İrlanda Turist Vizesi

İrlanda Turist Vizesi Başvuru Süreci 2023

İrlanda turist vizesi “C” tipi kısa süreli bir vizedir ve İrlanda sınırları içerisinde 90 güne kadar bulunulmasına imkân veren vize türüdür. İrlanda turist vizesi sahipleri, İrlanda’da bulunan aile üyelerini ziyaret edebilir, dil okullarına katılabilir, turizm amaçlı ziyarette bulunabilmektedir.

İrlanda Turist Vizesine Kimler Başvurmalıdır?

İrlanda turist vizesine aşağıda listelenen faaliyetleri gerçekleştirme niyetinde olan kişilerin başvurması gerekmektedir:

 • İrlanda’ya turizm amaçlı ziyarette bulunmak,
 • İrlanda’da bir dil okulunda öğrenim görmek,
 • İrlanda’da yaşayan bir aile üyesini veya arkadaşı ziyaret etmek.

İrlanda Turist Vizesine Başvurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İrlanda turist vizesine başvurmak için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Online İrlanda turist vizesi başvurusu sonuç belgesi: AVATS https://www.visas.inis.gov.ie sistemi üzerinden yapılmış İrlanda turist vizesi online başvurusuna ait sonuç belgesi.
 • İrlanda turist vizesi başvuru mektubu: İrlanda’ya neden gidilmek istendiğini açıklayan bir mektup,
 • Tatil, gezi veya eğitim alma planı: İrlanda’ya gitme sebebi olan tatil, gezi veya eğitim alma tasarısının aşağıdaki konulara da değinmesi zorunlu olan ayrıntılı planı:
  • Konaklama Detayları:
  • Otel, pansiyon, konukevi, AirBnB, rezervasyonları,
  • Ücreti paylaşılmış, veya ücretsiz konaklama bilgileri
  • Veya herhangi başka bir konaklama türüne ait konaklanacak tarihleri açıkça belirten rezervasyon bilgileri.
  • Eğer İrlanda turistik vizesi ile eğitim almak amaçlanıyorsa:
  • Eğitim görülecek kurumun, resmi tam adı, iletişim bilgileri, internet sitesi, e-posta adresi,
  • Alınacak eğitime ve eğitimin ne kadar süreceğine dair ayrıntılı bilgi,
  • Eğitim alınacak kurumda yer ayırtıldığını doğrulayan doküman. (Kabul mektubu vs.)
 • Eğer gerekliyse İrlanda turist vizesi ücret harcının ödendiğini kanıtlayan dekont: Bazı durumlarda İrlanda turist vizesi verecek olan kurum ücret harcının ödendiğinden emin olmak ister. Bu durumların neler olduğunu öğrenmek için uzman danışman kadrosuna sahip olan Vizemnet ile iletişim kurulabilir.
 • Pasaport: Güncel pasaport ve varsa geçmiş pasaportların tamamının kopyası. Güncel pasaport İrlanda’dan tahmini ayrılma tarihinden 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.
 • 2 adet 45 mm yükseklikte, 35 mm genişlikte biyometrik fotoğraf.
 • Finansal durum: İrlanda’ya gerçekleştirilecek ziyaret boyunca vize hamilinin kendi kendine yetebileceğini gösteren maddi varlık durumu.
 • Menşei ülkesine dönüleceğine dair güvence: İrlanda turistik vize hamilinin, kendisine sağlanan İrlanda’da bulunabilme süresi dolunca menşei ülkesine dönmesi gerektiğini gösteren sebepler. İrlanda turist vizesi sahibi:
  • Çalışıyorsa,
  • Son 3 maaş bordrosu,
  • Ne kadar süredir bu işte çalıştığı, seyahatinin ne kadar süreceği, işe ne zaman dönmesi gerektiğini açıklayan bir mektup.
  • Eğitim alıyorsa,
  • Eğitim alınan kurum tarafından yazılmış, eğitim alınan branş, kurumda ne kadar süredir eğitim aldığı, eğitime ara verdiyse ne kadar süre boyunca ara verdiğine değinen bir mektup.
  • Menşei ülkesinde bir aileye sahip ise,
  • Medeni durumu,
  • Bakmakla yükümlü olunan herhangi bir aile üyesi var ise bu maddeleri belirten bir mektup.
  • Menşei ülkesinde mülk sahibi veya kiracısı ise,
  • Mülk / mülklere ait tapu veya kira sözleşmesi güvence olarak kullanılabilir.
 • Geçmişte reddedilmiş herhangi bir vize başvurusu var ise bu başvurulara ait orijinal ret mektupları.

İrlanda Turist Vizesi Başvuru Mektubu Nedir?

İrlanda turist vizesi başvuru mektubu, İrlanda’ya gitme sebebinin açıklandığı, İrlanda Konsolosluğuna hitaben yazılmış mektuptur. İrlanda turist vizesi başvuru mektubunun başvuru evrakları arasında yer alması İrlanda’ya gitme amacının vize veren kurum tarafından anlaşılabilmesi için gereklidir.

İrlanda turist vizesi başvuru mektubunda aşağıdaki maddelere mutlaka değinilmelidir:

 • İrlanda turist vizesi başvuranının;
  • Tam adı,
  • Posta adresi,
  • İrlanda’ya neden gitmek istediği,
  • İrlanda’ya gidiş ve dönüş tarihleri.

Ziyaret süresi boyunca İrlanda turist vizesinin yüklediği sorumluluklara harfiyen uyulacağına, İrlanda Devleti’nden herhangi bir maddi talebi olmayacağına, vize süresi bitiminde İrlanda’dan ayrılacağına dair yazılı teminat.

İrlanda Turist Vizesi için Fotoğraf Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

İrlanda turist vizesi için fotoğraf özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

 • 2 adet özdeş,
 • Beyaz arka fona sahip,
 • Renkli,
 • Biyometrik şartlara uyan,
 • 6 aydan eski olmayacak,
 • 45 mm X 35 mm ölçülerinde,
 • Fotoğrafların her birinin arkasında orijinal dilde yazılmış isim ve AVATS sistemi üzerinden verilen İrlanda turist vizesi başvuru takip numarası yer almalıdır.

İrlanda Turist Vizesi için Finans Planı Nedir?

İrlanda turist vizesi için finans planı, İrlanda’da bulunulacak süre boyunca vize hamilinin maddi anlamda kendine yetebileceğini gösteren belgelerin toplamıdır. İrlanda C tipi turist vizesi için sahip olunması gereken minimum para miktarı diye bir kavram olmamakla birlikte maddi durumun yeterli olup olmadığına görevli vize memuru karar verecektir.

Seyahat giderlerini vize hamilinin kendisi karşılıyorsa aşağıda yer alan maddeleri içeren, banka tarafından sağlanmış bir belge alması gerekmektedir:

 • Tam ad ve açık adres,
 • Finansal yeterliliği kanıtlamak için kullanılacak banka hesap numarası ve hesap türü,
 • Son altı ayda banka hesaba giren ve hesaptan çıkan para dökümü.

Seyahat giderlerini vize hamilinin arkadaşı, aile üyesi; bir miktarını veya tamamını karşılıyorsa aşağıdaki hususların İrlanda turist vizesi finans planında yer alması zaruridir:

 • Arkadaşın veya aile üyesinin seyahat giderlerinin ne kadarına yardımcı olacağı, (€ cinsinden)
 • Arkadaşın veya aile üyesinin seyahat giderlerini karşılamadaki yeterliliğini kanıtlayacak belgeler:
  • Banka tarafından verilmiş tam ad, açık adres, gerekli finansal yeterliliğe sahip olduğunu ortaya koyacak banka hesap numarası, hesap türü ve son altı ayda hesaba giren veya hesaptan çıkan para dökümü.
  • Arkadaş veya aile üyesi eğer çalışıyorsa listelenen belgeleri temin etmek zorundadır:
  • Son 3 maaş bordrosu,
  • Son ödenen vergi dökümü,
  • İşverenden alınmış halihazırda iş sahibi olunduğunu kanıtlayan mektup.

Seyahat giderleri yukarda listelenenler dışında bir kişi / kurum tarafından ödeniyorsa bu kişiye / kuruma ait aşağıdaki bilgilere İrlanda turist vizesi finansal planında yer verilmelidir:

 • Tam ad ve açık adres,
 • Telefon numarası,
 • Varsa e-posta adresi,
 • Varsa internet sitesi,
 • İrlanda turist vizesi başvuranı ile aralarında bağ olduğuna dair kanıt, (mektup kopyaları, e-postalar, birlikte çekilmiş fotoğraflar vs.)
 • İrlanda turist vizesi başvuranına ait aşağıdaki maddelere değinen banka açıklaması:
  • Tam ad ve tam adres,
  • Maddi yeterliliği kanıtlayacak banka hesap numarası, hesap türü, son altı ayda hesaba giren ve çıkan paraya ait döküm.

İrlanda Turist Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İrlanda turist vizesi başvurusu vatandaşı olunan ülkeden, İrlanda’ya gidiş tarihinin en az 3 ay öncesinde aşağıdaki adımları takip ederek yapılır:

 1. Online İrlanda turist vizesi başvurusu oluşturmak: AVATS https://www.visas.inis.gov.ie üzerinden “C” tipi İrlanda turist vizesi başvurusu oluşturup site üzerinden verilen talimatların takip edilmesi gerekmektedir.
 2. İrlanda turist vizesi başvurusu ücret harcını ödemek.
 3. AVATS sistemi üzerinden verilen bilgiler doğrultusunda pasaportu ve diğer İrlanda vize başvuru evraklarını İrlanda vize başvuru merkezine teslim etmek.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İrlanda Turist Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

İrlanda turist vizesi güncel başvuru ücreti tabloda belirtilmiştir:

HizmetTek Girişli VizeÇok Girişli Vize
Vize Harcı60 EUR100 EUR
Form & dilekçe20 EUR20 EUR
Randevu5 EUR5 EUR
Acente Ücreti25 EUR45 EUR
Seyahat Sağlık Sigortası10 EUR10 EUR
Biyometri İşlemleri22 EUR22 EUR
Toplam142 EUR202 EUR

İrlanda tek girişli vize ücret harcı 60€, çok girişli vize ücret harcı ise 100€’dur.

2019 yılında 80€ olan tek girişli İrlanda turist vizesi başvuru ücreti harcı 2020 yılında 60€’ya düşürülmüştür ve 2021 yılında da bu fiyat korunmuştur.

18 Yaşından Küçükler için İrlanda Turist Vizesine Nasıl Başvurulur?

18 yaşından küçükler için İrlanda turist vizesine, çocuk adına ebeveyn veya yasal vasi (yasal olarak çocuğa bakma yükümlülüğüne sahip olan kişi) tarafından başvuru yapılması gerekmektedir, bunun yanı sıra 18 yaşından büyükler için yapılan başvuru ile aralarında bir fark yoktur.

18 yaşından küçükler için İrlanda turist vizesine, İrlanda’ya tahmini gidiş tarihinden en az 3 ay önce aşağıdaki adımlar takip edilerek başvurulur:

 1. İnternet üzerinden çocuklar için İrlanda turist vizesi başvurusu oluşturmak: AVATS https://www.visas.inis.gov.ie üzerinden çocuklar için İrlanda turist vizesi başvurusu oluşturmak.
 2. Çocuklar için İrlanda turist vizesi ücret harcını ödemek: AVATS üzerinden oluşturulan başvurunun ilgili adımında ödeme konusunda bilgi verilecektir.
 3. Çocuklar için İrlanda turist vizesi alabilmek için gerekli evrakları AVATS sistemi üzerinden belirtilen kuruma göndermek.

İrlanda Turist Vizesi Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

İrlanda turist vizesi başvurusu, İrlanda’ya tahmini gidiş tarihinden en az 3 ay önce gerekli evrakların tamamlandığından emin olarak yapılmalıdır. İrlanda turist vizesi başvurusu, ortalama 3 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Gerekli evrakların teslim edildiği aracı kurumdan İrlanda turist vizesi başvurusunun durumu ile alakalı bilgi alınabilir.

İrlanda turist vizesi başvuru sonucu olumlu ise ilgili kurum başvuran ile iletişime geçip pasaportunu ve pasaporta işlenmiş İrlanda turist vizesi teslimini yapacaktır.

İrlanda turist vizesi başvuru sonucu olumsuz ise ilgili kurum başvurana ret mektubu veya e-posta ile ulaşacaktır. Başvuran tarafından teslim edilen gerekli evraklar da iade edilecektir.

İrlanda Turist Vizesi Başvuru Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İrlanda turist vizesi başvuru reddine, ret mektubunun üzerindeki tarihten 2 ay sonrasına kadar itiraz mektubu, varsa istenen belgeler ve istendiyse orijinal pasaport ile ücretsiz olarak itiraz edilebilir. İrlanda turist vizesi ret mektubunun üzerindeki tarihten 2 ay sonrasında ise ancak yeni bir vize başvurusu yapılabilir.

İrlanda turist vizesi reddine itiraz için istenen belgeler tamamlandıktan sonra;
Visa Appeals Officer
Visa Section
İrlanda Büyükelçiliği Ankara
Uğur Mumcu Caddesi No.88
GOP,
Ankara 06700
Adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-posta veya faks aracılığıyla iletilen İrlanda turist vizesi ret mektupları ve belgeleri değerlendirilmeyecektir.

İrlanda Turist Vizesiyle İngiltere'ye Gidilir Mi?

Hayır, İrlanda turist vizesi ile İngiltere’ye gidilemez. İrlanda turist vizesi sadece İrlanda Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde geçerlidir.

İrlanda Turist Vizesiyle Birleşik Krallık'a Gidilir Mi?

Hayır, İrlanda turist vizesi ile Birleşik Krallık’a gidilemez. İrlanda turist vizesi sadece İrlanda Cumhuriyeti sınırları içerisinde seyahat etme imkanı vermektedir.

İrlanda Turist Vizesiyle Nerelere Gidilir?

İrlanda turist vizesi ile sadece İrlanda Cumhuriyeti’ne gidilebilir. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık, İngiltere, Avrupa Birliği gibi bölgelere giriş yapmak isteniyorsa ayrıca bu ülkelerin ve bölgelerin ilgili makamlarına vize başvurusu yapılmalıdır.

İrlanda Turist Vizesine Benzer Diğer İrlanda Vize Türleri Nelerdir?

İrlanda turist vizesine benzer diğer İrlanda vize türleri aşağıda listelenmiştir:

 • İrlanda ticari vizesi: İrlanda ticari vizesi, ticari amaçlarla İrlanda Cumhuriyeti’nde bulunacak kişilerin başvurması gereken vize türüdür. İrlanda ticari vizesi, 90 gün geçerlidir ve C tipi bir vizedir. İrlanda ticari vizesi, hamillerine 14 gün süreyle çalışma izni sunar.

 • İrlanda eğitim vizesi: İrlanda eğitim vizesi, İrlanda’da kursa katılma, eğitim görme ve üniversite okuma gayesiyle yapılacak seyahatler için alınması gereken vize türüdür.

 • İrlanda konferans veya etkinlik vizesi: İrlanda konferans veya etkinlik vizesi, İrlanda’da etkinliğe veya konferansa katılım sağlama niyetinde olan kişilerin başvurması gereken İrlanda vizesi türüdür. “C” tipi bir vize olmakla beraber sahibi kişiye İrlanda Cumhuriyeti sınırları içerisinde 90 güne kadar bulunabilme imkânı sunar.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: