Vize Başvurusu için İşveren Mektubu

İşveren Vize İzin Mektubu ve Dilekçe Örneği Nedir, Nasıl Yazılır?

İşveren vize izin mektubu, çalışan bir yabancı ülke vatandaşı tarafından başka bir ülkeye yapılan vize başvuruları için temin edilmesi beklenen bir belgedir. Vize işveren izin mektubu örneği içeriğinde; çalışanın izinli olduğu süre, maaşı ve yurt dışına gidiş dönüş tarihleri ile alakalı bilgilere yer verilmektedir. İşveren vize izin mektubu ile, vize başvuru sahibinin mevcut veya bir önceki yöneticisi tarafından, kişinin iş deneyimi ve katkıları doğrultusunda belirli bir iş için uygunluğu vurgulanmaktadır. İşveren vize mektubu, içerdiği bilgilerin yanı sıra, vize memuruna başvuru sahibinin karakteri hakkında bilgi vermektedir.

Vize İzin Yazısı Kime Hitaben Yazılmalıdır?

Vize izin yazısının, vize başvurusu yapılan ülkenin ilgili konsolosluk birimine veya büyükelçilik vize departmanına hitaben yazılması gerekmektedir. Bazı internet siteleri üzerinden, Vize için işyeri izin belgesi örneği word formatında indirilerek düzenlenebilmektedir.

Vize İşveren İzin Mektubu Kim Tarafından Yazılmalıdır?

Vize işveren izin mektubu, başvuru sahibinin çalışmakta olduğu şirkette imza yetkisi bulunan insan kaynakları yöneticisi veya bir şirket ortağı tarafından yazılmalıdır. İlgili şirketin antetli kağıdına yazılması istenen vize işveren mektubunun, kaşelenmiş ve imzalanmış olması gerekmektedir.

İşverenler Kendileri için Vize İzin Mektubu Yazabilir Mi?

Yurt dışına seyahat edecek olan işverenlerin, kendileri için vize izin mektubu yazması gerekmemektedir. İşverenler vize başvurularında; imza sirküleri, şirket faaliyet belgesi ve ticari sicil gazetesi belgelerini ibraz ederek şirket sahipliğini veya ortaklığını kanıtlayabilmektedir.

Vize İşveren Yazısı Hangi Tarihte Yazılmalıdır?

Vize işveren yazısının, vize başvuru tarihinden en az 15 gün öncesinde işveren tarafından yazılmış olması gerekmektedir.

İşveren Vize Dilekçe Örneğinde Neler Yer Almalıdır?

İşveren vize dilekçe örneğinde yer alması gereken bilgiler aşağıda listelenmiştir.

  • Vize başvuru sahibinin izinli olduğu süre: Başvuru sahibinin izinli olduğu süre ve vize geçerlilik süresi içinde ülkesine geri döneceği, işyerinden vize talep dilekçesi ile beyan edilmelidir.
  • Vize başvuru sahibinin maaş bilgisi: İşveren vize izin dilekçesinde, çalışanın maaş bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.
  • Vize başvuru sahibinin çalışma süresi ve pozisyonu: İşveren vize dilekçe örneği içeriğinde, vize başvuru sahibinin ilgili şirketteki çalışma süresi ve pozisyonu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
  • Vize başvuru sahibinin gidiş ve dönüş tarihleri: Başvuru sahibinin vize başvurusu yapılan ülkeye gidiş ve ülkeden dönüş tarihlerinin, işveren tarafından hazırlanan vize için resmi izin belgesi içeriğinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
  • Vize başvuru sahibinin seyahat masraflarının karşılanma bilgisi: Başvuru sahibinin, vize başvurusu yaptığı ülkede kalacağı süre boyunca, masraflarının kim tarafından karşılanacağı bilgisinin işveren vize izin mektubunda beyan edilmesi gerekmektedir.

Vize İşveren Mektubu Hangi Dilde Yazılmalıdır?

Vize işveren mektubunun hangi dilde yazılması gerektiği, vize başvurusu yapılacak ülkeye göre değişiklik göstermekte olup, genel olarak en çok kabul gören dil İngilizcedir. Vize işveren mektubu, vize başvurusu yapılan ülkenin ana dilinde yazılması talep edildiği takdirde, yeminli tercüme ile çevrilip ibraz edilmelidir.

Vizem.net danışmanlık hizmeti ile yapılan vize başvurularında, vize işveren mektubu vize başvurusu yapılan ülkenin talep ettiği dile çevrilerek hazırlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İşveren Vize Mektubu Hangi Vizeler için Gereklidir?

İşveren vize mektubunun, çalışan yabancı ülke vatandaşları tarafından, Schengen ülkeleri de dahil olmak üzere, birçok ülkeye yapılan vize başvurularında ilgili dış ülke temsilciliklerine veya vize başvuru merkezine sunulması gerekmektedir.

Vize İşveren İzin Mektubu Örneği (İngilizce)

İngilizce işveren vize yazısı örneği aşağıda verilmiştir.

Dear Sir/ Madam,

This recommendation letter was written to confirm that (name of the employee) is working as (position of employee) at the (name of the company). He/ she has worked in this company since (date), and their total annual compensation is (salary of the employee). Our employee would like to travel to (name of the city/ country) from (date of arrival) to (date of departure). We inform you that our employee will return to his/ her country within the visa validity period and all travel expenses will be covered by our company.

(Employee’s name) is a hardworking and creative employee who has been making a great contribution since joining the company. It is believed that (name of the employee) will be a great value for (target company name). If you need more information regarding (name of the employee), please contact us.

Sincerely,

(Signature, company stamp)
Name, position

Vize için İşyeri İzin Belgesi Örneği (Türkçe)

Türkçe vize işveren izin mektubu örneği aşağıda verilmiştir.

(Vize başvurusunda bulunulan ülke) Başkonsolosluğu Vize Departmanına
Şehir, tarih

Sayın yetkili,

(Firma adı) şirketinde, (işe başlama tarihi) tarihinden itibaren (çalışanın pozisyonu) pozisyonunda ve aylık (maaş tutarı) maaş ile çalışmakta olan, (çalışanın TC kimlik numarası) TC kimlik no’lu (çalışanın adı- soyadı) isimli çalışanımızın, ülkenize (gidiş tarihi - dönüş tarihi) tarihleri arasında yapacağı iş seyahati için izinli olduğunu, vize geçerlilik süresi içerisinde ülkesine geri döneceğini ve bütün seyahat masraflarının şirketimiz tarafından karşılanacağını tarafınıza bildiririz.

Saygılarımızla,

(Şirket kaşesi, yetkili imzası)
Ad soyad, pozisyon

Paylaş: