Yeni Mezun Vize Başvuruları

Yeni Mezun Vizesi Nedir, Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni mezun vizesi; üniversiteden yakın zamanda mezun olmuş ve herhangi bir sebepten ötürü yurt dışına çıkma niyetinde olanların, başvuracakları vizelere verilen genel addır.

Üniversiteden yeni mezun olanların sabit gelirleri bulunmadığı ya da sabit gelirlerine kısa süre önce kavuşmuş oldukları için çoğu zaman vize için gerekli finansal göstergelere sahip olmadıklarından ötürü vize başvurularına olumlu dönüş alma oranları düşüktür.

Yeni mezunlar, vize başvurularını gerçekleştirdikleri dış temsilciliklerini vize süresinin bitiminde kendi ülkelerine dönmeye niyetli oldukları hususunda ikna etmekte güçlük çekmektedirler.

Özellikle 25 yaşından büyük yeni mezunların vize başvurusu yapılan ülkede kendilerine sponsorluk yapacak bir iş, veya birinci dereceden aile bireyi bulmadıkları takdirde vize başvuruları genellikle olumsuz sonuçlanmaktadır.

Bu makalede yurtdışına çıkış için vize başvurusu yapacak yeni üniversite mezunlarının vize başvurularının olumlu sonuçlanması ihtimalini artırabilmeleri için dikkat etmeleri gereken önemli noktalara yer verilecektir.

Yeni Mezun Vize Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

Yeni mezun vize başvurularında normal vize başvurularına ek olarak vize başvurusunun yapılacağı dış temsilcilikleri vize bitiminde ülkeye dönüleceğine dair ikna etmek için Türkiye ile olan tüm bağlar belgelenmelidir.

Türkiye ile bağları kanıtlayan belgelere örnek olarak başvuran adına düzenlenmiş gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatları gösterilebilmektedir.

Türkiye ile bağlantılarını belgelemeyen yeni mezunların sponsorlu vize başvurusu yapması gerekmektedir.

Yeni Mezun Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeni mezun vize başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Menşei ülkeyle bağlantıları ispatlayan belgeler: Vize süresinden sonra başvuranın kendi ülkesine dönmeye niyetli olduğunu gösterecek araç ruhsatı, gayrimenkul tapusu gibi belgeler sunulabilmektedir.
 • Sponsorluk belgeleri: Başvuran finansal yeterlilik gösteremediği veya kendi ülkesiyle bağını ispatlayamadığı durumda seyahat masraflarını karşılayacak sponsorun yazacağı dilekçe ve sponsora ait finansal belgeler gerekmektedir.
 • Dil yeterlilik belgeleri: İlgili ülke tarafından sonuçları kabul edilen bir dil sertifikasına sahip olunmalıdır.
 • Diploma: Belirtilen bölümden mezun olunduğuna dair belge başvuruda bulunmalıdır. Henüz mezun olunmadığı durumlarda onaylı güncel transkript ve beklenen mezuniyet tarihini belirten onaylı bir belge başvuruya eklenmelidir.
 • Seyahat belgesi: Pasaport ve pasaportun gerekli kısımlarının fotokopisi başvuru için gerekli belgeler arasındadır.
 • Kimlik belgeleri: Kimlik kartı gibi başvuranın kimliğini ispatlayacak belgeler ve evlilik ya da boşanma sebepli isim değişikliği gibi durumlarda bu durumları ispatlayan belgeler başvuruya eklenmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 6 aya ait istenilen özelliklerdeki vesikalık biyometrik fotoğraf ya da fotoğraflar başvuruya eklenmelidir.
 • Sağlık sigortası: İlgili ülkede geçerli ve minimum teminat bedelini karşılayan sağlık sigortası belgesi başvuruya eklenmelidir.

Yeni mezun vizesi için gerekli belgeler başvurulacak ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Yeni Mezunlar için Sponsor Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yeni mezunlar için vize sponsor dilekçesi, seyahat ve ikamet masraflarının birinci derece akrabalar ya da çalışılacak olan şirket tarafından karşılanacak olması durumunda gidilmek istenen ülkenin temsilciliğine veya akredite vize acentelerine vize başvurusu yaparken diğer belgelerle birlikte ibraz edilmesi gereken bir belgedir.

Vize sponsor dilekçesi; sponsorun kimliği, sponsorun karşılayacağı masrafları ve sponsor ile başvuru sahibinin ilişkisi ile ilgili gerekli tüm bilgileri içermelidir. Kısa ve net olarak yazılması gereken vize sponsor dilekçesinde belgelerle desteklenmeyecek bilgiler yer almamalıdır.

Schengen bölgesine seyahat etmeyi planlayan yeni mezunların başvuru belgelerini tamamlamadan önce bir İngilizce Schengen sponsor dilekçe örneği hazırlamaları gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Yeni Mezun Vize Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

Yeni mezunların yapacakları vize başvurulanın sonuçlama süreleri başvurulan ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Yeni mezun vize başvurusu sonuçlanma süresi Schengen ülkeleri için 14-18 gün arasındadır.

Nitelikli Mezun Vizesi Nedir?

Nitelikli mezun vizesi, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerin kalifiye elemanların ülkelerine yapacakları seyahatleri kolaylaştırmak için verdikleri vizelere verilen isimdir. Avustralya ve Kanada gibi bazı ülkeler nitelikli mezunlara bu ülkelerde çalışma imkanı sunmak için nitelikli mezun vize programlarına sahiptir.

Avustralya’da mezun olunan üniversite ve mühendislik derecesi Yeni mezun mühendis vizesi için belirli koşulların sağlandığı ve başvuru kabul edildiği takdirde Avustralya’da 18 aya kadar çalışma ve yükseköğrenim görme hakkı tanımaktadır.

Hangi Bölüm Mezunları Nitelikli Mezun Olarak Değerlendirilir?

Ülkelere göre değişiklik gösterebilmekle beraber nitelikli mezun olarak değerlendirilen mezunların bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • İnşaat mühendisliği
 • Yapı mühendisliği
 • Kimya mühendisliği
 • Çevre mühendisliği
 • Elektrik ve elektronik mühendisliği
 • Mekanik, üretim ve tesis mühendisliği
 • Madencilik ve malzeme mühendisliği
 • Petrol mühendisliği
 • Jeoloji mühendisliği
 • Bilgisayar mühendisliği
 • Uçak ve Uzay mühendisliği
 • Tıp Doktorluğu
 • Fizyoterapi
 • Psikoloji
 • Sağlık güvenliği uzmanlığı
 • Odyoloji
 • Tıbbi radyasyon uzmanlığı

Nitelikli mezun vizesi için yapılacak başvurularda mezun olunan program lisans, yüksek lisans, doktora veya post-doktora programı olmalıdır.

Lise Mezunları Vize Alabilir Mi?

Lise mezunları düzenli gelirlerini ve bulundukları ülkeye döneceklerine dair yeterli kanıtları olduğu takdirde vize alabilmektedirler.

Vizem.net danışmanlığında yapılan lise mezunları için başvurular %97,12 oranında onay oranına sahiptir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Açık Lise Öğrencisi Vize Alabilir Mi?

Açık lise öğrencileri, resmi öğrencilik belgelerini ve gerekli diğer belgeleri vize başvurularına ekledikleri sürece vize alabilmektedirler.

Açık lise öğrencisinin 18 yaşından küçük olması durumunda her iki ebeveynin seyahata dair rızalarını ve finansal destek sağlayacaklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: