleri gerekir. https://enterprise.gov.ie/ adresinde İrlanda çalışma izinleri için uygun olmayan meslek grupları verilmiştir.

İrlanda’da Çalışma Şartları Nasıldır?

İrlanda’da çalışma şartları pek çok Avrupa ve Dünya ülkesinden daha iyidir. İrlanda Cumhuriyeti’nde saatlik asgari çalışma ücreti 2021 yılı için 10.20 € olarak belirlenmiştir.

İrlanda’da çalışan bir bireyin ortalama aylık net geliri 3069 € seviyesindedir.

İrlanda’da asgari ücret ise 2021 yılında aylık 1723,8 € ve yıllık 20,686€ olarak belirlenmiştir. 2020 yılında aylık 1706,9 € olan asgari ücrete bu yıl 16,9 € zam yapılarak %0,99 artırılmıştır.

İrlanda’da bir çalışanın haftalık çalışma süresi 48 saati geçmemelidir. İrlanda içerisindeki çalışanların haftalık çalışma ortalaması 40 saat olarak belirlenmiştir.

İrlanda çalışma şartları kapsamında işçi haklarına da oldukça önem verilmektedir. 1998 yılında kabul edilen İstihdam Eşitliği Yasası ile çalışanların her türlü yasal hakları koruma altına alınmıştır. Bu yasaya göre medeni durum, dil, din, ırk, yönelim, cinsiyet, inanç farklılığına bakılmaksızın bütün çalışanlar eşittir ve ayrımcılık suçtur. Ayrıca işyerinde mobbing, şiddet, taciz gibi durumlarda çalışanların hakları da korunmaktadır. İşverenler çalışanların güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

İrlanda’da Nasıl İş Bulurum?

İrlanda çok sayıda çok uluslu şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Birçok şirket İrlanda’daki mevcut şubeleri için internet siteleri üzerinden iş ilanları yayınlamaktadır. Apple, Google, Paypal, Ebay gibi şirketlerin kendilerine ait kariyer sayfaları mevcuttur. Bu sayfalar üzerinden yayınlanan ilanlar takip edilerek İrlanda’da iş başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, İrlanda’da iş bulmak için düzenlenmiş olan pek çok iş arama web sitesi mevcuttur. İrlanda’daki işverenler, ülkede iş gücü açığı bulunan pozisyonlar için internet üzerinden iş ilanları yayınlamaktadırlar. Kişiler kendilerine en uygun pozisyonlar için İrlanda’daki işveren ile iletişime geçerek iş başvurusunda bulunabilirler. Aşağıda bazı İrlanda iş bulma web siteleri listelenmiştir:

İrlanda’da Kaçak Çalışmanın Cezası Nedir?

İrlanda’da kaçak çalışmanın cezası genellikle işçinin İrlanda’daki işini kaybetmesi ve İrlanda’dan sınır dışı edilmesidir. Bununla birlikte İrlanda’da, kaçak işçi çalıştıran işverene para cezası ve gerekli görülen durumlarda ise hapis cezası uygulanabilmektedir. İrlanda’da kaçak çalışmak hem çalışan hem de işveren için suç teşkil etmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: