Ticari Vize Davet Mektubu Örneği

Ticari Vize Davet Mektubu Örneği: Business Vize Davetiyesi Nasıl Yazılır?

Ticari vize davet mektubu, bir şirkete, bir kişiye ya da bir grup insana bir şirkete katılması için ulaşmanın resmi yoludur. Bir toplantıya katılmak veya bir yatırım için görüşme yapmak gibi çeşitli iş etkinlikleri için yurt dışına seyahat etmek isteyen kişilerin, vize başvurularında iş amaçlı seyahat ettiklerini ispatlamak için ticari vize davet mektubu sunmaları gerekmektedir.

Ticari vize davet mektubu, iş adamı vizesi için gerekli evraklar arasında yer almaktadır ve içeriğinde seyahat amacı, davet eden kişi veya kurumun bilgileri ve davet edilen kişinin bilgileri bulunmalıdır.

Ticari Vize Davet Mektubu Hangi Bilgileri İçermelidir?

Ticari vize davet mektubunun içerdiği bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

  • Başvuru yapacak kişinin adı
  • Seyahatin amacı ve başvuru sahibinin mevcut ilgilendiği iş ile ilgili kısa bir açıklama
  • Ülkeye giriş tarihi
  • Ülkeden çıkış tarihi
  • Başvuru sahibinin işyerindeki unvanı
  • Başvuru sahibinin iletişim adresi
  • Davet eden şirketin adı

Ticari Vize Davetiyesi Kim Tarafından Yazılmalıdır?

Ticari vize davetiyesinin seminer, fuar veya kongre katılımı için vize başvurusu yapılacak ise organizasyon sahibi olan kurum veya şirket tarafından yazılması gerekmektedir; iş görüşmesi, toplantı gibi bir amaç için vize başvurusu yapılacaksa gidilecek olan ülkedeki ev sahibi kurum veya şirket tarafından vize davet mektubu yazılmalıdır.

İş Vizesi Davet Mektubu Kime Hitaben Yazılmalıdır?

İş vizesi davet mektubu, vize başvurusu yapılacak ülkenin dış temsilciliğine hitaben yazılmalıdır.

Ticari Vize Davetiye Mektubu Hangi Dilde Yazılmalıdır?

Ticari vize davetiye mektubunun dili, vize başvurusu yapılacak ülkeye göre değişiklik gösterebilse de genellikle İngilizce olarak talep edilmektedir. Vize başvurusu yapılan bazı ülkeler, ticari vize davet mektubunun kendi ana dillerinde yazılmasını istemektedir. Ticari vize davetiye mektubunu kendi ana dilinde yazılmasını isteyen ülkeler için işveren davet mektubu, yeminli tercüme ile çevrilerek sunulabilmektedir.

Ticari Vize Davet Mektubu Örneği İngilizce

Ticari vize davet mektubu İngilizce örneği aşağıda verilmiştir.

(Date)

To The Immigration Officer

(Embassy Name)

(Embassy Address and Phone Number)

Subject: Request for Issuance of Business Visa For Mr/Ms. (Applicant’s Name)

Dear Sir/Madam,

(Applicant’s Name), who is a citizen of (Applicant’s Nationality) and currently residing at (Applicant’s Address), is required to visit (Inviting Company or Organization) in the (Inviting Company’s Country) for (Purpose) between (Starting Date of Visit) and (Ending Date of Visit). (Inviting Company or Organization’s Name) is writing this invitation letter for (Applicant’s Name) to support his/her (Number of Days) day long business trip to (Inviting Company’s Country and City).

(Applicant’s Name)’s passport details are as follows:

Full Name:

Passport No:

Issue Date: DD/MM/YYYY

Expiry Date: DD/MM/YYYY

Place of Issue:

(Inviting Company’s Name) guarantees that (Applicant’s Name) will abide by the Laws and Regulations of the (Inviting Company’s Country) and that he/she will return to (Applicant’s Residing Country) before expiry of his/her visa. All expenses of the business trip will be covered by (Inviting Company’s Name).

We request you to issue him/her the necessary multiple entry business visa.

Kind regards,

(Signature and Company or Organization Seal)

(Authorized Signatory Name)

(Designation)

(Inviting Company’s Name)

(Place)

Ticari Vize Davet Mektubu Örneği Türkçe

Ticari vize davet mektubu Türkçe örneğine aşağıda yer verilmiştir.

(Tarih)

Yetkili Vize Memuruna,

(Başvuru Yapılacak Büyükelçilik Adı)

(Başvuru Yapılacak Büyükelçilik Adresi ve Telefon Numarası)

Konu: (Başvuru Sahibinin Adı) adına ticari vize düzenlemesi talebi

Sayın yetkili,

(Başvuru Sahibinin Adı) isimli, (Başvuru Sahibinin Uyruğu) vatandaşı ve güncel olarak (Başvuru Sahibinin Adresi) adresinde ikamet eden kişi, (Davet Eden Şirket veya Kurumun Adı) adlı şirketimiz/kurumumuz tarafından iş amaçlı bir seyahat için (Davet Eden Şirketin Bulunduğu Ülke)’ye davet edilmektedir. (Başvuru Sahibinin Adı), (Seyahat Başlangıç Tarihi) ve (Seyahat Bitiş Tarihi) tarihleri arasında (Seyahat Gün Sayısı) gün boyunca, şirketimiz/kurumumuz davetlisi olarak (Davet Eden Şirketin Bulunduğu Ülke)’de (İş Seyahatinin Amacı) amacıyla bulunacaktır.

Seyahat eden kişinin pasaport bilgileri aşağıda verilmektedir:

Ad Soyad:

Pasaport No:

Düzenleme Tarihi: GG/AA/YYYY

Geçerlilik Tarihi: GG/AA/YYYY

Verildiği Yer:

(Davet Eden Şirket veya Kurumun Adı), davet edilen (Başvuru Sahibinin Adı)’nin seyahati boyunca (Davet Eden Şirketin Bulunduğu Ülke) kanun ve düzenlemelerine uyacağını ve vize süresinin sona ermesinden önce ülkesi olan (Başvuru Sahibinin İkamet Yeri)’ne döneceğini garanti etmektedir. (Başvuru Sahibinin Adı)’nin iş amaçlı seyahati boyunca doğacak tüm masraflar, şirketimiz/kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

(Başvuru Sahibinin Adı)’nın seyahati için gereken çok girişli ticari vizenin verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

(İmza ve Davet Eden Şirket veya Kurumun Kaşesi)

(Yetkili İmza Sahibi Adı)

(Yetkili İmza Sahibinin Unvanı)

(Davet Eden Şirket veya Kurumun Adı)

(Davet Eden Şirket veya Kurumun Adresi)

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: