Polonya Eğitim Sistemi

Polonya Eğitim Sistemi ve Polonya'da Okumak için Gerekli Şartlar

Polonya, gelişmiş bir Avrupa ülkesi olma konumunu eğitime verdiği değer ile devam ettirmektedir. Polonya’da çocukların eğitim hayatlarına başlamaları 6 yaşından itibaren zorunlu koşulmuştur. Polonya’da bulunan özel kreşler, çocuklarının eğitim hayatına zorunlu yaş olan 6 yaşından daha erken başlamasını isteyen veliler tarafından tercih edilebilmektedir.

Polonya’nın eğitim dili ilk ve ortaöğrenim boyuncu yabancı dil dersleri dışında Lehçe olarak devam etmektedir. Polonya’da yer alan yüksek öğrenim kurumlarında ise dersler Lehçe İngilizce, bölümün dili olan Fransızca, Almanca gibi diller ile ya da karma bir biçimde alınan lisans derslerine bağlı olarak sürdürülmektedir.

Polonya; OECD’nin PISA testinde; 2012 senesinde 16., 2015 senesinde 13., 2018 senesinde 10. ve 2019 senesinde ise 9. sırada yer almayı başarmıştır.

Polonya’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Polonya’da eğitim aşamalarına ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Polonya’da okul öncesi eğitim
 • Polonya’da ilkokul eğitimi
 • Polonya’da orta öğretim eğitimi
 • Polonya’da yüksek öğrenim eğitimi

Polonya’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Polonya’da okul öncesi eğitim zorunlu koşulmamaktadır. Polonya’da okul öncesi eğitimi alacak öğrenciler 4 yaşından itibaren, okul öncesi eğitim almak istemeyen öğrenciler ise 6 yaşından itibaren eğitim hayatlarına başlamaktadır. Polonya hükümeti, okul öncesi eğitim alacak öğrencilerin masraflarının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Polonya’da okul öncesi eğitimin hükümet tarafından karşılanmayan bazı ücretler ise öğrenci velileri tarafından özel olarak ödenmektedir.

Polonya’da okul öncesi eğitim özel ya da devlet kurumları ile sağlanmaktadır. Polonya’da okul öncesi eğitim alma imkanı veren özel okullar yıllık ortalama 3.000- 7000 Polonya Zlotisi eğitim bedeli talep etmektedirler. Genel anlamda Polonya okul öncesi eğitimi müfredatı oyunlar, şarkılar, çocuklara günlük beslenme ile temizlik alışkanlığı edindirme ve dil becerisini geliştirme gibi içeriklerden meydana gelmektedir. Polonya’da yer alan her okul öncesi eğitim kurumunda 8 öğrenciye 1 personel düşmesi zorunlu kılınmıştır. Polonya’da okul öncesi eğitimler genellikle hafta içinde 7:30- 12:30 ya da 11:30- 15:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Polonya’da okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin teneffüs ve öğle arası yapma hakları yoktur.

Polonya’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Polonya’da ilkokul eğitimi istisnai durumlar olmadıkça 7 yaşında başlamaktadır. Polonya’da ilkokul eğitimi 2016 yılında Polonya hükümeti tarafından öne çıkarılan Okul Eğitimi Yasası ile 8 yıla çıkarılmıştır. Polonya’da ilkokul eğitimlerinin, kimi özel ve dini okullar dışında karma eğitim politikası ile devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Polonya’da ilkokul eğitimi öğrencileri ileri yıllarda alacakları eğitimler için temel bilgiler ile hazırlamaktadır. Polonya’da ilkokul eğitiminde ilk üç yıl derslerin çoğunluğu ya da tamamı bir öğretmen tarafından sürdürülmektedir. Öğrenciler ilkokul son beş senesinde çok öğretmenin girdiği farklı dersleri almaya başlamaktadırlar. Polonya’da ilkokulun birinci ve sekizinci seneleri boyunca öğrencilerin aldığı dersler; edebiyat, matematik, müzik, Lehçe, İngilizce, dilbilgisi, biyoloji, coğrafya, sanat tarihi, fizik ve kimya olarak listelenebilmektedir. Polonya’da ilkokul eğitimi alan öğrencilere belirlenen müfredat ile okuma bilgisi, temel matematik, doğa bilimleri, sosyal bilimler, spor ve sanat gibi alanlarda genel bilgi ve hakimiyet kazandırma amaçlanmaktadır.

Polonya’da ilköğretim kurumları eğitimlerini hafta içi beş gün boyunca sürdürmektedir. Polonya’da bulunan ilkokul öğrencileri saat 09:00- 12:00 arasında günlük eğitimlerinin ilk yarısını tamamlamakta ve 12:00- 12:45 arası öğlen arası yapılmaktadır, 12:45- 17:00 arası ise günün ikinci yarısını tamamlanmaktadır. Polonya’da zorunlu koşulan ilkokul eğitimi devlet okullarında tamamlandığı sürece tamamen Polonya hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Polonya’da yer alan özel okullarda ekstra ücret ödenerek kütüphane hizmetleri, spor salonu hizmetleri, yemekhane ve ekstra etütler gibi imkanlar ile ilkokul eğitimi almak istenmesi halinde veliler özel okul tarafından belirlenen ücretin tamamını karşılamaktadırlar. Polonya yer alan özel ilköğretim okullarına ait yıllık ücret verilen eğitime göre 4500- 8000 Polonya Zlotisi arasında değişim göstermektedir.

Polonya’da Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Polonya’da ortaöğretime Gimnazjum adı verilmektedir. Polonya’da ortaöğretim ilkokulun tamamlanması ile birlikte 15 yaşında başlamaktadır. 2019 yılında Polonya hükümeti tarafından alınan karar ile orta öğrenim süresi Polonya’da 3 yıl olarak kararlaştırılmıştır. 3 yıllık orta öğretime başlayacak öğrenciler Polonya hükümeti tarafından belirlenen sınavlarında gösterdikleri başarılar ve ilkokul bitirme sertifikaları ile ortaöğretim alacakları kurum için tercihlerini yapmaktadırlar. Polonya’da ortaöğretim alma şansı veren pek çok özel ve devlet okulunda karma eğitim sistemi izlenmektedir. Polonya’nın bazı devlet liseleri ve küçük bölge ortaokullarında ise ortaöğretim tek cinsiyetli bir şekilde devam ettirilmektedir.

Polonya’da liseler; son senesinde öğrencilerin Matura sınavı ile yükseköğretim kurumlarına geçmesini sağlayan genel liseler, 4 yılda tamamlanan teknik okullar ve iki yıl süren temel meslek okulları olarak 3’e ayrılmaktadır. Polonya’da genel liseler öğrencilere biyoloji, fizik, kimya, matematik ve dil eğitimi gibi dersleri barındıran bir müfredat ile eğitim vermektedir. Teknik okullar ve temel meslek okulları, öğrencileri eğitim aldıkları teknik bölümlerdeki yükseköğretim kurumlarında ilerletmek amacı ile eğitim veren ortaöğretim kurumlarıdır. Polonya’da teknik okullar ve temel meslek okulları; mağaza asistanı, aşçı, bahçıvan, otomobil tamircisi, kuaför ve fırıncı gibi çeşitli meslekleri yapmak isteyen öğrencilere eğitim vermektedir. Teknik ve temel meslek okullarında ortaöğretimlerini tamamlayan öğrenciler yükseköğretim için matura sınavına girebilmektedir.

Polonya’da bulunan ortaokullar; yarım günlük eğitim sistemi veya öğle arası bulunan tam günlük eğitimi tercih etmektedirler. Polonya’da lise eğitimini özel okulda devam ettirecek öğrencilere genelde tam zamanlı eğitim verilmektedir. Polonya’da tam zamanlı eğitim 8:30- 15:30 saatleri arasında 40 dakika ders 10 dakika teneffüs ve 45 dakikalık öğle arası şeklinde devam ettirilmektedir. Polonya’da yarım gün eğitim veren ortaöğretim kurumlarında 6:40- 13:30 saatleri arasında 45 dakika ders ve 15 dakika teneffüsler ile devam ettirilmektedir. Polonya’da orta öğrenimlerini özel bir okulda tamamlamak isteyen öğrenciler, Polonya’da yer alan özel okullarda yemekhane, spor kompleksi ve servis gibi fırsatlardan yararlanmak için yıllık yaklaşık 5500- 10.000 Polonya Zlotisi ödemektedir.

Polonya’da Lise Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Polonya’da lise okumak için gereken şartlara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru yapacak öğrencinin son 2 yıllık ortalamasının 70’ten yüksek olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin Polonya hükümeti tarafından kabul edilen uluslararası bir sınav ile asgari düzeyde Lehçe ya da eğitim alacağı dilde yeterliliği ispatlaması gerekmektedir.
 • Polonya’da eğitim alınacak kurum ücretli ise ücretin ödenmesi gerekmektedir.
 • Polonya’da yüz yüze gerçekleşecek mülakatın olumlu sonuçlanması gerekmektedir.
 • Polonya’da orta öğrenimini alacak öğrenciye ait gerekli belgelerin zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.

Polonya’da Türk Okulu Var Mıdır?

Hayır, Polonya’da Türkçe dil eğitimi veren dil okulları dışında Türk okulu yer almamaktadır.

Polonya’da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Polonya’da öğrenciler için yüksek öğretim için özel yükseköğrenim ve devlet tabanlı yüksek öğrenim olarak iki kolda sağlanmaktadır. Polonya’da özel yüksek öğrenim eğitimleri öğrencinin dil yeterliliğine, aldığı müfredatın yoğunluğuna ve derslerde gösterdiği başarıya bağlı olarak ortalama 3 ile 5 yılda tamamlanmaktadır. Yüksek öğrenimini devlet okullarında tamamlayacak öğrenciler; notlarına, performans durumuna, aldıkları lisans eğitimine ait müfredatın yoğunluğuna göre ortalama 4 ile 6 yıl içerisinde eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

Polonya’da üniversite eğitimi zorunlu değildir. Polonya’da Matura sınavına giren öğrenciler; sınav sonuçlarına ve sahip oldukları maddi imkanlara göre tercih ettikleri üniversitelerde yüksek öğrenim hayatına başlamaktadır.

Polonya’da devlet üniversiteleri yükseköğretim başvurusu yapacak öğrencilerden başvuru aşamasında Matura sınavına ek olarak öğrencilere ait ortaöğretim sınav sonuçlarını, öğrencinin akademik başarısını, spor ve sanat faaliyetlerinde yer alma oranını ve devamsızlık bilgisini gibi durumlar hakkında bilgi talep edebilmektedir. Polonya’da yüksek öğrenim programları için başvuru tarihi genelde 20- 30 Haziran arasında başlamaktadır. Başvuru sonuçları başvuru sahiplerine 1- 2 ay içerisinde üniversiteler tarafından bildirilmektedir. Polonya hükümeti, başvurduğu üniversiteler tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin yüksek öğrenimin başlamasından kısa süre önce ek kontenjanlardan yararlanmaları için ek başvuru imkanı sağlamaktadır.

Polonya’da eğitim veren devlet tabanlı üniversitelerde yüksek öğrenim alan öğrencilere ait özel ihtiyaçlar, ulaşım ve yemekhane giderleri dışında kalan tüm masraflar Polonya hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Polonya’da özel okullarda yüksek öğrenim eğitimleri için öğrenciden yıllık ortalama 25.000 ile 45.000 Polonya Zlotisi arasında eğitim bedeli ödemesi talep edilmektedir. Polonya’da yüksek öğrenim dersleri belli bir saat aralığında verilmemekte ancak ortalama 08.00- 22.00 saatleri arasında tamamlanmaktadırlar.

Polonya’da Master Yapmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Polonya’da master yapmak için gereken şartlara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Polonya hükümeti tarafından tanınan 4 yıllık üniversiteden mezun olmuş olmak veya son sınıf öğrencisi olmak gerekmektedir.
 • Üniversiteye göre değişiklik gösterse de, öğrencinin genel akademik not ortalamasının en az 2.2 olması gerekmektedir.
 • Polonya’da Lehçe ya da master yapmak istediği bölümün eğitimi dilini bildiğini uluslararası bir sınav ya da geçerli bir belge ile ispat etmek gerekmektedir.
 • En az 2 adet akademik referans mektubu sunmak gerekmektedir.
 • CV gerekmektedir.
 • Polonya’da master yapılacak üniversite ile lisans eğitimi boyunca alınan dersler ve içeriğinin programa uygunluğu kanıtlanması gerekmektedir.

Polonya’daki En İyi Okullar Hangileridir?

Polonya’da yer alan en iyi okullara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Varşova Üniversitesi
 • Jagiellonian Üniversitesi
 • AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
 • Adam Mickiewicz Üniversitesi
 • Wroclaw Tıp Üniversitesi
 • Varşova Teknoloji Üniversitesi
 • Gdansk Tıp Üniversitesi
 • Nicolaus Copernicus Üniversitesi
 • Lodz Üniversitesi
 • Silesia Üniversitesi
 • Poznan Teknoloji Üniversitesi
 • Warmia Üniversitesi
 • Kardinal Stefan Wyszyński Üniversitesi
 • Maria Curie- Sklodowska Üniversitesi
 • Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi

Polonya eğitimin her alanında sağladığı gelişmiş konumunu yüksek öğrenim seviyesinde de korumaktadır. Varşova Üniversitesi, Wroclaw Tıp Üniversitesi, Jagiellonian Üniversitesi ve AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Polonya üniversiteleri arasında öne çıkanlar olarak bilinmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Polonya’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Polonya’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından alınabilecek eğitimlere ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Polonya’da pilotaj eğitimi
 • Polonya’da edebiyat eğitimi
 • Polonya’da fen bilimleri eğitimi
 • Polonya’da ingilizce dil eğitimi
 • Polonya’da mimarlık eğitimi
 • Polonya’da psikoloji eğitimi
 • Polonya’da spor bilimleri eğitimi
 • Polonya’da hemşirelik eğitimi
 • Polonya’da askeri eğitim
 • Polonya’da hukuk eğitimi
 • Polonya’da tıp eğitimi
 • Polonya’da diyetisyenlik eğitimi

Polonya’da Pilotluk Eğitimi Nasıl Alınır?

Polonya’da pilotluk eğitimi almak için başvuru yapacak Türk ve diğer yabancı ülkelere ait öğrenciler Polonya’da yer alan pilotaj okullarından; uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce yazılmış transkript, lise ya da üniversite diploması, başvuru yapılacak pilotluk okuluna ait online kayıt dilekçesi, en az 3 adet referans mektubu ve motivasyon mektubu ile yaptıkları başvurular sonucu pilotaj için eğitim başvurularını gerçekleştirmektedirler.

Polonya’da verilen pilotluk eğitimi başvurularında; öğrencinin pilotluk eğitimini engelleyecek göz problemi, kilo problemi gibi herhangi bir sağlık soruna sahip olmaması, öğrencinin adli sicil kaydında suç bulunmaması, öğrencinin Polonya’da aktif olarak eğitim veren hükümet onaylı herhangi bir pilotaj okulundan kabul aldığına dair kabul mektubuna sahip olması gibi şartların sağlanması gerekmektedir.

Polonya’da eğitim veren THY Polonya uçuş okulu, her yıl çoğunluğu Türkiye ve Polonya vatandaşı olan binlerce öğrenci mezun etmektedir.

Polonya’da İngilizce Dil Eğitimi Nasıl Alınır?

Polonya’da dil eğitimi almak isteyen öğrenciler İngilizce de dahil pek çok dilde eğitim alma imkanına sahiptir.

Polonya’da yer alan İngiliz dili eğitimi; İngilizce dil kursları, İngilizce eğitim veren üniversitelere ait hazırlık bölümleri ve dil öğrenim merkezleri aracılığı ile yürütülmektedir. Polonya’ya dil eğitimi için seyahat eden öğrencilerden, Polonya dil okulu avantajlarından yararlanmak için; Polonya’da sağlanacak dil eğitim süresi boyunca alınması gereken izinlerin kopyalarını içeren belgeyi sağlama, sağlık sigortası sahibi olma, kurs ücretinin tarihinde ödenmesi ve Polonya’da dil eğitimi veren kurum ya da dil okulundan teslim alınmış resmi kabul mektubu sahibi olma gibi gereklilikleri sağlamaları beklenmektedir.

Polonya’da alınacak İngilizce eğitimi için ücretler haftalık alınan ders saatlerine göre belirlenmektedir. Polonya’da İngiliz dili eğitimleri için öğrencilerden; 10 ders için 1200 Polonya Zlotisi, haftada 20 ders için 1740 Polonya Zlotisi, haftada 25 ders için 2020 Polonya Zlotisi, haftada 30 ders için haftalık 2466 Polonya Zlotisi dil eğitim ücreti talep edilmektedir.

Polonya’da Mimarlık Eğitimi Nasıl Alınır?

Polonya sağladıkları eğitim avantajları ile dünya üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer alan Varşova Üniversitesi, Jagiellonian Üniversitesi ve AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi üniversitelerde yer alan mimarlık fakülteleri ile her yıl yerli ve yabancı pek çok öğrenciye nitelikli mimarlık eğitimi alma fırsatı tanımaktadır. Polonya’da öğrencilere verilen mimarlık eğitimleri devlet okullarına yabancı öğrencinin kabul edilmesi koşulu ile ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Mimarlık eğitimi alacak yabancı öğrencinin, mimarlık eğitimi boyunca yapacağı yemek, ulaşım ve barınma harcamaları gibi özel harcamaları haricinde, kalan tüm masraflar Polonya hükümeti tarafından finanse edilmektedir.

Polonya’da özel bir okulda mimarlık eğitimi almak isteyen öğrenciler yıllık 32.000 ile 40.000 Polonya Zlotisi arasında ücret ödemektedir. Mimarlık eğitimlerini Polonya’da tamamlamak isteyen öğrencilerde; Polonya veya denklik sağlayan bir ülkede en az lise mezunu olmuş olması, Polonya’da eğitimin alınacağı Lehçe ya da İngilizce dillerinde yeterliliğini uluslararası sınavlar ile kanıtlanması, temiz bir sicil kaydı bulundurması ve 18 yaşından büyük olması gibi nitelikler aranmaktadır. Polonya hükümetine, Polonya’da mimarlık eğitimi için sağlanacak başvurularda başlıca; Polonya öğrenci vizesi, üniversite kabul mektubu ve Polonya pasaportu gibi belgeleri bulundurma şartları aranmaktadır.

Polonya’da Hukuk Eğitimi Nasıl Alınır?

Polonya Varşova Üniversitesi, Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Lodz Üniversitesi ve Silesia Üniversitesi gibi okulları ile yerli ve yabancı öğrencilere hukuk eğitimlerini Polonya’da tamamlama imkanı sunmaktadır. Polonya’da hukuk eğitimi almak isteyen öğrenciler özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri olmak üzere iki tip üniversitede eğitimlerini tamamlama imkanı bulmaktadırlar. Hukuk eğitimlerini Polonya’da bulunan devlet üniversitelerinde tamamlayacak öğrencilere ait barınma, yeme içme ve ulaşım gibi harcamaların dışında kalan harcamalar Polonya hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Polonya’da özel bir üniversitede hukuk eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrencilerden ise özel üniversite tarafından belirlenen miktarı eğitim süresi boyunca karşılamaları beklenmektedir. Polonya’da özel üniversitelerin hukuk fakülteleri için ortalama 40.000- 45.000 Polonya Zlotisi eğitim bedeli talep edilmektedir.

Polonya’da hukuk fakültelerinde eğitim alacak öğrencilerin; öncelikli olarak Polonya’da yer alan üniversiteden kabul aldığını ispat eden üniversite kabul mektubu, pasaport, Polonya öğrenci vizesi ve transkript gibi belgelere sahip olması beklenmektedir. Polonya’da hukuk eğitimi tamamlamak isteyen öğrencilerin; Polonya’da eğitim alacağı Lehçe ya da İngilizce dillerinde yeterliliğini uluslararası sınavlar ile ispat etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, temiz bir sicil kaydı bulundurması ve Polonya’ya da denklik sağlayan bir ülkede en az lise mezunu olmuş olması gibi şartları karşılamaları beklenmektedir.

Polonya’da Tıp Eğitimi Nasıl Alınır?

Polonya’da Wroclaw Tıp Üniversitesi, Gdansk Tıp Üniversitesi Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Lodz Üniversitesi ve Varşova Üniversitesi tıp eğitimi tamamlama imkanı vermektedir. Polonya’da tıp eğitimi alacak öğrencinin özel üniversitelerde ya da devlet üniversitelerinde 6 yıl süreyle eğitim alması beklenmektedir. Polonya’da bulunan bir devlet okulu tarafından kabul alan yerli ve yabancı öğrencilerin ulaşım, barınma ve yeme içme giderleri gibi harcamaları dışında giderleri tamamen Polonya hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Tıp eğitimlerini Polonya’da bulunan özel üniversitelerde tamamlamak isteyen öğrencilerden, 6 yıllık tıp eğitimi için yıllık ortalama 40.000 ile 45.000 Polonya Zlotisi arasında bir eğitim ücreti ödemeleri beklenmektedir.

Tıp eğitimi için Polonya’da bir üniversiteyi tercih edecek öğrencilerden; Polonya’da bulunan özel ya da devlet üniversitesinden kabul aldığına dair teslim alınmış bir kabul mektubu, Polonya öğrenci vizesi, transkript ve pasaport gibi belgeler ile tıp eğitimi başvurularını sağlamaları talep edilmektedir. Polonya’da tıp eğitimi alacak öğrencinin karşılaması beklenen şartlar; 18 yaşını doldurmuş olması, Polonya’da tıp eğitimi veren kurumun eğitim diline bağlı olarak Lehçe ya da İngilizce dillerinde yeterliliğini uluslararası sınavlar ile ispat etmesi, Polonya ile denklik sağlayan bir ülkede en az lise mezunu olmuş olması, temiz bir sicil kaydına sahip olması olmaktadır.

Polonya’da Eğitim Ücretleri Ne Kadardır?

Polonya’da yer alan devlet üniversitelerinde tıp, mimarlık, hukuk ve pilotaj gibi eğitimler öğrencinin kabul alması şartı ile tamamen Polonya hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Polonya’da yüksek öğretimler için özel okullar tarafından belirlenen ortalama ücretler; tıp fakülteleri için 40.000 ila 45.000 Polonya Zlotisi, hukuk fakülteleri için 40.000 ila 45.000 Polonya Zlotisi, mimarlık fakülteleri için ise 32.000 ila 40.000 Polonya Zlotisi olarak belirlenmiştir.

Polonya’da Eğitim Alınabilirken Çalışılabilir Mi?

Polonya hükümeti, üniversitelere ait kurumlarda dil eğitimi, yüksek lisans doktora ve lisans gibi 3 aydan daha uzun süren eğitimleri alan öğrencilere haftalık 20 saat çalışma imkanı tanımaktadır.

Polonya’da Öğrenci Olarak Çalışmak için Ne Gerekir?

Polonya’da öğrenci olarak çalışmak için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Polonya’da bulunan bir iş yeri tarafından kabul almak
 • Asgari düzeyde Lehçe bilmek
 • Öğrencinin herhangi bir suça karışmaması
 • Mesleki yeterlilik gerektiren kuruluşlarda çalışmak için mesleki yeterliliği belgelemek

Polonya’da Okumak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Polonya’da eğitim almak için gereken şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya’da tamamlanacak eğitim süreci için alınması gereken tüm izinlerin kopyalarını içeren belgelerin başvuru sırasında teslim edilmesi gereklidir.
 • Öğrencinin Polonya’da eğitim alacağı sürenin tamamını kapsayan bir sağlık sigorta poliçesine sahip olması gereklidir.
 • Öğrencinin daha önce Polonya’nın sosyal düzenine zarar verecek herhangi bir ulusal ya da uluslararası suçta yer almaması gereklidir.
 • Öğrencinin Polonya’da dil eğitimini alacağı dil okulu, üniversite ya da eğitim merkezinden teslim alınmış bir kabul mektubunu başvurusu sırasında sunması gereklidir.
 • Polonya’da tamamlanacak eğitim için özel ya da kamu kurumu tarafından talep edilmiş ücretin zamanında ödenmesi gereklidir.
 • Polonya’da eğitim almak isteyen öğrencinin, alacağı eğitimin dilinde sahip olduğu asgari yeterliliği uluslararası sınavlar ya da Polonya hükümeti tarafından yapılan sınavlar ile ispatlaması gereklidir.
 • Öğrencinin Polonya’da tamamlanması planlanan eğitimin tipine göre Polonya eğitim vizesi ya da Polonya erasmus vizesi gibi öğrenciler tarafından alınan vizelerden birine sahip olması gereklidir.

Polonya eğitim alanında sahip olduğu nitelikli konum ile başta erasmus eğitimi, dil eğitimi, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri gibi pek çok eğitim türünün bulunduğu eğitimlerden yabancı öğrencilerin de yararlanmalarına fırsat vermektedir. Polonya’da eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler öncelikle; Polonya eğitim vizesi ve Polonya erasmus vizesi gibi vizeler ile birlikte talep edilen evrak ve şartları sağlayarak Polonya’da eğitim veren eğitim kurumlarına başvuru sağlayabilmektedirler.

Polonya’da Diyetisyenlik Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Polonya’da diyetisyenlik okumak için gerekli şartlara ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Polonya’da diyetisyenlik eğitimi almak isteyen öğrencinin yeterli düzeyde İngilizce ya da Lehçe bilmesi gerekmektedir.
 • Polonya’da diyetisyenlik eğitimini özel bir üniversitede sağlayacak öğrencinin üniversite yönetimi tarafından talep edilen ücreti zamanında ödemesi gerekmektedir.
 • Polonya’ya denklik sağlayacak bir ülkenin orta öğrenim kurumlarından mezun olunması gerekmektedir.
 • Başvurulacaküniversiteye ait internet sitesinden diyetisyenlik bölümü online başvuru formunu tamamlanması gerekmektedir.
 • Adli suç kaydı bulundurmamak gerekmektedir.
 • 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir.
 • Lise not ortalamasının 100 üzerinden en az 75, diyetisyenlik yüksek lisansı için ise 5 üzerinden azami 2.75 olması gerekmektedir.
 • Diyetisyenlik bölümüne referans sağlayabilecek üç farklı kişiden referans sahibi olunması gerekmektedir.

Polonya’da Eczacılık Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Polonya’da eczacılık okumak için gerekli şartlara ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Polonya’da eczacılık eğitimini özel bir üniversitede tamamlamak için eğitim ücretini zamanında ödenmesi gerekmektedir.
 • Polonya’ya denklik sağlayacak bir ülkenin orta öğrenim kurumundan mezun olunması gerekmektedir.
 • Öğrencinin 18 yaşını doldurması gerekmektedir.
 • Polonya’da yer alan eczacılık fakültelerine başvuru için öğrencinin lise not ortalamasının 100 üzerinden azami 75, eczacılık yüksek lisansı için ise 5 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.
 • Polonya’da eczacılık eğitimi tamamlayacak öğrencinin yeterli düzeyde İngilizce ya da Lehçe bilmesi gerekmektedir.
 • Öğrencinin eczacılık bölümüne referans sağlayabilecek en az iki farklı kişiden referans sahibi olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin başvuracağı üniversiteye ait internet sitesinden eczacılık bölümü online başvuru formunu doldurması gerekmektedir.
 • Öğrencinin adli suç geçmişine sahip olmaması gerekmektedir.

Polonya’da Diş Hekimliği Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Polonya’da diş hekimliği okumak için gerekli şartlara ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Öğrencinin 18 yaşından büyük olması gereklidir.
 • Polonya’da yer alan diş hekimliği fakültelerine başvuru için öğrencinin lise not ortalamasının minimum 100 üzerinden 85, diş hekimliği yüksek lisansı için ise 5 üzerinden en az 3,25 olması gereklidir.
 • Polonya’da diş hekimliği fakültesinde eğitim almak isteyen öğrencinin yeterli düzeyde İngilizce ya da Lehçe bilmesi gereklidir.
 • Öğrencinin diş hekimliği bölümüne referans sağlayabilecek en az iki farklı kişiden alınmış referans mektubu sahibi olması gereklidir.
 • Öğrencinin adli suç kaydına sahip olmaması gereklidir.
 • Öğrencinin başvuracağı üniversiteye ait internet sitesinden diş hekimliği bölümü online başvuru formunu tamamlaması gereklidir.
 • Polonya’da diş hekimliği eğitimini özel bir üniversitede almak için eğitim ücretinin zamanında ödenmesi gereklidir.
 • Öğrencinin Polonya hükümeti tarafından denkliği kabul edilen bir ülkenin ortaöğretim kurumlarından mezun olması gereklidir.

Polonya’da Psikoloji Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Polonya’da psikoloji okumak için gerekli şartlara ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Polonya’da psikoloji eğitimini özel bir üniversitede tamamlamak isteyen öğrencinin üniversite yönetimi tarafından istenilen eğitim ücretini belirlenen süreç içerisinde ödemesi gereklidir.
 • Polonya’da psikoloji alanında eğitim almak isteyen öğrencinin asgari düzeyde İngilizce ya da Lehçe yeterliliğe sahip olması gereklidir.
 • Öğrencinin psikoloji bölümünde nitelik sahibi en az 2 farklı kişiden aldığı referans mektubu bulundurması gereklidir.
 • Öğrencinin adli suç kaydı bulundurmaması gereklidir.
 • Öğrencinin başvuracağı üniversiteye ait internet sitesinden psikoloji bölümü online başvuru formunu doldurması gereklidir.
 • Öğrencinin Polonya hükümeti tarafından denkliği geçerli sayılan bir ülkeye ait ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş olması gereklidir.
 • Öğrencinin 18 yaşını geçmiş olması gereklidir.
 • Polonya’da eğitim veren psikoloji bölümlerine yapılacak başvuru için öğrencinin lise not ortalamasının 100 üzerinden en az 75, psikoloji yüksek lisans başvurusu için ise 5 üzerinden en az 3,00 olması gereklidir.

Polonya’da Mühendislik Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Polonya’da mühendislik okumak için gerekli şartlara ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Polonya’da mühendislik fakültesinde eğitim almak isteyen öğrencinin yeterli düzeyde İngilizce ya da Lehçe bilmesi gereklidir.
 • Öğrencinin ilgili olduğu mühendislik bölümünde nitelik sahibi 3 farklı kişiden aldığı referans mektubuna sahip olması gereklidir.
 • Öğrencinin adli suç geçmişine sahip olmaması gereklidir.
 • Öğrencinin başvuracağı üniversiteye ait internet sitesinden mühendislik bölümü online başvuru formunu tamamlaması gereklidir.
 • Öğrencinin Polonya hükümeti tarafından denkliği geçerli sayılan bir ülkeye ait ortaöğretim kurumlarından mezun olması gereklidir.
 • Öğrencinin 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir.
 • Polonya’da mühendislik eğitimini özel bir üniversitede tamamlamak isteyen öğrencinin üniversite yönetimi tarafından istenilen eğitim ücretini zamanında ödemesi gereklidir.
 • Polonya’da yer alan mühendislik fakültelerine başvuru için öğrencinin lise not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, yüksek mühendislik başvurusu için ise 5 üzerinden en az 3,25 olması gereklidir.

Polonya Eğitim Danışmanlığı Nasıl Alınır?

Vizem.net Polonya eğitim danışmanlığı hizmeti sağlayan bir akredite acentedir. Danışmanlık almak isteyen öğrencilerin, Vizem.net Polonya eğitim danışmanı ile iletişime geçmesi ve güncel diploma göndererek uygun eğitim programı seçmesi gerekmektedir.

Polonya Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ücreti Ne Kadardır?

Polonya’ya seyahat edecek öğrencilerin yurtdışı eğitim danışmanlıkları ücreti aldıkları eğitim ve danışmanlık türüne göre değişse de 120 Euro ile 400 Euro arasında değişim göstermektedir.

Vizem.net, 2016 ve 2020 yılları arasında Türkiye’den Polonya’ya en fazla öğrenci kaydı yaptıran akredite acente olarak bilinmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: