İrlanda Vize Reddi

2023 İrlanda Vize Reddi Nedenleri ve Yeniden Başvuru

Vize reddi, kişinin vatandaşı olmadığı bir ülkeye seyahat etme amacıyla gerçekleştirdiği vize başvurusunun kabul edilmemesi durumudur.

İrlanda’ya seyahat etmek için yapılan vize başvurularının olumlu sonuçlanması için kişiden talep edilen başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru bir biçimde hazırlanması ile başvuru sürecinin doğru yürütülmesi önemlidir..

Vizem.net, Türkiye’nin en yüksek vize onay oranına sahip akredite acentesi olup, İrlanda vize başvurusu reddedilen kişilere itiraz ve yeniden başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İrlanda Vizesi Ret Kararı Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?

İrlanda vizesi ret kararı değerlendirilmesinde, Türkiye’den gerçekleştirilen başvurular için değerlendirme yetkisinin Ankara İrlanda Büyükelçiliğine ait olması nedeniyle, aynı dış temsilciliğin konsolosluk departmanı görev almaktadır.

İrlanda Vizesi Red Nedenleri Nelerdir?

İrlanda vizesi ret nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kişinin eksik ya da sahte belge ile başvuru yapması
 • Seyahat için yeterli maddi kaynağın kanıtlanamaması
 • Vize verilmesinin kamu fonlarında ve kaynaklarında bir masraf doğuracak olması
 • Başvuru sahibinin aile veya arkadaş ilişkisine yönelik yeterli kanıt göstermemesi
 • İrlanda’da bulunan referans kişinin göçmenlik durumunda sorun olması
 • Başvuru sahibinin göçmenlik geçmişinde sorun olması
 • Vize yerine çalışma izninin alınmasının gerekmesi
 • Kişinin geçersiz pasaporta sahip olması
 • Kişinin daha önce vizesinin reddedilmiş olması
 • Seyahatin 90 günü aşması
 • Başvuruda tutarsızlıklar olması
 • Öğrencilik durumunda veya çalışma geçmişinde açıklanamayan boşlukların bulunması
 • Kişinin ülkesine döneceğine dair yeterli kanıt sunmaması
 • Vize görevlisinin başvuru sahibinin belirlenen şartlara uygun olmadığına karar vermesi
 • Aile bireyleri bakımından sorunların olması

İrlanda Vize Başvurusu Ret Kararı Nereden Öğrenilir?

İrlanda vize başvurusu ret kararı, Ankara Büyükelçiliğinin resmi internet adresi üzerinden yayınlanan haftalık karar raporu üzerinden, kişinin başvuru numarası ile öğrenilmektedir. İrlanda vizesi için onay ve ret kararlarına ilişkin haftalık rapora https://www.dfa.ie/irish-embassy/turkey/visas/visas-for-ireland-weekly-decisions-report/ adresinden ulaşılabilir.

İrlanda Vize Reddi Mektubu Nedir?

İrlanda vize reddi mektubu, kişinin vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde ilgili dış temsilcilik tarafından gönderilen yazılı ve resmi bir belgedir.

Ret kararı ile sonuçlanan başvurularda, bu kararın neden verildiği ile ilgili açıklamalar ile itiraz yolunu tercih etmek isteyen kişiler için nasıl bir prosedür izlenmesi gerektiğine yönelik bilgileri içeren itiraz mektubu, başvuru sahibine gönderilmektedir.

İrlanda'dan Vize Reddi Alınması Halinde Ne Yapılabilir?

İrlanda’dan vize reddi alınması halinde kişi, başvurusunun yeniden değerlendirilmesi için itiraz başvurusu yapabileceği gibi tekrar vize başvurusu da yapabilmektedir.

İrlanda Vize Reddi Alanlara Başvuru Ücreti İade Edilir Mi?

Hayır, İrlanda vize reddi alanlara başvuru ücretini iade edilmez. Ret kararına itiraz etmek için herhangi bir ücret ödenmemesine karşın kişinin yeniden başvuru yapma yolunu seçmesi durumunda başvuru harcını yeniden ödemesi gerekmektedir.

İrlanda Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İrlanda vize reddi itirazı, ret mektubunun ulaşmasından itibaren 2 ay içerisinde, başvurunun neden ret ile sonuçlanmaması gerektiğini açıklayan yazılı dilekçe ile yapılır. Yazılan mektupta başvuru sahibinin ad ve soyadını, posta adresini, mail adresini ve vize başvuru referans numarasını bildirmesi gerekmektedir.

İtiraz sürecinde kişinin vize başvurusunu onaylanmasında destekleyici belgeleri hazırlaması ve dilekçe ekinde sunması önemlidir. Pasaportun itiraz mektubuna eklenmesi gerektiğine yönelik bir talep gelmedikçe pasaport gönderilen belgelere dahil edilmez.

Gerek bir kişi gerekse birden fazla kişi için itiraz mektubu gönderilmesi durumunda mektup ile destekleyici belgelerin uygun bir zarfa konularak ilgili belirtilen adresteki vize temyiz görevlisine gönderilmesi gerekmektedir.

İrlanda Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İrlanda vize reddi itiraz dilekçesi, en temelde kişinin verilen ret kararına itirazını bildirir şekilde yazılır. Mektupta başvuru sahibinin tam adı ve soyadı, adresi, mail adresi ve vize başvuru işlem numarasına yönelik bilgiler verilir.

Kişi itiraz mektubunda, ret kararının neden değiştirilmesi gerektiğini açıklamalı ve ret gerekçelerine atıf yapmalıdır. Vize ret kararını değiştirecek önemli bilgilerden mektupta bahsedilerek, itiraz başvurusu imzalı ve tarih atılmış şekilde sunulmalıdır.

İrlanda Vize Reddine İtiraz Etmek Ücretli Midir?

İrlanda vizesi reddi itiraz başvurusu ücretsizdir.

İrlanda Vize Reddine Hangi Durumda İtiraz Edilemez?

İrlanda vize reddine başvuru sürecinde yanlış ya da yanıltıcı bir bilgi sunulması durumunda itiraz edilemez; bu durumlarda kişilerin 5 yıla kadar vize başvurusunda bulunması engellenebilmektedir.

18 Yaşından Küçükler için İrlanda Vize İtirazı Nasıl Yapılır?

18 yaşından küçüklerin İrlanda vize itiraz süreci, kişinin ebeveyni, ebeveyninin avukatı ya da yasal vasisi tarafından yürütülür ve 18 yaş altı İrlanda vize ret başvurusu aracı ile gerçekleştirilir.

İrlanda Vize Reddine İtiraz Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

İrlanda vize reddine itiraz başvurusunun reddedilmesi durumunda kişiye yeniden itiraz hakkı tanınmamaktadır. Kişiler yapacakları her vize başvurusu için yalnızca bir kez itiraz hakkına sahiptir. Kişiye dış temsilcilik tarafından gönderilen ret mektubunda aksi belirtilmediği sürece kişinin yeniden vize başvurusu yapması mümkündür.

İrlanda Vize Reddinden Sonra İkinci Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

İrlanda vize reddinden sonra ikinci vize başvurusu için kişiye bildirilen ret gerekçelerinin incelenip ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılacak olan ikinci İrlanda vizesi başvurularında ilk olarak başvurunun neden reddedildiği saptanır ve sonrasında ret gerekçelerinin ortadan kaldırılabildiği durumlarda başvuru vize uzmanları tarafından ikinci başvuru yapılır. Vizem.net, İrlanda vize başvuru sürecinde ikinci başvurularda %84,9 onay oranına sahip olarak Türkiye’nin en yüksek onay oranına sahip akredite acentesidir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: