İrlanda Öğrenci Vizesi

İrlanda Öğrenci Vizesi Başvuru Süreci 2023

İrlanda öğrenci vizesi, dil kursu, üniversite eğitimi ve özel eğitimlere katılım sağlayabilmek için alınması gereken vize türüdür. İrlanda öğrenci vizesi İrlanda’da 3 aydan kısa ya da 3 aydan uzun süren eğitim süresine bağlı olarak iki farklı şekilde alınabilir:

 • C tipi kısa dönem İrlanda öğrenci vizesi.
 • D tipi uzun dönem İrlanda öğrenci vizesi.

İrlanda Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

İrlanda öğrenci vizesi, İrlanda’da eğitim veren;

 • Özel eğitim kurslarına,
 • Üniversitelere,
 • Herhangi bir konuda öğrenci yetiştiren bir kuruma eğitim amacıyla başvuru yapma yoluyla alınabilir.

İrlanda Öğrenci Vizesi Türleri Nelerdir?

İrlanda öğrenci vizesi türleri aşağıda verilmiştir.

 • C tipi İrlanda öğrenci vizesi: İrlanda’da 90 gün veya 90 günden daha az süreli eğitim programlarına katılacak kişiler alması gereken vize türüdür.
 • D tipi İrlanda öğrenci vizesi: İrlanda’da 90 gün veya 90 günden uzun süreli eğitim programlarına katılacak kişilerin başvurması gereken vize türüdür. Uzun süreli öğrenci vizesi sahipleri eğer eğitim programı devam ediyorsa 180 gün sonunda İrlanda oturma iznine başvurması gerekir.

İrlanda C tipi öğrenci vizesi ve İrlanda D tipi öğrenci vizesi arasındaki en büyük fark hamillerine sağladıkları İrlanda’da bulunabilme süresidir.

Ayrıca, İrlanda C tipi öğrenci vizesi haftada izin vermezken, İrlanda D tipi öğrenci vizesi ile maaşlı bir yarı zamanlı işte çalışmak mümkündür.

İrlanda Kısa Dönem (C Tipi) Öğrenci Vizesi Nedir?

İrlanda kısa dönem öğrenci vizesi, İrlanda’da 90 gün veya daha kısa sürecek dil okulu, sertifika programı, kurs gibi İrlanda kurumlarının eğitimlerine katılabilmek için başvurulması gereken vize türüdür. İrlanda kısa dönem C tipi vize, hamillerinin İrlanda Cumhuriyeti sınırları içerisinde 90 güne kadar bulunabilmesini sağlar.

İrlanda Kısa Dönem Öğrenci Vizesinin Sunduğu Haklar Nelerdir?

İrlanda kısa dönem öğrenci vizesinin sunduğu haklar aşağıda verilmiştir.

 • 90 gün veya 90 günden daha az süre boyunca İrlanda’da bulunabilmek,
 • Kurs, sertifika programı, dil okulu gibi eğitim programlarına katılabilmek,
 • İrlanda’da turistik, ticari, ziyaret amaçlı gezi düzenleyebilmek,
 • Konferans veya etkinliklere katılabilmek,
 • Ücretsiz staj yapabilmek.

İrlanda kısa dönem öğrenci vizesi hamiline ile aşağıdaki hakları sağlamaz.

İrlanda kısa dönem öğrenci vizesi ile maaşlı veya maaşsız bir işte çalışılamaz,

 • Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği bölgesine giriş yapılamaz,
 • 90 günden daha uzun süreyle İrlanda’da kalınamaz,
 • İrlanda Cumhuriyeti Devleti tarafından fonlanan ve İrlanda vatandaşlarına hizmet veren kurumlardan faydalanılamaz. (Devlet hastaneleri, sosyal hizmetler vs.)

İrlanda Uzun Dönem (D Tipi) Öğrenci Vizesi Nedir?

İrlanda uzun dönem (D Tipi) öğrenci vizesi, İrlanda’da 90 gün veya daha uzun süreli dil okulu, veya üniversite eğitimlerine katılabilmek için alınması gereken vize türüdür.

İrlanda D tipi uzun dönem vizesi, vize hamillerinin İrlanda sınırları içerisinde 90 gün veya daha uzun zaman zarfında bulunabilmelerini, çalışabilmelerini veya halihazırda İrlanda’da ikamet etmekte olan bir aile üyesinin yanına kalıcı olarak yerleşebilmesi için alınması gereken vize türüdür.

İrlanda D tipi eğitim vizesi ile İrlanda’da 180 günü doldurduktan sonra İrlanda Yurttaşlığa Kabul ve Göçmenlik Hizmeti (INIS) kurumu üzerinden İrlanda oturma iznine başvurulması gerekmektedir.

İrlanda Öğrenci Vizesi ile Çalışma İzni Nedir?

İrlanda öğrenci vizesi ile çalışma izni, İrlanda’da D tipi bir öğrenci vizesi ile İrlanda’da çalışmak için gerekli belgelerin temin edilip INIS’e iletilmesinden sonra İrlanda’da çalışmaya hak tanıyan izin türüdür. Avrupa Birliği veya İrlanda vatandaşı olmayanların İrlanda’da çalışabilmesi için aşağıdakiler gereklidir:

 • Geçerli bir İrlanda çalışma izni
 • İrlanda Yeşil Kartı (Green Card)

İrlanda öğrenci vizesi çalışma izni alabilmek için EPOS (epos.djei.ie) sistemi kullanılmalıdır. EPOS sistemi üzerinden istenilen İrlanda çalışma izni form doldurulduktan sonra başvurunun sonuçlanması beklenmelidir. EPOS sistemi üzerinden İrlanda öğrenci vizesi ile çalışma izni başvurusu durumu takip edilebilir, sonuç kontrol edilebilir.

İrlanda öğrenci vizesi ile çalışma iznini onaylatabilmek için aşağıda verilen dokümanlar İrlanda Yurttaşlığa Kabul ve Göçmenlik Hizmeti (INIS) memurlarına tescil ettirilmelidir.

 • Orijinal pasaport
 • Geçerli İrlanda vizesi (Çalışma izni almaya uygun ise)
 • İrlanda çalışma izni.

İrlanda Uzun Dönem Öğrenci Vizesinin Sunduğu Haklar Nelerdir?

İrlanda uzun dönem öğrenci vizesinin sunduğu haklar aşağıda verilmiştir.

 • 90 günden daha uzun süre İrlanda’da bulunabilmek, sonrasında İrlanda oturma izni için başvuru yapabilmek,
 • Çeşitli İrlanda eğitim kurumlarında eğitimlere katılabilmek (üniversite, dil okulları vb.)
 • İrlanda’da ikamet etmekte olan bir aile üyesinin yanına kalıcı olarak yerleşebilmek,
 • Maaşlı bir yarı zamanlı işte çalışabilmek,
 • Gönüllü işlerde yer alabilmek.

İrlanda uzun dönem öğrenci vizesi hamiline aşağıda verilen hakları tanımaz.

 • Okul döneminde İrlanda’da tam zamanlı bir işte yer almak,
 • İrlanda Devleti tarafından İrlanda vatandaşlarının yararlanması için fonlanan kurumlardan hizmet almak, (hastane vb.)
 • Avrupa Birliği ülkelerine, Kuzey İrlanda’ya veya İrlanda dışında herhangi bir ülkeye seyahat etmek, 180 gün sonunda oturma izni almadan İrlanda sınırları içerisinde kalabilmek.

İrlanda Öğrenci Vizesi Almak Zor Mudur?

Hayır, İrlanda öğrenci vizesi almak zor değildir. İrlanda öğrenci vizesi koşullarını sağlayan kişiler, gerekli evrakları ve dokümanları eksiksiz bir biçimde hazırladıkları takdirde herhangi bir sorun yaşamadan kolayca İrlanda eğitim vizesi alabilirler.

Başvuru için gerekli İrlanda öğrenim vizesi evrakları hazırlanması konusunda Vizem.net ile iletişime geçebilirsiniz.

İrlanda Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İrlanda öğrenci vizesi için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Fotoğraf: 2 adet 45 mm uzunluk, 35 mm genişlikte; beyaz arka fona ve biyometrik ölçülere sahip fotoğraf. (6 aydan eski olmayacak)
 • Pasaport: Güncel pasaport ve eski pasaportların tamamının fotokopileri: Güncel pasaport İrlanda’ya tahmini varış süresinden itibaren en az 12 ay geçerli olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi: Tüm iletişim bilgilerini içeren, imzalı vize talep dilekçesi. İrlanda öğrenci vizesi talep dilekçesinde aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir.
  • İrlanda’ya gitme sebebi,
  • (Varsa) İrlanda’da veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşayan akrabaların detaylı bilgileri,
  • İrlanda Devleti’ne yük olmayıp vize için gerekli tüm şartları yerine getirileceğine ve vize süresinin bitimiyle birlikte İrlanda’dan çıkış yapılacağına dair beyan,
  • Katılmak istenen eğitim, şayet Türkiye’deki eğitim hayatının olağan akışına uymuyorsa neden böyle bir değişiklik yapmak istendiğinin açıklaması İrlanda öğrenci vizesi başvuru mektubunda yer almalıdır.
 • Eğitim kayıt belgesi: İrlanda üniversitelerinin birine gitmek amaçlanıyorsa üniversitenin sağladığı kabul mektubunu başvuru belgeleri arasına dahil etmek gerekmektedir, bunun yanı sıra:
  • Tam zamanlı eğitim ve haftalık 15 saat ders alınacağına dair doğrulama,
  • Alınacak derslerin ayrıntılı bir listesi,
  • Dersler için ne kadar ödeme yapılacağını belirten bir yazı, (Halihazırda ödeme yapılmışsa ayrıca belirtilmelidir)
  • Eğer üniversite, başvuru sahibi adına sağlık sigortası yaptıysa bunun belirtilmesi şarttır.
 • Detaylı Özgeçmiş: Tam zamanlı eğitim alınan son tarih ile İrlanda’da eğitim almak için başvuru yapılan tarih arasında eğer boşluk var ise bu boşlukta ne yapıldığı hakkında bir bilgilendirme yazılmalıdır. Eğer bu boşluk çalışarak değerlendirilirse çalışma geçmişinin tüm detaylarının belirtilmesi gerekir.
 • Ödeme dekontu: Üniversite veya kursun ücretinin bir İrlanda bankasına ödendiğine dair dekont. Alıcının ve gönderenin isim, adres, banka bilgileri yer alacak şekilde İrlanda öğrenci vizesi için gerekli belgeler arasına eklenmelidir.
 • Yeterlilik belgesi: Alınacak eğitimi tamamlayabilme yeterliliğinde olunduğunu sınav notları, kişisel nitelikler, eski okullar vasıtasıyla kanıtlanması gerekmektedir.
 • İngilizce yeterlilik belgesi: Aşağıda yer alan asgari dil yeterliliklerini belirten tabloya göre İngilizce yeterliliğini kanıtlayan bir sertifikanın hazırlanması gerekmektedir:
Test KurumuÜniversitelerde İngilizce Hazırlık Eğitimi Alınabilmesi için Gereken Asgari Yeterlilik PuanıDiğer Tüm Kurumlar Adına Dil Yeterliliği Alınması için Gereken Asgari Puan
Duolingo5575
Cambridge English Language Assessments (CELA)Ön hazırlık testini geçmekFirst Certificate in English
Cambridge English: Advanced
Cambridge English: Proficiency
Business English Certificate (Higher or Vantage)
English Test for Academic and Professional Purposes (ETAPP)B1B2
International English Language Testing System (IELTS) Academic4.05.0
Pearson Test of English (PTE) Academic3030
Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • İnternet üzerinden: 47
 • Revize edilmiş kâğıt üzerinden: 19
 • İnternet üzerinden: 61
 • Revize edilmiş kâğıt üzerinden: 22

İrlanda dil kursları için asgari İngilizce dil yeterliliği seviyesi aranmamaktadır.

 • Finansal bilgiler: İrlanda Devleti’nin sosyal yardımlarına veya İrlanda’da çalışmaya ihtiyaç duyulmayacağına dair finansal durumu ortaya koyan bir rapor.
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi
 • Vize reddi geçmişi: Daha önce reddedilen herhangi bir vize başvurusu var ise orijinal ret mektubuna başvuru belgeleri arasında yer verilmesi gerekmektedir.

İrlanda Öğrenci Vizesi Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

İrlanda öğrenci vizesi başvuru ücretleri, tek girişli ve çok girişli olarak ikiye ayrılmaktadır:

HizmetTek Girişli VizeÇok Girişli Vize
Vize Harcı60 €100 €
Form & dilekçe20 €20 €
Randevu5 €5 €
Acente Ücreti55 €75 €
Seyahat Sağlık10 €10 €
Biyometri İşlemleri22 €22 €
Toplam182 €232 €

İrlanda öğrenci vizesi başvuru ücretleri, tek girişli vizeler için 182 €; çok girişli vizeler için ise 232€’dur.

İrlanda öğrenci vizesi konsolosluk harcı ücretleri aşağıda listelenmiştir:

 • İrlanda öğrenci tek girişli öğrenci vize harcı 60 EUR
 • İrlanda öğrenci çok girişli (multi) vize harcı 100 EUR

İrlanda öğrenci vizesi için vize başvuru ücretinden muaf olunan durumlar aşağıda verilmiştir.

 • Aşağıda listelenen ülkelerin vatandaşları İrlanda öğrenci vizesi başvuru ücretinden muaf tutulurlar:
  • Arjantin
  • Karadağ
  • Bolivya
  • Fas
  • Bosna
  • Kuzey Makedonya
  • Brezilya
  • Paraguay
  • Şili
  • Peru
  • Fildişi Sahilleri
  • Sırbistan
  • Ekvador
  • Güney Afrika
  • Guyana
  • Sri Lanka
  • Endonezya
  • Tunus
  • Jamaika
  • Uganda
  • Kosova
  • Uruguay
  • Kırgızistan
  • Zambiya

İrlanda vatandaşı bir aile üyesine sahip olmak.
Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

İrlanda Öğrenci Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İrlanda öğrenci vizesi başvurusu İrlanda’ya gerçekleşecek seyahat tarihinden en az 3 ay önceden aşağıdaki adımlar izlenerek yapılmalıdır.

 • İrlanda öğrenci vizesi için online başvuru formu oluşturmak: AVATS (https://www.visas.inis.gov.ie) üzerinden yönergeleri takip ederek 90 gün veya 90 günden az İrlanda’da bulunulacaksa “C” tipi vize; 90 günden fazla İrlanda’da bulunulacaksa “D” tipi vize başvurusu yapılmalıdır.
 • İrlanda öğrenci vizesi başvuru ücret harcının ödenmesi: AVATS sistemi üzerinden verilecek ilgili hesaplara EFT veya havale yoluyla İrlanda öğrenci vizesi başvuru ücret harcının ödenmesi gerekmektedir.
 • İrlanda öğrenci vizesi alabilmek için gerekli evrakları ve belgeleri AVATS sisteminden verilen bilgiler doğrultusunda İrlanda Konsolosluğu aracı kurumuna elden teslim edilmeli ve burada biyometri işlemleri tamamlanmalıdır.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

İrlanda Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İrlanda öğrenci vizesi başvurusu 10-20 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. İrlanda öğrenci vize başvuru sonuçlarına başvurulan kurum aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Vizemnet danışmanlığında 2016 – 2020 yılları arasında yapılan İrlanda öğrenci vizesi başvuruları ortalama 12 iş günü içinde sonuçlanmıştır.

Güncel bilgi için: 0850 241 1868

İrlanda Öğrenci Vizesi Başvurusunun Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

İrlanda öğrenci vizesi başvurusunun reddedilme sebepleri aşağıda verilmiştir.

 • Eksik veya yanlış evrak teslim edilmesi,
 • Çeviri yanlışları,
 • Yanlış seçilmiş veya hiç seçilmemiş vize türü,
 • Seyahat amacının açıklanmaması veya yeterince iyi anlatılmaması,
 • Sponsorlarla veya kabul alınan kurumlarla kurulan zayıf iletişim,
 • Türkiye’ye geri dönüleceğine dair açıklamaların yeterli görülmemesi,
 • Özgeçmişte eksiklikler veya çelişkilerin bulunması,
 • Finansal durum yetersizliği,
 • Yanlış, eksik, saptırılmış bilgi verilmesi.

İrlanda öğrenci vizesinin reddedilme durumunda eğer başvuru sahibi evrakları ve belgeleri Elçilik tarafında istendiği gibi teslim etmişse İrlanda öğrenci vize reddi kararına Dublin’deki Vize İtiraz Merkezi aracılığıyla itiraz edilebilmektedir.

Eğer İrlanda öğrenci vizesi için istenen evraklarda eksiklik ya da hata varsa yeni vize başvurusu yapılabilir.

2016 – 2020 yıllarında Vizemnet aracılığıyla yapılan İrlanda öğrenci vize başvuruların ortalama %98,6’sı olumlu sonuçlanmıştır.

Güncel bilgi için: 0850 241 1868

İrlanda Öğrenci Vizesi Başvuru Reddi Alanlar İtiraz Edebilir Mi?

İrlanda öğrenci vizesi başvuru reddi alanlar karara itiraz edebilir. İrlanda öğrenci vizesi red alanlar, ücretsiz olarak, ret mektubu ellerine ulaştıktan 2 ay içerisinde karara itiraz edebilir. Ret mektubu başvuru sahibine ulaştıktan 2 ay sonra İrlanda öğrenci vizesi sonucunu değiştirmek adına herhangi bir işlem yapılamaz ancak tekrar vize başvurusu yapılabilir.

İrlanda Öğrenci Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İrlanda öğrenci vizesi reddi için itiraz mektubu İngilizce olarak hazırlanmalı aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • İsim soy isim
 • Posta adresi,
 • Kişisel e-mail adresi,
 • İrlanda öğrenci vizesi başvuru numarası,
 • İrlanda öğrenci vizesi başvurusunun ret sonucunun neden itiraz edildiği,
 • İrlanda öğrenci vizesi itirazının olumlu sonuçlanabilmesi için önem teşkil edebilecek (varsa) herhangi bir yeni bilgi,
 • İmza ve tarih.
 • Kabul alınan İrlanda üniversitelerinin veya kurslarının detaylı bilgilerini içeren ve başvuranla iletişim kurduklarını kanıtlayan herhangi bir belge. Tüm belgelerin orijinal hali kullanılmalıdır.
 • Eğer İrlanda öğrenci vizesi ret mektubunda reddedilme sebepleri arasında pasaport ile alakalı bir neden varsa pasaportun, yoksa pasaportun fotokopisini İrlanda öğrenci vizesi ret mektubuyla birlikte iletilmesi gerekmektedir.

İrlanda öğrenci vizesi ret itirazı için gerekli belgeler tamamlandıktan sonra;

Visa Appeals Officer
Visa Section
Immigration Service Delivery
6 – 7 Hanover Street, Dublin 2, D02 W320 IRELAND adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Faks veya e-mail yoluyla gönderilen İrlanda öğrenci vizesi ret mektupları dikkate alınmamaktadır.,

İrlanda Öğrenci Vizesi ile İngiltere’ye Gidilir Mi?

Hayır, İrlanda öğrenci vizesi ile İngiltere’ye gidilemez.

İrlanda öğrenci vizesi ile İngiltere’ye gitmek İrlanda C tipi ve D tipi vize sahipleri için mümkün değildir. İngiltere’ye gitmek İngiltere vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

İrlanda Öğrenci Vizesi ile Birleşik Krallık Ülkelerine Gidilir Mi?

İrlanda öğrenci vizesi ile Birleşik Krallık ülkelerine gidilemez.

İrlanda öğrenci vizesi ile İrlanda’da konaklama süresi boyunca, ziyaret edilmek istenilen Birleşik Krallık ülkesinin uygun vize türüne başvurulmalıdır.

İrlanda Öğrenci Vizesi ile Hangi Ülkelere Gidilir?

İrlanda öğrenci vizesiyle gidilebilecek tek ülke İrlanda’dır. İrlanda’da yaşama devam ederken herhangi bir ülkeye ziyaret düzenleme niyetinde olunduğunda ilgili ülkenin İrlanda’da bulunan dış temsilciliklerine ayrıca vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kuzey İrlanda, İngiltere, Birleşik Krallık ülkelerine gitmek için vizeye tabidir.

İrlanda Öğrenci Vizesine Benzer Diğer İrlanda Vize Türleri Nelerdir?

İrlanda öğrenci vizesine benzer diğer İrlanda vize türleri şunlardır:

 • İrlanda ziyaret vizesi: İrlanda ziyaret vizesi, İrlanda’da yaşayan ailesini, arkadaşlarını ziyaret edecek veya turistik amaçlı gezi düzenleyecek kişilerin alması gereken vize türüdür. İrlanda ziyaret vizesi “C” tipi bir vizedir. İrlanda ziyaret vizesi 90 gün geçerlidir.
 • İrlanda transit vizesi: İrlanda transit vizesi, İrlanda üzerinden 3. bir ülkeye gitmek için alınması gereken vize türüdür.
 • İrlanda staj vizesi: İrlanda staj vizesi, İrlanda’da zorunlu staj yapacak öğrenciler için İrlanda Cumhuriyeti’nin verdiği vize türüdür. İrlanda staj vizesi 90 güne kadar geçerlidir. 90 gün sonunda daha uzun süre stajda bulunmak isteyen öğrenciler, stajlarının maaşlı olması şartı ile İrlanda çalışma iznine başvurabilirler.
 • İrlanda dil okulu vizesi: İrlanda dil okulu vizesi, İrlanda sınırları içerisinde dil okullarına katılmak isteyen kişilerin alması gereken vizedir. 90 gün İrlanda’da konaklama imkânı veren İrlanda dil okulu vizesi, 90 günden fazla konaklamalarda ise İrlanda Yurttaşlığa Kabul ve Göçmenlik Hizmeti kurumuna 300€ harç yatırılmasını şart koşmaktadır.
 • İrlanda etkinlik vizesi: İrlanda etkinlik vizesi, İrlanda’da konferansa veya etkinliğe katılma niyetinde olan insanların alması gereken İrlanda vizesi türüdür. “C” tipi bir vize olmakla beraber hamiline İrlanda’da 90 güne kadar konaklayabilme imkânı sunar.
Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: