Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası: Seyahat Sağlık Sigortası Nedir, Nereden Alınır?

Seyahat sağlık sigortası, bireylerin yurt dışına veya yurt içinde yapacakları seyahatleri sırasında meydana gelebilecek kaza, yaralanma, hastalanma gibi tıbbi müdahale gerektirebilecek durumların giderlerinin veya ölüm, salgın gibi olağanüstü durumlarda ülkeye geri dönüşün sağlanabilmesi için oluşan giderlerin tamamının veya bir kısmının karşılanabilmesi için yaptırılan sigorta türüdür.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası yaptırmak zorunlu tutulmamakta olup, yurt dışına yapılan seyahatlerin birçoğunda seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekliliği bulunmaktadır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı seyahatlerde seyahat sağlık sigortası yaptırılması; yapılan seyahatte yaşanacak kaza, hastalık, saldırı gibi durumların tamamının sağlık masraflarının karşılanması, belirli durumlarda bireylerin ikamet adresine geri dönüşünün sağlanması gibi sebeplerle bireyleri seyahatleri boyunca tamamen güvence altına almasından dolayı oldukça önemli bir uygulamadır.

Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Teminatlı seyahat sağlık sigortası, bireylerin yaptıkları seyahatler sırasında yaşanabilecek kaza, yaralanma, hastalanma gibi tıbbi müdahale gerektirecek durumların maddi olarak karşılanabilmesi için ülkeden ülkeye farklılık gösteren teminat tutarlarına sahip seyahat sağlık sigortasıdır.

Schengen bölgesinde bulunan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin vize başvurusunda seyahat sağlık sigortası zorunlu tutulmaktadır. Ülkeler genellikle seyahat sağlık sigortasının kapsamını belirleyerek vize başvurusu yapacak bireylerin belirledikleri kriterlere uygun olarak sigorta yaptırmasını talep etmektedir; bu kriterler içerisinde seyahat sağlık sigortasının teminat miktarı de belirlenmektedir.

Örnek olarak, Schengen ülkeleri için en az 30.000 euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gereklidir ve Schengen vize başvurusunda bulunacak olan bireylerin, sigorta şirketinden minimum 30.000 euro teminatlı seyahat sağlık sigortası talep etmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası; seyahat sırasında kaza, yaralanma gibi durumlardan dolayı oluşabilecek acil tıbbi müdahale masraflarının karşılandığı bir sigorta türüdür. Seyahat süresi içinde, seyahat sigortası poliçesi kapsamında beklenmedik bir hastalık, yaralanma veya tıbbi bir durumun oluşması halinde bireylere teminat tutarına kadar geri ödeme yapılmaktadır.

Yurt dışı seyahat sigortası kapsamında; ambulans servisi, doktor faturaları, hastane ve ameliyathane ücretleri, muayeneler, tedaviler, laboratuvar testleri, anestezikler, ilaçlar gibi masraflar bulunmakta olup, dünyadaki birçok ülkeye seyahat etmeden önce vize için sağlık sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Yurt içi seyahat sağlık sigortası, bireylerin yurt içinde yapacakları seyahatlerinde sağlık veya kaza sonucunda oluşan tedavi giderleri, oluşabilecek yaralanma, hastalık, ölüm gibi durumlar sonucunda hastanın nakli, tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajın sigortalıya ulaştırılması gibi bireylere çok çeşitli teminatlar veren bir sigorta türüdür.

Seyahat sigortası yurt içinde yapılan seyahatlerde genellikle zorunlu tutulmamaktadır; ancak bireyler, yurt içinde yapacakları seyahatlerini özellikle tıbbi güvence altına almak için yurtiçi seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır.

Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Seyahat sigortası, seyahat ederken veya seyahat edilen ülkede bulunurken poliçede belirlenmiş tıbbi sorunlara karşı finansal güvence sağlamaktadır. Seyahat sigortası hastalanma, yaralanma, kaza geçirme, fiziksel saldırıya uğrama gibi durumlarda; kaybolan bagajdan tıbbi bakım masraflarına kadar birçok ihtimali kapsamaktadır.

Seyahatin başlamasında yaşanan yolculuğun iptal edilmesi, seyahatin yapılacağı uçağın gecikmesi gibi mağdur olunabilecek durumlara karşı maddi güvence sağlayan seyahat sigortası, seyahat esnasında yaşanabilecek yaralanma, hastalanma gibi durumlarda oluşabilen tıbbi müdahale masraflarını karşılayarak seyahatin başlangıcından sonuna kadar huzurlu ve güvenli bir seyahat geçirilmesine olanak sağlamaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Seyahat sağlık sigortası kapsamında karşılanan masraflar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kaza veya hastalık sebebiyle oluşabilecek acil tıbbi durumlar
 • Acil tahliye
 • Ölüm durumunda cenazenin nakli
 • Reşit olmayan bireylerin geri dönüşü
 • Seyahat iptali
 • Seyahatin kesilmesi
 • Kaza sonucu oluşabilecek ölüm, yaralanma ve sakatlık yardımı
 • Yurt dışı cenaze masrafları
 • Bagajın, kişisel eşyaların veya pasaportun kayıp, çalıntı veya hasarlı olması
 • Bagajın gecikmesi
 • Hava yolundan kaynaklanan sebeplerle uçuş esnasında sorun oluşması
 • Hava şartları sebebiyle seyahat gecikmeleri
 • Uçak kaçırma
 • Hamilelikle ilgili masraflar

Teminat tutarı, başvuru sahibinin ihtiyaçları, seyahat sigortasının yurt içi veya yurt dışı olması gibi çeşitli faktörlere göre seyahat sigortası kapsamı farklı olabilmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası COVID-19 Kaynaklı Durumları Kapsar Mı?

Bazı seyahat sağlık sigortası poliçeleri, seyahat ederken ikamet edilen ülkenin hükümetinin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yasa ve gerekliliklerine uymak şartıyla COVID-19 kaynaklı durumları ve hastalıkları kapsamaktadır. COVID-19 kaynaklı durumların seyahat sigortası tarafından karşılanabilmesi için seyahat sigortası poliçesinde tıbbi tedavi, ilaç tedavisi ve hastaneye yatış, PCR testi dahil olmak üzere COVID-19 ile ilgili tıbbi müdahale gerektiren durumların belirtilmiş olması gerekmektedir.

COVID-19 kaynaklı durumların güvence altına alındığı sigortaların kapsamı poliçeye bağlı olmakla birlikte; genellikle konaklama gibi karantina gereksinimleriyle ilgili masraflar sigorta kapsamında bulunmamaktadır.

Yurt Dışına Çıkarken Seyahat Sigortası Zorunlu Mudur?

Yurt dışına çıkarken seyahat sigortası zorunluluğunun olup olmaması ülkeden ülkeye değişmektedir; ancak zorunlu olmasa dahi tüm seyahatlerde seyahat sağlık sigortasının yaptırılması tavsiye edilmektedir.

COVID-19 pandemisi ile birlikte birçok ülke yurt dışından yapılacak seyahatlerde test gereklilikleri ve COVID-19 tedavisini kapsayan zorunlu seyahat sağlık sigortası uygulamasını getirmiştir; bu sebeple COVID-19 sonrası seyahat sigortası talep eden ülkelerin sayısında ciddi bir artış olmuştur. Schengen bölgesinde bulunan ülkeler, Arjantin, Küba, Mısır, Rusya, Ukrayna ve daha birçok ülke, ülkelerine yapılacak olan seyahatlerde bireylerden poliçesinde COVID-19 kapsamlı olduğu belirtilen seyahat sağlık sigortası talep etmektedir.

Vizesiz Ülkelere Seyahat Sigortası Zorunlu Mudur?

Vizesiz ülkelere yapılacak olan seyahatlerde seyahat sigortası yaptırılması zorunlu tutulmamaktadır, ancak yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Bireylerin seyahatlerinde yaşayabilecekleri olumsuz durumlar her ülkede meydana gelebileceğinden dolayı; çeşitli riskler ile kaza ve yaralanma gibi tıbbi müdahale gerektirecek durumlara karşın maddi güvence sağlamak amacıyla vizesiz ülkelere yapılacak olan seyahatlerde de seyahat sigortası yaptırılmalıdır.

Sigortasız Vize Alınabilir Mi?

Sigortasız vize alınması, Kanada ve İngiltere gibi bazı ülkelere yapılacak olan seyahatlerde için mümkündür. Seyahat sağlık sigortası yaptırılması zorunlu olan ülkelere yapılacak olan vize başvurularında; ilgili ülkenin talep ettiği kriterlere göre yaptırılan seyahat sigortası beyan edilmemesi halinde vize başvurusu alınamamaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortası Nereden Alınır?

Türkiye'de ve seyahat edilecek ülkede faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve bankalar aracılığı ile seyahat sağlık sigortası alınabilmektedir.

Vizem.net sigorta birimi aracılığı ile hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatleri için kişiye en uygun seyahat sağlık sigortası yaptırılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Seyahat Sağlık Sigortası Nasıl Alınır?

Seyahat sağlık sigortasının kapsamı ve teminat miktarı belirlendikten sonra ilgili şirket veya banka tarafından sigorta için teklif oluşturulmakta ve başvuru sahibinin teklifi kabul etmesi durumunda seyahat sağlık sigortası yapılmaktadır.

İnternetten Seyahat Sağlık Sigortası Alınır Mı?

İnternetten seyahat sağlık sigortası alma hizmetini bazı şirketler sunmaktadır ancak bireyler, internet üzerinden yaptırılan seyahat sağlık sigortası hizmetini satın almadan önce istenmeyen durumları engelleyebilmek adına detaylı araştırma yapıp yalnızca güvenilir acentelerden bu hizmeti almalıdır.

Vizem.net online seyahat sağlık sigortası teklifi oluşturmamakta olup; 0850 241 1868 numaralı çağrı merkezinden teklif vermektedir. Vizem.net çağrı merkezinden verilen teklifin kabul edilmesi halinde seyahat sağlık sigortası Vizem.net sigorta birimi tarafından 20 dakikada oluşturulup mail olarak gönderilebilmekte veya kaşeli ve imzalı olarak sigorta poliçesinin aslı gereken vize başvurularında sigorta sahibinin adresine aynı gün İstanbul’dan kargolanmaktadır.

2022 Yılı Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadardır?

2022 yılında seyahat sağlık sigortası fiyatları bireylerin yaşı, COVID geçmişi, aşı geçmişi, sağlık durumu veya sigortanın kapsamı, teminat bedeli gibi faktörlere göre değişebilmekte olup; aşağıda seyahat sağlık sigortası ücretleri hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

1 Aylık Seyahat Sağlık Sigortası Ne Kadardır?

1 aylık seyahat sağlık sigortası ücreti bireylerin yaşı, COVID geçmişi ve aşı geçmişi, sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak 8,3 ile 25 euro arasında değişmektedir. Vize için seyahat sağlık sigortası ücretleri sigortanın süresine bağlı olarak değişebilmekte olup; seyahat sağlık sigortasının kapsam süresi azaldıkça fiyat da azalmaktadır.

6 Aylık Seyahat Sağlık Sigortası Ne Kadardır?

6 aylık seyahat sigortası fiyatları bireylerin yaşı, COVID ve aşı geçmişi, sağlık durumu gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak 20 ile 60 euro arasında değişmektedir.

1 Yıllık Seyahat Sigortası Ne Kadardır?

1 yıllık yurt dışı seyahat sigortası fiyatları, bireylerin sağlık durumuna, yaşına, COVID ve aşı geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak 42 ile 80 euro arasında değişmektedir.

30.000 Euro Teminatlı Sağlık Sigortası Fiyatı Ne Kadardır?

30.000 euro teminatlı sağlık sigortası Schengen ülkeleri tarafından talep edilmektedir.

Schengen bölgesinde bulunan ülkeler için; bireylerin yaşı, sağlık durumu, COVID ve aşı geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak 3 aylık 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası ücreti 30 euro ile 45 euro arasında değişmektedir.

En Ucuz Seyahat Sigortası Hangisidir?

En ucuz seyahat sağlık sigortası 2022 yılında Vizem.net’in sigorta birimi tarafından, bireylerin hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatleri için en uygun fiyata sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Yazan:

Paylaş: