Yurt Dışında Vize İhlali Yapmanın Cezaları

Yurt Dışında Vize İhlali Yapmanın Cezaları ve Yaptırımlar Nasıldır?

Vize ihlali, vize hamilinin vizesinde tanımlanan süreyi aşacak şekilde vize ile gittiği ülkede kalmasına verilen isimdir. Farklı ülkelerin vize ihlali yapanlara uyguladığı yaptırımlar ihlal süresine göre de farklı olmakla beraber para cezalarından ömür boyu ülkeye erişimden men cezasına kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Vizenin Geçerlilik Tarihleri Nerede Yazar?

Vize geçerlilik tarihlerinin pasaporta işlenmiş olan vize sayfalarındaki yeri, vize alınan ülkeye göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle vizenin geçerlilik tarihi başlangıcı “from” ya da “issue date” ve vize geçerlilik tarihinin bitiş zamanı ise “to” ya da “expiration date” başlıkları altında yer almaktadır.

Vize Geçerlilik Tarihleri Nerede Yazar
Vize Geçerlilik Tarihleri Nerede Yazar
Vize Geçerlilik Tarihleri Nerede Yazar - 2
Vize Geçerlilik Tarihleri Nerede Yazar - 2

Vize Alınıp Gidilmezse Vize İhlali Yapılmış Olunur Mu?

Vize alınıp gidilmezse vize ihlali yapılmış sayılmamaktadır. Bir ülkeden vize alınmasının ardından alınan vize kullanılarak ülkeye giriş-çıkış yapılmazsa bu durum vize ihlali sebebi değildir; ancak daha sonra aynı ülkeye yapılacak başvurularda olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için daha önceki vizenin kullanılmama sebebi vize talep dilekçesinde belirtilmelidir.

Bir Ülkeden Vize Alıp Başka Bir Ülkeye Gidersem Vize İhalali Olur Mu?

Bir ülkeden vize alıp başka bir ülkeye gitmek vize ihlali sayılmasa da bir takım olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Belirli bir ülkeden alınan Schengen vizesi ile seyahat planında belirtilmeyen farklı bir ülkeye gidilmesi durumu, daha sonra aynı ülkeye yapılacak vize başvuruları için olumsuz bir izlenim bırakmaktadır ve daha sonraki başvuruların daha kısıtlı zaman aralıklarını kapsayan vizeler verilmesine veya başvurunun reddiyle sonuçlanmasına sebep olabilmektedir.

Vize İhlali Hesaplama Neye Göre Yapılır?

Vize ihlali süresi hesaplamaları genellikle vize geçerlilik tarihinin son gününün gece yarısı bitiminden itibaren hesaplanmaktadır ve yerel saatle sonraki güne geçilen gece yarısından itibaren vize ihlali yapılmış olmaktadır. Birçok ülke vize ihlali süresiyle orantılı olarak para cezası yaptırımı uygulamakta olsa da bazı ülkeler için daha ağır cezalar söz konusudur.

Vize ihlali hesaplamaları ve yaptırımlarının değişiklik gösterdiği birkaç ülke aşağıda listelenmiştir.

  • Almanya: Almanya’da vize ihlali durumunda ülkede yasa dışı olarak bulunulan süreye ve Almanya’da iken yapılan faaliyetlere göre vize ihlali yaptırımları nadiren de olsa 1 yıl hapis cezasına kadar yükselebilmektedir.
  • Yunanistan: Yunanistan’da vize ihlali süresi ile orantılı olarak kesilen para cezası 1.200 dolara kadar çıkabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri’nde vize ihlalinde bulunanlar durum değerlendirmesine göre 3 yıllığına, 5 yıllığına ya da ömür boyu Amerika Birleşik Devletleri’ne girişten men edilebilmektedir.
  • Suudi Arabistan: Suudi Arabistan’da vize ihlali süresi ile orantılı olarak vize ihlali için kesilen para cezası 270 dolara kadar çıkabilmektedir.

Vize İhlali Yapan Kişi Tekrar Vize Alabilir Mi?

Vize ihlali yapan kişi, yaptığı vize ihlali sebebiyle aldığı cezanın süresi dolduğu ya da bedeli ödendiği takdirde tekrar vize başvurusu yapabilmekte ve vize şartlarını sağlayıp daha önce yaptığı vize ihlalini gerekçelendirdiği takdirde tekrar vize alabilmektedir. Daha önce vize ihlali yapılmış bir ülkeye vize başvurusu yapılırken vize başvuru dilekçesinde vize ihlali gerekçesi açıklanmalıdır ve cezai şartların yerine getirildiği belirtilmelidir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında daha önce vize ihlali yapmış vize başvurusu sahipleri için yazılacak vize talep dilekçesi ilgili ülkenin özel danışmanı tarafından hazırlanmaktadır.

Vize İhlali Yapılan Ülkeye Tekrar Giriş Yapılabilir Mi?

Vize ihlali yapılan ülkeye daha sonra vize almak ve ödenmemiş ya da süresi dolmamış bir cezanın bulunmaması şartıyla tekrar giriş yapılabilmektedir; ancak giriş esnasında pasaport kontrolü esnasında daha önceki ihlal sebebiyle sıkıntı yaşamak sıklıkla rastlanılan bir durumdur.

Vize İhlali Yapılan Ülkeye Tekrar Vize Alınabilir Mi?

Vize ihlali yapılan ülkeye tekrar vize başvurusu yapmak mümkündür. Daha önce vize ihlali yapılmış ülkeye yapılacak vize başvurularında süreç zorlaşıp olumlu dönüş alma ihtimali azalsa da tekrar vize alınabilmektedir.

Daha önce vize ihlali yapılmış ülkeye tekrar vize başvurusunda bulunmak için eğer daha önceki ihlal esnasında kesilmiş bir para cezası varsa bu cezanın ödenmiş olması gerekmektedir.

1 Günlük Vize İhlali Yapılırsa Ne Olur?

1 günlük vize ihlali yapılması durumunda vize hamiline uygulanacak yaptırımlar ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Vize süresinin yalnızca bir gün aşılması genellikle para cezası ile sonuçlanmaktadır.

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Vize İhlali Yaparsa Ne Olur?

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de vize ihlali yaparsa vize geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren ilk 3 ay içerisinde Türkiye’den çıkış yapanlara sadece para cezası uygulanmaktadır. Türkiye’deki vizelerinin geçerlilik tarihlerini; 3 ile 6 ay arasında ihlal edenlere 1 ay, 6 ay ile 1 yıl vize ihlali yapanlara 3 ay, 1 ile 2 yıl arasında vize ihlali yapanlara 1 yıl, 2 ile 3 yıl vize ihlali yapanlara 2 yıl, 3 yıl ve üzeri vize ihlali yapanlara ise 5 yıl olacak şekilde Türkiye’ye girişten men cezası verilmektedir.

Türkiye’de vize süresini geçirerek vize ihlali yapan yabancılar ülkeden çıkış yapmadan önce havaalanlarında bulunan vize ihlal ofisi bürolarına uğrayarak ülkeden çıkış için ödemeleri gereken cezaları ödeyip ihtiyaçları olan izinleri alabilmektedirler.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: