Schengen Vizesi ile İltica Etmek

Schengen Vizesi ile İltica Etmek için Şartlar ve Dublin Prosedürü

İltica hakkı; kişinin din, ırk, uyruk, politik görüş ve belirli bir sosyal gruba dahil olması gibi nedenlerle hayatı ya da özgürlüğünün tehdit altında olması durumunda kimi ülkelerce verilmiş hukuki ve politik bir haktır.

Schengen bölgesi ülkelerine sığınma başvurusunda bulunanların iltica taleplerinin değerlendirilmesinde 2013 yılında yürürlüğe giren Dublin Prosedürü uygulanmaktadır.

Dublin Prosedürü; Avrupa Birliği ülkelerinin, hayatı ya da özgürlüğü tehlikede olan kişilerin iltica başvurusunda bulunmaları durumunda başvurularının değerlendirilmesi, ülkelerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini kapsayan bir prosedürdür.

Dublin Anlaşması Nedir?

Dublin Anlaşması; Avrupa Birliği ülkelerinin iltica prosedürleri ve mülteciler hakkında yetki ve sorumluluk paylaşımları üzerine maddeleri belirleyen bir anlaşmadır.

Dublin Prosedürü kapsamında iltica başvurusunu yapan kişiye Schengen vizesini hangi ülke verdiyse, kişinin iltica talebinden, vize bitiş tarihinden sonraki 6 ayı da kapsayacak şekilde, o ülke sorumludur.

Dublin Anlaşmasına Üye Ülkeler Hangileridir?

Dublin Anlaşmasına üye olan ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Macaristan, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya’dır.

Schengen Vizesi ile İltica Şartları Nelerdir?

Schengen vizesi iltica şartları aşağıda verilmiştir.

  • Başvuru sahibinin kendi ülkesinde hayati tehlikesinin olması
  • Başvuran kişinin ikamet ettiği ülkede insan hakları ihlaline uğramış ya da uğrayacak olması
  • Başvuran kişinin ölüm cezası, işkence veya insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalması
  • Başvuru sahibinin ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba üyelik ya da siyasi görüşleri sebebiyle zulme uğramaya dair geçerli korkusu olması

Schengen Vizesi ile Sığınma Başvurusu Hangi Ülkeye Yapılmalıdır?

Schengen vizesi ile sığınma başvurusu,vizeyi veren ülkeye yapılmalıdır. Dublin Prosedürü kapsamında vize sahibi kişiler için Schengen bölgesi içerisindeki tüm iltica taleplerinden, vizeyi veren ülke sorumlu tutulur ve bu sorumluluk vizenin bitiş tarihinden 6 ay sonrasına kadar geçerlidir.

Schengen İltica Talebi Hangi Durumlarda Başka Ülkeye Yönlendirilir?

Schengen iltica talebi, ilgili ülkede yaşayan eş ya da 18 yaş altı çocuk olan yakın aile bireyinin olması, ilgili ülkeye daha önce vize alınmış ya da o ülkede oturum izninin olması, oturum izni olmadan ilgili ülkeye giriş çıkış yapılmış ya da izinsiz beş aydan fazla kalınmış olması veya iltica başvurusu yapılmış olması durumunda Dublin Anlaşması çerçevesinde başka bir Avrupa ülkesinde ele alınabilmektedir.

Schengen Vizesinin Alındığı Ülke Dışında Bir Ülkeye İltica Edilebilir Mi?

Schengen vizesinin alındığı ülke dışında başka bir ülkeye iltica edemez. Schengen vizesi sahibi olan kişinin iltica talebi, vizeyi veren Schengen ülkesine yönlendirilir ve başvuru sahibinin ilgili ülkeye geçişi sağlanır.

Schengen vizesinin alındığı ülkeden başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunmak için, vizenin geçerlilik süresinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekmektedir.

Schengen Vizesi ile İltica Süreci Nasıl İlerler?

Schengen vizesi iltica süreci, kişinin göçmenlik bürosuna iltica başvurusu yapması ile başlamaktadır.

İltica başvuru sahibi kabul merkezine alınarak tıbbi muayeneden geçirildikten sonra kişiye hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmektedir. Hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olan başvuru sahibi, iltica etmek istemesinin nedenlerini yetkililere açıklaması gereken bir görüşmeye alınır ve ardından değerlendirilmek üzere beklemeye alınır.

İltica başvurusu onaylanan başvuru sahibi ilgili ülke tarafından mülteci olarak kabul edilir. İltica başvurusu değerlendirmeden sonra reddedilen başvuru sahibinin karara itiraz hakkı bulunmaktadır.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: