İsveç İltica İstatistikleri

İsveç İltica Başvurusu ile İlgili Güncel İstatistikler

İltica, bireylerin yaşadıkları ülkeden ayrılarak başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunmasıdır. Savaş, terör, iç karışıklık, ekonomik durumlar gibi çeşitli sebeplerle iltica talebinde bulunulmaktadır. 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre mülteci; ırkı, dini, belirli bir sosyal gruba üyeliği ya da siyasi görüşleri yüzünden dışlanan, zulme uğrama korkusu nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişidir.

İsveç'in göç politikası, mülteci ve göçmenlik politikası, geri dönüş politikası, geri dönüş desteği ve göç ile kalkınma arasındaki bağlantıyı içermektedir. İsveç mülteci ve göç politikası bağlamında küresel işbirliğini de desteklemektedir. İsveç’in mülteci politikası aynı zamanda İsveç vatandaşlığı ile ilgili konuları da kapsamaktadır. İsveç politikasına göre göçün kalkınma üzerindeki etkileri, Avrupa ülkeleri ve uluslararası işbirliğini derinleştirmektedir.

İsveç Sığınma Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Evet, İsveç sığınma başvurusu kabul etmektedir. İsveç, Mültecilerin Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi ve İsveç Sığınma ve Göçmen Yasası çerçevesinde hareket etmektedir.

İsveç İltica İstatistikleri Nasıldır?

İsveç iltica istatistikleri aşağıda verilmiştir.

Yılİltica başvurusuKabul edilen iltica başvurusuReddedilen iltica başvurusuKabul yüzdesi
202210.2427.3533.605%52
20217.5101.7385.260%25
202020.9804.92212.270%23
201924.5696 54012.186%27
201835.51211.21717.908%32

Kimler İsveç'e Sığınma Başvurusunda Bulunabilir?

Mültecilerin Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesine, İsveç mevzuatına ve AB düzenlemelerine göre bir kişi, zulme uğramaktan korkması için haklı nedenlere sahip olduğunda mülteci olarak kabul edilmektedir. Mülteci olarak değerlendirilen bir kişiye, BM Mülteci Sözleşmesi ve AB düzenlemeleri temelinde uluslararası kabul görmüş bir statü olan mülteci statüsü verilmektedir.

İsveç kanunlarına göre, ölüm cezasına çarptırılma riski olan, bedensel ceza, işkence veya diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz kalan, bir sivil olarak silahlı çatışma nedeniyle ciddi yaralanma riski bulunan ve ikincil korumaya muhtaç olarak değerlendirilen bir kişiye, AB düzenlemelerine dayalı ikincil koruma statüsü beyanı verilmektedir. İsveç, BM Sözleşmesi uyarınca mülteci olan kişiye ve ayrıca ortak AB düzenlemelerine göre ikincil korumaya ihtiyacı olan kişiye oturma izni vermektedir.

İsveç İltica Şartları Nelerdir?

İsveç iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • İsveç’e iltica başvurusunda bulunacak kişinin din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı nedeniyle kendi ülkesinde can ve mal güvenliğinin tehlikede olması gerekmektedir.
  • İltica başvurusunda bulunan kişi kendi ülkesindeki ilgili makamlardan korunma talebine karşı ret cevabı almış olmalıdır.
  • İsveç’e gelmeden önce Dubai Antlaşmasına taraf olan bir ülkeye iltica başvurusu yapılmamış olması zorunludur.
  • İltica başvurusunda bulunan kişinin başka bir ülkeden alınmış iltica hakkının bulunmaması gerekmektedir.
  • Sığınma talebinde bulunan kişinin sicil kaydında suç bulunmaması ve İsveç toplumuna tehdit oluşturmaması önemlidir.

İsveç Sığınma Başvurusu Nereye Yapılır?

İsveç'te iltica başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin başvurularını teslim etmek için Göçmen Bürosu’na gitmeleri gerekmektedir. İsveç'e gitmeden iltica başvurusu yapmak mümkün değildir.

Uluslararası havaalanlarındaki pasaport kontrol noktasında, feribot terminallerinde, tren ve otobüslerin İsveç'e girdiği yerlerde sınır polisleri bulunmaktadır. İsveç'e girerken sınır polisi ile karşılaşılması durumunda, sığınma başvurusunda bulunmak istenildiği belirtilmelidir. İsveç sınır polisinin sorduğu sorular cevaplandıktan sonra iltica başvurusunun yapılacağı Göçmen Bürosu’na yönlendirme yapılmaktadır.

İsveç'te bulunan kişiler, Göçmen Bürosu ile kendileri iletişime geçmelidir. Göçmen Bürosu'nun Göteborg, Malmö veya Stockholm'deki başvuru birimlerinden birinde İsveç mülteci başvurusu yapmak mümkündür.

İsveç'e İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsveç iltica başvurusu aşamalarından ilki başvuru formunda yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması, iltica sebebinin gerekirse tercümanlar aracılığıyla yetkili birimlere aktarılmasıdır Parmak izinin alınması, fotoğraf çekimi gibi işlemlerin ardından yönetici kişi sorgulamanın hazırlanması için çalışmalara başlamaktadır.

İsveç iltica başvurularında Göçmen Bürosu oldukça yoğun olduğu için sorgulama aşaması için bir süre beklenmesi gerekmektedir. İsveç iltica soruşturması sırası geldiğinde, posta yoluyla bir randevu mektubu gönderilmektedir.

İsveç İltica Başvurusu Mülakatı Nasıl Yapılır?

İsveç iltica başvurusu sahibinin başvuru esnasında yapılan mülakat haricinde süreç devam ederken daha sonra da mülakata çağrılması mümkündür. İsveç iltica başvurusunda fotoğraf çekildikten ve parmak izi alındıktan sonra bir müfettişle görüşülmektedir. İsveç iltica başvuru sahibi bir tercüman yardımıyla kim olduğunu, ülkesinden neden ayrıldığını ve İsveç'e nasıl seyahat ettiğini anlatmak zorundadır ve ayrıca ailesi veya sağlığı hakkında sorulan sorulara yanıtlar vermelidir.

İsveç iltica başvurusunda bulunan kişilerin fiziksel veya zihinsel olarak işlev görme yeteneklerinin azaldığı anlamına gelen işlevsel bir engelleri varsa, Göçmen Bürosu’na bildirmeleri gerekmektedir. İsveç iltica başvurusu sahibinin işlevsel engeli, sığınma başvurusu yaparken Göçmen Bürosu ile iletişim kurmasını zorlaştırıyorsa, yardım alma hakkı bulunduğu gibi bu kişiler, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış konaklama hakkına da sahip olmaktadır.

İsveç iltica başvurusu sırasında sığınma süreci hakkında, bir sonraki adımın ne olduğu ve ne yapılması gerektiği hususunda bilgi verilmektedir. İsviçre iltica başvurusu yapan kişilerin barınma hakkı, maddi destek, sağlık ve çocuklarının eğitimi gibi pratik konular hakkında bilgi almaları sağlanmaktadır.

İsveç iltica başvurusu kararının çıkmasını beklerken öncelikle kişiler kendilerini maddi olarak desteklemeye çalışmalıdır. İltica başvurusu yapan, para kazanmayan ve başka bir mal varlığına sahip olmayanlar Göçmen Bürosu'ndan maddi destek talebinde bulunabilmektedir.

İsveç iltica başvurusunda bulunan kişilerin kendi ülkelerinden neden kaçtıklarını ve geri dönmek zorunda kalırlarsa ne olacağını düşündüklerini anlatacakları bir iltica soruşturması gerçekleştirilmektedir.

İsveç Sığınma Talebi Nasıl Değerlendirilir?

İsveç sığınma talebi değerlendirmesi esnasında bir müfettiş tüm belgeleri, Göçmen Bürosu’na anlatılanları ve parmak izi kontrolünü gözden geçirmektedir. İsveç sığınma talebinde soruşturmacı, sağlanan bilgilere dayanarak davada ihtiyaç duyulan soruşturmanın kapsamına karar vermektedir. İsveç sığınma talebi değerlendirmelerinde tüm uygulamalar farklıdır ve bu nedenle kişiden kişiye değişen farklı sürelerde araştırma yapılması gerektirmektedir.

İsveç sığınma talebi değerlendirmesi yapan müfettiş, başvuruyu devam eden soruşturma için hazırlarken, diğer devlet kurumlarından bilgi almak gibi yollara başvurabilmektedir. İsveç sığınma talebi başvurusuna eklemeler yapılması gerekirse araştırmacı başvuru sahibi ile iletişime geçmektedir. İsveç sığınma talebi başvuru sürecinde herhangi bir kimlik belgesi sunulmamışsa, bu tür eklemelere ihtiyaç duyulması muhtemeldir.

İsveç İltica Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İsveç iltica prosedürünün ortalama uzunluğu tüm yollar için 2021'de, 2020’ye kıyasla kısalarak 256 güne yani 8.5 aya düşürülmüştür.

İsveç İltica Talebi Hangi Durumlarda Reddedilir?

İsveç iltica talebinin reddedilme nedenleri arasında sığınma başvurusunun zamanında yapılmaması, 1 yıllık son başvuru tarihinden sonra başvuruda bulunurken mazeret sunulmaması, iltica başvurusunun doğru bir şekilde tamamlanmaması, sunulan bilgiler için yeterli kanıt sağlanamaması, mülakata hazırlanılmaması, avukat tutmama, avukat olmayan veya vasıfsız bir avukat tutulması, son evrak teslim tarihlerinin kaçırılması, başvurudaki bilgilerle ve sığınma görüşmesi sırasında söylenenlerin tutarsız olması ve kalifiye olunmaması yer almaktadır.

İsveç İltica Başvurusu Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Evet, İsveç iltica başvurusu reddine itiraz edilmesi mümkündür. İsveç iltica başvurusu reddine itirazın İsveç Göçmen Bürosu’na iletilmesi gerekmektedir. İsveç Göçmen Bürosu, zamanında gelen itirazı her zaman Göç Mahkemesi’ne devretmektedir. İsveç Göçmen Bürosu'nun kararına itiraz etmek istenmesi durumunda İsveç Göçmen Bürosu'nun hangi kararı değiştirmesinin istendiğini teyit eden bir mektup yazılmalı ve itirazın nedeni açıklanmalıdır.

İsveç Göç Mahkemesi'nin kararından memnun olmayan başvuru sahipleri, kararın bildirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde İsveç Göç Temyiz Mahkemesi'ne itiraz edebilmektedir. Mahkemenin kararına itiraz etmek isteyenlerin, itirazlarını mahkemeye göndermeleri gerekmektedir.

İsveç İltica Başvurusu Kabul Edilince Ne Olur?

İsveç iltica başvurusunda bulunan ve oturma izni alan kişilere, İsveç'te yaşama ve çalışma hakkı verilmektedir. Mülteci olarak oturma izni alınmışsa, izin üç yıl geçerli iken, ikincil korumaya uygun bir kişi olarak oturma izni alınmışsa izin süresi 13 aydır.

İsveç Mülteci Hakları Nelerdir?

İsveç'te mültecilere sunulan haklar arasında başvuru sahiplerine kararın çıkmasını beklerken İsveç Göçmen Bürosu tarafından verilen geçici konaklama imkanı yer almaktadır. İsveç mülteci başvurusu esnasında parası olmayan kişilerin konaklama masrafları İsveç Göçmen Bürosu tarafından karşılanmaktadır. İsveç'te sığınma talebinde bulunulduğunda, acil sağlık ve diş bakımı gibi sağlık hizmetleri için tedavi hakkı mültecilere verilmektedir. İsveç Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında doğum kontrolü, kürtaj, annelik bakımı ve sağlık hizmetleri konusunda tavsiye alma hakkı da mültecilere tanınmaktadır. İsveç eczanelerinden çeşitli ilaç ve diğer sağlık ürünlerini daha düşük maliyetle satın alma olanağı mülteci başvurusunda bulunan kişilere sunulmaktadır.

İsveç Göçmen Bürosu'ndan günlük harçlık verildiği durumlarda, paranın ödeneceği hesaba bağlı bir banka kartı sığınmacıya verilmekte ve masraflarını bu şekilde karşılaması sağlanmaktadır. İsveç’te sığınmacı iken çalışma hakkına sahip olmak için, çalışma izni şartından muaf olunduğunu gösteren bir belgeye (AT-UND) sahip olunması zorunludur. İsveç’te sığınma talebinde bulunan tüm çocukların okula gitme hakkı bulunsa da yetişkinlerin herhangi bir eğitime başlamadan önce oturma izni almalarını beklemeleri gerekebilmektedir. İsveç’te sığınmacı çocukların belediyedeki diğer çocuk ve gençlerle aynı koşullarda okula gitmelerini sağlamak, yaşadıkları belediyenin sorumluluğundadır.

İsveç’te spor kulüpleri, kültür dernekleri, insani yardım dernekleri, kiliseler veya camiler gibi birçok gönüllü kuruluş sığınmacılar için etkinlikler düzenlemektedir. İsveç’te bir sığınmacı olarak İsveççe öğrenmeye başlamak, İsveç toplumu ve iş piyasası hakkında bilgi edinmek veya sağlığın iyileştirilmesi için çeşitli etkinliklere katılım sağlamak mümkündür.

İsveç İltica Kampları Hangi Kişiler için Zorunludur?

İsveç mülteci kampı, iltica eden kişilerin kalma zorunluluğu olan bir yer değildir. İsveç Göçmen Dairesi, başvuru sahibinin kalacak yeri olmaması durumunda geçici bir konaklama yeri sağlamaktadır. İsveç’te konaklamayı kendi başına ayarlamayı seçen başvuru sahipleri diledikleri şekilde akrabaları veya arkadaşlarında kalabilmektedir.

İsveç'te Mülteciler Aile Birleşimi Hakkından Yararlanabilir Mi?

Evet, İsveç’te mülteciler aile birleşimi hakkından yararlanabilmektedir. İsveç’e başvuru yapan kişilerin aileleri, İsveç'te oturma izni başvurusunda bulunma olanağına sahiptir.

İsveç’te kişilere daimi oturma izni verilmişse, mülteci veya ikincil korumaya muhtaç bir kişi olarak geçici oturma izni verilmişse ve daha uzun bir süre için oturma iznine hak kazanma ihtimalinin yüksek olduğu kabul ediliyorsa, icranın önündeki engeller veya özellikle ya da istisnai olarak sıkıntılı durumlar nedeniyle geçici oturma izni verilmiş ve daha uzun bir süre için ikamet izni verilmesi konusunda haklı bir beklentiye sahip olduğu düşünülmüşse İsveç aile birleşimi vizesi başvuru aşamasına geçilebilmektedir.

İsveç Mültecilere Kalıcı Oturum İzni Veriyor Mu?

İsveç mültecilere kalıcı oturum izni vermektedir. İsveç’te daimi oturma iznine başvuru yalnızca uzatılmış çalışma izni başvurusunda bulunmakla bağlantılı olarak gerçekleştirilmektedir. İsveç’te mülteci iken kalıcı oturum izni için gereken form veya e-hizmet ile eklenmesi gereken belgeler, halihazırda sahip olunan oturma izninin türüne bağlıdır.

İsveç’te e-hizmet üzerinden uzatılmış oturma izni başvurusu yapıldığı esnada, diğer vatandaşlar gibi mültecilere de kalıcı İsveç oturma izni başvurusu yapmak isteyip istemedikleri sorulmaktadır.

İsveç'te Mülteciler Vatandaşlık Alabilir Mi?

İsveç’te kesintisiz olarak 5 yıl boyunca geçerli bir kalıcı oturum iznine sahip olan, mülteci statüsü beyanı bulunan kişiler vatandaşlığa başvurma hakkı kazanmaktadır. İsveç Göçmen Dairesi, vatandaşlığa kabulden önce İsveç'te ödenmemiş borcun olup olmadığını veya suç işlenip işlenmediğini kontrol etmek için diğer makamlardan bilgi talep etmektedir.

İsveç vatandaşı olmak için doğrulanmış bir kimlik belgesi gerekliliği bulunmaktadır. İsveç'te yaşayan kişilerin 18 yaşından küçük çocukları da kendileriyle birlikte İsveç vatandaşı olabilmektedir, başvuruya çocukların bilgilerinin de eklenmesi zorunludur.

Paylaş: