Vize Başvurusu için İşveren Mektubu

İşveren Vize İzin Mektubu ve Dilekçe Örneği Nedir, Nasıl Yazılır?

İşveren vize izin mektubu, yurtdışına çıkış yapacak şirket çalışanının işvereni tarafından resmi dille yazılan ve vize başvurusunda sunulan gerekli belgeler arasındadır.

Vize işveren izin mektubu örneği içeriğinde; çalışanın şirketteki pozisyonu, ne kadar süredir çalıştığı, izinli olduğu süre, maaşı ve yurt dışına gidiş dönüş tarihleri ile alakalı bilgilere yer verilmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında kişinin durumuna uygun örnek izin yazısı ilgili ülkenin vize danışmanları tarafından temin edilmektedir.

Vize İzin Yazısı Kime Hitaben Yazılmalıdır?

Vize izin yazısının, vize başvurusu yapılan ülkenin ilgili konsolosluk birimine veya büyükelçilik vize departmanına hitaben yazılması gerekmektedir. Vize için işyeri izin belgesi örneği word formatında yazılarak çıktı alınabilir.

Aşağıda Kanada Büyükelçiliğine yazılmış işyeri izin belgesi bulunmaktadır.

Vize İzin Yazısı Kime Hitaben Yazılmalıdır?
Vize İzin Yazısı Kime Hitaben Yazılmalıdır?

Vize İşveren İzin Mektubu Kim Tarafından Yazılmalıdır?

Vize işveren izin mektubu, başvuru sahibinin çalışmakta olduğu şirkette imza yetkisi bulunan insan kaynakları yöneticisi veya bir şirket ortağı tarafından yazılmalıdır. İlgili şirketin antetli kağıdına yazılması, kaşelenmiş ve imzalanmış olması gerekmektedir.

Antetli kağıdı bulunmayan şirketler için belge mutlaka kaşelenmelidir.

İşverenler Kendileri İçin Vize İzin Mektubu Yazabilir Mi?

Yurt dışına seyahat edecek olan işverenlerin, kendileri için vize izin mektubu yazması gerekmemektedir. İşverenler vize başvurularında; imza sirküleri, şirket faaliyet belgesi ve ticari sicil gazetesi belgelerini ibraz ederek şirket sahipliğini veya ortaklığını kanıtlayabilmektedir.

Şirketin birden fazla ortağı olması durumunda vizeye başvuru yapan kişinin imza yetkisi bulunmuyorsa imzaya yetkili bir bir ortak tarafından imzalanmış bir işyeri izin belgesi sunmalıdır.

Vize İşveren Yazısı Hangi Tarihte Yazılmalıdır?

Vize işveren yazısının, vize başvuru tarihinden en fazla 15 gün öncesinde işveren tarafından yazılmış olması gerekmektedir.

Ticari Vizeler İçin İşyeri İzin Belgesi

Ticari Vizeler İçin İşyeri İzin Belgesi
Ticari Vizeler İçin İşyeri İzin Belgesi

İş toplantıları, ticari anlaşmalar, konferans veya fuar katılımı gibi şirket çalışanının ticari amaçlarla yapacağı vize başvurularında işyeri vize izin yazısında davet eden şirket ile olan ilişki, seyahat planı da ayrıca açıklanmalıdır.

Birden fazla şirket çalışanı yurt dışına çıkacaksa çıkış yapacak tüm personelin pasaport bilgileri mektupta verilmelidir.

Sık Sorulan Sorular

İşyeri vize izin yazısı ile ilgili danışmanlarımıza sıklıkla sorulan soruların yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İşveren Vize Dilekçe Örneğinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

İşveren vize dilekçe örneğinde yer alması gereken bilgiler aşağıda listelenmiştir.

  • Vize başvuru sahibinin izinli olduğu süre: Başvuru sahibinin izinli olduğu süre ve vize geçerlilik süresi içinde ülkesine geri döneceği,işyerinden vize talep dilekçesiile beyan edilmelidir.
  • Çalışanın Kimlik Bilgileri: TC numarası ve pasaport numarası
  • Vize başvuru sahibinin maaş bilgisi: İşveren vize izin dilekçesinde, çalışanın maaş bilgisine yer verilmesi gerekmektedir. Maaş elden alınıyorsa bu bilgiye yer verilmelidir.
  • Vize başvuru sahibinin çalışma süresi ve pozisyonu: İşveren vize dilekçe örneği içeriğinde, vize başvuru sahibinin ilgili şirketteki çalışma süresi ve pozisyonu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
  • Vize başvuru sahibinin gidiş ve dönüş tarihleri: Başvuru sahibinin vize başvurusu yapılan ülkeye gidiş ve ülkeden dönüş tarihlerinin, işveren tarafından hazırlananvize için resmi izin belgesiiçeriğinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İzinli olduğu sürede ücretsiz mi ücretli mi izinde olduğu açıklanmalıdır.
  • Vize başvuru sahibinin seyahat masraflarının karşılanma bilgisi: Başvuru sahibinin, vize başvurusu yaptığı ülkede kalacağı süre boyunca, masraflarının kim tarafından karşılanacağı bilgisinin işveren vize izin mektubunda beyan edilmesi gerekmektedir.

Vize İşveren Mektubu Hangi Dilde Yazılmalıdır?

Vize işveren mektubunun hangi dilde yazılması gerektiği, vize başvurusu yapılacak ülkeye göre değişiklik göstermekte olup, genel olarak en çok kabul gören dil İngilizcedir. Vize işveren mektubu, vize başvurusu yapılan ülkenin ana dilinde yazılması talep edildiği takdirde, yeminli tercüme ile çevrilip ibraz edilmelidir.

Tercüme edilen işyeri izin belgelerinin noterden onaylatılmasına gerek yoktur.

Vizem.net danışmanlık hizmeti ile yapılan vize başvurularında, vize işveren mektubu vize başvurusu yapılan ülkenin talep ettiği dile çevrilerek hazırlanmaktadır.

İşveren Vize Mektubu Hangi Vizeler İçin Gereklidir?

İşveren vize mektupları kısa süreli turistik, aile ziyareti, ticari vize başvurularında gereklidir. Şirket çalışanını uzun süreli eğitim almak amacıyla veya şirket için pozisyon değişikliği sebebiyle yurt dışına gönderiyorsa izin yazısı yerine referans mektubu yazmalıdır.

Vize İşveren İzin Mektubu Örneği (İngilizce) Nasıl Yazılır?

İngilizce işveren vize yazısı örneği aşağıda verilmiştir.

Dear Sir/ Madam,

This recommendation letter was written to confirm that (name of the employee) is working as (position of employee) at the (name of the company). He/ she has worked in this company since (date), and their total annual compensation is (salary of the employee). Our employee would like to travel to (name of the city/ country) from (date of arrival) to (date of departure). We inform you that our employee will return to his/ her country within the visa validity period and all travel expenses will be covered by our company.

(Employee's name) is a hardworking and creative employee who has been making a great contribution since joining the company. It is believed that (name of the employee) will be a great value for (target company name). If you need more information regarding (name of the employee), please contact us.

Sincerely,

(Signature, company stamp)

Name, position

Vize İçin İşyeri İzin Belgesi Örneği (Türkçe) Nasıl Yazılır?

Türkçe vize işveren izin mektubu örneği aşağıda verilmiştir.

(Vize başvurusunda bulunulan ülke) Başkonsolosluğu Vize Departmanına

Şehir, tarih

Sayın yetkili,

(Firma adı) şirketinde, (işe başlama tarihi) tarihinden itibaren (çalışanın pozisyonu) pozisyonunda ve aylık (maaş tutarı) maaş ile çalışmakta olan, (çalışanın TC kimlik numarası) TC kimlik no’lu ve (çalışanın pasaport numarası) Pasaport numaralı (çalışanın adı- soyadı) isimli çalışanımızın, ülkenize (gidiş tarihi - dönüş tarihi) tarihleri arasında yapacağı seyehat için ücretsiz izinli olduğunu, vize geçerlilik süresi içerisinde ülkesine geri döneceğini ve bütün seyahat masraflarının kendisi karşılanacağını tarafınıza bildiririz.

Saygılarımızla,

(Şirket kaşesi, yetkili imzası)

Ad soyad, pozisyon

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: