İrlanda Vatandaşlık İşlemleri

İrlanda Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İrlanda vatandaşlık başvurusu için birden fazla seçenek mevcuttur. Soy bağı, evlilik, İrlanda’da vatandaşlık için yasal olarak gerekli ikamet süresini doldurmuş olmak ve sığınma talep etme yollarıyla İrlanda vatandaşlık başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

1 Ocak 2005 tarihine kadar İrlanda topraklarında doğan her birey doğrudan vatandaş olarak kabul edilirken İrlanda Anayasası’nda yapılan düzenlemelerle birlikte günümüzde İrlanda topraklarında doğan her kişiye İrlanda vatandaşlığı ve pasaportu verilmemektedir.

Aşağıda İrlanda vatandaşlık başvurusu gerçekleştirebilecek bireyler sıralanmıştır.

 • İrlanda vatandaşlık başvuru tarihinden son 9 yılın 5 yılını İrlanda’da yasal olarak ikamet etmiş olanlar
 • İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından sığınma talebi onaylananlar
 • İrlanda vatandaşlığına sahip en az 1 ebeveyne sahip olanlar
 • İrlanda vatandaşı olan bir kişi ile evlilik bağı bulunanlar

İrlanda vatandaşlık başvuruları https://www.irishimmigration.ie/ adresinden İrlanda Adalet Bakanlığı’na yapılmaktadır. İrlanda Adalet Bakanlığı İrlanda vatandaşlık başvurularını karara bağlayan tek yetkili kurumdur.

Soybağı yoluyla İrlanda vatandaşlığı başvurusunda bulunacak kişilerin ebeveynlerinden en az birinin İrlanda vatandaşı olması ya da İrlanda sınırları içerisinde ikamet süresine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadan İrlanda’da yaşama hakkına sahip olması gerekir. Ayrıca İrlanda vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek kişilerin ebeveynlerinden en az biri, başvuru sahibinin doğumundan hemen önceki yıla kadar son 4 yılın en az 3 yılını İrlanda’da ikamet etmiş ise kişiler İrlanda vatandaşlığına hak kazanabilmektedir. Ebeveynlerinden biri İrlanda vatandaşı olarak vefat etmiş bireylerin de vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkı bulunmaktadır.

İkamet süresi ile İrlanda vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek bireylerin ise bir vize ve oturum izni kapsamında İrlanda’da son 9 yılda en az 5 yıl boyunca yasal olarak İrlanda’da ikamet etmiş olmaları gerekir.

Evlilik yoluyla İrlanda vatandaşı olma şartları arasında en az 3 yıldır bir İrlanda vatandaşı ile aralarında evlilik bağı bulunmasıdır.

İrlanda çifte vatandaşlığa izin vermektedir. Yani kişiler başka bir ülkenin vatandaşlığına sahipken aynı zamanda İrlanda vatandaşı da olabilmektedir.

Yetişkinler için İrlanda Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Yetişkinler için İrlanda vatandaşlığı başvuru şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • 18 yaş ve üzerinde olmak (18 yaşından küçük olan bireyler sadece evli ise başvuru yapabilmektedir.)
 • İrlanda vatandaşlık başvurusu için gerekli ikamet süresini doldurmuş olmak
 • İrlanda’da yaşamayı ve ikamet etmeyi planlıyor olmak
 • Sabıka kaydına sahip olmamak
 • İrlanda vatandaşlık törenine katılarak sadakat beyanında bulunmak

Yetişkinler için İrlanda vatandaşlık başvuru işlemleri için İrlanda Adalet Bakanlığı’na bağlı https://www.irishimmigration.ie/ adresinden çevrimiçi olarak Form 8 doldurulmalıdır.

Evlilik Yoluyla İrlanda Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlilik gerekçesiyle İrlanda vatandaşlığına başvuru yapabilmek için İrlanda Adalet ve Eşitlik Bakanlığının belirlediği şartları karşılıyor olmanız gerekmektedir.

İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen evlilik yoluyla İrlanda vatandaşlık başvurusu şartları aşağıda sıralanmıştır:

 • En az 3 yıldır bir İrlanda vatandaşı ile evlilik ya da hemcins birlikteliği yaşıyor olmak
 • 3 yıldan az olmamak şartıyla evlilik bağı içerisinde birlikte yaşıyor olmak
 • 18 yaş ve üzerinde olmak

Ayrıca İrlanda evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek bireylerin son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl boyunca İrlanda’da yasal olarak ikamet etmiş olmaları gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin İrlanda’da geçerli bir vize ile giriş yapıp yasal olarak ikamet etmeleri gerekmektedir. AB (Avrupa Birliği) ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan bireyler İrlanda’da yaşadıkları süre boyunca göçmenlik kayıtlarını her zaman güncel tutmalılardır.

Oturum İzni Yoluyla İrlanda Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Oturum izni yoluyla İrlanda vatandaşlık başvurusu şartları arasında İrlanda vatandaşlık başvurusunun gerçekleştirilmesinden 1 gün öncesi baz alınarak “son 9 yıl içerisinde en az 5 yıl boyunca İrlanda’da aralıksız olarak ikamet etmiş” olmak gereklidir. İrlanda’dan vatandaşlık almak isteyen kişiler son 3285 gün içerisinde en az 1825 günü yasal olarak İrlanda’da ikamet etmiş olmalıdır. İrlanda vatandaşlık başvurularını gerçekleştirmeden önceki son 365 günde aralıksız olarak İrlanda’da ikamet edilmelidir.

İkamet yoluyla İrlanda vatandaşlığı koşullarının tamamı aşağıda listelenmiştir.

 • İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan göçmenlik ve oturum izinlerine sahip olmak
 • İrlanda’da yasal olarak ikamet ediyor olmak
 • İrlanda vatandaşlık başvurusu için gerekli ikamet süresini tamamlamış olmak

Başvuru sahipleri, http://www.inis.gov.ie/ adresinden pasaportlarına basılan damga tarihlerine göre İrlanda’da ikamet ettikleri gün sayısını hesaplamalılardır ve ekran görüntüsü alınarak İrlanda vatandaşlık başvurusu dosyasına eklenmelidir.

İrlanda Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

İrlanda vatandaşlığı için istisnai durumlar mevcuttur., İrlanda Adalet Bakanlığı bazı koşullarda vatandaşlık şartlarını karşılamayan kişilere de İrlanda vatandaşlık hakkı vermektedir. İkamet şartı, evlilik bağı şartı aranmaksızın İrlanda vatandaşlığına sahip olunabilmektedir.

Aşağıda İrlanda vatandaşlık şartları için istisnai durumlar sıralanmıştır.

 • İrlanda kökenli olmak ya da İrlanda vatandaşlarıyla akrabalık yoluyla kan bağı bulunmak
 • İrlanda kamu hizmetleri için yurtdışında ikamet etmiş olmak
 • İrlanda Devleti yasaları tarafından mülteci ya da vatansız olarak belirlenmiş olmak

Bağımlı Genç Yetişkinler için İrlanda Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Bağımlı genç yetişkinler, barınma ve temel yaşam ihtiyaçları için ebeveynlerine bağlı olan kişilerdir. Bağımlı genç yetişkinler için İrlanda vatandaşlık başvuru şartları İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Aşağıda genç yetişkinler için İrlanda vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek bireylerin karşılamaları gereken koşullar sıralanmıştır.

 • 18-23 yaş aralığında bulunmak
 • İrlanda’ya bir aile biriminin yasal üyesi olarak giriş yapmış olmak
 • Lise ya da üniversite eğitimine İrlanda’da devam ediyor olmak
 • Finansal olarak aileye bağımlı olmak

Ayrıca 16 yaşına kadar yapılan İrlanda vatandaşlık başvurularında ebeveynlerin ikamet belgelerinin de başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.

Çocuklar için İrlanda Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Reşit olmayan ve İrlanda vatandaşlık başvurusu sırasında medeni hali bekar olan 18 yaşından küçük olan kişiler çocuk statüsünde yer almaktadır. Çocuklar İrlanda vatandaşlık başvurusunu bireysel olarak gerçekleştirememektedir. Çocuklar için İrlanda vatandaşlık başvurusu ebeveynler veya yasal vasiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

16 yaş ve üzerindeki Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AEA) ve İsviçre ülkelerinin vatandaşı olmayan çocuklar Garda Yerel Kayıt Bürosu’na ya da Göçmenlik Kayıt Bürosu’na kayıt olmalı ve İrlanda göçmenlik kayıtlarını sürekli olarak güncel tutmalılardır.

Çocuklar için İrlanda vatandaşlık başvuru şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • Ebeveynlerden en az birinin İrlanda vatandaşı olması
 • İrlanda asıllı olmak veya İrlanda vatandaşı olan bireylerle akrabalık yoluyla kan bağına sahip olmak
 • 1 Ocak 2005 tarihinden sonra doğmuş olmak ve 9 yıl içerisinde 5 yıl boyunca aralıksız İrlanda’da ikamet etmiş olmak

Çocuklar için İrlanda vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek bireyler başvuru gerçekleştirecekleri duruma göre farklı formlar doldurmalıdır. Aşağıda çocuklar için vatandaşlık başvurusu gerçekleştirilebilecek online form türleri verilmiştir.

 • Ebeveynlerinden en az biri İrlanda vatandaşı olan çocuklar için; Form 9
 • Reşit olmayan ve İrlanda asıllı olan bireyler için; Form 10
 • 1 Ocak 2005 yılından sonra doğan ve 5 yıllık hesaplanabilir ikamet süresini dolduran bireyler için; Form 11

İrlanda Asıllı Olanlar için Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

İrlanda asıllı olanlar için vatandaşlık başvuru şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • İrlanda vatandaşı olan bir bireyle kan bağının bulunması veya İrlanda vatandaşı olan bir birey tarafından evlatlık edinilmiş olmak
 • İrlanda vatandaşı olan bir kişiyle akrabalık bağının bulunması
 • İrlanda vatandaşı olan bir birey ile ilişki içerisinde olmak/hemcins birlikteliği yaşamak
 • İrlanda vatandaşı olarak vefat eden bir birey ile kan bağının bulunması

1956 yılında İrlanda Milliyet ve Vatandaşlık Yasasında yapılan değişiklikler ile İrlanda kökenli olduğu belirlenen ya da İrlanda vatandaşları ile kan bağı yoluyla akrabalığa sahip olan bireyler için de İrlanda vatandaşlık başvurusu hakkı bulunmaktadır.

İrlanda asıllılar için vatandaşlık başvurusu gerçekleştirilmeden önce İrlanda toprakları dışında doğmuş olan bireylerin İrlanda Dışişleri Bakanlığı’na başvuru gerçekleştirerek “yabancı doğum kaydı” yaptırmaları gerekir.

Mülteci Statüsünde İrlanda Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

İrlanda’ya siyasi, ekonomik, savaş, zulüm, cinsiyet seçimi sebepleri ile sığınmış olan ve mülteci statüsüne sahip kişilerin İrlanda vatandaşlık başvurusunda bulunma hakları vardır. Mülteci statüsünde İrlanda vatandaşlık başvurusu şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Mülteci statüsüne hak kazanıldığı İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından beyan edilen mektup dosyalar içerisinde yer almalıdır.
 • Mülteci statüsü belgesini ve pasaportunu temin etmede zorluk yaşayan bireylerin İrlanda Adalet Bakanlığı’na durumu izah eden bir mektup yazması gerekir. (Ayrıca pasaportu Immigration Service Delivery (ISD) tarafından tutulan kişiler başvurularında durumu izah etmelilerdir)
 • Mülteci statüsünde İrlanda vatandaşlığı başvurusu için 18 yaşından büyük olmak koşulu aranır.
 • İrlanda’da ikamet edilen süre boyunca İrlanda göçmenlik kaydı güncel tutulmalıdır.
 • Mülteci statüsünde İrlanda vatandaşlığı başvurusu sahipleri İrlanda’da ikamet ettikleri her yıl için başvuru dosyalarında 3 farklı ikamet belgesi bulundurmalıdır.

Sığınmacı olarak gerçekleştirilen başvurularda İrlanda’da ikamet edilen sürelerin hesaplanması gerekmez. Yeterli belgenin beyan edilmediği durumlarda İrlanda Adalet Bakanlığı bireylerden ikametlerini kanıtlamaları için ekstra belge talep etmektedir.

İrlanda Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İrlanda vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli pasaport
 • Doğum belgesi
 • Evlilik cüzdanı
 • Geçmiş pasaportlar (bulunuyorsa)
 • İkamet belgeleri
 • İrlanda vatandaşlık başvurusu ücretinin ödendiğine dair dekont
 • Finansal belgeler
 • İrlanda ikamet süresi hesaplaması
 • İrlanda vatandaşlık başvuru formu

İrlanda vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler bireylerin başvuru gerçekleştirdikleri statülere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yukarıda listelenen belgeler her İrlanda vatandaşlık başvurusunda talep edilen genel belgelerdir.

İrlanda vatandaşlık başvuru formları koşullara göre güncellenmektedir. Kişiler başvurularını yaparken en güncel İrlanda vatandaşlık başvuru formunu doldurduklarından emin olmalılardır.

İrlanda vatandaşlık başvurularında kişilerin kimliklerini ve uyruklarını kanıtlayacak tatmin edici belgeler sunmaları gerekir. Herhangi bir evrak eksikliğinde İrlanda Adalet Bakanlığı başvuru sahiplerine belgelerini tamamlamaları için 28 gün süre tanımaktadır. Bu süre zarfında tamamlanmayan başvurular ret ile sonuçlanır.

İrlanda Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

İrlanda vatandaşlık başvurusu İrlanda Adalet Bakanlığı’na yapılmaktadır. İrlanda vatandaşlık başvuruları için öncelikle İrlanda Adalet Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden online başvuru formları doldurulmalıdır. İrlanda vatandaşlığı başvuru formunu eksiksiz dolduran bireyler talep edilen belgeleri İrlanda Adalet Bakanlığı’na teslim etmelidir.

İrlanda Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İrlanda vatandaşlık başvuruları, başvuru tarihinden sonra 12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. İrlanda vatandaşlığına başvuran kişiler bu süre içerisinde başvurularını geri çekme hakkına sahiptirler. Geri çekilen İrlanda vatandaşlığı başvurularında kişilere herhangi bir başvuru ücreti iadesi yapılmamaktadır.

İrlanda vatandaşlık başvurusunun işleme alınmasının ardından başvuru sonucu İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından başvuru sahiplerine bildirilmektedir.

İrlanda Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

İrlanda vatandaşlık başvuru süreci çevrimiçi başvuru formlarının doldurulması ile başlamaktadır. İrlanda vatandaşlık başvurusu için gerekli formları doldurulduktan sonra kişiler sonraki adımda İrlanda Adalet Bakanlığı’na gerekli evrakları teslim etmelidir.

12 ay içerisinde sonuçlanan İrlanda vatandaşlık başvurularında İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından belge eksikliği tespit edilmesi durumunda İrlanda vatandaşlık başvurusu sahibine eksik evrakları tamamlaması ve teslim etmesi için 28 gün süre tanınır.

İrlanda Adalet Bakanlığı, İrlanda vatandaşlık başvurusunda herhangi bir eksik belge tespit edilmese dahi kişilere başvurunun olumlu sonuçlanacağını taahhüt etmemektedir.

Onaylanan İrlanda vatandaşlık başvuruları için yetişkin kişilere İrlanda vatandaşlık sertifikası verilmekte ve bir İrlanda vatandaşlık töreni düzenlenmektedir. İrlanda vatandaşlık başvurusu reşit olmayan çocuklar için ise İrlanda vatandaşlık töreni düzenlenmemektedir.

İrlanda Vatandaşlık Kabul Töreni Nedir?

İrlanda vatandaşlık kabul töreni bireylerin vatandaşlığa kabul edilmeleri için İrlanda milletine ve devletine sadakat beyanında bulundukları bir törendir. İrlanda vatandaşlık kabul töreninin ardından başvuru sahiplerine İrlanda vatandaşlık belgesi verilmektedir.

İrlanda vatandaşlık kabul törenine katılırken kişiler aşağıda verilen koşulları yerine getirmelidir.

 • İrlanda oturma izni ve vatandaşlık belgesi için İrlanda Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği vatandaşlık onay belgesindeki evrakları teslim etmek (pasaport, fotoğraf vb.)
 • İrlanda vatandaşlık sertifikası ücretini ödemek

İrlanda vatandaşlık başvurusu onaylanan kişilere İrlanda vatandaşlık töreni için davetiye gönderilmektedir. Başvuru sahiplerinin İrlanda vatandaşlığına kabul töreni davetiyesinde yazılan tarih ve saatte İrlanda vatandaşlık yemini için törene katılmaları gerekir.

İrlanda vatandaşı olduktan sonra İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yaparak İrlanda pasaportu alınabilir.

İrlanda Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

İrlanda vatandaşlık başvuru reddi tek yetkili kurum olan İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından kişilere sebepleri ile bildirilmektedir. İrlanda Adalet Bakanlığı başvuru sahiplerine ret sebeplerini açıklayan bir mektup göndermektedir.

Olumsuz sonuçlanan İrlanda vatandaşlık başvurularının ardından kişilere herhangi bir başvuru ücreti iadesi yapılmamaktadır.

Başvuru sahiplerinin İrlanda vatandaşlık başvurusu ret kararına itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak İrlanda vatandaşlık başvurusu olumsuz sonuçlanan bireyler sonrasında yeniden İrlanda vatandaşlık başvurusu yapabilir.

İrlanda Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

2021 yılı için İrlanda Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenen İrlanda vatandaşlık başvuru ücretleri aşağıda verilmiştir:

 • Yetişkinler için: 950 €
 • Çocuklar için: 200 €
 • İrlanda vatandaşının eşi, sivil partneri için: 200 €
 • Mülteci veya vatansız kişiler için: 0 €

İrlanda Devletine ödenen ücretler dışında başka bir masraf yapılması gerekmemektedir. İrlanda vizesi D Tipi vize başvuru ücretleri 2021 itibari ile 142€'dur.

İrlanda Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

İrlanda vatandaşlığına ve pasaportuna sahip bireyler 126 ülkeye vizesiz seyahat etme hakkına sahiptir. İrlanda vatandaşlığına sahip kişilerin Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri de dahil 126 dünya ülkesi İrlanda vatandaşlarına vizesiz seyahat etme hakkı sunmaktadır.

Aşağıda İrlanda vatandaşlığı alındığında İrlanda pasaportu ile vizesiz gidilebilecek bazı ülkelerin listesi verilmiştir.

 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Kıbrıs
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Birleşik Krallık
 • Kanada
 • Japonya
 • Peru
 • Meksika
 • Panama
 • Arjantin
 • Arnavutluk
 • Bosna Hersek
 • Sırbistan
 • Filipinler
 • Endonezya
 • Bolivya
 • Brezilya
 • Panama
 • Barbados
 • Fiji
 • El Salvador
 • Kenya
 • Hong Kong
 • Yeni Zelanda
 • Senegal
 • Uruguay
 • Bahreyn
 • Şili
 • Kolombiya
 • Güney Afrika
 • Güney Kore
Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: