Polonya Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Polonya’daki yaş, cinsiyet, nüfusun bölgesel dağılımı, dini kimlikler, etnisite ve konuşulan diller gibi Polonya nüfusu hakkında bilinmesi gerekenler bu makalede ele alınmıştır. 20. yüzyılda Sovyet Bloğu’nda yer alan ülkenin nüfusu belli oranda artış göstermiştir. Ancak 1989 yılında Doğu ve Orta Avrupa’da komünist rejimin yıkılmasıyla beraber ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ortaya çıkmış ve bunun sonucunda nüfusta da düşüş yaşanmıştır. 2004 yılında Polonya’nın Avrupa Birliği’ne üye olmasıyla beraber birliğe üye ülkeler arasında sınırların olmaması nedeniyle nüfus azalması hızlanmıştır.

Avrupa Birliği’ne üye olmanın getirdiği avantajlar sayesinde sağlık alanında da iyileşmeler yaşanmış ve ortalama hayat süresi uzamıştır. 2050 yılı itibariyle Polonya’nın orta yaşının 50 olacağı ve Avrupa’da ilk sırada yer alacağı tahmin edilmektedir.

2021 Yılında Polonya Nüfusu Kaçtır?

2021 yılı itibariyle Polonya nüfusu 37.8 milyondur. Polonya nüfusu bir önceki yıla oranla %-0.21 azalmıştır. Polonya nüfusunun dünya nüfusunun içindeki oranı %0.49, Avrupa nüfusunun içindeki oranı ise %5.4’tür.

Polonya Toplam 306.230 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir ve kilometrekare başına 124 kişi düşer. Polonya nüfus bakımdan en yoğun bölgesi Varşova’nın nüfusu 1.789.620 kişi iken en seyrek nüfusa sahip bölgesi Fordon’un nüfusu ise 70 bin kişidir.

Polonya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Polonya nüfusu son 10 yılda %0.98 oranında azalmıştır.

Yıllara Göre Polonya Nüfusu Değişimi
Yıllara Göre Polonya Nüfusu Değişimi

2022 Yılında Polonya Nüfusu Kaç Olacaktır?

Polonya nüfusunun son 10 yıldaki değişimi göz önüne alınarak 2022 yılındaki nüfusunun 37.8 milyon kişi olacağı düşünülmektedir.

Polonya Nüfusu Hangi Dilleri Konuşmaktadır?

Polonya nüfusunun %99.5’i Lehçe konuşmaktadır. Geri kalan %0.5’ini ise Silezyaca, Kaşupça, Almanca ve Çekçe dilleri kapsamaktadır.

Polonya Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Polonya nüfusunun %87’si Katolik Hristiyan, %1.4’ü Ortodoks Hristiyan, %1’i Protestan Hristiyan, %6’sını ateist nüfus oluşturur.

Bununla birlikte Polonya din dağılımında geri kalan %4.3’lük kesimin dini bağlılığı bilinmemektedir.

Polonya Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Polonya nüfusu basitçe iki bölgede yoğunlaşmıştır. Birinci bölge başkent Varşova ve yakınlarındaki Lodz kenti, ikinci bölge ise güneydeki Krakow kentidir. Ülkenin kuzey bölgeleri genellikle seyrek nüfusludur.

Polonya nüfusunun ülke içindeki dağılımı Polonya Coğrafyası ile direkt ilgilidir.

Varşova’nın Nüfusu Kaçtır?

2021 yılı itibariyle Varşova’nın nüfusu 1.789.620 kişidir. Bir önceki yıla göre şehir nüfusu %0.39 artmıştır. Polonya’nın en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti olan Varşova ulaşım açısından çok gelişmiş toplu taşıma birimlerine sahiptir.

Kraków’un Nüfusu Kaçtır?

2021 yılı itibariyle Krakow’un nüfusu 769.307 kişidir. Bir önceki yıla göre Krakow’un nüfusu %0.97 artmıştır.

Wrocław’ın Nüfusu Kaçtır?

Wroclaw’ın nüfusu 642.085 kişidir. Bir önceki yıla göre şehir nüfusu %0.11 oranında artmıştır.

İllere Göre Polonya Nüfusu Nasıl Dağılmıştır?

Polonya’nın en yoğun nüfuslu şehirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İllere Göre Polonya Nüfusu Dağılımı
İllere Göre Polonya Nüfusu Dağılımı

Polonya Nüfusu İle İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Polonya nüfusu ile ilgili aşağıda verilen bazı demografik istatistiksel veriler Polonya Kültürü için önemli bilgiler sunmaktadır.

 • Her 2 dakikada bir doğum
 • Her 1 dakikada bir ölüm
 • Her 53 dakikada bir göçmen
 • Ortalama hayat süresi 79 yıldır
 • Polonya nüfusunun %60.2’si kentlerde, %39.8’i ise kırsalda yaşamaktadır.
 • Polonya nüfusunun %51.6’sını kadınlar, %48.4’ünü ise erkekler oluşturur.

Polonya Nüfusunu Oluşturan Etnik Yapılar Nelerdir?

Polonya nüfusunu oluşturan etnik yapılar aşağıda verilmiştir.

 • %96.7 Lehler
 • %0.4 Almanlar
 • %0.1 Ukraynalılar
 • %0.1 Belaruslular

Polonya Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Polonya nüfusunun farklı yaş gruplarına göre yüzdesel dağılımı aşağıdaki gibidir.

 • 0-14 yaş arası; %14.76
 • 15-24 yaş arası; %10.7
 • 25-54 yaş arası; %43.48
 • 55-64 yaş arası; %14.21
 • 65 ve üzeri; %13.5

Polonya’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

2020 verilerine göre Polonya’daki doğum oranı %.1.43, ölüm oranı %1.62 ve göç oranı %-0.4’tür.

Polonya Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Polonya nüfusunun okuryazarlık oranı %98.74’tür.

Paylaş: