Schengen Vizesi Sponsor Evrakları

Schengen Vizesi Sponsor Evrakları Nelerdir?

Schengen sponsor evrakları, Schengen vizesi başvurularında sunulması gereken zorunlu evraklar arasında değildir. Schengen vize başvurusu yapan kişinin çalışmaması ya da düzenli gelire sahip olmaması durumunda vize başvurusunun reddedilmemesi amacıyla bir sponsor eşliğinde vize başvurusunun yapılması tavsiye edilmektedir. Sponsorlu olarak yapılacak olan Schengen vize başvurusu için sponsor dilekçesine ek olarak, başvuru sahibinin masraflarını karşılamayı kabul eden sponsorun maddi durumunu kanıtlar niteliklerde çeşitli belgelerin sunulması gerekmektedir.

Schengen vize başvurularında, birinci dereceden akrabaların ya da şirketlerin sponsorluk desteği sağlayabilecekleri kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrenciler
 • Ev hanımları
 • Düzenli geliri olmayan başvuru sahipleri
 • Yalnız seyahat eden çocuklar

Son 4 yılda, Vizem.net danışmanlığında yapılan sponsorlu Schengen vize başvurularının onay oranı %96'nın üzerindedir.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Kimler Schengen Vizesi için Sponsor Olabilir?

Schengen vizesi için sponsor olabilecek kişi ve kurumlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Başvuru sahibinin birinci dereceden akrabası
 • Başvuru sahibinin resmi eşi
 • Başvuru sahibinin çalıştığı şirket
 • Başvuru sahibinin seyahat edeceği ülkedeki okul, işletme ya da organizasyon

Schengen vizeleri için sponsor olabilecek kişiler ya da kurumlar, Schengen ülkelerine göre değişiklik göstermektedir. Bazı Schengen ülkeleri başvuru sahibinin sponsorunun, Schengen bölgesinde yasal olarak ikamet etmesini ya da bir Schengen ülkesinin vatandaşı olmasını istemektedir; bazı Schengen ülkeleri ise sponsorun Schengen bölgesi içinde yaşaması şartını aramamakta, yalnızca başvuru sahibinin seyahatinin finanse edilmesini yeterli görmektedir.

Schengen Vize Sponsor Belgeleri Nelerdir?

Schengen vize sponsoru için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Vize sponsor dilekçesi: Sponsor olacak kişi ya da şirket tarafından yazılan ve ıslak imza ile imzalanmış dilekçetalep edilmektedir.
 • Kimlik ya da pasaport: Sponsor olacak kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı kimlik kartı ya da pasaport fotokopisisunulmalıdır.
 • Schengen oturum İzni: Sponsor olan kişinin Schengen ülkelerinde yaşaması durumunda oturum izninin fotokopisiibraz edilmelidir.
 • Banka hesap dökümü: Sponsor olacak kişininseyahati karşılayabilecek maddi yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlar nitelikte ve son 6 ayı içeren banka hesap dökümü talep edilmektedir.
 • Gelir belgeleri: Sponsor olacak kişinin çalışması halindeiş sözleşmesi ve maaş bordroları, vize için sponsor emekli ise emeklilik belgesi ve emekli maaşını gösteren belge sunulmalıdır.
 • Tapu ya da kira sözleşmesi: Sponsor olacak kişinin adresini kanıtlar nitelikte olan tapu ya da kira sözleşmesi sunulmalıdır.
 • Seyahat planı: Sponsor olacak kişinin vize başvuru sahibine eşlik etmesi durumunda sponsorun yapacağı seyahate dair, tarih, konaklama ve ulaşım bilgilerini içeren detaylı seyahat planı ibraz edilmelidir.
 • İşyeri izin belgesi: Sponsor olacak kişinin vize başvuru sahibine eşlik etmesi durumunda sponsorun işyerinden alınan izin belgesi gereklidir.
 • Gelir vergisi beyannamesi: Sponsorun bir mali yıl içerisinde elde ettiği kazançları gösteren belge olan gelir vergisi beyannamesi her ülke tarafından talep edilen bir belge olmamak ile birlikte başvuruyu olumlu etkilemektedir.
 • İlişkiye dair kanıt belgeleri: Sponsor olacak kişinin eş olması durumunda evlilik belgesi, birinci dereceden akraba olması durumundadoğum belgesi veya kişiler arasındaki ilişkiyi gösteren tam vukuatlı nüfus kayıt örneği sunulmalıdır.

Schengen Sponsor Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Schengen sponsor dilekçe örneği, vize başvurusu yapılacak konsolosluğa hitaben yazılmalıdır. Sponsor dilekçesinin tamamında resmi bir kullanılmalı ve kişisel dil kullanımından uzak durulmalıdır. Dilekçenin çok uzun olmamasına özen gösterilmeli ve aynı zamanda gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir.

Sponsor dilekçesinde, isim ve soyisim bilgisi, kişinin nerede yaşadığı ve çalışma durumu ile ilgili temel bilgilerin verilmesinin ardından dilekçenin kim için ve neden yazıldığı ile ilgili açıklamaların yazılması gerekmektedir. Sponsor olacak kişi yazdığı dilekçede masraflardan bahsetmeli ve bu masrafları nasıl karşılayacağını açıklaması gerekmektedir. Seyahat tarihlerine yer verilmesi gereken Schengen vize sponsor dilekçesi örneğinde aynı zamanda kişinin sponsorun yanında konaklaması durumunda ikamet adresine yer verilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibine eşlik edecek olan sponsorun, tek paragraftan oluşacak şekilde seyahat programından bahsetmesi gerekmektedir.

Sponsorlu Schengen Vizesi için Banka Hesap Dökümü Nasıl Olmalıdır?

Sponsorlu Schengen vizesi için banka hesap dökümü, başvuru sahibinin sponsorunun son 6 aylık hesap hareketlerini içermelidir ve kişinin seyahat süresi boyunca her gün için harcayabileceği belirli bir miktar paranın bulunduğunu dış temsilciliğe göstermelidir.

Her Schengen ülkesi için hesapta bulunması gereken günlük minimum para tutarı değişkenlik gösterir iken, genel olarak Schengen vizesi için hesapta her gün için ortalama 50 ile 60 euro arasında paranın bulunması gerekmektedir. Bazı Schengen ülkelerinde, reşit olmayanlar, birlikte seyahat eden aileler ya da birlikte seyahat eden gruplar için minimum miktar azaltılmaktadır.

Vize başvurusu için hesapta bulunması gereken minimum tutar; Finlandiya için günlük 30 euro, Almanya için günlük 30 euro, Estonya için günlük 100 euro, Hollanda için 34 euro ve İsveç için günlük 48,26 euro olarak belirlenmiştir.

Schengen Sponsor Belgeleri Nereye Teslim Edilir?

Schengen sponsor belgeleri, vize başvuru sahibinin gerekli evrakları ile birlikte Schengen ülkesi aracı kurum başvuru merkezine ya da daha önce alınan randevu gününde ve saatinde dış temsilciliklere teslim edilmelidir.

Sponsor olacak kişinin sponsor dilekçesini yazdıktan sonra imzalaması ve destekleyici niteliktek, vize sponsoru için gerekli evraklar ile birlikte sunması gerekmektedir. Sponsor belgeleri, vize randevusunda taranmış olarak veya çıktı halinde kimlik veya pasaport ile birlikte sunulabilmektedir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: