İsveç Sağlık Sistemi

İsveç Sağlık Sistemi: İsveç Hastaneleri ve Sağlık Hizmetleri

İsveç sağlık sistemi devlet tarafından vergilerle finanse edilen ve tüm vatandaşlar için merkezi olmayan bir sistemdir ve bu sistemde çok nadir olsa da özel sağlık hizmetleri de bulunmaktadır. İsveç hastaneleri ve sağlık hizmetleri ilçe meclisleri ve belediyeler tarafından alınan vergilerle finanse edilmektedir ve ülke içerisinde hastane bakımından toplam 21 konsey sorumludur.

Newsweek’in 2022’de 27 ülkede en iyi 250 hastaneyi sıraladığı listede İsveç Karolinska Üniversite Hastanesi dünyanın en iyi sekizinci hastanesi olarak verilmiştir.

İsveç’te hem kamu hem de özel sağlık hizmeti sağlayıcıları vardır ve hasta-doktor uygulamaları gibi dijital sağlık çözümleri de bulunmaktadır.

İsveç'te Sağlık Sistemi Hakkında 10 Dikkat Çeken Bilgi Nedir?

İsveç’te sağlık sistemi hakkında 10 dikkat çeken bilgi aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç’in merkezi olmayan evrensel bir sağlık sistemi bulunmaktadır.
 • İsveç’te birçok tıbbi ücret sınırlıdır ve yüksek maliyetli bir tavan fiyatı bulunmaktadır.
 • Tıbbi danışma sadece fiyat sınırına sahip değildir aynı zamanda fiyatlar genellikle düşüktür.
 • İsveç’te 23 yaşın altındaki bireyler için diş bakımı ücretsizdir.
 • İsveç uzun bekleme listelerine karşılık 0-30-90-90 adlı kuralı uygulamıştır. 0-30-90-90 kuralı, hastaların sağlık hizmetlerine kısa sürede ulaşabileceği ve bir pratisyen hekime danışmak için yedi günlük bir bekleme süresi alacağı anlamına gelmektedir.
 • İsveç 2010 yılında özel sağlık sigortalarını kullanıma sunmuştur.
 • İsveç’te ortalama yaşam süresi 82.40’tır.
 • İsveç’te önde gelen ölüm sebepleri iskemik kalp hastalığı, Alzheimer, inme, akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kolorektal kanserdir.
 • İsveç’in sağlık harcamaları GSYİH’nin %11’inden biraz fazlasına denk gelmektedir ve bu harcamaların çoğu belediye veya bölgesel vergilerle finanse edilmektedir.
 • İsveç’teki 5 kişiden 1’i 65 yaşın üzerindedir ancak nüfus büyüklüğü ve doğum oranı artmaya devam etmektedir.

İsveç Sağlık Sistemi Yapılanması Nasıldır?

İsveç Sağlık Sistemi Yapılanması Nasıldır?
İsveç Sağlık Sistemi Yapılanması Nasıldır?

İsveç sağlık sistemi merkezi olmamakla birlikte ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere 3 seviyeli bir yapılanmaya sahiptir. İsveç sağlık sisteminde ulusal düzeyde Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı sağlık servisi için ilke ve yönergeler belirlemekte ve sağlık ve tıbbi bakım için politik gündemi belirlemektedir. Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı diğer devlet organlarıyla birlikte alt düzeydeki faaliyetleri denetler, hibe tahsis eder ve ulusal hedeflere uygunluğun sağlanması için hizmetleri periyodik olarak denetler.

İsveç’te bölgesel düzeyde sağlık hizmetlerinin finanse edilmesi ve sağlanması sorumluluğu 21 ilçe konseyine merkeziyetsiz olarak belirlenmiştir. İsveç’te bir ilçe meclisinin yönetim kurulu veya hastane kurulu, hastane yapısı ve yönetimi üzerinde yetki kullanır ve etkin sağlık hizmeti sunulmasını sağlar. İsveç’te yerel düzeyde ise belediyeler su temini ve sosyal yardım hizmetleri gibi hizmetlerle vatandaşların yakın çevresini korumakla sorumludur.

İsveç Ulusal Sağlık hizmetleri hem kamu hem de özel hizmetlerdir. İsveç’te halk sağlığı, ilçe meclisi, yerel yönetim veya belediye tarafından sağlanmaktadır ve iki tür özel sağlık hizmeti vardır. İsveç’teki özel sağlık hizmetlerinden biri ilçe meclisi, yerel yönetim veya belediye ile sözleşme kapsamında özel bir şirket tarafından sağlanan sağlık hizmetleridir ve böyle bir sözleşme durumunda kamu ve özel sağlık hizmetlerinin maliyeti aynıdır.

İsveç’teki özel sağlık hizmetlerinden bir diğeri ise Ulusal Sağlık Hizmetleri ile bir sözleşmesi olmayan özel bir şirket tarafından sağlanan sağlık hizmetleridir, yani bir hasta alınan herhangi bir tedavi veya bakımın maliyetlerini ödemekle yükümlüdür ve bu nedenle İsveç’te bir sağlık hizmeti sağlayıcısına başvururken Ulusal Sağlık Hizmetleri ile sözleşme kapsamında olup olmadıklarının sorulması önerilmektedir.

İsveç Sağlık Bakanı Kimdir?

İsveç Sağlık Bakanı Kimdir?
İsveç Sağlık Bakanı Kimdir?

İsveç Sağlık Bakanı Lena Hallengren, 21 Ocak 2019’da göreve başlamıştır.

İsveç'teki Sağlık Hizmeti Kuruluşları Nelerdir?

İsveç’teki sağlık hizmeti kuruluşları sıralanmıştır.

 • Hastane
 • Klinik
 • Aile hekimleri
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Bakım evleri

İsveç Hastaneleri Nasıldır?

İsveç hastaneleri bölgesel belediyeler tarafından yönetilen hastaneler ve özel hastaneler olarak ikiye ayrılmaktadır. İsveç üniversite hastaneleri ise alanında son derece uzmanlaşmış tıbbi bakım sunan ve eğitim araştırma alanında sık faaliyet gösteren hastanelerdir.

İsveç'teki Hastane Sayısı Kaçtır?

İsveç’teki hastane sayısı toplamda 100 tanedir ve bunların 85 tanesi bölgesel belediyeler tarafından yönetilmektedir, geri kalanı ise özel hastanelerdir. İsveç’teki 85 devlet hastanesinin 7’si son derece uzmanlaşmış bakım sunan, öğretim ve araştırma alanında faaliyet gösteren üniversite hastaneleridir. İsveç’te yaklaşık 46.000 lisanslı hekim, 106.000 kayıtlı hemşire bulunmaktadır ve birçoğu sağlık sektöründe istihdam edilmektedir.

İsveç'teki En İyi Hastaneler Nelerdir?

İsveç’teki en iyi hastaneler aşağıdaki listede verilmiştir.

 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Akademiska Sjukhuset
 • Universitetssjukhuset Linköping
 • Skånes Universitetssjukhus-Lund
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Norrlands Universitetssjukhus
 • Skånes Universitetssjukhus-Malmö
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Danderyds Sjukhus
 • Capio Sankt Görans Sjukhus
 • Länssjukhuset Ryhov
 • Södersjukhuset
 • Lasarettet Trelleborg
 • Värnamo Sjukhus
 • Östersunds Sjukhus
 • Oskarshamns Sjukhus
 • Vrinnevisjukhuset
 • Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Falu Lasarett
 • Kungalvs Sjukhus

Stockholm'deki En İyi Hastaneler Nelerdir?

Stockholm'deki En İyi Hastaneler Nelerdir?
Stockholm'deki En İyi Hastaneler Nelerdir?

Stockholm’deki en iyi hastaneler aşağıda listelenmiştir.

 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Nab Halsocenter
 • Sophiahemmet provtagning
 • Södersjukhuset
 • Specialistgruppen Eriksbergskliniken

Malmö'deki En İyi Hastaneler Nelerdir?

Malmö'deki En İyi Hastaneler Nelerdir?
Malmö'deki En İyi Hastaneler Nelerdir?

Malmö’deki en iyi hastaneler aşağıda listelenmiştir.

 • Skånes Universitetssjukhus Malmö
 • Lakarhuset Ellenbogen
 • Amager Hospital
 • Rigshospitalet
 • Medica Klinik i Malmö

İsveç Sağlık Sistemi İstatistikleri Nasıldır?

İsveç sağlık sistemi istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

 • İsveç’te 1000 kişiye 4.3 adet doktor düşmektedir.
 • İsveç’te 1000 kişiye 10.9 adet hemşire düşmektedir.
 • Covid-19 pandemisinden önce İsveç hastanelerinde 1000 kişiye 2.1 adet yatak düşmekteydi.

Kimler İsveç Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir?

İsveç ve AB ülkelerinin vatandaşlarının yanında İsveç’te geçici olarak bulunan ve hasta olan diğer ülkelerin vatandaşları her zaman acil tıbbi bakım hakkına sahiptir. Sığınmacı olarak veya izinsiz olarak İsveç’te bulunan yetişkinler ve çocukların ertelenmeyecek tıbbi bakım ve diş bakım alma hakkı bulunmaktadır. İsveç’te sığınmacı olarak bulunan kişiler 18 yaşın altındaysa tıbbi bakım aradıkları bölgedeki çocuklarla aynı şartlarda sağlık hizmeti alabilmektedir.

İsveç'te Sağlık Hizmetleri Ücretli Midir?

İsveç’te sağlık hizmetleri büyük oranda vergilerle finanse edilmektedir ve bu sayede tüm İsveçliler için uygun fiyatlı ve ulaşılabilir durumda olmasına rağmen sağlık hizmetlerinden yararlandıkları zaman küçük bir meblağ ödemektedirler.

İsveç'te Hastane Masrafları Nasıldır?

İsveç'te Hastane Masrafları Nasıldır?
İsveç'te Hastane Masrafları Nasıldır?

İsveç hastane masrafları temel sağlık hizmetleri için yapılan ziyaretlerde ilçeye bağlı olarak 110 ile 220 SEK (10-20 USD) arasında değişiklik göstermektedir. İsveç hastanelerinde uzman randevuları 400 SEK’e (40 USD) kadar çıkabilmektedir. İsveç’te hastanede kalış süresi ilk 10 gün boyunca günde yaklaşık 120 SEK olarak bilinmektedir. İsveç’te 20 yaşın altındakiler için tıbbi bakım ücretsizdir.

İsveç hükümeti sağlık hizmetlerine sıkça ihtiyaç duyan insanlar için taviz vermektedir. İsveç hükümeti cepten yapılan sağlık harcamaları için yıllık sınırı 1.000 SEK (100 USD) civarında belirlemiştir ve bu miktarı aşan her türlü harcama İsveç hükümeti tarafından karşılanmaktadır. İsveç hükümetinin karşıladığı harcamalara 2.250 SEK (230 USD) civarında olan reçeteli ilaçlar da dahildir.

Tedavi Olmak için İsveç'e Nasıl Gidilir?

İsveç’te sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsveç’te aldıkları sağlık hizmeti masraflarını karşılayabilecek maddi yeterliliğe sahip olmaları ve sağlık vizesi almaları gerekmektedir.

İsveç sağlık vizesi vize sahibinin sağlık durumundan ötürü ülkeye girmesine ve tıbbi tedavi almasına olanak sağlar. Kısa süreli (C tipi) Schengen vizesi olan İsveç tıbbi tedavi vizesi hamiline 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydı ile İsveç’te bulunup tıbbi tedavi alma hakkı tanımaktadır.

Vizem.net, tıbbi tedavi amacı ile İsveç'e seyahat etmesi gereken kişilerin vize başvurularında; gerekli evrakların kontrolü, sağlık sigortası ve yeminli tercüme işlemleri dahil olmak üzere tüm süreç için tek çatı altında danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: