Polonya Sağlık Sistemi

Polonya Sağlık Sistemi ve Polonya Hastaneleri

Polonya’daki sağlık sistemi, sigorta sistemi üzerine kuruludur ve Ulusal Sağlık Fonu (Narodowy Fundusz Zdrowia) adı verilen, kamu tarafından finanse edilen bir sağlık sistemi aracılığıyla sağlanmaktadır. Polonya vatandaşları için ücretsiz olan sağlık sigortası giderleri genellikle işveren tarafından ödenmektedir. herhangi bir işte çalışmayan kişilerin ve çocukların sigortaları, sigortalı olan eş tarafından karşılanmaktadır.

Polonya Anayasası’na göre, sağlık hizmetine ulaşmak herkesin hakkıdır. Polonya, bütün vatandaşlarının eşit şekilde sağlık hizmetlerine ulaşmasına büyük önem vermektedir. Polonya hükümeti, hamilelere, küçük çocuklara, yaşlılara ve engelli bireylere ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaktadır.

Polonya’da özel sağlık hizmetleri pahalıdır. Sigortası olmayan kişiler hastane masraflarının tamamını ödemek zorundadır.

Polonya, Avrupa Birliği vatandaşlarına ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerinin vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaktadır. Polonya’yı ziyaret edecek diğer ülke vatandaşları, Polonya seyahatlerinden önce, kalış sürelerinin tamamını kapsayacak şekilde, en az 30.000 Euro teminatlı bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

Polonya’da yaşanılan bölge ve talep edilen sağlık hizmetlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte bir muayeneye ve alınacak sağlık hizmetlerine ödenecek ortalama miktar 80 ile 150 Zloty arasındadır.

Polonya’da 100.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı 663’dür ve bu rakam 2005’ten beri değişmemiştir.

Polonya Sağlık Politikası Nasıldır?

Polonya 1999 yılında, ulusal sağlık sisteminde köklü bir değişiklik yapmıştır. 1999 yılına kadar vergi sistemiyle finanse edilen Polonya sağlık sistemi, 1999 yılından sonra merkeziyetçi sistemi geride bırakan bir sağlık sigortası (SHI) sistemine geçiş yapılmıştır. Polonya’da, çoğu özerk olan 16 bölgesel sigorta fonu kurulmuş ve bu sigorta fonları sayesinde sağlık sistemi finanse edilmiştir.

2003- 2004 yılları arasında Polonya sağlık sistemi yeniden yapılandırılmış ve merkeziyetçi bir sağlık sistemine geri dönülmeye başlanmıştır. Polonya’da hükümet eliyle kurulan Ulusal Sağlık Fonu, sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü satın alma işleminden sorumlu kılınmıştır.

Polonya’daki Voyvodalıklara (yerel yönetimler) sağlık hizmetlerinin ulaştırılması konusunda sorumluluk verilmiştir. Kasaba ve köylerdeki sağlık hizmetlerinin sağlanmasından ve gerekli araç-gereçlerin temininden yerel yönetimler sorumlu tutulmuştur.

Polonya Ulusal Sağlık Enstitüsü kurulmuştur. Polonya Ulusal Sağlık Enstitüsü, ulusal düzeyde klinikler, tıp merkezleri ve eğitim ve araştırma hastaneleri kurmak ve bu hastanelerde sağlık hizmeti sağlamakla yetkilendirilmiştir.

1999 yılından beri Polonya sağlık sisteminde yapılan reformlar sonucu, özel sağlık sigortası şirketleri ve özel hastaneler kurulmaya başlanmıştır.

Polonya’da gayri safi yurtiçi hasıladan sağlık hizmetlerine ayrılan pay, 2015 yılında 2000 yılına kıyasla %1 artarak, %5.3’ten %6.3’e yükselmiştir. 2015 yılındaki bu artışa rağmen Polonya’daki sağlık giderlerine ayrılan pay Avrupa Birliği üye ülkelerinin ortalamalarının altındadır. Polonya Hükümeti 2015 yılında sağlık giderlerine toplam 1.272 Euro harcamıştır. Avrupa Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu, 2014- 2020 yılları arasında Polonya Hükümeti’ne, Polonya sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 3 billion Euro tutarında bir fon aktarmıştır.

Polonya nüfusunun %91’i zorunlu sağlık sigortası kapsamındadır. Nüfusun geri kalan %9’luk kısmı sigortasızdır. Polonya sağlık giderlerinin %70’i kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Özel sağlık ve gönüllü sağlık sigortası gibi kişinin kendisinin ödediği sigorta türlerinin, sağlık giderlerini karşılamadaki payı azdır. Polonya sağlık giderlerinin %23 kapsayan özel sağlık sigortaları, genellikle zorunlu sağlık sigortası dışında kapsamı dışında kalan ilaçları temin etmek için kullanılmaktadır.

Polonya’da kişi başına düşen sağlık harcaması 2019 yılında toplam 3,791 Zloty olarak açıklanmıştır.

Polonya Sağlık Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Polonya Sağlık Bakanlığı’nın görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya ulusal sağlık politikasını belirlemek
 • Polonya Hükümeti’nin sağlık sektöründeki ve organizasyonunun, büyük sermaye yatırımları da dahil olmak üzere yönetimlerini denetlemek
 • Polonya sağlık hizmeti standartlarını geliştirmek ve sağlık hizmeti standartları için rehber oluşturmak
 • Polonya sağlık hizmeti personelini eğitmek ve medikal araştırmaları denetlemek
 • Acil sağlık hizmetlerini finanse etmek.
 • Voyvodalar tarafından hazırlanan bölgesel acil sağlık hizmetleri planlarını onaylamak
 • Sağlık alanındaki meslekleri düzenlemek
 • Polonya sosyolojik yapısını göz önünde bulundurarak topluma fayda sağlayacak sağlık programları koordine etmek
 • Üniversite ve Polonya Sağlık Bakanlığı hastanelerini ve diğer özel hastaneleri denetlemek
 • Eczacılık Baş Müfettişliğini, Tıbbi Ürünler, Tıbbi Cihazlar ve Biyositlerin Tescil Dairesi’ni ve Sağlık Müfettişliğini denetlemek

Polonya Sağlık Bakanı Kimdir?

Polonya Sağlık Bakanı Adam Wojciech Niedzielski’dir. 19 Kasım 1973 yılında doğan Niedzielski, Polonyalı bir ekonomist ve Polonya Ulusal Sağlık Fonu’nun eski başkanıdır. 18 Ağustos 2020 yılında göreve başlayan Niedzielski Polonya Sağlık Bakanlığı görevini halen sürdürmektedir.

Polonya ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Hayır Polonya ile Türkiye arasında sağlık sözleşmesi yoktur.

Polonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 17 Ekim 2017 tarihinde, Polonya’nın başkenti Varşova’da, Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmasına rağmen onay aşamasındadır. Anlaşma onaylandığı takdirde Polonya ve Türkiye’de bulunan her iki ülkenin vatandaşlarına, iş kazası, meslek hastalıkları, doğum yardımları ve ölüm ödeneği zorunlu sigorta ve sosyal güvenlik yardımları kapsamında ödenecektir.

Polonya Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli Midir?

Hayır, Polonya sağlık sigortası Türkiye’de geçerli değildir.

Türkiye’ye seyahat edecek Polonya vatandaşlarının, Türkiye’de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Türkiye Sağlık Sigortası Polonya’da Geçerli Midir?

Hayır, Türkiye sağlık sigortası Polonya’da geçerli değildir.

Polonya’ya seyahat edecek Türkiye vatandaşlarının, Polonya’da kalış süresini kapsayacak şekilde sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Polonya Sağlık Sigortası Şirketleri Nelerdir?

Polonya sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • BUPA
 • Allianz
 • Cigna Global
 • Foyer Global
 • Lux Med
 • Pacific Prime

Polonya Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Polonya’da ve diğer bütün ülkelerde geçerli, sadece ciddi hastalıkları ve acil servis hizmetlerini ve tıbbi tahliyeleri kapsayan sağlık sigortası yıllık minimum 5.000 Euro’dur.

Polonya’da ve diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli, ciddi hastalıkları ve günlük sağlık giderlerini, acil servis hizmetlerini, tıbbi tahliyeleri ve psikolojik destek hizmetlerini kapsayan sağlık sigortası yıllık 7.500 Euro’dur.

Polonya’da ve diğer bütün ülkelerde geçerli, ciddi hastalıkları ve günlük sağlık giderlerini, acil servis hizmetlerini, cinsiyet disforisini, sağlık taraması ve sağlık kontrollerini, kaza durumunda ortaya çıkan sağlık hizmetlerini, rutin ve ani gelişen diş hastalıklarını, psikolojik desteği ve göz sağlığını kapsayan sağlık sigortası yıllık 15.000 Euro’dur.

Polonya’da ve bütün diğer ülkelerde geçerli, aileler için geçerli, ciddi hastalıkları ve günlük sağlık giderlerini, acil servis hizmetlerini, cinsiyet disforisini, sağlık taraması ve sağlık kontrollerini, kaza durumunda ortaya çıkan sağlık hizmetlerini, rutin ve ani gelişen diş hastalıklarını, psikolojik desteği ve göz sağlığını, hamilelik ve doğumu kapsayan, 10 yaşın altındaki iki çocuğa kadar ekstra ücret talep edilmeyen sağlık sigortası yıllık 50.000 Euro’dur.

Polonya Erasmus Sağlık Sigortası Nasıl Alınır?

Polonya Erasmus sağlık sigortası, Erasmus öğrencilerinin, Polonya’ya gitmeden önce, Polonya Dışişleri Bakanlığı’nca yayımlanan belgedeki Polonya’da onay gören sigorta şirketleri tarafından yapılan, Polonya’daki eğitim süresini kapsayan ve en az 30.000 Euro teminatlı olması gereken sağlık sigortası türüdür.

Polonya Erasmus sağlık sigortası poliçesinin sigortayı yapan şirketten temin edilmesi gerekmektedir. Polonya’da Erasmus yapmaya hak kazanan öğrenciler, Erasmus sağlık sigortası poliçesi ve diğer Polonya Erasmus vize başvurusu için gerekli belgeler ile birlikte Polonya Erasmus vize başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Polonya’da değişim öğrencilerine sağlık sigortası yapan firmaların ücretlendirmeleri, Covid geçmişi, aşı geçmişi ve yaşa göre değişkenlik göstermektedir.

Polonya’da değişim öğrencilerine sağlık sigortası yapan firmalar ve güncel ücretlendirmeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Axa Sigorta: 8- 24 Euro
 • Allianz Sigorta: 8- 24 Euro
 • Ak Sigorta: 8- 24 Euro
 • SOMPO Insurance: 8- 24 Euro
 • Mapfre Sigorta: 8- 24 Euro
 • UNICO: 8- 24 Euro
 • QUICK: 8- 24 Euro
 • DEMIR: 8- 24 Euro
 • KORU: 8- 24 Euro

Polonya Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Polonya seyahat sağlık sigortası, Polonya’ya seyahat edecek kişilerin yaptırması gereken bir sağlık sigortası türüdür.

Polonya seyahat sağlık sigortası yapan firmalar ve kapsamlarına göre ücretleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Sigorta şirketiÜcretlendirme
Axa Sigorta8- 24 Euro
Allianz Sigorta8- 24 Euro
Ak Sigorta8- 24 Euro
SOMPO Insurance8- 24 Euro
Mapfre Sigorta8- 24 Euro
UNICO8- 24 Euro
QUICK8- 24 Euro
DEMIR8- 24 Euro
KORU8- 24 Euro

Polonya vize başvuru işlemlerinden önce, Polonya’da konaklanacak süreyi kapsayan seyahat sigortası yaptırmak gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin vize için seyahat sağlık sigortası ücretleri Covid geçmişi, aşı geçmişi ve yaşa göre değişkenlik göstermektedir.

Polonya’daki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

Polonya’daki sağlık hizmeti veren kurumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Üniversite eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Medikal hastaneler
 • Voyvodalık hastaneleri ve poliklinikler
 • Özel hastaneler
 • Sağlık araştırma kuruluşları
 • Diş hastaneleri
 • Eczaneler
 • Kiliseler

Polonya’daki Hastane Sayısı Kaçtır?

2019 yılında açıklanan verilere göre Polonya’da toplam hastane sayısı 1236’dır. Polonya’da 90 adet üniversite hastanesi vardır.

Polonya’da Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, Polonya’da özel hastane vardır.

Polonya’da 326 tane özel hastane vardır. Polonya’da kamu hastanelerinin sayısı 910’dur.

Polonya’da Hastanelerde İngilizce Hizmet Alınabilir Mi?

Evet, Polonya’da hastanelerde İngilizce hizmet alınabilmektedir.

Polonya’da Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Polonya’da evde sağlık hizmeti verilmektedir. Polonya Ulusal sağlık sigortası kapsamında, hastanın durumu ciddiyse ya da hareket etmesini engelleyecek bir durumu varsa, hastanelere bilgi vererek, herhangi bir gün ve zaman kısıtlaması olmadan evde sağlık hizmeti alabilmektedirler. Polonya’da özel sağlık sigortalarına istenirse evde sağlık hizmetleri de eklenebilmektedir. Özel sigorta kapsamında ihtiyacı olan kişiler evde ziyaret edilerek tedavi edilmektedir.

Polonya’da Sağlık Personeli Sayısı Kaçtır?

Polonya’da toplam sağlık personeli sayısı 585.147 kişidir.

Polonya’daki toplam sağlık personeli sayısının branşlara göre dağılımı ve 10 bin kişiye düşen sağlık personeli sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BranşToplam10 bin kişiye düşen sayı
Doktor150.91439
Diş hekimi42.76111
Hemşire299.62978
Ebe39.02910

Polonya’da Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Polonya’daki sağlık personeli maaşları, deneyime, branşa ve çalışılan hastanenin türüne göre değişmektedir.

Polonya’daki sağlık personelinin ortalama maaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BranşOrtalama maaş
Doktor17.800 Zloty
Diş hekimi17.500 Zloty
Hemşire7.300 Zloty
Ebe6.660 Zloty

Özel hastanelerde çalışan sağlık personelleri çalışma performanslarına göre ekstra ödeme almaktadırlar fakat ham maaş özel hastanelerde, kamu hastanelerine kıyasla %7 daha azdır. Polonya’daki sağlık personelleri maaşlarına kıyasla Polonya doktor maaşları ortalama kazancı en yüksek olan branştır.

Polonya Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayımlanır?

Polonya sağlık sektöründe iş bulmak için internet üzerinden iş ilanlarına başvuru yapılmaktadır. Polonya sağlık sektörü iş ilanları tek bir web sitesi üzerinden verilmemektedir.

Polonya’da sağlık sektörü iş ilanları yayınlanan web siteler aşağıda listelenmiştir.

 • https://www.iagora.com/work/en/jobs-and-internships/health/poland
 • https://prowork.pl/en/jobs-for-doctors-and-nurses-in-poland-2021/
 • https://www.pracuj.pl
 • https://www.workservice.pl/
 • https://www.jobs.pl/
 • https://www.praca.pl/
 • https://cvonline.pl/
 • https://hrk.pl/
 • https://www.careerjet.pl/
 • http://www.jobcenter.com.pl/

Polonya’da sağlık sektöründe iş bulmak isteyen kişilerin ilk olarak özgeçmişlerini hazırlamaları gerekmektedir. Hazırlanan özgeçmişler, Polonya’da iş ilanları yayınlayan web sitelere yüklenerek iş başvuru sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Polonya’da Sağlık Turizmi Nasıldır?

Sağlık turizmi, sağlıkla ilgili olarak insanların kendi ülkeleri dışındaki bir ülkeye tedavi amaçlı gitmesidir.

Polonya’nın Avrupa Birliği’ne kabulünün sağlık turizminin canlanmasında etkisi büyüktür. Polonya’ya sağlık turizmi için gelen kişilerin sayısı her yıl artış göstermektedir.

Polonya’daki sağlık hizmetleri diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha ucuzdur. Polonya’daki hastaneler ve sağlık personelleri Avrupa Birliği, NATO ve Birleşik Krallık tarafından belirlenen kriterlere uygundur. Genellikle Batı Avrupa ülkelerinin vatandaşları Polonya’yı sağlık turizmi için tercih etmektedir.

Polonya’ya sağlık sebebiyle gelen kişiler genellikle, diş ve dişeti sağlığı tedavilerini ve estetik cerrahi tedavilerini tercih etmektedir.

Polonya’ya sağlık turizmi için gelen kişilerin sayısı yıllık ortalama 450.000’dir. Polonya’daki sağlık harcamalarının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha ucuz olması, Polonya hastanelerinin kaliteli hizmet vermesi ve Avrupa ülkelerinden Polonya’ya seyahatin ucuz olması sebebiyle, sağlık turizmi için Polonya’ya seyahat eden kişi sayısının %20 oranında artması beklenmektedir.

Polonya Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Polonya üniversitelerindeki sağlık bölümleri hem kendi vatandaşlarına hem başka ülkelerinin vatandaşlarına eğitim vermektedir.

Polonya üniversitelerindeki sağlık bölümlerinden 2021 yılında toplam 11 bin öğrenci mezun olmuştur.

Polonya’daki üniversitelerin sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Tıp
 • Fizyoterapi
 • Tıbbi Laboratuvar
 • Hemşirelik
 • Eczacılık
 • Diş hekimliği
 • Ebelik
 • Tıbbi biyoteknoloji
 • Beslenme ve diyetetik
 • İlaç keşif ve geliştirme

Polonya’nın Avrupa Birliğine üye olması, Polonya’dan diğer Avrupa ülkelerine seyahatin kolay olması ve Polonya’da yaşamın ucuz olması sebebiyle, Polonya birçok öğrenci tarafından tercih edilen bir ülkedir. Lisans eğitimi haricinde, öğrenci değişim programlarından dolayı Polonya üniversiteleri birçok yabancı öğrenciye eğitim vermektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: