Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Nüfus kayıt örneği bir kişinin soy ağacındaki bilgilere dayanarak oluşturulan ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir. Çoğu ülkenin vize başvurusunda sunulması zorunlu bir evrak olarak nüfus kayıt örneği istenir.

Nüfus Kayıt Örneği Nedir?

Nüfus kayıt örneği; bir kişinin kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğünden ve e-devlet hesabı üzerinden alınabilen, kişinin ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin isim, soyisim, anne baba isimleri, doğum yeri ve doğum tarihi, medeni durum, din, nüfusa kayıtlı olunan tarih, varsa ölüm, evlilik ve boşanma tarihleri bilgilerini içeren ve aksi bir durum olmadığı sürece geçerli olan resmi bir belgedir.

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ise; nüfus kayıt örneğinde belirtilen bilgilere ek olarak evlenme, boşanma, isim değişikliği, sosyal sigortalar yardımı gibi değişikliklerin açıklamalarını içeren detaylı bir resmi belgedir. Kişinin detaylandırılmış bilgilerini içermesinden dolayı vize başvurularında genellikle tam vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Nedir?

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği vize başvurularında istenen ve nüfus kayıt örneğindeki bilgilere ek olarak detaylandırılmış bir resmi evraktır. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği vize başvurusunda bulunan kişinin tüm aile bireylerinin bilgilerini içermektedir.

Aşağıda tam vukuatlı nüfus kayıt örneği gösterilmiştir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Nedir?
Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Nedir?

Vize Başvurusu için Nüfus Kayıt Örneği Şart Mıdır?

Vize başvurusu için nüfus kayıt örneği sunulması şartı, başvuru yapılan ülkeye göre farklılık gösterir. Bazı ülkeler nüfus kayıt örneği belgesi sunulmasını şart koşarken, bazı ülkeler istememektedir.

Sponsorlu vize başvurularında, sponsorun aileden biri olması durumunda, kişiler arasındaki akrabalık ilişkisinin kanıtı olması için nüfus kayıt örneği, vize başvurusu için gerekli belgeler arasında sunulmalıdır.

Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Olmalıdır?

Vize için nüfus kayıt örneği, genellikle tüm aile bireylerini içerecek şekilde, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği olarak beyan edilir.

Vize için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Nereden Alınır?

Vize için vukuatlı nüfus kayıt örneği E-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüklerinden alınabilmektedir.

E-Devletten Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

E-devletten vize için nüfus kayıt örneği, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak “Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama” ekranı üzerinden alınmaktadır. İlgili sayfadan nüfus kayıt örneği tipi, belgenin neden verileceği ve vukuatlı belge istenip istenmediği seçilerek belge oluşturulabilmektedir.

Aşağıda e-devletten nüfus kayıt örneği alma ekran görselleri verilmektedir.

E-Devletten Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?
E-Devletten Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?
E-Devletten Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır 2
E-Devletten Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır 2

Vize için Nüfus Kayıt Örneği Nüfus Müdürlüğünden Nasıl Alınır?

Vize için nüfus kayıt örneği nüfus müdürlüğüne müracaat edilerek alınabilmektedir. Kişiler bulundukları bölgede yer alan nüfus müdürlüklerine kimliklerini beyan ederek, ıslak imzalı nüfus kayıt örneği temin edebilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: