İsveç İş İlanları ve İş İmkanları

İsveç İş İlanları ve İş İmkanları

İsveç, inovasyonu teşvik eden, sürdürülebilir kalkınma ve teknolojide ileride olan bir ülkedir. IKEA, Ericsson, ve Spotify gibi başarılı İsveçli şirketler ekonomiye katkı sağlamaktadır. Küçük iç pazarı ile ihracatın öne çıktığı İsveç’te dinamik bir iş ortamı sağlanmaktadır. İsveç’te çalışanlar arasında İngilizce yaygınlaşmıştır, İsveç’te çalışmak için İsveççe bilmek de önemli katkı sağlayacaktır.

İsveç’te iş bulup çalışmak isteyenler öncelikle çalışma izni almış olmalıdır. Üç haftadan daha kısa sürecek işler için çalışma vizesine de ihtiyaç duyabilmektedir. AB vatandaşları için çalışma izni gerekli değildir. İsveç Kamu İstihdam Kurumu (Arbetsförmedlingen) iş arayanlara destek olmaktadır. Bunun yanında Avrupa İş Hareketliliği Portalı (EURES) gibi sitelerden de iş bulunabilmektedir.

İsveç’te mevcut işlerin birçoğunda profesyonellik beklenmektedir. Uyruk fark etmeksizin İsveç’te bilişim teknolojileri departmanında çalışmak kariyer açısından faydalı olacaktır. İsveç’te programlama işleri için yüksek bir talep vardır ve bu işlerin çoğunluğu İsveççe’ye hakim olmayı gerektirmemektedir.

İsveç’te çoğu kurumda çalışma saatleri işveren tarafından belirlenmektedirir. Fakat bir yılda ya da bir haftada ne kadar çalışılabileceğine dair kuralların olduğu Çalışma Saatleri Yasası’na uyulmaktadır. İsveç’te tam zamanlı çalışma süresi haftada 40 saattir. Yarı zamanlı çalışıldığında ücret tam zamanlı çalışmaya oranlanarak belirlenmektedir.

İsveç’te Çalışma Ücretleri Nedir?

İsveç’te çalışma ücretleri, Statista 2019 verilerine göre, işçiler için aylık ortalama 27.500 İsveç kronu iken memurlar aylık ortalama 41.300 kronu kadar maaş almaktadır. Aynı veriler, 2019 yılı İsveç genel maaşlar ortalamasının 34.700 olduğunu göstermektedir. İstatiksel veriler, erkeklerin kadınlardan daha yüksek maaş ortalamalarına sahip olduğunu göstermektedir.

İsveç’te maaşlar toplu sözleşmeler tarafından belirlenmekte olup iş için gerekli deneyim ve eğitim düzeyine göre farklılıklar göstermektedir. Toplu sözleşmeler işverenler veya onların temsilcileri ile çeşitli sendikalar arasında yapılan anlaşmalar sonucu oluşmaktadır.

İsveç’te Maaşlar Nasıldır?

İsveç’te maaşlar sektöre göre farklılık göstermektedir. İsveç İstatistik kurumu 2020 verilerine göre aylık maaşlar 21.500-144.700 İsveç Kronu arasında değişim göstermektedir. 2021 yılında 1 İsveç kronu yaklaşık 1 TL değerindedir.

İsveç’te meslekler ve aylık ortalama maaşları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MesleklerAylık Ortalama Maaşları (Kron)
Finans ve sigorta yöneticileri (1.seviye)144700
Üst düzey hükümet yetkilileri95500
İnşaat ve madencilikte üretim yöneticileri (1.seviye)75800
Uçak pilotları ve ilgili yardımcı profesyoneller70300
Finans yöneticileri (1.seviye)79300
İsveç doktor maaşı65200
İsveç hemşire maaşı58500
Öğretim görevlisi69300
Uçak pilotları ve ilgili yardımcı profesyoneller70300
Yazılım mühendisi maaşları68500
Mimar maaşları54900
Hizmetçi, dadı ve diğer işçiler22400
Garson maaşları24500
Seyahat rehberleri24900
Bahçıvanlar25000
Silahlı kuvvetler çalışanları25500
Restaurant ve mutfak çalışanları24200
Kasiyerler25400

Eurostat 2020 istatistik verilerine göre İsveç, çalışanların aldığı saatlik ücret bakımından Avrupa Birliği’nde 6. sıradadır. Fransa ve Danimarka gibi ülkelerin altında, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ise üstünde yer almaktadır.

İsveç’te Doktor Olarak Çalışmak Nasıldır?

İsveç Tabipler Birliği (The Swedish Medical Association) ve Suntarbetsliv derneği, doktorların en iyi koşullarda mesleklerini icra etmesi için birlikte hareket etmektedirler. İsveç’te doktorların maaşı genel olarak 40.000-70.000 aralığında değişim göstermektedir. İsveç’te doktorlara verilen maaş; çalışma yerine, tecrübeye ve yapılan sözleşmelere bağlı olarak daha da artabilmektedir.

İsveç’te doktorlar genellikle iyi İngilizce konuşurlar aksi takdirde hastaların ücretsiz tercüman tutma hakları bulunmaktadır.

İsveç’te lisans programlarına başvuru yapan öğrenciler arasında tıp, en popüler üçüncü programdır. Doktora öğrencilerinin en çok çalıştığı konu tıp ve sağlık bilimleridir.

İsveç’te Mühendis Olarak Çalışmak Nasıldır?

İsveç’te mühendislik alanının popülerliğinin artmasına karşın mühendislik lisans ve yüksek lisans mezunları kendi meslekleri dışındaki alanlara yönelmektedir. İsveç İstatistik Kurumu verilerine göre mühendislikte yüksek lisans mezunu olanların sadece yüzde 33’ü inşaat mühendisi, mimar vb. olarak sınıflandırılan bir meslekte ve yüzde 11’i teknisyen olarak çalışmaktadır.

İsveç’te mühendislik yüksek lisans eğitimi almış kişiler arasında liderlik pozisyonunda çalışmak, lisans eğitimini tamamlamış mühendislerden iki kat daha fazla görülmektedir.

İsveç’te şehirler arasında ve cinsiyetler arasında farklılık gösteren mühendis maaşları ortalama 40.000-55.000 SEK’tir. İsveç’te giderek artmakta olan İnşaat Mühendisi ihtiyacı, personel alımlarının artmasına sebep olmuştur. Statista verilerine göre 2015 yılında inşaat mühendisliği endüstrisinin personel maliyeti yaklaşık 1,44 milyar Euro iken 2018 yılında 1,7 milyar Euro olarak hesaplanmıştır.

İsveç’te Gönüllü Çalışma Başvurusu Nedir?

İsveç’te gönüllü çalışma, İsveç kültürünü tanımak, yurt dışı deneyimine sahip olmak ve dil gelişimi için kısa ya da uzun dönem olarak yapılmaktadır. Uluslararası ve yerel kurumların çoğu gönüllü çalışanlara fırsatlar sunmaktadır.

İsveç’te gönüllü olarak çalışmak için oturma izni almak gereklidir. Oturma izni almak için, süresi geçerli bir pasaport, Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin (European Voluntary Service) onaylamış olduğu, İsveç’te bir kuruluşla anlaşıldığına dair belge ve çalışma izni başvuru ücreti, başvuru yapmadan önce hazırlanmalıdır.

İsveç Saatlik Çalışma Ücreti Nedir?

İsveç saatlik çalışma ücreti, diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde de görüldüğü üzere, çalışanların maaşlarının çalıştıkları saat kadarının ücretlendirilmesidir. Sektörler arası farklılık gösteren saatlik ücretleri işçi sendikaları belirlemektedir.

İsveç’te Çalışma Saatleri Nedir?

İsveç çalışma saatleri birçok Avrupa Birliği ülkesi ile aynıdır. İsveç’te normal çalışma saatleri haftada 40 saattir ve üst sınır 48 saat olarak belirlenmiştir.

İsveç Asgari Ücret Nedir?

İsveç’te asgari maaş olarak belirlenen bir tutar yoktur. Maaşlar saatlik ücretlendirilmekte ve sektörler arası farklılıklar göstermektedir. Fast food sektöründe kasiyerler saatlik 101-125 İsveç Kronu civarında maaş alırken otel ve restoran sektöründe çalışanlar için aylık ortalama maaş 23.854 SEK’tir.

İsveç’te İş Bulma Websiteleri Nelerdir?

İsveç iş bulma web siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • EURES
 • eurofound
 • jobbland.se
 • thelocal.se

EUROS iş arama sitesi, AB ülkelerinin vatandaşları tarafından Avrupa hareketliliğini arttırmak için kurulmuştur fakat AB üyesi olmayanlar da çalışma izni alabilmek için kullanmaktadır.

Eurofound, Birleşik Krallık ve 27 AB ülkesini kapsamaktadır. Ulusal ve uluslararası hukuk hükümlerince korunan metinler, çizimler, grafikler, logolar, ikonlar, resimler, ses ve video materyalleri, fotoğraflar, programlar ve benzeri öğeleri içeren bir web sitesidir.

Jobbland, Finlandiya’da kurulmuş ve günümüzde İsveç’te yaygın olarak kullanılan ve İsveç iş ilanları yayınlanan bir iş arama sitesidir. Site kurucuları kendilerini, işe alım sürecini sorgulayan, deneyen ve geliştiren bir grup genç olarak tanımlamaktadır.

Thelocal, başta İsveç olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kullanılan İsveç iş ilanları yayınlanan iş arama sitesidir.

İsveç’te Kişi Başına Milli Gelir Nedir?

Dünya bankası verilerine göre, 2020 yılında İsveç’te kişi başına düşen GSYİH (gayri safi yurt içi hasıla) 54.563.1 Dolar olarak belirlenmiştir. İsveç, GSYİH bakımından 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 24. sırayı almıştır.

Katma değerin toplamını temsil eden GSYİH, İsveç’te yaşam ve İsveç ekonomisi konularında fikir üretmek adına kullanılabilmektedir.

İsveç’te İşsizlik Oranları Nedir?

İsveç’te işsizlik oranı, Statista verilerine göre 2020 yılının Mart ayında 7.3 oranında iken, 2021’in Mart ayında 9.1 olarak kayda geçmiştir.

İsveç’te İşçi Hakları Nasıldır?

İsveç’te yıllık izinler 25 gündür. Özel durumlarda alınan izinler de mevcuttur. Hastalık durumunda öncelikle işverene haber verilir. Hastalığın ilk günü için çalışana izin verilir fakat ücret verilmez. Çalışan 2-14 gün arası hasta olma durumunda çalışana maaşının %80’i kadar bir hastalık parası verilir. Eğer çalışan 14 günden daha uzun süre hasta olursa hastalık parası İsveç Sosyal Sigorta Kurumu (Försäkringskassan) tarafından verilmektedir.

İsveç’te ebeveyn izni olarak adlandırılan, çocuk sahibi olunca alınan özel bir izin vardır. Bu izin süresince alınan paraya ebeveyn parası (föräldrapenning) denir. Hem anneler hem de babalar için geçerlidir.

İsveç’te çalışanların iş yerlerinde sağlıklarını koruyabilecekleri, kaza riskini azaltan ortamlar sağlamak işverenin sorumluluklarından biridir. Çalışma Ortamı Yasası, güvenlikten sorumlu kişiler ve işverenler için kurallar koymaktadır.

İsveç’te çalışanların istifa etme durumunda, düşük tazminat alma ya da hiç tazminat almamaları söz konusudur. İşten çıkarılma durumunda işçiler bağlı oldukları sendikalar yardımı ile tazminatlarını alırlar. İşsizlik durumunda, işsizlik sigortası fonu ve gelir sigortası kişiye maddi destek sağlamaktadır.

Türk Vatandaşlarının İsveç’te Çalışma Hakları Nasıldır?

 • İsveç’te çalışan Türklere ve diğer yabancı işçilere, İsveç Çalışma Ortamı Yasasına uyularak, İsveçli işçiler ile aynı, iyi ve güvenli bir çalışma ortamı hakkı verilmiştir.
 • Çalışma Saatleri Yasası gereğince, İsveç’te çalışan Türkler ve diğer yabancı işçiler, düzenlenmiş çalışma saatleri, dinlenme ve mola hakkına sahiptir. Çalışma Saatleri Yasası, nöbette geçirilen süreleri, gece dinlenmelerini ve molalar ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.
 • İsveç’te görevli olan Türkler ve diğer yabancı işçiler Yıllık İzin Yasası gereğince tatil yapma hakkına sahiptirler. İşçilerin tatile gönderilmesi ile ilgili bazı koşullar Yıllık İzin Yasası’nın 6. bölümünde belirtilmektedir.
 • İsveç’te çalışmakta olan Türkler ve diğer yabancılar da ebeveyn izni alma hakkına sahiptir. Hamile olan ya da yakın zamanda çocuk sahibi olan kadın çalışanlar için iş ortamı düzenlemeleri ve koruyucu önlemler bulunmaktadır.
 • İsveç’e çalışmaya gelen işçiler, görevleri sırasında seyahat, konaklama ve yemek için belli bir ücret alma hakkına sahiptirler. İsveç toplu sözleşmeler ile belirlenen ücretler sektörden sektöre değişiklik göstermektedir.
 • İsveç’te çalışan Türkler, işverenin bulunduğu ülkede sigortalı olmaktadırlar ve sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahiptirler. İsveç’te çalışmakta olan Türk ya da yabancı diğer işçiler tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu takdirde İsveç Sosyal Sigorta Kurumuna karşılık gelen bir makama başvurabilmektedir.
 • İsveç’te çalışan Türkler ve diğer yabancı işçiler, İsveç’li çalışanlar ile çalışma koşulları bakımından neredeyse eşit haklara sahiptir. Çalışma süresi dolan yabancı işçiler, uzatma kararını işverene bildirmesi ve gerekçelendirmesi koşuluyla, çalışma sürelerini uzatma hakkına sahiptirler.
 • İsveç’te çalışmak isteyen Türk vatandaşları başvurularını online ya da gerekli belgeler İsveç büyükelçiliğine veya konsolosluğuna elden teslim edilerek yapılabilmektedir. İki yılı geçen işler için çalışma izni yenilenmelidir.

İsveç’te Çalışanlar için Eş Oturma İzni Nasıl Alınır?

İsveç’te yaşayan eşin yanına taşınma durumunda, AB vatandaşı olmayanlar için oturma izni almak zorunludur. İsveç’te yaşayan bireyin/eşin İsveç vatandaşı olması, daimi oturma iznine, daimi oturma hakkına, daimi oturma kartına veya mülteci veya ikincil korumaya muhtaç kişi olarak geçici oturma iznine sahip olması gerekmektedir. 20 Temmuz 2016 tarihi itibari ile yakın akrabaların İsveç’e göçü geçiçi yasa ile sınırlandırılmıştır. Sınırlamaların detayı ve oturma izni için İsveç Göçmenlik Ajansı sitesine bakılabilir.

Gerekliliklerinden biri İsveç’te yaşayan kişinin, oturum izi alacak aile bireyine maddi olanak sağlıyor olabilmesidir. Diğer gereklilik ise, oturma izni alacak kişinin, bu hakka sahip olduğu zamandan üç aya kadar oturma izni başvurusunda bulunmuş olmasıdır.

İsveç’te Yüksek Lisans Yaparken Çalışabilir mi?

İsveç’te bir üniversitede okumak için oturma izni almış olan öğrenciler, çalışma izni olmadan yarı zamanlı işlerde çalışabilmektedir.

İsveç’te İş Bulmak Kolay Mıdır?

İsveççe bilmeyi gerektiren boyacılık, mekanik ustası, ahçılık gibi işlerde İsveç’te iş bulmak kolaydır. Beyaz yakalar için İsveç’te iş ilanları daha çok yerli halk arasından seçilmektedir.

İsveç İş Bulma Kurumu Nedir?

İsveç iş bulma kurumu (Arbetsförmedlingen) iş arayan kişilere deneyimlerine ve becerilerine göre destek sunmaktadır. Kurumun web sitesinde https://arbetsformedlingen.se/ adresinden ulaşılabilmektedir.

İsveç Büyükelçiliği İş İlanlarını Nerede Yayınlar?

İsveç Büyükelçiliği iş ilanları, İsveç Büyükelçiliği web sitesi olan swedenabroad.se adresinde yayınlanmaktadır. Sitede aktif 10 çalışan bulunmakta ve iş ilanları ihtiyaç dahilinde yayınlanmaktadır.

İsveç’teki En Yaygın İş İlanları Nelerdir?

İsveç’te en yaygın meslek hemşirelik ve hasta bakıcılığıdır. İlanları en çok yayınlanan, İsveç’te ihtiyaç duyulan meslek grupları, mimarlık, inşaat sektörü (inşaat mühendisleri ve inşaat işçileri), diş hekimliği, itfaiyecilik, tercümanlık, avukatlık ve tıbbi sekreterliktir.

İsveç’te Dil Okullarında Eğitim Alırken Çalışılabilir mi?

İsveç’te dil okullarında eğitim alırken çalışılabilir. İsveç’te oturma izni olan öğrencilerin çalışma hakları da vardır, izin devam ettiği sürece çalışabilirler.

Öğrenciler, İsveç Dil Okulları programlarına uyan, işe ayrılan süre haftada 20 saatlik olan yarı-zamanlı işleri tercih etmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: