irlandalı yazarlar ve irlanda edebiyati

İrlanda'lı Yazarlar ve İrlanda Edebiyatı

İrlanda edebiyatı, İrlandalılar tarafından üretilen yazılı eserlerin tümünü içeren sanat dalıdır. İrlanda edebiyatı, İrlanda, Latin ve İngiliz (Ulster İskoçları dahil) dillerindeki yazıları içermektedir. İrlanda edebiyatı ile İngiliz edebiyatı arasında yakından bir ilişki bulunmaktadır.

Normanların İrlanda’yı işgalinin ardından 13. Yüzyılda İngiliz dili, İrlanda’ya tanıtılmıştır. Bununla birlikte, İrlanda dilinin kullanımında, 17. yüzyılda İngiliz dilinin kullanımının genişlemesiyle başlayan bir düşüş yaşanmasına rağmen, 19. yüzyıla kadar İrlanda edebiyatının baskın dili olarak kalmıştır.

İrlanda edebiyatı, 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyıl boyunca, özellikle Oscar Wilde, Bram Stoker, James Joyce, WB Yeats, Samuel Beckett, Elizabeth Bowen, CS Lewis, Kate O’nun eserleri olmak üzere, küresel olarak birçok başarılı eser ortaya çıkarmıştır. Özellikle Ulster’deki İskoç yerlilerin torunları, güçlü bir şiir geleneğine sahip olan Ulster-İskoç yazı geleneğini oluşturmuşlardır.

İrlanda Edebiyatında Hangi Akımlar Etkindir?

İrlanda edebiyatında varoluşçuluk, romantizm, natüralizm ve realizm akımlarının etkileri uzun yıllar varlığını sürdürmüştür.

Varoluşçuluk

20. yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa’da varoluşçuluk ortaya çıkmıştır. Varoluşçuluk akımı insanın kendi değerlerini yaratabildiğini; geleceğini kendisinin inşa edebileceğini savunan felsefi bir eğilimdir.

Eserlerinde varoluş ve anlatımlarıyla ilgilenen İrlandalı romancı, oyun yazarı ve şair Samuel Beckett (1906-1989), varoluşçu felsefenin edebiyattaki yansımalarından birini, Godot’yu Beklerken adlı oyunuyla ortaya çıkarmıştır. Hiçliğin baştan sona her satırda dolaştığı bu oyun araştırmacılar tarafından varoluş felsefesinin edebi bir uyarlaması olarak kabul edilmektedir.

Romantizm

Romantizm, İrlanda’da 18. yüzyılın sonunda başlamıştır ve 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Romantizm kendisinden önce gelen klasizm akımına bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır ve klasizm akımının düzen, uyum, denge, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine karşı bir isyandır.

Romantizm, doğduğu çağın akılcılığı ve materyalizmine karşıt olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, hayal gücüne, kişiselliğe, kendiliğindenliğe ve aşkınlığa, yani sınırları zorlayıp ötesine geçmeye önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın düşünce ve yaşam tarzını ön plana çıkarmıştır.

Naturalizm

Natüralizm terimi, bilimsel nesnellik ve tarafsızlık ilkelerini insanlarla yaptığı çalışmalara uygulamaya çalışan bir edebiyat türünü tanımlar.

Natüralizm, İrlanda’da 19. yüzyılın sonlarında edebiyat, sinema, tiyatro ve sanatta bir hareket olarak başlayan edebi bir türdür. Bir tür aşırı gerçekçiliktir. Doğalcılık, insan karakterini şekillendirmede ailenin, sosyal koşulların ve çevrenin rollerini ortaya koymaktadır.

Realizm

Realizm, Fransa’da estetik bir kavram olarak 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. Realizm, tıpkı romantizmin klasisizme karşı bir isyan olması gibi, hem klasisizmin hem de romantizmin eleştirisidir. Realizmin amacı, günlük yaşamı tarafsız, bilimsel bir tavırla incelemek ve edebi eserleri bir bilim adamının klinik bulgularına benzer objektif bir bakış açısıyla sunmaktır. James Joyce, İrlanda’daki gerçekçiliğin önemli bir temsilcisidir.

İrlanda Edebiyatından Önemli 5 Kitap Nedir?

İrlanda edebiyatından en önemli 5 kitap aşağıdaki verilmiştir.

  • Dublinliler – James Joyce
  • Angela’nın Külleri - Frank McCourt
  • Frankenstein - Mary Shelley
  • Ulysses - James Joyce
  • Boğa Güreşi - Roddy Doyle

Dublinliler – James Joyce

Dublinliler, ilk olarak 1914’te Londra’da yayınlanan James Joyce’un on beş öyküsünü içeren bir hikaye kitabıdır. Öyküler, 20. yüzyılın başlarında Dublin’de ve çevresinde yaşayan orta sınıf İrlanda halkının yaşamını konu edinir. Hikayeler, İrlanda milliyetçiliğinin zirvede olduğu, ulusal kimlik ve amaç arayışının arttığı, İrlanda’nın birbiriyle çelişen fikir ve etkilerle sarsıldığı bir dönemde yazılmıştır. Dublinliler, somut bir bütün yaratmaya hizmet eden bir parça koleksiyonudur. Her hikaye, bir bütün oluşturmak için bir öncekinin devamı niteliğindedir.

Angela’nın Külleri - Frank McCourt

Angela’nın Külleri, 1996 yılında İrlanda asıllı Amerikalı yazar ve öğretmen Frank McCourt tarafından yazılmış otobiyografi kitabıdır. Frank McCourt bu romanı, kendisinin ve ailesinin İrlanda’da yaşadığı mücadeleleri ve bu mücadelelerin nasıl üstesinden geldiklerini aktarmak için yazmıştır.

McCourt, okuyucuların Katolik İrlandalı bir çocuk olarak büyümenin nasıl olduğunu ve çocukluğunun zor zamanlarında nasıl direndiğini betimlemiştir. Angela’nın Külleri kitabı Pulitzer Ödülüne, Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülüne ve Los Angeles Times Kitap Ödülüne laik görülmüştür.

Frankenstein - Mary Shelley

Frankenstein, Mary Shelley (1797-1851) tarafından yazılmış ünlü romandır. Genç bir bilim insanı olan Victor Frankenstein tarafından yapılan benzeri daha önce görülmemiş bir bilimsel deneyde, değişik şekilli fakat zeki bir insanüstü yaratığın öyküsü anlatılmaktadır. Frankenstein, gotik roman ve romantizm hareketlerinin unsurlarından etkilenmiştir ve bilim kurgunun ilk örneklerinden biridir.

Ulysses - James Joyce

Ulysses, James Joyce’un 2 Şubat 1922’de yayımlanan ünlü modernist romanıdır. Ulysses romanı Dublin’de geçen 24 saati anlatmaktadır. Eser Homeros’un Odysseia’sına dayanmaktadır. Ulysses, romanında pek çok yeni teknik kullanılmış ve bu özellik ile ön plana çıkmıştır.

Joyce’un seçtiği anlatım biçimi, diğer romanların anlatım biçiminden çok farklıdır. Okunması zor bir roman olarak ünlenen Ulysses’te yazar, gün boyunca karakterlerini takip eden, karakterlerin kafalarından neler geçtiğini sayısız ayrıntıyla anlatan bir yöntem seçmiştir.

Boğa Güreşi - Roddy Doyle

Roddy Doyle, eserlerindeki alaycı zekası, esrarengiz kulağı ve karakterlerinin seslerini ve kalplerini tam olarak yakalama konusundaki olağanüstü yeteneği ile beğeni toplamıştır. İkinci hikaye koleksiyonu olan Boğa Güreşi, bugün İrlanda panoramasını gözler önüne seren, erkeklere ve orta yaşlara yönelik bir dizi acı tatlı anlatımı sunmaktadır. Sınıflardan mezarlıklara, yerel barlardan boğa güreşlerine taşınan öyküler, geçmiş zaferlerini yeniden yaşama ve dünyadaki yerlerini, güçlerini, erkekliklerini, sağlıklarını ve sevme yeteneklerini kaybetmekle ilgilenen erkeklere yer vermektedir.

Önemli İrlanda Yazarları Kimlerdir?

James Joyse, Oscar Wilde, Samuel Beckett gibi İrlandalı yazarlar, eserleri ile büyük kitleleri etkilemiş ve İrlandalı okurlar için özel yere sahiptir. İrlanda edebiyatına bulundukları katkılarla unutulmaz eserler sunan önemli İrlanda yazarları aşağıda verilmiştir.

James Joyce

James Joyce, 2 Şubat 1882 yılında Dublin’de doğmuş, İrlandalı yazar, şair, öğretmen ve edebiyat eleştirmenidir. İrlanda edebiyatına getirmiş olduğu anlatım farklılıkları ile 20. yüzyıl edebiyatı üzerinde derin etkileri vardır. James Joyce eserleri arasında Dublinliler, Sürgünler, Giacomo Joyce, Sanatçının Mektupları, Oda Müziği (Şiirler), Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi, Ulysses ve Finnegans Wake bulunmaktadır. James Joyce, romanlarında karmaşık bir sembolik paralellik ağı kullanımı, dilin deneysel kullanımı ve iç monolog, kelime oyunları ve imalar icat ettiği yeni edebi yöntemleri keşfetmesiyle tanınır.

Oscar Wilde

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde 16 Ekim 1854’te Dublin’de doğmuş İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa öykü yazarı ve şairdir. Wilde, iğneleyici üslubu ile bilinen geç Victoria dönemi Büyük Britanya’sının en başarılı ve ünlü yazarlarından biridir.

Oscar Wilde, zamanının en popüler oyun yazarı olmuştur ve zekası, gerçekçiliği, zengin karakterleri, sosyal ve politik eleştirisi kalıcı ve harika oyunlar ortaya çıkarmıştır. Vera veya Nihilistler (1880), Padova Düşesi (1883), Dünyanın Tek Gerçek Hayaleti (1887), Şu Bizim Hortlak (1887), Narlı Ev (1891), Lady Windermere’nin Yelpazesi (1892), Salome (1893), Ehemmiyetsiz Bir Kadın (1893), Oscar Wilde’nin önemli eserleri arasındadır.

Maeve Binchy

Maeve Binchy, . İrlanda’nın başkenti Dublin’in dışında küçük bir köy olan Dalkey’de 28 Mayıs 1940 yılında doğmuş İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancısıdır. Muhteşem bir hikaye anlatıcısı olarak tanınan Binchy, karakterlerini ve ilişkilerini zekice ve büyük bir anlayışla incelemiştir. Maeve Binchy, Nights of Rain and Stars, Quentins, Scarlet Feather, Circle of Friends ,Tara Road gibi çok sayıda en çok satan kitabın yazarıdır.

John Banville

William John Banville 8 Aralık 1945’te doğmuş İrlandalı bir roman yazarı, kısa öykü yazarı, ve senaristtir. Kendi kuşağının üslup açısından en ayrıntılı İrlandalı yazarı olarak kabul edilen John Banville, algının doğası, hayal gücü ile gerçeklik arasındaki çatışma ve bireyin varoluşsal izolasyonu ile ilgilenen felsefi bir romancıdır.

Kepler (1981), Tutanak Defteri (The Book of Evidence) (1989), Hayaletler (Ghosts) (1993), Athena (1995), Dokunulmaz (The Untouchable) (1997), Güneş Tutulması (Eclipse) (2000), Deniz (The Sea) (2005), The Infinities (2009) John Banville’nin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

Samuel Beckett

Samuel Barclay Beckett 13 Nisan 1906’da Foxrock, Dublin’de doğmuş İrlandalı yazar, oyun yazarı, eleştirmen ve şairdir. 20. yüzyıl deneysel literatürünün önemli temsilcilerinden biridir. James Joyce’un izini sürdüğü için “son modernistlerden”, daha sonraki dönemlerdeki pek çok yazarı etkisi altında bıraktığı için de “ilk postmodernistlerden” biri olarak kabul edilir.

Beckett ayrıca, Martin Esslin’in “Absürt Tiyatro” olarak adlandırdığı akımın en önemli yazarı olarak görülmektedir. Eserlerinin çoğunu İngilizce ya da Fransızca yazmış ve diğer dillere çevirmiştir. En tanınmış eseri Godot’yu Beklerken’dir.

İrlanda Kültürü İrlanda Edebiyatını Nasıl Etkilemiştir?

İrlanda kültürel milliyetçiliğinin 19. yüzyılın sonlarına doğru büyümesi, Galce Uyanışı ile doruğa ulaşması, İrlanda edebiyatının İngilizce üretilmesi üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmuştur. İrlanda kültürü , İrlandaca konuşan Aran Adaları’nda zaman geçiren JM Synge’nin (1871–1909) oyunlarında ve İrlanda mitolojisinin kullanıldığı William Butler Yeats’in (1865–1939) ilk şiirlerinde açıkça görülebilir.

19. Yüzyıl öncesinde halk arasında insanların İrlandaca konuşma oranı azalmış, yalnızca kırsal alanlarda günlük dil olarak kullanılmaya devam edilmiş ve İrlanda’nın çoğunda (edebi eserlerinde de) İngilizce baskın dil haline gelmiştir. İrlanda kültürü ve dilini korumak isteyenler ülkenin devam eden İngilizleşmesine karşı koymak için İrlandaca’nın günlük yaşamda kullanılmasını teşvik etmiştir.

İrlandaya Gidecekler için Edebiyat Müzesi Önerileri

İrlanda, tarihin içinden gelen müzeler, içerisinde saatlerce okumak isteyeceğiniz kütüphaneler bulundurmaktadır. İrlanda’daki edebiyat müzeleri ve kütüphanelerin listesi aşağıda verilmiştir.

  • James Joyce Müzesi: İrlandalı ünlü yazar James Joyce’un bir süre yaşadığı Martello Kulesi, müze olarak korunmaktadır. Müze içerisinde James Joyce’a ait eşyalar, kişisel koleksiyon ve yazarlık hayatı boyunca tuttuğu notlar yer almaktadır.
  • Dublin Yazarlar Müzesi: İrlandalı yazarlar hakkında detaylı bilgiler, kitaplar, el yazmaları, fotoğraflar, kişisel eşyalar toplanıp Dublin Yazarlar Müzesi’nde ziyaretçilere sunulmuştur.
  • Kütüphaneler: 1877 yılında kurulan Dublin Ulusal Kütüphanesi, kitap çeşitliliği ve atmosferi ile kitapseverlerin ziyaret etmesi gereken bir kütüphanedir. Dublin’deki bir diğer kütüphane de 16. yüzyıldan kalma Mars Kütüphanesi’dir. Mars kütüphanesinin en dikkat çekici özelliği ise kişiye özel kitap okuma odalarına sahip olmasıdır. İrlanda kültür turizminin gelişmesi ile son yıllarda İrlanda Dublin kültür turu programları düzenlenmektedir. İrlanda’ya kültür turizmi amacıyla gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları turistik İrlanda vize başvurusu yapmalıdır.

İrlanda edebiyatı, İrlandalılar tarafından üretilen yazılı eserlerin tümünü içeren sanat dalıdır. İrlanda edebiyatı, İrlanda, Latin ve İngiliz (Ulster İskoçları dahil) dillerindeki yazıları içermektedir. İrlanda edebiyatı ile İngiliz edebiyatı arasında yakından bir ilişki bulunmaktadır. Normanların İrlanda’yı işgalinin ardından 13. Yüzyılda İngiliz dili, İrlanda’ya tanıtılmıştır. Bununla birlikte, İrlanda dilinin kullanımında, 17. yüzyılda İngiliz dilinin kullanımının genişlemesiyle başlayan bir düşüş yaşanmasına rağmen, 19. yüzyıla kadar İrlanda edebiyatının baskın dili olarak kalmıştır. İrlanda edebiyatı, 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyıl boyunca, özellikle Oscar Wilde, Bram Stoker, James Joyce, WB Yeats, Samuel Beckett, Elizabeth Bowen, CS Lewis, Kate O’nun eserleri olmak üzere, küresel olarak birçok başarılı eser ortaya çıkarmıştır. Özellikle Ulster’deki İskoç yerlilerin torunları, güçlü bir şiir geleneğine sahip olan Ulster-İskoç yazı geleneğini oluşturmuşlardır.

İrlanda Edebiyatında Hangi Akımlar Etkindir?

İrlanda edebiyatında varoluşçuluk, romantizm, natüralizm ve realizm akımlarının etkileri uzun yıllar varlığını sürdürmüştür.

Varoluşçuluk

20. yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa’da varoluşçuluk ortaya çıkmıştır. Varoluşçuluk akımı insanın kendi değerlerini yaratabildiğini; geleceğini kendisinin inşa edebileceğini savunan felsefi bir eğilimdir. Eserlerinde varoluş ve anlatımlarıyla ilgilenen İrlandalı romancı, oyun yazarı ve şair Samuel Beckett (1906-1989), varoluşçu felsefenin edebiyattaki yansımalarından birini, Godot’yu Beklerken adlı oyunuyla ortaya çıkarmıştır. Hiçliğin baştan sona her satırda dolaştığı bu oyun araştırmacılar tarafından varoluş felsefesinin edebi bir uyarlaması olarak kabul edilmektedir.

Romantizm

Romantizm, İrlanda’da 18. yüzyılın sonunda başlamıştır ve 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Romantizm kendisinden önce gelen klasizm akımına bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır ve klasizm akımının düzen, uyum, denge, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine karşı bir isyandır.

Romantizm, doğduğu çağın akılcılığı ve materyalizmine karşıt olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, hayal gücüne, kişiselliğe, kendiliğindenliğe ve aşkınlığa, yani sınırları zorlayıp ötesine geçmeye önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın düşünce ve yaşam tarzını ön plana çıkarmıştır.

Naturalizm

Natüralizm terimi, bilimsel nesnellik ve tarafsızlık ilkelerini insanlarla yaptığı çalışmalara uygulamaya çalışan bir edebiyat türünü tanımlar.

Natüralizm, İrlanda’da 19. yüzyılın sonlarında edebiyat, sinema, tiyatro ve sanatta bir hareket olarak başlayan edebi bir türdür. Bir tür aşırı gerçekçiliktir. Doğalcılık, insan karakterini şekillendirmede ailenin, sosyal koşulların ve çevrenin rollerini ortaya koymaktadır.

Realizm

Realizm, Fransa’da estetik bir kavram olarak 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. Realizm, tıpkı romantizmin klasisizme karşı bir isyan olması gibi, hem klasisizmin hem de romantizmin eleştirisidir. Realizmin amacı, günlük yaşamı tarafsız, bilimsel bir tavırla incelemek ve edebi eserleri bir bilim adamının klinik bulgularına benzer objektif bir bakış açısıyla sunmaktır. James Joyce, İrlanda’daki gerçekçiliğin önemli bir temsilcisidir.

İrlanda Edebiyatından Önemli 5 Kitap Nedir?

İrlanda edebiyatından en önemli 5 kitap aşağıdaki verilmiştir.

Dublinliler – James Joyce Angela’nın Külleri - Frank McCourt Frankenstein - Mary Shelley Ulysses - James Joyce Boğa Güreşi - Roddy Doyle

Dublinliler – James Joyce

Dublinliler, ilk olarak 1914’te Londra’da yayınlanan James Joyce’un on beş öyküsünü içeren bir hikaye kitabıdır. Öyküler, 20. yüzyılın başlarında Dublin’de ve çevresinde yaşayan orta sınıf İrlanda halkının yaşamını konu edinir. Hikayeler, İrlanda milliyetçiliğinin zirvede olduğu, ulusal kimlik ve amaç arayışının arttığı, İrlanda’nın birbiriyle çelişen fikir ve etkilerle sarsıldığı bir dönemde yazılmıştır. Dublinliler, somut bir bütün yaratmaya hizmet eden bir parça koleksiyonudur. Her hikaye, bir bütün oluşturmak için bir öncekinin devamı niteliğindedir.

Angela’nın Külleri - Frank McCourt

Angela’nın Külleri, 1996 yılında İrlanda asıllı Amerikalı yazar ve öğretmen Frank McCourt tarafından yazılmış otobiyografi kitabıdır. Frank McCourt bu romanı, kendisinin ve ailesinin İrlanda’da yaşadığı mücadeleleri ve bu mücadelelerin nasıl üstesinden geldiklerini aktarmak için yazmıştır.

McCourt, okuyucuların Katolik İrlandalı bir çocuk olarak büyümenin nasıl olduğunu ve çocukluğunun zor zamanlarında nasıl direndiğini betimlemiştir. Angela’nın Külleri kitabı Pulitzer Ödülüne, Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülüne ve Los Angeles Times Kitap Ödülüne laik görülmüştür.

Frankenstein - Mary Shelley

Frankenstein, Mary Shelley (1797-1851) tarafından yazılmış ünlü romandır. Genç bir bilim insanı olan Victor Frankenstein tarafından yapılan benzeri daha önce görülmemiş bir bilimsel deneyde, değişik şekilli fakat zeki bir insanüstü yaratığın öyküsü anlatılmaktadır. Frankenstein, gotik roman ve romantizm hareketlerinin unsurlarından etkilenmiştir ve bilim kurgunun ilk örneklerinden biridir.

Ulysses - James Joyce

Ulysses, James Joyce’un 2 Şubat 1922’de yayımlanan ünlü modernist romanıdır. Ulysses romanı Dublin’de geçen 24 saati anlatmaktadır. Eser Homeros’un Odysseia’sına dayanmaktadır. Ulysses, romanında pek çok yeni teknik kullanılmış ve bu özellik ile ön plana çıkmıştır.

Joyce’un seçtiği anlatım biçimi, diğer romanların anlatım biçiminden çok farklıdır. Okunması zor bir roman olarak ünlenen Ulysses’te yazar, gün boyunca karakterlerini takip eden, karakterlerin kafalarından neler geçtiğini sayısız ayrıntıyla anlatan bir yöntem seçmiştir.

Boğa Güreşi - Roddy Doyle

Roddy Doyle, eserlerindeki alaycı zekası, esrarengiz kulağı ve karakterlerinin seslerini ve kalplerini tam olarak yakalama konusundaki olağanüstü yeteneği ile beğeni toplamıştır. İkinci hikaye koleksiyonu olan Boğa Güreşi, bugün İrlanda panoramasını gözler önüne seren, erkeklere ve orta yaşlara yönelik bir dizi acı tatlı anlatımı sunmaktadır. Sınıflardan mezarlıklara, yerel barlardan boğa güreşlerine taşınan öyküler, geçmiş zaferlerini yeniden yaşama ve dünyadaki yerlerini, güçlerini, erkekliklerini, sağlıklarını ve sevme yeteneklerini kaybetmekle ilgilenen erkeklere yer vermektedir.

Önemli İrlanda Yazarları Kimlerdir?

James Joyse, Oscar Wilde, Samuel Beckett gibi İrlandalı yazarlar, eserleri ile büyük kitleleri etkilemiş ve İrlandalı okurlar için özel yere sahiptir. İrlanda edebiyatına bulundukları katkılarla unutulmaz eserler sunan önemli İrlanda yazarları aşağıda verilmiştir.

James Joyce

James Joyce, 2 Şubat 1882 yılında Dublin’de doğmuş, İrlandalı yazar, şair, öğretmen ve edebiyat eleştirmenidir. İrlanda edebiyatına getirmiş olduğu anlatım farklılıkları ile 20. yüzyıl edebiyatı üzerinde derin etkileri vardır. James Joyce eserleri arasında Dublinliler, Sürgünler, Giacomo Joyce, Sanatçının Mektupları, Oda Müziği (Şiirler), Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi, Ulysses ve Finnegans Wake bulunmaktadır. James Joyce, romanlarında karmaşık bir sembolik paralellik ağı kullanımı, dilin deneysel kullanımı ve iç monolog, kelime oyunları ve imalar icat ettiği yeni edebi yöntemleri keşfetmesiyle tanınır.

Oscar Wilde

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde 16 Ekim 1854’te Dublin’de doğmuş İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa öykü yazarı ve şairdir. Wilde, iğneleyici üslubu ile bilinen geç Victoria dönemi Büyük Britanya’sının en başarılı ve ünlü yazarlarından biridir.

Oscar Wilde, zamanının en popüler oyun yazarı olmuştur ve zekası, gerçekçiliği, zengin karakterleri, sosyal ve politik eleştirisi kalıcı ve harika oyunlar ortaya çıkarmıştır. Vera veya Nihilistler (1880), Padova Düşesi (1883), Dünyanın Tek Gerçek Hayaleti (1887), Şu Bizim Hortlak (1887), Narlı Ev (1891), Lady Windermere’nin Yelpazesi (1892), Salome (1893), Ehemmiyetsiz Bir Kadın (1893), Oscar Wilde’nin önemli eserleri arasındadır.

Maeve Binchy

Maeve Binchy, . İrlanda’nın başkenti Dublin’in dışında küçük bir köy olan Dalkey’de 28 Mayıs 1940 yılında doğmuş İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancısıdır. Muhteşem bir hikaye anlatıcısı olarak tanınan Binchy, karakterlerini ve ilişkilerini zekice ve büyük bir anlayışla incelemiştir. Maeve Binchy, Nights of Rain and Stars, Quentins, Scarlet Feather, Circle of Friends ,Tara Road gibi çok sayıda en çok satan kitabın yazarıdır.

John Banville

William John Banville 8 Aralık 1945’te doğmuş İrlandalı bir roman yazarı, kısa öykü yazarı, ve senaristtir. Kendi kuşağının üslup açısından en ayrıntılı İrlandalı yazarı olarak kabul edilen John Banville, algının doğası, hayal gücü ile gerçeklik arasındaki çatışma ve bireyin varoluşsal izolasyonu ile ilgilenen felsefi bir romancıdır.

Kepler (1981), Tutanak Defteri (The Book of Evidence) (1989), Hayaletler (Ghosts) (1993), Athena (1995), Dokunulmaz (The Untouchable) (1997), Güneş Tutulması (Eclipse) (2000), Deniz (The Sea) (2005), The Infinities (2009) John Banville’nin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

Samuel Beckett

Samuel Barclay Beckett 13 Nisan 1906’da Foxrock, Dublin’de doğmuş İrlandalı yazar, oyun yazarı, eleştirmen ve şairdir. 20. yüzyıl deneysel literatürünün önemli temsilcilerinden biridir. James Joyce’un izini sürdüğü için “son modernistlerden”, daha sonraki dönemlerdeki pek çok yazarı etkisi altında bıraktığı için de “ilk postmodernistlerden” biri olarak kabul edilir.

Beckett ayrıca, Martin Esslin’in “Absürt Tiyatro” olarak adlandırdığı akımın en önemli yazarı olarak görülmektedir. Eserlerinin çoğunu İngilizce ya da Fransızca yazmış ve diğer dillere çevirmiştir. En tanınmış eseri Godot’yu Beklerken’dir.

İrlanda Kültürü İrlanda Edebiyatını Nasıl Etkilemiştir?

İrlanda kültürel milliyetçiliğinin 19. yüzyılın sonlarına doğru büyümesi, Galce Uyanışı ile doruğa ulaşması, İrlanda edebiyatının İngilizce üretilmesi üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmuştur. İrlanda kültürü , İrlandaca konuşan Aran Adaları’nda zaman geçiren JM Synge’nin (1871–1909) oyunlarında ve İrlanda mitolojisinin kullanıldığı William Butler Yeats’in (1865–1939) ilk şiirlerinde açıkça görülebilir.

19. Yüzyıl öncesinde halk arasında insanların İrlandaca konuşma oranı azalmış, yalnızca kırsal alanlarda günlük dil olarak kullanılmaya devam edilmiş ve İrlanda’nın çoğunda (edebi eserlerinde de) İngilizce baskın dil haline gelmiştir. İrlanda kültürü ve dilini korumak isteyenler ülkenin devam eden İngilizleşmesine karşı koymak için İrlandaca’nın günlük yaşamda kullanılmasını teşvik etmiştir.

İrlandaya Gidecekler için Edebiyat Müzesi Önerileri

İrlanda, tarihin içinden gelen müzeler, içerisinde saatlerce okumak isteyeceğiniz kütüphaneler bulundurmaktadır. İrlanda’daki edebiyat müzeleri ve kütüphanelerin listesi aşağıda verilmiştir.

James Joyce Müzesi: İrlandalı ünlü yazar James Joyce’un bir süre yaşadığı Martello Kulesi, müze olarak korunmaktadır. Müze içerisinde James Joyce’a ait eşyalar, kişisel koleksiyon ve yazarlık hayatı boyunca tuttuğu notlar yer almaktadır. Dublin Yazarlar Müzesi: İrlandalı yazarlar hakkında detaylı bilgiler, kitaplar, el yazmaları, fotoğraflar, kişisel eşyalar toplanıp Dublin Yazarlar Müzesi’nde ziyaretçilere sunulmuştur. Kütüphaneler: 1877 yılında kurulan Dublin Ulusal Kütüphanesi, kitap çeşitliliği ve atmosferi ile kitapseverlerin ziyaret etmesi gereken bir kütüphanedir. Dublin’deki bir diğer kütüphane de 16. yüzyıldan kalma Mars Kütüphanesi’dir. Mars kütüphanesinin en dikkat çekici özelliği ise kişiye özel kitap okuma odalarına sahip olmasıdır. İrlanda kültür turizminin gelişmesi ile son yıllarda İrlanda Dublin kültür turu programları düzenlenmektedir. İrlanda’ya kültür turizmi amacıyla gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları turistik İrlanda vize başvurusu yapmalıdır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: