Polonya Kültürü

Polonya Kültürü ve Gelenekleri Nelerdir?

Polonya kültürü ve gelenekleri, Orta Avrupa’da Baltık Denizi kıyısında bulunan coğrafyada yüzyıllardır yaşayan Polonya halkının sanat, müzik, felsefe, matematik, bilim, siyaset ve edebiyat konularında davranışlarını ve alışkanlıklarını içeren kültürün adıdır. Çeşitli Avrupa bölgelerinin birleştiği coğrafyanın bir sonucu olarak gelişen Polonya kültürü ve gelenekleri; batı medeniyetinin ve batı dünyasının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Polonya’nın yüzyıllar boyunca siyasi ve ekonomik faaliyetlerden ziyade kültürel ilerlemeyi tercih etmesi ve yabancı sanatçılara karşı misafirperver tutumu Polonya kültürüne büyük katkı sağlamıştır.

Polonya’nın kültür ve geleneklerini oluşturan ve şekillendiren kültürel alanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya din kültürü
 • Polonya mitoloji kültürü
 • Polonya edebiyat ve sanat kültürü
 • Polonya yemek kültürü
 • Polonya halk dansı kültürü
 • Polonya spor kültürü
 • Polonya müzik kültürü
 • Polonya eğlence kültürü

Polonya’nın Dini Kültürü Nasıldır?

Polonya dini kültürü Hristiyanlık ve en baskını Roma Katolikliği olmak üzere Doğu Ortodoks ve Protestanlık mezheplerinin etkilediği; Arınma Bayramı, Noel, Paskalya ve Azizler Günü’nü kapsayan kültürdür. Polonya, %90’ı Hristiyan olan nüfusu ile Avrupa’nın en dindar ülkeleri arasında yer almaktadır. Polonya’da farklı dini topluluklar olmasına rağmen nüfusun büyük çoğunluğunu Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı Hristiyanlar oluşturduğu için Polonya dini kültürü, Hristiyanlık üzerine şekillenmiştir. Büyük çoğunluğu Hristiyan olan Polonya nüfusunun geri kalanında inançsızlık yaygın olmakla birlikte nüfusun %0,1’inden daha azı İslam, Yahudilik, Hinduizm ve Budizm dinlerine inanmaktadır.

Polonya Merkezi İstatistik Ofisi verilerine göre 2015 yılında Polonya’da yaşayan Hristiyan topluluğunun %92.9’u Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı olup Katolik Kilisesi Enstitüsü verilerine göre Polonyalı Katoliklerin %36.7’si dini ayinlere katılmaktadır. Dünyanın en Katolik ülkelerinden biri olan Polonya’da Roma Katolikliği sosyal hayat üzerindeki etkisini devam ettirmekte; Polonya kültür ve geleneklerini beslemektedir. Hristiyanlık için önemli günler olan Noel ve Paskalya bayramlarına Polonyalılar özenle hazırlanmaktadırlar. Katolik Polonyalılar için cenazeler, vaftiz törenleri, günah çıkarma ayinleri ve ilk komünyon önem arz etmektedir. Katolik Polonyalılar arasında gözlemlenen Noel zamanında Mesih’in vücudunu temsil ettiği düşünülen ince beyaz bir gofretin kırılması ve paylaşılması Dzielenie Oplatkiem olarak bilinen ayindir.

Polonya’da Katolik kilisesinin resmi dini hizmetleri ve uygulamaları devam etmekte olup halk tarafından inşa edilen ve bakımı yapılan kiliselere yapılan yıllık hac ziyaretleri, Noel, Paskalya ve Azizleri günü kutlamaları ile halkın Polonya dini kültürünün korunması teşvik edilmektedir.

Polonya’nın Mitolojik Kültürü Nasıldır?

Polonya’da 9. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar olan dönemde, Slavlar tarafından Hristiyanlığın ortaya çıkmasından önce gözlemlenen ve Slav dinine dayanan inançlardan kaynaklanan Slav paganizmi olarak da bilinen Slav mitolojisinin kollarından biri olan Polonya mitolojisi; canavarlar, iblisler, şeytanlar gibi yaratıklarla dolu bir folklore sahiptir. Polonya mitolojisi esas olarak canavar yaratıklar, cadılar, kötü ruhlar ve kurt adamlarla dolu farklı ve canlı demonoloji ile ilişkilidir. Polonyalı iblisler ve efsanevi yaratıklar yeraltında değil; insanlarla ve hayvanlarla tanışabilecekleri dağlarda, ormanlarda veya bataklıklarda yaşamaktadırlar. Polonya mitolojisi; Latawiec, Kral Boleslaw ve Şövalyeleri, Krakow Ejderhası ve Varşova Deniz Kızı gibi figürlere sahiptir.

Varşova Deniz Kızı, Polonya başkenti Varşova’nın ünlü bir sembolü ve Polonya tarihinin en önemli mitlerinden biridir. Varşova Deniz Kızı Efsanesi; babası sualtı dünyasının hükümdarı Kral Baltık olan deniz kızının bir gün Baltık Denizi’nden Vistül Nehri’ne yüzmeye karar vermesi ve Varşova’nın bulunduğu bölgeye ulaşarak burada Mazovyalı Prens ile tanışması ve ona çok güzel bir yer göstermesi ile prensin deniz kızının gösterdiği yerin üzerine Varşova şehrini kurmaya karar vermesinin hikayesidir.

Polonya’da kuş görünümlü kanatlı bir canavar olduğuna inanılan Latawiec, ormanlarda yaşayan ve çekici genç erkek ve kadınların üzerinde gizlenerek, yeterince dikkatli olmazlarsa onları baştan çıkararak diri diri yiyeceği düşünülen kötü bir ruhtur.

Polonya’da ülkeyi birleştirdiği ve devlet gücünü yücelttiğine inanılan Kral Boleslaw; Polonya’nın onlara bir daha ihtiyacı olması durumunda ayağa kalkıp ülkelerine ve milletlerine hizmet etmek için hazır bekleyen güçlü ve cesur hükümdardır.

Polonya’nın en uzun nehri olan Vistül yakınlarında yaşayan halkı yemek istediği için Kral Krakus ve oğulları tarafından alt öldürüldüğüne inanılan Krakow Ejderhası, Polonya’nın mitolojik figürleri arasında yer almaktadır.

Polonya Edebiyat ve Sanat Kültürü Nasıldır?

Polonya edebiyatı, yüzyıllar boyunca kurgudan ziyade ulusun tarihsel geçmişinin etkisi ile daha çok drama ve şiir ağırlıklı olarak Polonya dilinde ve yüzyıllar boyunca Polonya’da kullanılan diğer diller olan Latince, Litvanca, Rusça ve Almanca dillerinde eserlere sahip olan ve batı edebiyatı üzerinde kayda değer bir etkiye sahip edebi gelenektir.

Aydınlanma Çağı olarak bilinen ve tüm batı dünyasını etkileyen tarihsel dönem Polonya’yı 18. yüzyılın başında etkilemeye başlamış olup Polonya Aydınlanması’nın önde gelen yazarları arasında Ignacy Krasicki ve Jan Potocki başı çekmektedir. 19. yüzyıla gelindiğinde karşımıza çıkan Polonya Romantizmi, esasen yabancı işgale karşı bir bağımsızlık hareketi olmuştur.

1890 yılında görsel sanatlar, edebiyat ve müzikte Genç Polonya Hareketi olarak bilinen modernist dönem başlamış ve Polonya’nın bağımsızlığını kazandığı 1918 yılında sona ermiştir. Polonyalı yazar Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis isimli eseri ile 1905 yılında Nobel Ödülü almıştır.

İkinci Polonya Cumhuriyeti Edebiyatı olarak bilinen 1918-1939 yılları arasını kapsayan Polonya’nın bağımsızlığına dönüşüyle ​​birlikte değişen sosyal dengeleri kaleme alındığı kısa, ancak oldukça dinamik ve verimli bir dönem olmuştur. Polonya’nın Alman ve Sovyet işgali altına geçen yıllarında tüm sanatsal yaşam durma noktasına gelmiştir. Isaac Bashevis Singer, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska ve Olga Tokarczuk 20. ve 21. yüzyılda Nobel Ödülü kazanan Polonyalı yazarlar arasındadır.

Polonya ile ilişkili görsel sanat formlarını ifade Polonya sanat kültürü, Avrupa eğilimleri ile paralel olarak ilerlemiştir. Polonya sanatı ve belgesel fotoğrafçılığı dünya çapında tanınmaktadır. Polonya’nın ulusal ressamı olarak kabul edilen 1838-1893 yılları arasında yaşamış ünlü ressam Jan Matejko tarafından geliştirilen Krakow tarih resmi okulu, Polonya tarihi boyunca önemli olay ve geleneklerin anıtsal tasvirlerini üretmiştir.

Polonya’nın en çok bilinen sanatçı ve edebiyatçıları aşağıda listelenmiştir.

 • Isaac Bashevis Singer
 • Czesław Miłosz
 • Wisława Szymborska
 • Olga Tokarczuk
 • Henryk Sienkiewicz
 • Jan Matejko
 • Zdzislaw Beksinski
 • Jacek Malczewski
 • Jacek Malczewski
 • Stanisław Wyspiański

Polonya edebiyatı ve sanat kültürü, değerli eserlere ve dünya çapında tanınırlığa sahip önemli ulusal miraslar arasında yer almaktadır.

En Çok Bilinen Polonya Atasözleri Nelerdir?

Polonya kültürüne ait en çok kullanılan beş atasözü aşağıda listelenmiştir.

 • Zengin bir adam, çocuklarını uyuşturacak bir şeytana bile sahiptir.
 • Nerede iki kişi dövüşürse, orada üçüncü kişi kazanır.
 • Dilenci resme konuştu, ama resim hiçbir cevap vermedi.
 • Altı aşçının olduğu yerde, yiyecek hiçbir şey olmaz.
 • İyi bir adam meyhanede bile bozulmayacak, kötü bir adam ise kilisede bile düzelmeyecektir.

Polonya Yemek Kültürü Nasıldır?

Polonya; çok çeşitli sebzeler, baharatlar, mantarlar ve otların yanı sıra et, özellikle domuz, tavuk ve av eti bakımından zengin ve Fransızca’dan “Polonya Tarzı” anlamına gelen “à la polonaise” olarak bilinen kendine özgü pişirme tarzı olan bir yemek kültürüne sahiptir. Polonya yemek kültürü, tarihsel süreçte birlikte yaşadıkları Alman ve Yahudi mutfakları ile birlikte geliştiği için benzerlik göstermektedir. Polonya mutfağı tereyağı, krema, yumurta ve yoğun baharat kullanımı ile özdeşmiş olup geleneksel Polonya yemeklerinin hazırlanması oldukça zordur. Polonyalılar bayram yemeklerini ve özellikle de Wigilia olarak bilinen Noel Arifesi akşam yemeğini hazırlamak için günler öncesinden çalışmaya başlamaktadırlar.

Bigos, pierogi, kiełbasa; kotlet schabowy, gołąbki, zrazy, ekşi salatalık çorbası, mantar çorbası, domates çorbası, rosół, żurek, flaki ve barszcz; Polonya’nın ulusal yemekleri arasında yer almaktadır. Geleneksel bir Polonya yemeği; çorba ile başlamakta ve çorbanın ardından krema, yağ veya jöle ile hazırlanan ringa balığı veya diğer tütsülenmiş etler ya da sebze salataları gibi bir meze ve ana yemek olarak genellikle rosto veya panelenmiş domuz pirzolası sunulmaktadır.

Polonya yemekleri kadar içecekleri ile de ünlüdür. Geleneksel Polonya alkollü içecekleri arasında bal likörü, bira, votka ve şarap bulunmaktadır. Polonya’da son yıllarda şarap daha az içilirken, bira çok yaygın hale gelmiştir. Tahıl veya patatesten hazırlanan Polonya votkası eskiden yaygın olan bal likörünün yerini almıştır. Büyük ölçekte votka üretimi, 16. yüzyılın sonunda Polonya’da başlamış olup 17. ve 18. yüzyıllarda Polonya votkası Hollanda, Danimarka, İngiltere, Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Karadeniz havzasında tanınır hale gelmiştir. Polonya’da tüketilen alkolsüz içeceklerin başında çay gelmekte olup limon ve şeker ile tatlandırılması yaygındır. Kwas, Polonya’da yaygın olarak tüketilen alkolsüz içecekler arasında yer almaktadır. Polonya’da sık tüketilen içecekler arasında ayrıca ayran ve kefir bulunmaktadır.

Polonya Halk Dansı Kültürü Nasıldır?

Polonya’nın halk dansı, Polonya kültür ve geleneğinin önemli bir parçasıdır. Polonya halk dansı kültürü bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olup genellikle bölgesel gelenekler ve tarihi olaylar ile şekillenmiştir. Krakowiak, Mazurka, Oberek, Polonaise ve Bohemian Polka; Polonya’nın Ulusal Dansları olarak bilinmektedir. Polonya’nın halk dansları kültürü bölgeden bölgeye değişiklik göstermesine rağmen Krakowiak, Kujawiak, Mazurek, Oberek ve Polonaise ile hemen hemen Polonya’daki her bölgede karşılaşmak mümkün olduğundan bunlar ulusal danslar olarak kabul edilmiştir. Canlı, enerjik ve neşeli ritme sahip olan Polonya halk dansları atletik hareketleri ile dünya çapında dikkat çekmeyi başarmışlardır. Piyanist ve besteci Frédéric Chopin, Polonya halk müziği ve folklörünü eserlerine sıklıkla dahil etmiştir.

Polonya Yöresel Kıyafetleri Nasıldır?

Polonya’nın geleneksel kıyafetleri, halk şenliklerinde, halk düğünlerinde, dini bayramlarda, hasat şenliklerinde ve diğer özel günlerde giyilen ve bölgeyi ve bazen sosyal veya medeni durumu yansıtan giysilerdir. Geleneksel Polonya giyimleri bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Polonya’nın Krakow bölgesine ait geleneksel kıyafetlerde kadınlar beyaz bir bluz, önü ve arkası işlemeli bir yelek, çiçekli bir etek, önlük, kırmızı mercan boncuklu bir kolye ve bağcıklı çizmeler giyerken; erkekler işlemeli ve püsküllü mavi bir yelek, çizgili pantolon, kurdele ve tavus kuşu tüyleriyle süslenmiş şapka giymektedirler. Krakow bölgesine özgü yöresel kıyafetlerde Polonyalı kadınların başlarına bekar olmaları durumunda kurdeleli bir çiçek çelengi, evli olmaları durumunda ise beyaz bir başörtü taktığı görülmektedir.

Polonya yöresel kıyafetleri aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

Polonya Spor Kültürü Nasıldır?

Polonya’nın spor kültürü çok yönlü olup hemen hemen tüm spor disiplerini içermektedir. Polonya’da en popüler spor futbol olmakla birlikte; voleybol, motosiklet yarışı, kayak, atletizm, hentbol, ​​basketbol, ​​tenis ve dövüş sporları da yaygın spor dalları arasında yer almaktadır.

Polonya, yıllar boyunca uluslararası spor müsabakalarında çeşitli başarılar elde etmiştir. Polonya Milli Futbol Takımı; 1972 Olimpiyat Futbol Turnuvası’nda altın, 1976 ve 1992 Olimpiyat Futbol Turnuvaları’nda ise gümüş madalya almış ve 1974 ve 1982 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncü olarak önemli başarılar elde etmiştir. Polonya, tarihinde ilk kez 2012’de Ukrayna ile birlikte UEFA Euro 2012’ye ev sahipliği yapmıştır. Varşova, Gdansk, Wrocław ve Poznań gibi popüler turistik şehirlerde UEFA Euro 2012’ye ev sahipliği yapan Polonya, organizasyonun altyapısını karşılayabilmek için yeni stadyumlar inşa etmiştir.

Polonyalı ünlü sporcular arasında ilk Polonyalı Formula 1 pilotu Robert Kubica, motosiklet yarış pilotları Tomasz Gollob, Jaroslaw Hampel ve Rune Holta ile kayakla atlamacı Adam Małysz ve Kamil Stoch yer almaktadır.

Polonya Müzik Kültürü Nasıldır?

Polonya’nın müzik kültürü, ilk kez Polonya’da ortaya çıkan müzik geleneklerini kapsamaktadır. Polonya’da müziğin kökeni, Paris Notre Dame Okulu ile ilgili besteler içeren 13. yüzyıldan el yazmalarına kadar uzanmaktadır. Bilinen ilk Polonyalı besteci Mikołaj z Radomia, 5. yüzyılda yaşamıştır. Zengin ve canlı bir müzik ortamına sahip olan Polonya’da müzisyenler; mazurka, polonaise, krakowiak, kujawiak, polska dansı, oberek gibi çeşitli müzik türlerini ve halk danslarını geliştirmiş ve yaygınlaştırmışlardır.

Polonyalı sanatçılar arasında dünyaca ünlü klasik besteciler Frédéric Chopin, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Henryk Górecki ve Krzysztof Penderecki ve ünlü piyanistler Karl Tausig, Ignacy Jan Paderewski, Arthur Rubinstein ve Krystian Zimerman değerli isimler yer almaktadır. Polonyalı sanatçılar arasından günümüzde dahi çok iyi tanınan Chopin; mazurkalar, noktürnler, valsler ve konçertolar da dahil olmak üzere çok çeşitli eserler bestelemiş ve eserlerinde geleneksel Polonya unsurlarını kullanmıştır.

Polonya, her zaman farklı müzik akımlarını öğrenmeye ve geliştirmeye çok hevesli bir ülke olmuştur. Sovyet lideri Joseph Stalin’in ölümünden sonra Polonya’da yeni bir soluk kazanan caz müzik; Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski ve Adam Makowicz değerli sanatçılar ortaya çıkarmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle film müzikleriyle öne çıkan Polonyalı caz sanatçısı Krzysztof Komeda, Amerikan çalım tarzını kopyalamadan kendi tarzını geliştirerek modern bir caz akımının lideri olmuştur.

Polonya’da Eğlence Kültürü Nasıldır?

Polonyalılar, müzik dinlemek, film izlemek ve kitap okumak gibi aktivitelerin yanı sıra yemek yapmak, yürüyüş ve bisiklet sürmek gibi aktivitelerden hoşlanmaktadırlar. Polonyalılar müziğe oldukça düşkündürler. Polonya’da klasik müzik festivalleri oldukça popüler olup besteci Frédéric Chopin anısına gerçekleştirilen festivaller ile birlikte ilkbaharda Kraków’da Beethoven anısına ve yazın Varşova’da Mozart anısına kutlamalar yapılmaktadır. Avrupa’nın en dindar uluslarından biri olan Polonyalılar Noel, Paskalya ve Azizler Günü gibi dini bayramlarını oldukça coşkulu kutlamaktadırlar.

Polonya insanları, Avrupa kültürünü modern yaşam tarzı ile harmanladığı için her zaman dünyanın dört bir yanından turist çeken bir ülke olmuştur. Sadece kaleleri ve tarihi anıtları ile değil; Polonya gece hayatı ile de ünlüdür.

Polonya Düğünleri Nasıldır?

Polonyalılar, düğün törenlerini kiliselerde gerçekleştirmektedirler. Büyük düğünlerin yerine törenine katılacak misafir sayısını kısıtlamayı tercih eden Polonyalılar, düğünlerine aile üyeleri ve çok yakın arkadaşları dışında misafir çağırmamayı tercih etmektedirler. Polonya’da gelin ve damada hem resmi törenlerde hem de kilise törenlerinde iki seçilmiş tanık eşlik etmektedir. Tanık sayısının iki olarak tutulmasının nedeni geleneklere bağlılıktan kaynaklanmaktadır. Kilisede gerçekleşen düğün törenlerinde, misafirlerin kıyafetlerine özen göstermesi beklenmekte olup etek boyu uzun ve omuzları kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi gerekmektedir.

Polonya geleneğine göre gelinin ayak parmaklarının açık olması ya da aksesuarlarında gerçek inci olmasının keder ve maddi sıkıntı getireceğine inanılmaktadır. Polonya’da düğün için Lehçe karşılıklarının “r” harfini içeren mart, haziran, ağustos, eylül, ekim ve aralık aylarının tercih edilmesinin ve törenden sonra çift kiliseden ayrılırken başlarının üzerinden pirinç ya da madeni para atılmasının iyi şans getireceğine inanılmaktadır. Kilisede gerçekleşen düğün töreninden sonra geleneksel olarak ekmek ve tuz sunumu ile açılan düğün resepsiyonu başlamaktadır. Düğün resepsiyonu sırasında, Polonyalılar yeni evlenen çifte geleneksel olarak içinde nakit para bulunan zarflar vermektedirler. Polonya düğününün en geleneksel anlarından biri “Oczepiny” adlı törendir. Gece yarısı yaklaşırken kutlanan Oczepiny, günümüzde farklılık göstermekle birlikte geleneksel olarak gelinin örgülü saçlarının açılarak yeni medeni durumunu yansıtacak şekilde kesilmesi ile gerçekleşmektedir. Gece geç saatlere kadar devam eden Polonya düğün resepsiyonları oldukça hareketli ve yorucu geçmektedir.

Polonya Halk Oyunları Hangileridir?

Polonya halk dansları aşağıda listelenmiştir.

 • Krakowiak
 • Kujawiak
 • Mazur
 • Oberek
 • Polonaise

Polonya Milli Bayramları Hangileridir?

Polonya milli bayramları aşağıda listelenmiştir.

 • Yılbaşı: 1 Ocak
 • Epifani: 6 Ocak
 • Paskalya Pazarı: 22 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasındaki bir pazar günü kutlamak ile birlikte her yıl değişmektedir.
 • Paskalya Pazartesisi: Paskalya Pazarını takip eden Pazartesi günü kutlanmkatadır.
 • İşçi Bayramı: 1 Mayıs
 • Anayasa Günü: 3 Mayıs
 • Pentekost Pazarı: Paskalya’dan sonraki 7. pazar günü kutlanmaktadır.
 • Corpus Christi: Paskalya’dan sonraki 9. perşembe günü kutlanmaktadır.
 • Kutsal Bakire Meryem’in Göğe Kabulü: 15 Ağustos
 • Azizler Günü: 1 Kasım
 • Bağımsızlık Günü: 11 Kasım
 • Noel: 25 Aralık

Polonya’da Düzenlenen Festivaller ve Karnavallar Hangileridir?

Polonya’da düzenlenen festivaller ve karnavallar aşağıda listelenmiştir.

 • Yılbaşı Partisi
 • Paskalya Kutlamaları
 • Juwenalia
 • Yahudi Kültürünün Baltık Günleri
 • Wianki
 • Yahudi Kültür Festivali
 • Aziz Dominic Panayırı
 • Zielona Gora Şarap Festivali
 • Tüm azizler günü
 • Noel ve Aziz Stephen Günü

Polonya’da yıl boyunca pek çok festival düzenlenmektedir. Polonya’nın tarihi şehirlerinde düzenlenen festival ve karnavallarda bulunmak üzere Polonya’yı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının Polonya vize başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Polonya’da Bisiklet Turu Ne Zaman Düzenlenir?

Polonya’da her yıl düzenlenen Tour de Pologne ya da Polonya Bisiklet Turu olarak bilinen ilk olarak 1928 yılında düzenlenen yol bisikleti etap yarışı bazı kesintiler olmuş olmasına rağmen her yıl düzenlenmeye devam etmektedir. Polonya Bisiklet Turu, 7 veya 8 etaptan oluşan yaklaşık 1200 kilometre uzunluğunda bir parkura sahiptir. 2021 yılı itibari ile 78.’si gerçekleşen Polonya Bisiklet Turu, genellikle ağustos ayının ilk haftasında düzenlenmektedir.

Polonya Cadılar Bayramı Ne Zamandır?

Polonya’da Cadılar Bayramı yerine eski Slav zamanlarına dayanan ve zengin bir geleneğe sahip olan Dziady kutlanmaktadır.

Dziady, Slav folklorunda ataların ruhları ve onlara adanan Hristiyanlık öncesi ayinler, ritüeller ve gelenekler topluluğu için kullanılan bir terimdir. Dziady, romantik dönemin büyük edebiyatı, Karaboshka maskeleri ve bazılarına göre Yunan tanrısı Dionysos ile bağlantılıdır.

Dziady adı, özellikle Beyaz Rusya, Polonya, Rusya ve Ukrayna’da kullanılmakla birlikte ancak farklı isimler altında Slavlar ve Baltlar arasında ve ayrıca birçok Avrupa ve hatta Avrupa dışı kültürlerde yaygın olan çok benzer ritüel uygulandığı kutlamalara rastlanmaktadır.

Slavların ve Baltların, Hristiyanlaştırılmasından sonra Hristiyan inancı ile karışan bir pagan halk ritüeli olan Dziady, Cadılar Bayramına benzer görünmekle birlikte aslında çok farklıdır. Dziady, ölülerin ruhlarının öbür dünyadan yaşayanların dünyasına geri döndüğüne inanılan ekim ve kasım aylarında kutlamaktadır. Mezarlıklarda düzenlenen ziyafetler en önemli Dziady ritüeli olmakta ve Karaboshka maskeleri de kutlamalar sırasında kullanılan öğeler arasında yer almaktadır.

Polonya’da Anneler Günü Ne Zamandır?

Polonya’da Anneler Günü, her yıl 26 Mayıs’ta kutlanmaktadır.

Polonya’da Kültürel Tanıtımından Sorumlu Kuruluşlar Nelerdir?

Polonya’da faaliyet gösteren ve kültürel tanıtımlar için finanse edilen kurum ve kuruluşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı: Bakanlık, yaratıcı sanatçılar ve araştırmacılar için potansiyel finansman kaynaklarına bağlantıların bir listesini sağlamaktadır.
 • Wspólnota Polska: Polonya Senatosu tarafından desteklenen ve Polonya’yı, Polonya kültürünü ve Polonya dilini yurtdışındaki Polonyalılar arasında destekleyen bir sivil toplum kuruluşudur.
 • POLONIKA Enstitüsü: 18 Aralık 2017’de kurulan enstitü; Polonya kültürünü korumak ve popülerleştirmek için projeler yürütmektedir.
 • Adam Mickiewicz Enstitüsü: Enstitü, Polonya kültürünün dünya çapında tanıtımını koordine etmektedir.
 • Narodowe Kültür Merkezi: Ulusal Kültür Merkezi ülke çapında kültürü teşvik etmekte ve aynı zamanda kültür sektöründe çalışan profesyonellere, Polonya kültürü hakkında bilgi ve destek vermektedir.
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: