İrlanda Çalışma Vizesi

İrlanda Çalışma Vizesi Başvuru Süreci 2023

İrlanda çalışma vizesi, İrlanda sınırları içerisinde maaşlı veya maaşsız bir işte çalışmayı, ücretli veya ücretsiz stajyerlik yapmayı sağlayan vize türüdür. İrlanda çalışma vizesi, iki şekilde alınabilir:

 • İrlanda kısa dönem çalışma vizesi: İrlanda’da 90 gün veya 90 günden daha kısa kalınacak durumlarda alınması gereken İrlanda vizesidir.
 • İrlanda D tipi çalışma vizesi: İrlanda’da 90 günden daha uzun süreli durumlarda başvurulan İrlanda vizesidir. İrlanda D tipi çalışma vizesi alındıktan 180 gün sonrasında oturma iznine başvurmak gerekmektedir.

İrlanda Çalışma Vizesine Başvurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İrlanda çalışma vizesine başvurmak için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • İrlanda çalışma izni,
 • İrlanda çalışma vizesi başvuru formu
 • 2 adet, 6 aydan eski olmayan 45 mm yükseklik 35 mm genişliğe sahip biyometrik fotoğraf.
 • Güncel pasaport ve varsa geçmiş pasaportların tamamının kopyası,
 • İmzalı İrlanda çalışma vizesi başvuru mektubu:
  • İrlanda’ya gitme isteğinin nedeninin ayrıntılı açıklaması,
  • İrlanda’da ne kadar kalınacağının belirtilmesi,
  • İrlanda’da veya Avrupa Birliği ülkelerinde halihazırda yaşamakta olan aile üyesi var ise ayrıntılı bilgilerinin verilmesi,
  • İrlanda’da bulunulacak süre boyunca nerede konaklanacağına dair ayrıntılı bilgi,
  • İrlanda çalışma vizesinin yüklediği sorumluluklara uyulacağına, İrlanda Devleti’ne yük olunmayacağına, İrlanda çalışma vizesinin bitimiyle beraber İrlanda’dan ayrılınacağına dair güvence, İrlanda çalışma vizesi başvuru mektubunda yer almalıdır.
 • İrlanda sağlık ve seyahat sigortası,
 • İrlanda çalışma vizesine başvuran kişinin, daha önce reddedilen herhangi bir vize başvurusu bulunuyor ise orijinal ret mektubu ve hangi ülke tarafından, neden reddedildiğine dair açıklama.

İrlanda Çalışma Vizesi Türleri Nelerdir?

İrlanda çalışma vizesi türleri şunlardır:

 • İrlanda kısa süreli istihdam vizesi,
 • İrlanda maaşsız stajyer vizesi,
 • İrlanda maaşlı stajyer vizesi,
 • İrlanda uzun süreli istihdam vizesi,
 • İrlanda bilimsel araştırmacı vizesi.

İrlanda çalışma vizesi almak, temelde 2 başlık altında ele alınabilir.

 • İrlanda C tipi kısa süreli çalışma vizesi,
 • İrlanda D tipi uzun süreli çalışma vizesidir.

İrlanda kısa süreli ve İrlanda uzun süreli çalışma vizelerine başvuru yapmadan önce çalışılacak işin kapsayacağı süre dikkate alınarak çalışma izni alınmalıdır. İşin kapsamı 90 gün veya 90 günden az ise kısa süreli çalışma izni, 90 günden fazla ise uzun süreli çalışma iznine başvurulmalıdır. İrlanda çalışma izni her iki vize türü için geçerlidir.

İrlanda Kısa Süreli (C Tipi) Çalışma Vizesi Nedir?

İrlanda kısa süreli (C tipi) çalışma vizesi, 90 gün veya 90 günden az süreyi kapsayan İrlanda çalışma izni alınması durumunda başvurulması gereken İrlanda C tipi vize türüdür. 3 Eylül 2020’den itibaren online olarak başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

İrlanda kısa süreli çalışma vizesine İrlanda’ya tahmini gidiş tarihinden en az 3 ay önce başvurulması önerilmektedir.

İrlanda Kısa Süreli (C Tipi) Çalışma Vizesi Türleri Nelerdir?

İrlanda kısa süreli çalışma vizesi, C tipi bir vizedir; İrlanda’da ücretli veya ücretsiz staj yapma, kısa süreli maaşlı bir işte çalışma gibi gerekçelere sahip olunmalıdır. İrlanda kısa süreli çalışma vizesi türleri aşağıda verilmiştir.

 • İrlanda kısa süreli istihdam vizesi: İrlanda’da 90 gün veya 90 günden az süreyi kapsayan işlerde çalışmak için alınması gereken vizedir.
 • İrlanda stajyer (ücretli) vizesi: İrlanda’da ücretli olarak staj yapmak isteyen stajyerlerin dilerlerse 90 günden az süre boyunca İrlanda’da staj yapabilmesine imkân veren vize türüdür. İrlanda kısa süreli istihdam vizesi ile benzerdir.
 • İrlanda stajyer (ücretsiz) vizesi: Eğitim hayatının gerekliliklerinden olan staj tecrübesini İrlanda’da tamamlamak isteyen kişilerin başvurduğu vizedir. 90 güne kadar İrlanda’da çalışmaya izin vermektedir.
 • İrlanda hemşire vizesi: 2020 yılında Covid-19 salgını sebebiyle hemşire açığını kapamak için yayınlanmıştır.
 • İrlanda balıkçı vizesi: İrlanda da balıkçılık sektöründe kısa süreli çalışacak kişiler için başvurulması gereken vize türüdür.

İrlanda C Tipi İstihdam Vizesi Nedir?

İrlanda C tipi istihdam vizesi, İrlanda’da 90 günden daha kısa bir süre için ücretli, ücretsiz staj yapmak veya maaşlı bir işte çalışmak isteğinde olan kişilerin başvurması gereken vize türüdür.

İrlanda C tipi istihdam vizesine başvurmak için gerekli evraklar:

 • 2 adet biyometrik fotoğraf: 45 mm yüksekliğinde ve 35 mm genişliğinde, 6 aydan eski olmayan, beyaz arka fonda.
 • Pasaport: Güncel pasaport ve eğer varsa geçmiş pasaportların tamamının kopyası: Güncel pasaport İrlanda’dan ayrılma tarihinin en az 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.
 • Vize talep dilekçesi: Islak imzalı İrlanda C tipi istihdam vizesi başvuru mektubu. Mektup aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır.
  • İrlanda’ya gitme isteğinin sebebine dair detaylı açıklama,
  • İrlanda’da ne kadar süre kalma niyeti olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklanması,
  • İrlanda’da veya Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan bir aile üyesi var ise detaylı bilgileri,
  • İrlanda’da C tipi istihdam vizesi süresince nerede konaklanacağının ayrıntılı raporu,
  • İrlanda C tipi istihdam vizesinin istediği şartların dışına çıkılmayacağına, İrlanda Devleti’ne maddi külfet olunmayacağına ve İrlanda C tipi istihdam vizesinin bitiş süresiyle birlikte İrlanda’dan ayrılınacağına dair yazılı beyan.
 • Onay mektubu: İrlanda kısa süreli çalışma izni almaya hak kazandığını başvuru sahibine bildiren onay mektubu,
 • Türkiye ile bağlılık belgeleri: İrlanda C tipi istihdam vizesi bitimine müteakip, vize hamilinin; Türkiye’ye dönmesi gerektiğini kanıtlayan sebepler:
  • Türkiye’de veya vize hamilinin adresinde yaşamakta olan herhangi bir aile üyesinin detaylı bilgileri, evlilik cüzdanı ve doğum sertifikalarının dahil edilmesi önerilir.
  • Vize hamilinin Türkiye’de sahip olduğu veya kiraladığı (kira sözleşmesi devam eden) mülklerin detaylı listesi, tapu ve kira sözleşmesinin de yer alması tavsiye edilmektedir.
 • İrlanda seyahat sağlık sigortası: Seyahat ve Sağlık sigortasının İrlanda C tipi istihdam vizesi başvuru evrakları içerisinde yer alması zorunlu olmamakla birlikte vize memurunun başvuru hakkında vereceği kararda etkili olabilir.
 • Geçmiş dönem vize retleri: İrlanda C tipi istihdam vizesi başvuru sahibinin, herhangi bir ülke tarafından daha önce reddedilmiş vize başvurusu bulunuyorsa ret mektubunun aslı.

İrlanda C Tipi Stajyer Vizesi Nedir?

İrlanda C tipi stajyer vizesi, vize başvuranın; İrlanda’da geçmiş dönem çalışmalarıyla alakalı (eğer halihazırda İrlanda çalışma izni var ise) herhangi bir stajda ücretli veya ücretsiz şekilde çalışabilmesini sağlayan vize türüdür. İrlanda C tipi stajyer vizesi İrlanda sınırları içerisinde en fazla 90 güne kadar kalabilmeye izin vermektedir. İrlanda C tipi stajyer vizesine İrlanda’ya tahmini gidiş zamanından en az 3 ay önce başvurulması önerilmektedir.

İrlanda C tipi stajyer vizesine başvurmak için gereken evraklar:

 • 2 adet fotoğraf: 6 aydan eski olmayan, 45 mm yükseklik ve 35 mm genişlik ölçülerinde, arka fonu beyaz ve biyometrik.
 • Pasaport: Geçerli pasaport ve varsa geçmiş dönem pasaportların tamamının kopyası: İrlanda C tipi stajyer vizesi başvuranının güncel pasaportu, İrlanda’dan ayrılma tarihinden en az 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.
 • Vize talep mektubu: Aşağıdaki şartları içermesi gereken bir İrlanda C tipi stajyer vize başvuru mektubu:
  İrlanda C tipi stajyer vizesi alma niyetinde olan kişinin;
  • Tüm iletişim bilgileri,
  • İrlanda’ya gitme isteğinin sebebine dair açıklama,
  • İrlanda’da ne kadar süre kalmayı planladığına yönelik açıklama,
  • İrlanda’da veya Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan herhangi bir aile üyesi var ise kimlik bilgileri,
  • İrlanda’da bulunduğu süre boyunca nerede kalma niyetinde olduğunun detayları,
  • İrlanda ziyaretinin masraflarının kendisi tarafından ödendiği eğer kendisi tarafından ödenmiyorsa ödemeyi kimin yaptığına (organizasyon kuruluşu, üniversite, hükümet desteği vs.) dair açıklaması.
 • Konaklama planı: İrlanda’da bulunulacak süre boyunca uygulanacak konaklama planı: Otel, konukevi, pansiyon rezervasyonun doğrulaması, İrlanda’da bir ev sahibinin yanında kalınacaksa ev sahibinin bu durumu kabul ettiğine dair, konaklama detaylarını da içeren bir mektup.
 • Finansal durum: Son 6 ay içerisinde başvuranın kendisine ait banka hesabına gelen ve giden paranın, banka tarafından oluşturulmuş detaylı bir raporu. (İrlanda C tipi stajyer vizesi başvuranı, gezi masraflarını kendisi ödemiyorsa bile bu rapora başvuru evrakları arasında yer vermelidir.)
 • Öğrenci belgesi: İrlanda C tipi staj vizesi başvuru sahibinin Türkiye’deki okuduğu üniversiteden aşağıdaki konulara açıklık getiren bir mektup alınmalıdır.
 • Öğrencinin hangi bölümde okuduğu, kaç yıldır üniversitenin öğrencisi olduğu, üniversiteden ayrıldığı / uzak kaldığı bir dönem var ise bu dönemin ne kadar sürdüğünü,
  • İrlanda’da yapılacak stajın, öğrencinin eğitiminin doğal akışına uygun olduğunu,
  • Öğrencinin gezi, konaklama, yaşam masraflarının kim tarafından karşılanacağı,
  • İrlanda’daki staj yapılacak organizasyonun üniversite ile bir bağlantısı var ise bu bağlantının hangi bağlamda olduğunun açıklanması,
  • Üniversitenin, öğrencisinin ne zaman dönmesini istediği ve beklediği.
 • Staj davetiyesi: İrlanda’da staj yapılacak kurum tarafından aşağıdaki maddelere değinen bir davet mektubu yazılması.
  • Yapılacak stajın detayları ve ne kadar süreceği,
  • Stajyerin gezi, yaşam ve konaklama masraflarına yardımcı olunup olunmayacağına, olunacaksa yardımın detaylarına,
  • Stajyerin üniversitesi ile staj yapılacak kurumun arasındaki bağın açıklanmasına.
 • Sabıka kaydı: Stajın kapsamına 18 yaşından küçük çocuklarla veya savunmasız insanlar ile çalışmak da dahil ise staj yapılacak kurum tarafından İrlanda polisine inceleme başvurusu yapılması ve stajyerin menşei ülkesinin polisinden sabıka kaydının temiz olduğuna dair rapor alması gerekmektedir.
 • İrlanda seyahat sağlık sigortası: İrlanda C tipi stajyer vizesi başvuru evrakları arasında yer almamasına rağmen vize memuru tarafından kontrol edilmek istenebilir.
 • Türkiye ile bağlılık belgeleri: İrlanda C tipi stajyer vize hamilinin, vize süresinin bitiminde Türkiye’ye döneceğine dair güvence:
  • Eğer Türkiye’de bir işte çalışılıyorsa, son 3 maaş bordrosuna ek olarak aşağıdaki maddelere açıklama getiren bir mektubun işveren tarafından yazılması gerekmektedir:
   • Ne kadar süredir belirtilen işte çalışıldığı,
   • İşe ara verildiyse ne kadar verildiği,
   • İşe ne zaman geri dönüleceği.
  • Eğer İrlanda C tipi stajyer vizesi başvuranı Türkiye’de öğrenci ise, üniversitesi tarafından:
   • Hangi bölümde okuduğunu,
   • Ne kadar süredir güncel üniversitede öğrenci olduğunu,
   • Üniversiteden ne kadar süre zarfı boyunca uzak kaldığını açıklayan bir mektup yazılmalıdır.
  • Türkiye’de yaşayan herhangi bir aile üyesine ait detaylı bilgi, varsa evlilik cüzdanı ve çocukların doğum sertifikası da yer almalıdır.
  • İrlanda C tipi stajyer vizesi başvuranının halihazırda sahip olduğu veya kiraladığı mülk var ise kira sözleşmesi, tapu gibi resmî belgeler İrlanda C tipi stajyer vizesi başvuru evrakları arasında yer almalıdır.
 • Geçmiş vize redleri: Reddedilen geçmiş vize başvuruları, diğer göçmen sorunları (sınır dışı edilme, vize süresinin aşılması vb.) ve mahkûmiyet gibi durumlar yaşanmışsa tarafınıza bu durumları bildiren orijinal mektuplar.

İrlanda Kısa Süreli (C Tipi) Çalışma Vizesine Nasıl Başvurulur?

İrlanda kısa süreli (C tipi) çalışma vizesine aşağıdaki adımlar takip edilerek başvurulur:

 1. İlk olarak inisonline.jahs.ie internet sitesinden İrlanda kısa süreli çalışma izni alınır. İrlanda kısa süreli çalışma izni alınmaz ise İrlanda kısa süreli çalışma vizesine başvurulamaz.
 2. AVATS sistemi üzerinden https://www.visas.inis.gov.ie gerekli adımlar izlenerek “C” tipi İrlanda çalışma vizesi başvurusu yapılır. 1. adımda alınan İrlanda çalışma izninin istenen bilgileri AVATS sistemine girilir.

 3. İrlanda kısa süreli çalışma vizesi online başvuru tamamlandığında İrlanda kısa süreli çalışma vizesi başvurusu için gerekli evrakları pasaport ile birlikte aracı kuruma vize harcını yatırdıktan sonra iletilir.
 4. İrlanda kısa süreli çalışma vize başvurusu sonuçlandığında pasaport tekrardan aracı kuruma gidilerek alınır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İrlanda Kısa Süreli Çalışma Vizesine Başvurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İrlanda kısa süreli çalışma vizesine başvurmak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • 2 adet, beyaz arka fona ve biyometrik ölçülere sahip, 45 mm’ ye 35 mm ölçülerinde fotoğraf.
 • İrlanda’dan ayrılış tarihinin en az 6 ay sonrasına kadar geçerli olması gereken güncel pasaport ve varsa geçmiş dönemlere ait pasaportların tamamının kopyası,
 • İmzalı İrlanda kısa süreli çalışma vizesi başvuru mektubu.
  • İrlanda’ya gitme sebebinin açıklaması,
  • İrlanda’da ne kadar kalma niyetinde olunduğunun açıklaması,
  • Halihazırda Avrupa Birliği ülkelerinde veya İrlanda’da yaşayan aile üyesi var ise detaylı bilgileri,
  • İrlanda’da bulunulacak süre boyunca kalınması planlanan mekanların detayları,
  • İrlanda kısa süreli çalışma vizesinin şartlarına uyulacağına, İrlanda Devleti’ne yük olunmayacağına dair güvence mektupta yer almalıdır.
 • Geçerli İrlanda kısa süreli çalışma izni. İrlanda kısa süreli çalışma izni olmadan İrlanda kısa süreli çalışma vizesi başvurusu kabul edilmez.
 • İrlanda kısa süreli çalışma vizesi hamilinin Türkiye’ye dönmesi gerektiğini gösteren nedenler:
  • Türkiye’de yaşayan herhangi bir aile üyesinin detaylı bilgileri
  • Türkiye’de sahibi olunan veya kira sözleşmesi devam eden mülk (mülklerin) tapusu veya kira sözleşmesi.
 • İrlanda için sağlık veya seyahat sigortası, zorunlu olmamakla beraber vize memuru İrlanda kısa süreli çalışma vizesi başvurusu hakkında karar alırken dikkate alabilir.
 • Reddedilmiş vize başvuruları var ise orijinal ret mektupları.

Listelenen evraklar tüm İrlanda kısa süreli çalışma vizelerinde ortak olmakla beraber, sayfada yer alan diğer başlıklardan özel durumlar hakkında bilgi alınabilir.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) Çalışma Vizesi Nedir?

İrlanda uzun süreli (D tipi) çalışma vizesi, İrlanda’da 90 günden fazla çalışma izni alınması durumunda başvurulması gereken İrlanda vize türüdür. İrlanda uzun süreli çalışma izni alabilmek için İrlanda’da faaliyet gösteren bir işverenden iş teklifi almış olmak veya halihazırda İrlanda’da iş kontratına sahip olmak gereklidir.

İrlanda uzun süreli çalışma izninin, uzun süreli İrlanda D tipi vize başvurusunun reddedilmesi için yeterli sebeptir. İrlanda Cumhuriyeti Devleti, “D” tipi vizelerde 180 günlük süre sonunda İrlanda oturma izni alınmasını şart koşmaktadır.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) Çalışma Vizesi Türleri Nelerdir?

İrlanda uzun süreli (D tipi) çalışma vizesi türleri aşağıda verilmiştir.

 • İrlanda uzun süreli istihdam vizesi
 • İrlanda bilimsel araştırmacı vizesi,
 • İrlanda uzun süreli (ücretli) stajyer vizesi.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) İstihdam Vizesi Nedir?

İrlanda uzun süreli (D tipi) istihdam vizesi, İrlanda’da 90 günden fazla çalışma iznine sahip olanların ücretli stajyerlik yapabilmesine, maaşlı herhangi bir işte veya bilimsel araştırmacı olarak çalışmasına izin veren İrlanda vizesi türüdür. İrlanda uzun süreli (D tipi) istihdam vizesi alabilmek için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir:

 • İrlanda çalışma izni: İrlanda Çalışma Bakanlığı tarafından sağlanmış aşağıda verilen çalışma izinlerinden herhangi biri.
  • Kritik yeteneğe bağlı verilmiş çalışma izni,
  • İrlanda genel çalışma izni,
  • Şirket içi transfer için; İrlanda çalışma izni,
  • Hizmet kontratı almış kişi için çalışma izni,
  • Değişim anlaşması çalışma izni,
  • Staj için İrlanda çalışma izni,
  • Spor ve kültürel faaliyetler için İrlanda çalışma izni.
 • Fotoğraf: 2 adet, biyometrik, 6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğraf.
 • Pasaport: Güncel pasaport ve varsa geçmiş pasaportların tamamının kopyası,
 • Vize talep dilekçesi: Tüm iletişim bilgilerini ve aşağıdaki maddeleri içeren, imzalı başvuru dilekçesi.
  • İrlanda’ya gitme sebebi,
  • İrlanda’da veya Avrupa Birliği’nde yaşayan bir aile üyesi var ise detaylı bilgileri,
  • İrlanda’da ne kadar süre kalınacağının açıklaması,
  • İrlanda’da nerede kalınacağının açıklaması,
  • İrlanda uzun süreli çalışma vizesinin uyulmasını beklediği şartların yerine getirileceğine dair güvence.
 • İş sözleşmesi: Eğer varsa iş sözleşmesi.
 • İşveren davet mektubu: İrlanda’daki işveren tarafından yazılmış bir mektup:
  • İrlanda uzun süreli çalışma vizesi başvuru sahibinin çalışacağı işin açıklaması,
  • Çalışana verilecek maaş, işveren tarafından konaklama sağlanıyorsa konaklamanın detayları.
 • İş tecrübesi: İrlanda’da üstlenilecek iş için yeterli niteliklere ve iş tecrübesine sahip olunduğunu kanıtlayan belge / belgeler. Okunan üniversite, geçmiş dönem ve güncel iş tecrübelerinin referansları bu belgelere örnek olarak verilebilir. Ek olarak aşağıda sıralanan dokümanlar istenmektedir:
  • Son 3 maaş bordrosu,
  • Kişisel banka hesabına yatan düzenli maaş dökümü,
  • Kişisel vergi ödemeleri dökümü,
  • Profesyonel sertifikalar.
 • Finansal durum: Son altı ayda kişisel banka hesabına gelen ve kişisel banka hesabından giden para dökümü. İnternet üzerinden çıktı alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.
 • İrlanda sağlık sigortası: Sağlık ve seyahat sigortası, İrlanda d tipi istihdam vizesi başvuru belgeleri arasında yer almamakla birlikte vize görevlisi tarafından kontrol edilmek istenebilir.
 • Geçmiş vize redleri: Geçmiş vize başvuruları içerisinde reddedilen başvurular var ise bu başvurulara ait orijinal ret mektupları.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) Bilimsel Araştırmacı Vizesi Nedir?

İrlanda uzun süreli (D tipi) bilimsel araştırmacı vizesi, İrlanda’da 3 aydan 5 yıla kadar (5 yıldan sonra yenileme imkânı vardır.) bilimsel araştırmacı görevi yürütülmesine izin veren vize türüdür.

İrlanda araştırmacı vizesinin en önemli avantajı, uzun süreli çalışma iznine ihtiyaç duymadan İrlanda’da çalışabilmeye imkân vermesidir. Araştırmacının ailesi de İrlanda’ya gelme niyetinde ise bireysel başvuru yapmalıdırlar. İrlanda bilimsel araştırmacı vizesi, araştırmacının ailesini kapsamamaktadır. İrlanda uzun süreli bilimsel araştırmacı vizesine, İrlanda’ya tahmini gidiş tarihinden en az 3 ay önce başvurulması önerilmektedir.

İrlanda D tipi bilimsel araştırmacı vizesi alabilmek için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Fotoğraf: 2 adet, biyometrik, beyaz arka fona sahip, 45 mm X 35 mm büyüklüğünde vesikalık fotoğraf,
 • Pasaport: Güncel pasaport ve varsa geçmişte kullanılmış pasaportların tamamının kopyası,
 • Vize talep dilekçesi: İrlanda bilimsel araştırmacı vizesi için başvuru sahibinin tüm iletişim bilgilerini ve aşağıdaki maddeleri içeren imzalı bir mektup:
  • Bilimsel araştırmacının İrlanda’ya gitmeyi isteme sebebi,
  • Avrupa Birliği ülkelerinde veya İrlanda’da yaşayan bir aile üyesi var ise detaylı bilgileri,
  • İrlanda’da ne kadar süre kalınacağı,
  • İrlanda’da nerede konaklanacağı,
  • İrlanda uzun süreli bilimsel araştırmacı vizesinin tüm şartlarına uyulacağı, vize süresinin bitiminde İrlanda’dan ayrılanacağı ve İrlanda Devleti’ne yük olunmayacağına dair yazılı beyan.
 • Finansal durum: Kişisel banka hesabına son altı ay içinde gelen ve kişisel banka hesabından giden para dökümü. İnternet üzerinden alınmış belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerinde tam isim, adres, banka hesap numarası, hesap türü mutlaka yer almalıdır.
 • Araştırma görev ataması: Akreditasyon sağlanan kurum ile oluşturulmuş “Hosting Agreement**” belgesinin kopyası.
 • İş sözleşmesi: Eğer bulunuyorsa iş sözleşmesi,
 • İrlanda seyahat sigortası: Zorunlu olmamakla beraber vize memurunun kararını vermesinde etkili olmaktadır.
 • Vize redleri: Daha önce reddedilmiş vize başvuruları var ise bu başvurulara ait orijinal ret mektupları.

Hosting Agreement: İrlanda Devleti’nin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden bilimsel araştırmacıları İrlanda’ya alırken kolaylık sağlamak adına uyguladığı prosedürdür. Araştırma merkezlerinin doğrudan herhangi bir kurumun iznine tabii olmadan verebildiği Hosting Agreement belgesi, hamillerinin İrlanda’da 3 aydan 5 yıla kadar kalabilmesine izin vermektedir, duruma göre yenilenebilmektedir. Hosting Agreement sahipleri, belge üzerinde yer alan iş dışında herhangi bir işte çalışamazlar.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) Ücretli Stajyer Vizesi Nedir?

İrlanda uzun süreli (D tipi) ücretli stajyer vizesi, İrlanda’da 90 günden fazla ücretli stajyerlik yapma izni almış kişilerin başvuru yapabileceği vize türüdür. İrlanda uzun süreli ücretli stajyer vizesi sahiplerinin 180 gün sonunda İrlanda oturma iznine başvurulması şart koşulmaktadır.

İrlanda uzun süreli ücretli stajyer vizesi başvurusu için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Fotoğraf: 2 adet, 45 mm X 35 mm ölçülerinde, biyometrik kıstaslara uyan, beyaz arka fona sahip vesikalık fotoğraf,
 • İrlanda çalışma izni: inisonline.jahs.ie adresli resmi internet sitesinden, iş teklifi veya iş sözleşmesi ile alınmış uzun süreli çalışma izni.
 • Pasaport: Güncel pasaport ve varsa geçmiş dönem pasaportlarının tamamının kopyası, İrlanda başvuru mektubu: Aşağıdaki konulara değinen imzalı bir başvuru mektubu:
  • İrlanda’ya gitme sebebi,
  • İrlanda veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde ikamet eden aile üyesi var ise detaylı bilgileri,
  • İrlanda’da ne kadar kalınacağı,
  • İrlanda’da nerede kalınacağı,
  • İrlanda C tipi istihdam vizesinin belirttiği koşulların dışına çıkılmayacağına, İrlanda Devleti’ne yük olunmayacağına ve İrlanda uzun süreli ücretli stajyer vizesinin bitiş süresiyle birlikte İrlanda’dan ayrılınacağına dair yazılı beyan.
 • Çalışma izni: İrlanda Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş aşağıdaki çalışma izinlerinden biri.
  • Genel çalışma izni,
  • Şirket içi transfer için çalışma izni,
  • Hizmet kontratı almış kişi için çalışma izni,
  • Değişim programı çalışma izni,
  • Staj için çalışma izni,
  • Spor ve kültürel faaliyetler için çalışma izni,
  • Özel yetenek ihtiyacına bağlı verilmiş çalışma izni.
 • İş sözleşmesi: Eğer bulunuyor ise iş sözleşmesi,
 • İşveren davet mektubu: İrlanda’daki işverenin yazdığı ve aşağıdakileri içermesi gereken mektup:
  • Stajyerin üstleneceği işin detayları,
  • Stajyere verilecek maaş,
  • Eğer işveren, stajyerin konaklama masraflarını karşılıyorsa, konaklama detayları.
 • Özgeçmiş ve deneyimler: Stajyerin kişisel niteliklerini ve bulunuyorsa geçmiş dönem çalışma tecrübelerini kanıtlayan evraklar:
  • Son 3 maaş bordrosu,
  • Kişisel banka hesabına yatırılmış düzenli maaşların dökümü,
  • Vergi ödeme dökümü,
  • Profesyonel sertifikalar.
 • Finansal durum:
  • Son 6 ayda kişisel banka hesabına gelen ve kişisel banka hesabından giden paraya dair döküm ve ihtiyaçları karşılamaya yetecek maddi duruma sahip olunduğunu kanıtlayan bir belge,
  • İnternet üzerinden yazdırılan belgeler kabul edilmeycektir,
  • Evraklar üzerinde tam ad, adres, hesap numarası, hesap türü mutlaka gözükmelidir.
 • Geçmiş dönem reddedilmiş vize başvuruları var ise bu başvurulara ait orijinal ret mektupları.

İrlanda Çalışma Vizesine Benzer Diğer İrlanda Vize Türleri Nelerdir?

İrlanda çalışma vizesine benzer diğer İrlanda vize türleri aşağıda verilmiştir:

 • İrlanda dil okulu vizesi: İrlanda dil okulu vizesi, İrlanda sınırları içerisinde 4-24 hafta süren dil okullarına katılmak isteyen kişilerin alması gereken vizedir. 90 gün İrlanda’da bulunma imkânı veren İrlanda dil okulu vizesi, 90 günden fazla konaklamalarda ise İrlanda Yurttaşlığa Kabul ve Göçmenlik Hizmeti kurumuna 300€ harç yatırılmasını zorunlu tutmaktadır.
 • İrlanda ticari vizesi: İrlanda ticari vizesi, ticari gayelerle İrlanda’da bulunacak kişilerin alması gereken vize türüdür. “C” tipi bir vizedir, 90 gün geçerlidir. İrlanda ticari vizesi, sahiplerine 14 gün çalışma izni sunar.
 • İrlanda konferans vizesi: İrlanda konferans vizesi, İrlanda’da etkinliğe veya konferansa katılmayı amaçlayan insanların alması gereken İrlanda vizesi türüdür. “C” tipi bir vize olmakla beraber hamiline İrlanda’da 90 güne kadar bulunabilme imkânı sunar.
 • İrlanda C tipi turist vizesi: ”C” tipi bir vize olan İrlanda turist vizesi, 90 gün boyunca İrlanda’da yaşayan ailesini, arkadaşlarını ziyaret edecek veya turistik amaçlı gezi düzenleyecek kişilerin alması gereken vize türüdür.
 • İrlanda öğrenci vizesi: İrlanda öğrenci vizesi, İrlanda’da kursa katılma, üniversite okuma ve eğitim alma amacıyla gerçekleştirilmek istenen seyahatler için başvurulması gereken vize türüdür.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: