Sponsorlu Vize Başvurusu

Sponsorlu Vize Başvurusu ve Vize Sponsor Dilekçesi

Sponsorlu vize başvurusu, finansal yeterliğin ispatlanamayacağı halde yurtdışına seyahat edilmek istenmesi durumunda bir tüzel kişilik ya da akrabanın sponsor olarak masrafları karşılayacağını beyan edecek olması şartıyla C ve D tipi vizeler için yapılabilecek vize başvurusu türüdür.

Vize sponsor dilekçesi, sponsorlu vize başvurusu yapılacak olması durumunda vize sponsorunun seyahat masraflarını karşılayacağını beyan edeceği belgedir.

Vize sponsoru terimi, yapacağı bir seyahat gerekçesiyle vize almak isteyenin kendi finansal yeterliliğini ispatlayamaması durumunda, seyahat edecek bireyin seyahat masraflarını karşılayacak kişiler için kullanılmaktadır.

Sponsorlu Vize Başvurusu Nedir?

Sponsorlu vize başvurusu; yapılacak seyahat için meslek, gelir ve birikim üzerinden finansal yeterlilik ispatlamayanların bir yakını tarafından tüm seyahat masraflarının karşılanacağının beyan edilmesi üzerine yapılabilen vize başvurusu türüdür.

Birçok ülke vizeye başvuranların öğrenim görmek amacıyla yurtdışına çıkacak olanlar da dahil olmak üzere finansal yeterliliklerini ispatlamasını istemektedir. Finansal yeterliliğini ispatlayamayacak durumda olan vize başvuru sahiplerinden sponsor aracılığıyla finansal yeterlilik sağlanması talep edilmektedir.

Maaşlı çalışan, emekli, çiftçi olunmaması ve bankada seyahat masrafları için yeterli birikim bulunmaması durumunda yurt dışına çıkış için vizeye başvuranlar sponsora ihtiyaç duymaktadır.

Kimler Vize Sponsoru Olabilir?

Vize sponsoru olabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Aile ve akrabalar: Sadece 1. dereceden akrabalar olan anne, baba ve çocuklar, vize sponsoru olabilmektedir.
 • İşveren: Yabancı uyruklu kişilerin istihdam amacıyla ülkeye girişine izin verilir ve ülkeler bu kişilere resmi iş teklifi sunan işverenin sponsor olması gerekebilmektedir. İşveren, vize başvurusunda bulunan kişinin kendisi için çalışacağını belirterek, kişilerin ülkede yasal olarak ikamet etmesini ve çalışmasını sağlamaktadır.
 • Tüzel kişiler: İlgili ülkede faaliyet gösteren şirketler veya sivil toplum kuruluşları ile bir yükseköğretim sağlayıcısı veya bir okulun mütevelli heyeti gibi devlet kurumları da vize için sponsor olabilmektedir.

Hangi Kişiler Vize Sponsoru Olamaz?

Vize sponsoru olamayacak kişi ve kuruluşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Vize alırken sponsor olduğu için herhangi bir ücret veya ödül kazanan kişiler
 • Bir kuruluşun yöneticileri ve mütevellileri dahil olmak üzere, göçmenlik yasası kapsamında herhangi bir suçtan hüküm giymiş kişiler
 • Başka vizelere sponsorluk sebebiyle hükümetlere veya üçüncü bir tarafa borcu bulunan kişiler
 • Geçmişte vize için sponsor olmuş anca sponsorluk yükümlülüklerini yerine getirmemiş kişiler

Sponsorlu Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sponsor ile vize almak için ilk olarak başvuru formu doldurulmalı, gerekli evraklar hazırlanmalı, randevu alınarak randevu gününde biyometrik bilgiler verilmeli, mülakat yapılmalı ve vize harcı ödenmelidir; tüm aşamaların ardından başvuru tamamlanmaktadır.

Seyahat için maddi yeterliliği bulunmayan kişilerin vize için sponsor göstermesi gereklidir ve sponsorlu vize başvurularında gerekli evraklar ile birlikte sponsor mektubu ve diğer sponsor belgeleri de teslim edilmelidir.

Sponsorlu vize başvuru süreci için açıklanan aşamalar, tüm vize başvuruları için standart adımlar olup, ülkelerin vize politikalarına bağlı olarak başvuru süreci ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir.

Vize için Sponsor Belgeleri Nelerdir?

Vize için başvuruya eklenmesi için gereken sponsor belgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Vize sponsor dilekçesi: Sponsor tarafından kaleme alınıp imzalanmış, başvurana ait seyahat masraflarının tamamen sponsor tarafından karşılanacağını beyan eden belge başvuruya eklenmelidir.
 • Yakınlık derecesi belgeleri: Sponsor ile başvuranın akrabalığını kanıtlayan belge, evli ise evlilik cüzdanı kopyası başvuruya eklenmelidir.
 • Sponsorun finansal yeterliliğini ispatlayan belgeler: Sponsora ait maaş bordrosu, mesleki bilgiler, emeklilik kartı, toplam gelir ile ilgili vergi beyannamesi, banka hesap cüzdanının ekstresi gibi gerekli finansal yeterliliğin sağlandığına dair belgeler eklenmelidir.

Sponsor, vizeye kendisi başvuruyormuş gibi gerekli tüm finansal yeterlilik ispatı belgeleri sponsorlu vize başvurusuna eklenmelidir.

Vize için Sponsor Emekli İse Hangi Belgeler Sunulmalıdır?

Vize sponsorunun emekli olması durumunda sunulacak belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Banka hesap özeti: Başvuru tarihinden önce son on beş gün içerisinde düzenlenmiş olan, son üç ayı kapsayan emeklilik hesabı ve şahsi banka hesap dökümleri veya cüzdanlarının sunulması gerekmektedir.
 • Emeklilik belgesi: E-devlet üzerinden alınan SGK belgesi ile emeklilik durumu ibraz edilmelidir. Teslim edilen bütün SGK belgelerinde QR barkodunun okunaklı bir şekilde bulunması gerekmektedir, QR barkodu bulunmayan belgeler kabul edilmemektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Sponsora ait tapu, araç ruhsatı, sahip olunan mülkün kiralanmasından elde edilen gelirleri gösteren kira sözleşmeleri, ek hesap dökümleri gibi diğer gelirlere ilişkin belgeler sunulmalıdır.

Vize Sponsor Dilekçesi Nedir?

Vize sponsor dilekçesi, finansal yeterliliğin birinci derece bir akraba tarafından karşılanacak olması durumunda gidilmek istenen ülkenin temsilciliğine veya akredite vize acentelerine vize başvurusu yaparken diğer belgelerle birlikte ibraz edilmesi gereken bir belgedir.

Vize başvurusu sahibinin seyahat için gerekli olan masraflarını kendi birikimiyle karşılayamayacağı, bu masrafların birinci derece akrabası olan bir sponsor tarafından karşılanacağı durumlarda vize sponsor dilekçesi yazılması gerekmektedir.

Vizem.net danışmalığında yapılan başvurularda vize sponsor dilekçe örneği başvuranın durumuna uygun olarak deneyimli danışmanlar tarafından hazırlanmaktadır.

Vize için Sponsor Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Vize sponsor dilekçesi kısa ve net olmalıdır, sponsorun kimliği, sponsorun karşılayacağı masraflar ve sponsor ile başvuru sahibinin akrabalık durumları ile ilgili gerekli tüm bilgiler verilmelidir.

Vize sponsorluk dilekçesi ile birlikte ibraz edeceğiniz belgelerle desteklenmeyen hiçbir bilgi dilekçede yer almamalıdır. Vize sponsor dilekçesi, sponsor tarafından kaleme alınmış olmalı ve imzalanmalıdır. Sponsor dilekçesi gereksiz detaylara girilmeden resmi bir dille kaleme alınmalıdır.

Vize sponsor dilekçesi yazılmaya başlanırken öncelikle vize başvurusunun yapılacağı kuruma hitap edilmelidir ve dilekçenin yazıldığı tarih eklenmelidir. Vize sponsor dilekçesine güncel ikamet adresi, sponsorun kişisel bilgileri ve başvuranla ilişkisi yazılmalıdır.

Vize sponsor dilekçesinde karşılanacak ana masraflar belirtilmeli, seyahatin hangi tarihler arasında gerçekleşeceği yazılmalıdır. Sponsor, başvuru sahibi ile birlikte seyahat edecekse beraber yapılacak aktiviteler ve kalınacak yerler ek belgelerle gösterileceği takdirde destekleyici bilgiler olarak sponsorluk dilekçesine eklenebilmektedir. Vize sponsorluk dilekçesinde verilecek beyanların başvuruya eklenecek belgelerle destekleneceği dilekçede belirtilmelidir.

Vize sponsor dilekçesinin sonuna telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerinin eklenmesi başvuru merci iletişime geçmeyi gerek gördüğü takdirde karışıklıkların giderilmesini sağlayabilmektedir.

Vize Sponsor Yazısı İngilizce Nasıl Yazılır?

İngilizce vize sponsor yazısı örneği aşağıda verilmiştir.

TO THE [Konsolosluğun adı],

Sponsor’s name: [Sponsorun adı]

Applicant name: [Vizeye başvuranın adı]

Address of the sponsor: [Sponsorun adresi]

Relationship: [Akrabalık durumu]

I submit this letter to declare that I will pay for all the travel costs including accommodation, food, transportation expenses of my [son/daughter/wife/husband/certified partner/mother/father] named [başvuranın adı soyadı] between the dates [kesin tarih aralığı gün/ay/yıl şeklinde].

During the specified timeframe [başvuranın adı soyadı] will be staying in [konaklama detayı, şehir, otel gibi].

Required documents are attached to this letter.

Sincerely.

[Sponsorun adı soyadı]

[Sponsorun imzası]

Eş için Vize Sponsor Dilekçe Örneği Nasıl Yazılmalıdır?

Eş için vize sponsor yazısı örneği aşağıda verilmiştir.

X BÜYÜKELÇİLİĞİNE/KONSOLOSLUĞUNA

Sonsorun adı: [Sponsorun adı]

Başvuran Adı: [Vizeye adayının adı]

Sponsorun adresi: [Sponsorun güncel adresi]

İlişki: [Akrabalık durumu]

Bu belgeyle [kesin tarih aralığı gün/ay/yıl şeklinde] tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirecek olan [başvuranın adı soyadı] isimli eşimin yemek, konaklama ve ulaşım masraflarının tamamını karşılayacağımı bilgilerinize arz ederim.

[Sponsorun adı soyadı]

[Sponsorun imzası]

Vize için Sponsor Göstermek Vize Onayını Garantiler Mi?

Hayır, vize için sponsor göstermek vize onayının kesin olarak alınabileceği anlamına gelmemektedir. Vize için gereken sponsorluk belgeleri ve diğer vize belgeleri eksiksiz, standartlara uygun ve gerçeklikle uyumlu teslim edildiği takdirde ihtimali oldukça azalsa da sponsorlu vize başvurularının olumsuz sonuçlanma ihtimali her zaman vardır.

Vizem.net, sponsorlu Schengen vizesi başvurularında %94.6 ile son 4 yıldaki en yüksek vize onayı oranına sahip olan akredite vize acentesidir.

Sponsor dilekçesi sponsor ile vize adayının yakınlık derecesini, sponsorluk edilecek tarihleri ve sponsor tarafından karşılanacak ana giderleri mutlaka içermelidir. Schengen sponsor dilekçesi sponsor tarafından yazılırken vize için başvurulacak temsilciliğe hitaben yazılmalıdır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: