Schengen Vize İhlali ve Güncel Yaptırımlar

Schengen Vize İhlali ve Güncel Yaptırımlar

Schengen vize ihlali, Schengen vizesine sahip olan bireylerin almış oldukları vize ile gittiği Schengen ülkesinde vizelerinin geçerlilik süresini aşacak şekilde kalmasına verilen isimdir. Schengen bölgesinde bulunan devletlerin her birinin vize ihlali konusunda kendine has ve farklı yaptırımları bulunmakta olup; bu yaptırımlar ve cezai işlemler devletlerin vize politikalarına göre, para cezasından ömür boyu ülkeye girişten men edilme cezasına kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Schengen Vize İhlali Cezası Nedir?

Schengen vize ihlali cezası; ilgili Schengen ülkesinin Schengen vizesine sahip olan bireylere, sahip olduğu vizelerin geçerlilik süresini aşmaları halinde vize ihlali değerlendirmesi yaparak cezai işlemler ve yaptırımlar uygulamasına denir.

Schengen vize ihlali cezaları, Schengen bölgesinde bulunan ülkelerin vize politikalarına göre ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Almanya’nın, Schengen vize ihlali konusunda oldukça katı olduğu ve sert yaptırımlar uyguladığı bilinirken; Yunanistan bu konuda yüksek para cezaları vermesi ile bilinmektedir.

Schengen Vize İhlali Durumunda Uygulanan Yaptırımlar Nelerdir?

Schengen vize ihlali durumunda uygulanan yaptırımlar aşağıda listelenmiştir.

  • Para cezası
  • Sınır dışı edilme
  • Giriş yasağı

Schengen Vize İhlali Para Cezası

Schengen vize ihlali para cezası, Schengen ülkelerinde en sık görülen vize ihlali yaptırımıdır. Schengen bölgesinde bulunan ülkeye bağlı olarak para cezasının miktarı değişiklik göstermekte olup; ihlalin devam etmesi halinde para cezasının yanında belirli bir süre veya tamamen Schengen bölgesinde bulunan ülkelerin tamamına girişin men edilmesi ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Schengen Ülkelerine Giriş Yasağı

Schengen ülkelerine giriş yasağı genellikle vize geçerlilik süresini aşarak Schengen bölgesinde normalden daha fazla kalan bireylere uygulanmaktadır. Schengen ülkelerine giriş yasağı genellikle 3 yıldan uzun süreli olmakla birlikte, ilgili devletin vereceği karara göre daha uzun da verilebilmektedir.

Schengen Bölgesinden Sınır Dışı Edilme

Schengen bölgesinden sınır dışı edilme; Avrupa’da oturum iznine veya vizeye sahip olmadan yasa dışı olarak kalan bireylerin ilgili resmi uyarılar sonucu kendi rızası ile ülkeden ayrılmamasından sonra yakalanması ile mümkün olmaktadır.

Schengen bölgesinde vize ihlali yapan bireyler, yakalandığında derhal sınır dışı edilebilmekte veya bir suça karışmış ise hapis veya para cezaları ile sonuçlanabilecek bir yargılama süreci ile karşılaşabilmektedir. Yargılama sürecinden geçen vize ihlali yapan bireyler ilgili ülkeden yargının verdiği karara göre cezalarını çektikten sonra direkt olarak ülkeden sınır dışı edilmekte ve ek olarak genellikle ilgili ülkeye girişten men edilmektedir.

Kimler için Schengen Vize İhlalinde Ceza Muafiyeti Bulunur?

Schengen vize ihlalinde reşit olmayan bireyler, bakıcıya ihtiyaç duyanlar ve bir hastalık veya yaralanma nedeniyle iş göremez durumda olanlar için ceza muafiyeti bulunmakta olup; belirtilen kişilerin vize ihlali yapmak yerine, ilgili ülkenin konsolosluklarından vize başvuru uzatma talebinde bulunması tavsiye edilmektedir.

Schengen Vize İhlali Yapmamak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Schengen vize ihlali yapmamak için, alınan vizenin geçerlilik süresi ile izin verilen kalış süresinin farklı kavramlar olduğunu kavramak ve vize etiketini bu doğrultuda okumak gerekmektedir. Vize geçerlilik süresi, vize sahibinin Schengen bölgesine girmesine izin verilen süre iken; kalış süresi, vize geçerlilik süresi içerisinde Schengen bölgesinde kalınabilecek gün sayısıdır. Verilen vizede ilgili ülkede kalış süresinin maksimum 90 gün olması halinde 90/180 gün kuralına dikkat edilmelidir.

Vize geçerliliğinin ve izin verilen kalış süresinin gösterildiği vize görseli aşağıda belirtilmiştir.

Schengen Vize İhlali Yapmamak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Schengen Vize İhlali Yapmamak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Schengen 90/180 Gün Kuralı Nedir?

Schengen 90/180 gün kuralı; tek tip Schengen vizeleri (USV) için geçerli olan bir kuraldır. Avrupa Birliği tarafından oluşturulan 90/180 gün kuralına göre, tek tip Schengen vizesi sahibi olan bireylerin Schengen bölgesinde 180 günlük bir süre içinde en fazla 90 gün kalmalarına izin verilmektedir.

Tek giriş, çift giriş ve çoklu giriş olmak üzere üç tür kısa süreli ziyaretçi Schengen vizesi bulunmaktadır. Schengen vizesinde yer alan giriş sayısına bakılmaksızın üç tip vize de 180 günlük süre zarfında Schengen bölgesinde 90 gün kalmaya izin vermektedir. Aynı vize ile birden çok kez Schengen bölgesine giriş yapılabilse de, vize geçerlilik süresine uymak koşuluyla, 180 günlük süre içerisindeki tüm girişlerde bölgede en fazla toplam 90 gün kalınabilmektedir. Schengen 90 gün kuralı uyarınca, vize geçerlilik süresi daha uzun olan kişilerin de kalış süreleri sınırlandırılmaktadır.

Schengen Vize Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Schengen vize uzatma başvurusu seyahat halinde iken sadece istisnai durumlarda yapılabilmektedir. Schengen bölgesine yapılan seyahat uzatılmak isteniyorsa, genellikle Schengen bölgesinden çıkmak ve daha sonra seyahate yeniden devam edebilmek için yeni bir vize başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Schengen bölgesindeki seyahat esnasında dönüş yapılacak ülkede meydana gelen volkanik patlama, deprem, doğal afet, pandemi gibi mücbir sebepler, seyahat sırasında meydana gelen yaralanma, acil tedavi gibi durumlar, ulaşım araçlarının iptali, önceden planlanmamış evlilik, ölüm veya kaza gibi ailevi nedenler, gidilecek ülkedeki savaş veya isyan gibi büyük siyasi olaylar ve benzeri bazı istisnai durumlarda Schengen bölgesinde vize uzatma işlemi yapılabilmektedir.

Vize İhlali Yapan Kişi Yeniden Schengen Vizesi Alabilir Mi?

Vize ihlali yapan kişi yeniden Schengen vizesi alabilmektedir; ancak yapılan yeni vize başvurusunda sunulan vize talep dilekçesinde, daha önceki vize ihlali için geçerli bir sebebin bulunduğu açıklanmalı ve cezai şartların ödendiği bilgisi verilmelidir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında, geçmişte vize ihlali yapmış olan başvuru sahipleri için vize talep dilekçesi, ilgili ülkenin Vizem.net uzman danışmanı tarafından hazırlanmaktadır.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: