Lihtenştayn Tarihi

Lihtenştayn Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa’nın güneybatısında bulunan; İsviçre ve Avusturya’nın ortasında yer alan bir ülkedir. Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn’ın adı, Lihtenştayn ailesinden gelmektedir. Lihtenştayn Ailesi 1140 yılından 13.yüzyılın başlarına kadar Lihtenştayn Kalesi’nde yaşamış; yüzyıllar boyunca Moravya, Silezya ve Steiermark gibi geniş araziler satın almış ve son olarak Kutsal Roma İmparatorluğu’nun toprağı olan Vaduz ve Schellenberg bölgelerini Hohenems kavminden alarak bu bölgeleri kendilerine tabi etmiştir.

23 Ocak 1719 tarihinde Kutsal Roma İmparatorluğu’nun özerk bölgesi haline gelen Lihtenştayn, Kutsal Roma İmparatoru 6. Charles tarafından Prenslik seviyesine erişmiş ve ülke yönetimine Anton Florian getirilmiştir. Lihtenştayn, Kutsal Roma İmparatorluğu’na bağlı özerk bir haline geldikten sonra sırasıyla; 1806 - 1815 yıllarında Ren Konfederasyonuna, 1815’ten 1866’ya kadar Alman Konfederasyonu’na dahil olmuş ve 1866 yılında bağımsız bir ülke haline gelmiştir.

Tarih boyunca dünyanın sessiz, kırsal bir bölgesi olan Lihtenştayn I. ve II. Dünya Savaşlarında tarafsızlığını korumuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1938- 1989 yılları arasında Lihtenştayn, II. Francis Joseph’in önderliğinde hızlı bir sanayileşme dönemine girmiştir.

Lihtenştayn İsminin Kökeni Nedir?

Lihtenştayn isminin kökeni, “parlak taş” anlamına gelen Lihtenştayn Kalesi’ne dayanmaktadır. Lihtenştayn, parlak anlamına gelen “licht” ve taş anlamına gelen “stein” kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş bir kelimedir.

Lihtenştayn Halkı Kimdir?

Lihtenştayn halkı, İsviçreli Almanlar ve Svabyalılar ile bağlantıları bulunan yerli Germen halkıdır. 21.yüzyılın başında Lihtenştayn nüfusunun %66’sında, dünya genelinde ise 34.000 Germen Lihtenştaynlı bulunmaktadır.

Lihtenştayn Tarihindeki Önemli Olaylar Nelerdir?

Lihtenştayn tarihindeki önemli olaylar aşağıda sıralanmıştır.

 • 1342 yılında Lihtenştayn’da Vaduz kurulmuştur.
 • 1396 yılında Lihtenştayn’daki Vaduz bölgesi, İmparatorun doğrudan yetkisine tabi olmuştur.
 • 1699 yılında Lihtenştayn Prensi Johann Adam Andreas, Schellenberg topraklarını satın almıştır.
 • 1712 yılında Lihtenştayn Prensi Johann Adam Andreas, Vaduz bölgesini satın almıştır.
 • 1719 yılında Lihtenştayn, Kutsal Roma İmparatorluğu altında bağımsız eyalet olmuştur.
 • 1806 yılında Lihtenştayn, Ren Konfederasyonu üyesi olmuştur.
 • 1815 yılında Lihtenştayn, Alman Konfederasyonu üyesi olmuştur.
 • 1852 yılında Lihtenştayn ve Avusturya arasında Gümrük Anlaşması imzalanmıştır.
 • 1921 yılında Yeni Lihtenştayn Anayasası yürürlüğe girmiştir.
 • 1924 yılında Lihtenştayn ve İsviçre arasında Gümrük Anlaşması imzalanmıştır.
 • 1924 yılında Lihtenştayn, İsviçre frangını tanımıştır.
 • 1938 yılında Prenslik Ailesi, Lihtenştayn’daki Vaduz Kalesi’nde ikamet etmeye başlamıştır.
 • 1950 yılında Lihtenştayn’da Lahey Uluslararası Adalet Divanı kurulmuştur.
 • 1975 yılında Lihtenştayn,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatıüyesi olmuştur.
 • 1978 yılında Lihtenştayn, Avrupa Konseyi üyesi olmuştur.
 • 1990 yılında Lihtenştayn, 160. Birleşmiş Milletler üyesi olmuştur.
 • 1991 yılında Lihtenştayn, EFTA üyesi olmuştur.
 • 1995 yılında Lihtenştayn, Avrupa Ekonomik Alanı’na (EEA) katılmıştır.
 • 1995 yılında Lihtenştayn, Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) katılmıştır.
 • 1997 yılında Lihtenştayn Vaduz Başpiskoposluğu kurulmuştur.
 • 2003 yılında Lihtenştayn yeni anayasası yürürlüğe girmiştir.
 • 2004 yılında Lihtenştayn varisi Prens Alois, II. Prens Hans-Adam’ın temsilcisi olarak atanmıştır.
 • 2006 yılında Lihtenştayn egemenliğinin 200. kutlaması gerçekleşmektedir.
 • 2019 yıında Lihtenştayn Prensliğinin 300.yıl dönümü kutlanmıştır.

Lihtenştayn Tarihindeki Dönemler Nelerdir?

Lihtenştayn tarihindeki dönemlerr aşağıda listelenmiştir.

 • Antik dönem Lihtenştayn tarihi
 • Orta Çağ Lihtenştayn tarihi
 • Erken modern dönem Lihtenştayn tarihi
 • 19. yüzyıl Lihtenştayn tarihi
 • I. ve II. Dünya Savaşı Lihtenştayn tarihi
 • Savaş sonrası Lihtenştayn tarihi
 • 21. yüzyıl Lihtenştayn tarihi

Antik Dönemde Lihtenştayn Tarihi Olayları Nelerdir?

Antik dönem Lihtenştayn tarihi olayları, en eski Orta Paleolitik döneme tekabül etmektedir. Lihtenştayn tarım yerleşkeleri Neolitik dönemde, MÖ 5300’lü yıllarda, vadilerde kurulmaya başlamıştır. Jül Sezar; MÖ 58’li yıllarda dönemin en önemli kabilelerinden biri olan Helvetleri yenerek Lihtenştayn bölgesini Roma Cumhuriyeti’nin kontrolü altına almıştır. Lihtenştayn bölgesi, Roma tarafından muhafaza edilen bölgelerden biri olan Raetia’ya bağlanmıştır.

Orta Çağ'da Lihtenştayn Tarihi Olayları Nelerdir?

Orta Çağ’da Lihtenştayn tarihi olayları, Reita himayesinde olan bölgenin Karolenj İmparatorluğu’na bağlanması ile başlamıştır. Lihtenştayn bölgesi, uzun yıllar boyunca Karolenj İmparatorluğu’na bağlı kalmış, alt bölümlere ayrılan kontluklar ile yönetilmiştir. 1300’lü yıllarda Walsers olarak adlandırılan Alemannik bir nüfus Lihtenştayn bölgesine girmiştir. 1342 yılında Lihtenştayn’da Vaduz adlı Orta Çağ ilçesi kurulmuştur.

Lihtenştayn'da Schellenberg'in Lordluğu Dönemi Nasıldır?

Lihtenştayn’da Schellenberg Lordluğu 9.yüzyılda Charlemagne tarafından Vaduz ilçesine bağlı bir lordluk olarak kurulmuştur. 1499 yılındaki Svabya Savaşı ile Vaduz ve Schellenberg, Avusturya egemenliğine girmiştir. Schellenberg Lordluğu, 1699 yılında Lihtenştayn Prensi I. Hans- Adam tarafından satın alınana kadar pek çok farklı hanedanlık tarafından yönetilmiştir. Kutsal Roma İmparatoru VI. Charles, 1719 yılında Schellenberg Lordluğu ve Vaduz vilayetini birleştirerek Lihtenştayn Prensliği’ni kurmuştur.

Lihtenştayn'da Vaduz Vilayeti Dönemi Nasıldır?

Lihtenştayn’da Vaduz vilayeti dönemi, 1342’de vilayetin Werdenberg ilçesinin alt bölümünden ayrılıp özerkliğini ilan etmesiyle başlamış ve 1719’da Lihtenştayn Prensliği’nin kurulması ile son bulmuştur. Vaduz kontlarının veraset sırası 1416’da sona erdikten sonra Vaduz, Brandis baronları tarafından satın alınmıştır. 1613 yılında Vaduz ve Schellenberg Lordluğu Hohenems kontlarına satılmıştır. 1719’da Lihtenştayn’ın kuruluşuna kadar Vaduz, farklı hanedanlıklar tarafından alınıp satılmıştır.

Erken Modern Dönemde Lihtenştayn Tarihi Olayları Nelerdir?

Erken modern dönemde Lihtenştayn, 30 Yıl Savaşları boyunca Avusturya ve İsveç tarafından işgal edilmiştir. 17. yüzyılda vebadan dolayı birçok kayıp veren Lihtenştayn’da cadı davaları ile 100’den fazla kişi idam edilmiştir. Lihtenştayn Prensi Johann Adam Andreas, 1699'da Schellenberg’i ve 1712'de Vaduz’u satın almıştır.

Lihtenştayn Prensliği Nasıl Kurulmuştur?

Lihtenştayn Prensliği bölgesinin bulunduğu coğrafya MÖ 15’te Romalılar tarafından işgal edilmiştir. Romalılardan sonra Lihtenştayn bölgesinde sırasıyla Franklar, Allemanniler ve Hohenemsler hakim güç konumunda bulunmuştur. 1140 yılından 13. yüzyıla kadar Lihtenştayn Kalesi’nde yaşayan ve ismini bu kaleden alan Lihtenştayn ailesi, herhangi bir feodal imtiyazı bulunmayan Lihtenştayn topraklarını Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan satın almıştır. 1699’da Schellenberg ve 1712’de Vaduz, Lihtenştayn prensleri tarafından satın alınmış; daha sonra 1719’da Schellenberg Lordluğu ile Vaduz vilayetinin birleştirilmesi sonucunda Lihtenştayn Prensliği resmi olarak kurulmuştur.

Lihtenştayn Prensliği'nin Kurucusu Kimdir?

Lihtenştayn Prensliği’nin kurucusu I. Karl’dır. Lihtenştayn Ailesi’nin ilk üyesi olan Lihtenştayn Prensi I. Karl, Lihtenştayn Prensliği’nin kurucusu olmuştur. Günümüzde Alois Lihtenştayn Prensi görevini 2004 yılından beri devam ettirmektedir.

Lihtenştayn Prensliği kurucusu I. Karl’a ait görsel aşağıda verilmiştir.

Lihtenştayn Prensliği'nin Kurucusu Kimdir?
Lihtenştayn Prensliği'nin Kurucusu Kimdir?

19. Yüzyılda Lihtenştayn Tarihi Olayları Nelerdir?

19. yüzyılda Lihtenştayn tarihi olayları, ülkenin 1806 yılında Bavyera’da Alman ilhakından kurtulması ile başlamaktadır. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ve Napolyon’un Ren Konfederasyonu’na katılmasıyla Fransa, Lihtenştayn’da egemen devlet haline gelmiştir. Napolyon önderliğindeki Fransa tarafından işgale uğrayan Lihtenştayn toprakları, bağımsızlığını korumuştur. 1815 yılında Lihtenştayn, Alman Konfederasyonu’na katılmıştır. 1862 yılında yeni bir Lihtenştayn anayasası ilan edilmiştir.

I. ve II. Dünya Savaşı Lihtenştayn Tarihi Olayları Nelerdir?

I.ve II. Dünya Savaşı’na Lihtenştayn resmi olarak katılmamıştır ancak I.Dünya Savaşı’na katılmadığını beyan ederek Avusturya- Macaristan’ın tarafını tutmuş ve ona sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. I. Dünya Savaşı döneminde müttefik güçler Lihtenştayn’a ambargo uygulamış; bu durum ülkeyi 1919’da İsviçre ile gümrük ve para birliğine dayanan bir anlaşma yapmaya götürmüştür. 1938 baharında Avusturya’nın büyük Alman ilhakından sonra Lihtenştayn’da tahta Prens Franz II. Joseph geçmiştir.

II. Dünya Savaşı döneminde tarafsızlığını koruyan Lihtenştayn’a güvenlik amacıyla aile hazineleri getirilmiştir. Lihtenştayn toprakları, aile hazinelerine el koymak isteyen devletler tarafından işgal edilmiştir. Soğuk Savaş döneminde Lihtenştayn vatandaşlarının Çekoslavakya’ya girmesi yasaklanmıştır. Lihtenştayn, II. Dünya Savaşı sonrasında Birinci Rus Ulusal Ordusu’na Schellenberg’de sığınma hakkı vermiş; daha sonra maddi imkanların yetersizliği ile sığınmacıları Arjantin’e göndermiştir.

Lihtenştayn I. Dünya Savaşı'na Katıldı Mı?

Lihtenştayn I. Dünya Savaşı’na katılmamıştır.

Lihtenştayn II. Dünya Savaşı'na Katıldı Mı?

Lihtenştayn II. Dünya Savaşı’na katılmamış, tarafsız kalmıştır.

Savaş Sonrası Lihtenştayn Tarihi Olayları Nelerdir?

Savaş sonrasında Lihtenştayn büyük mali sorunlar yaşamıştır. Ülke ekonomisini toplamak için Lihtenştayn ailesinin sanat hazinesi satılmaya başlanmıştır.

Lihtenştayn, düşük kurumlar vergisi oranı ile pek çok şirketi kendi bünyesine çekmiş; böylece Lihtenştayn ekonomisi yıllar içinde savaşın yarattığı mali sıkıntılardan kurtulup önemli bir finans merkezi haline gelmiştir. Babası yerine tahta çıkan Prens II. Hans- Adam, 1996’da Rusya ile devam eden anlaşmazlığa son vererek Lihtenştayn hazine arşivlerinin çoğunluğunu geri almıştır. Lihtenştayn savaş sonrasında sırasıyla; 1978’de Avrupa Konseyi’ne, 1990’da Birleşmiş Milletler’e, 1991’de Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne (EFTA) ve 1995 yılında Avrupa Ekonomik Alanı’na ve Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmıştır.

21. Yüzyılda Lihtenştayn Tarihi Olayları Nelerdir?

21.yüzyılda Lihtenştayn tarihi olayları 2003 yılında yeni anayasanın kabulü ile başlamaktadır. 16 Mart 2003 tarihli referandumda kabul edilen anayasaya göre prense, yargı adaylarını onaylama hakkı verilmiştir. Kabul edilen yeni anayasa kapsamında Lihtenştayn Prensi’nin, veto etme hakkı bulunmaktadır.

2004 yılının ağustos ayında, Prens Hans- Adam, Prensliğin pratik yönetimini oğluna devretmiş; kendisi resmi devlet başkanı olarak görevini sürdürmüştür. 1 Temmuz 2007 tarihinde Prenslik tarihindeki ilk iki konsolos, ABD’de Lihtenştayn’ı temsil etmek üzere atanmıştır. 2012 yılının haziran ayında yapılan anayasa referandumunda Veliaht Prens Alois’in veto hakkını elinde tutması kararı verilmiştir.

Lihtenştayn Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Lihtenştayn bayrağı, Ekim 1912’de düzenlenen anayasa ile resmi statü kazanmış ve 24 Haziran 1937’de düzenlenerek bayrağın yenilenmiş hali kabul edilmiştir. Lihtenştayn ulusal bayrağında 18 ve 19. yüzyılda ülke bayraklarında yaygın olarak kullanılan altın rengi ve kırmızı yerine mavi ve kırmızı renk tercih edilmiştir.

1764 yılından beri kullanılan Lihtenştayn bayrağı ilk kez Prens I. Joseph Wenzel döneminde kullanılmıştır. 1936 Yaz Olimpiyatları’nda Haiti ve Lihtenştayn’ın bayraklarının aynı olduğunun fark edilmesi üzerine bayrağa altın rengi bir taç eklenmiştir ve 24 Haziran 1937 yılında Lihtenştayn bayrağının düzenlenmiş hali kabul görmüştür.

Lihtenştayn bayrağına ait görsel aşağıda verilmiştir.

Lihtenştayn Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
Lihtenştayn Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Lihtenştayn'da Gezilebilecek Tarihi Yerler Nelerdir?

Lihtenştayn'da Gezilebilecek Tarihi Yerler Nelerdir?
Lihtenştayn'da Gezilebilecek Tarihi Yerler Nelerdir?

Lihtenştayn’da gezilebilecek Lihtenştayn tarihi yerleri aşağıda listelenmiştir.

 • Vaduz Belediye Binası
 • Geleneksel Çiftlik Evi Müzesi
 • Lihtenştayn Prensliği hazine odası
 • Vaduz Kalesi
 • Triesenberg Walser Müzesi
 • Lihtenştayn Prensliği Posta Müzesi
 • Lihtenştayn Saat Müzesi
 • Lihtenştayn Ulusal Müzesi
 • Lawena Müzesi
 • Gazometre Kültür Merkezi
 • Kuefer Martis Huus
 • Eski Parish Evi
 • DoMus Müzesi
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: