İzlanda Vatandaşlık Başvurusu

2023'te İzlanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır: İzlanda Vatandaşlık Başvurusu

İzlanda’da belirli bir süre ikamet eden yabancı uyruklu bir kişi, belirlenen yasal gereklilikleri sağlaması durumunda İzlanda vatandaşlığına başvurabilmektedir. İzlanda vatandaşlık başvurusu, başvuru evrakları ile birlikte İzlanda Göç İdaresi’ne yapılmakta ve süreç 12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

İzlanda vatandaşlık başvurusu için başvuru sahibinin İzlanda Vatandaşlık Yasası Madde 8’de belirtildiği şekilde, 7 yıldır İzlanda’da ikamet ediyor olması ve Madde 9’da belirtilen özel şartları sağlıyor olması gerekmektedir. İzlanda vatandaşlık başvurusu kabul edilen kişi; İzlanda’da yaşama, çalışma, mülk sahibi olma, sosyal hizmetlerden yaralanma, seçme ve seçilme haklarına sahip olmaktadır.

İzlanda Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İzlanda vatandaşlık başvurusunda bulunmak için başvuru sahibinin, İzlanda vatandaşlık başvuru formu ve gerekli diğer evrakları, eksiksiz şekilde hazırlayarak İzlanda Göç İdaresi’ne ya da komiserlik ofisine, posta ile veya fiziksel olarak teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin İzlanda vatandaşlık şartlarını yerine getirmesi durumunda, yetkili kurum tarafından bir vatandaşlık mektubu düzenlenmektedir. Vatandaşlık mektubu alan başvuru sahibi adli sicil kaydı dışında gönderdiği orijinal başvuru evraklarını Göç İdaresi’nden teslim alabilmektedir.

İzlanda vatandaşlık başvuru koşullarını sağlamayan başvuru sahiplerinin başvuruları reddedilmekte ve kendilerine, posta ile karar mektubu gönderilmektedir. Vatandaşlık başvurusu, İzlanda Göç İdaresi tarafından red kararı alan başvuru sahibi, İzlanda parlamentosu Althingi’ye vatandaşlık için ayrıca bir başvuru yapabilmektedir.

İzlanda’da Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

İzlanda’da vatandaşlık başvurusu için; başvuru formu, pasaport ve adli sicil kaydı gibi başvuru evrakları, İzlanda Göç İdaresi’ne veya başkent Reykjavik dışındaki bölge komiserlik ofislerine, posta ile veya şahsen teslim edilebilmektedir.

İzlanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

İzlanda vatandaşlığının alınabilme yolları aşağıda sıralanmıştır.

 • İzlanda genel vatandaşlık başvurusu: Başvuru sahibinin, son 7 yıldır İzlanda’da ikamet etmesi ve vatandaşlık yasasının 9. maddesindeki şartları sağlaması durumunda, İzlanda vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı vardır. İzlanda vatandaşlığı başvurusu için başvuru sahibinin, vatandaşlık başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak, gereken diğer evraklar ile birlikte İzlanda Göç İdaresi’ne posta yoluyla veya fiziksel olarak teslim etmesi gerekmektedir.
 • İzlanda mülteci statüsünde vatandaşlık başvurusu: İzlanda’ya mülteci statüsünde kabul edilen kişiler, 4 yıl boyunca İzlanda’da ikamet ettikleri takdirde vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedirler. İzlanda’da mülteci statüsündeki vatandaşlık başvuruları için, başvuru formu ve diğer evrakların İzlanda Göç İdaresi’ne posta ile veya şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.
 • İzlanda Parlamentosu Althingi ile vatandaşlık başvurusu: Vatandaşlık başvurusu, İzlanda Göz İdaresi tarafından herhangi bir nedenle reddedilen başvuru sahibi, vatandaşlık talebini Althingi’ye sunabilmektedir. Althingi, İzlanda parlamentosudur ve uygun gördüğü durumlarda vatandaşlık verme yetkisini elinde bulundurmaktadır.

İzlanda vatandaşlık yasası 19 madde içermekte ve İzlanda göçmenlerine vatandaşlık hakkı ile ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. İzlanda vatandaşlık kanunu, başvuru sahipleri için İzlanda vatandaşı nasıl olunur sorusuna yanıt vermektedir.

İzlanda’da Doğum ile Vatandaşlık Nasıl Alınır?

İzlanda’da doğan bir çocuk, ebeveynlerinden herhangi birinin İzlandalı olması durumunda, yasal olarak İzlanda vatandaşı sayılmaktadır. Bir İzlanda vatandaşı tarafından, İzlanda yasaları doğrultusunda evlat edinilen bir çocuk, 12 yaşından küçük olması durumunda İzlanda vatandaşlığı kazanmaktadır.

Gayrimenkul Yatırımı ile İzlanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Gayrimenkul yatırımı yoluyla, İzlanda’dan ev alana vatandaşlık hakkı tanınmamaktadır. İzlanda vatandaşlık yatırımı için herhangi bir hükümet programına sahip değildir.

Yaşam standartlarının yüksekliği, son yıllarda İzlanda’daki konut piyasası üzerinde etki etmeye başlamıştır ve İzlanda ev fiyatları yükselişe geçmiştir.

Mülteci Statüsünde İzlanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mülteci statüsünde İzlanda vatandaşlığı alınabilmesi için, öncelikle başvuru sahibinin İzlanda’ya mülteci statüsünde kabul edilmesi gerekmektedir. İzlanda Yabancılar Yasası’nın 44. Maddesine göre anavatanına geri gönderilmesi halinde ölüm cezasına çarptırılacağına dair bir kanıt bulunan, işkence ve diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz kalabilecek durumda olan kişiler, vatansız kişiler ve sığınmacılar mülteci statüsünde İzlanda’ya kabul edilebilmektedir.

Mülteci statüsünde İzlanda’ya kabul edilen kişilere, yasal olarak İzlanda’da oturma ve çalışma izni verilmektedir. İzlanda’ya gelen mülteciler, gerekli iltica başvuru formunu Göç İdaresi’ne teslim ederek, bir seyahat belgesi almaktadır. Ortalama 4 hafta süren İzlanda iltica sürecinin sonunda, mültecilere İzlanda’da 4 yıllık oturma izni verilmektedir.

İzlanda’da oturma izni bulunan mülteciler, 4 yılın sonunda kalıcı oturma izni için başvuru yapabilmektedirler. Mülteci Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ne göre gerekli koşulları sağlayan bir mülteci; 4 yıl boyunca İzlanda’da yaşamış, 250 saatlik İzlandaca dil eğitimini tamamlamış ve dil sınavından başarıyla geçmiş olması durumunda, vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir.

İzlanda Vatandaşlık Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İzlanda vatandaşlığı almak için hazırlanması gereken evraklar, elde edilen vatandaşlık hakkına göre değişiklik göstermektedir.

İzlanda vatandaşlık başvurusu için hazırlanması gereken genel evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Pasaportun tüm damgalı sayfalarının kopyasının, İzlanda vatandaşlığı başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
 • İzlanda vatandaşlık başvuru formu: Başvuru formunun orijinal formatta, eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
 • İkamet sertifikası: Başvuru sahibinin, İzlanda’da ikamet tarihinin başlangıcından, vatandaşlık başvurusu tarihine kadar hangi ülkelerde ikamet ettiğini gösteren ikamet sertifikasının, başvuru evrakları ile birlikte beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Doğum belgesi: Başvuru sahibine ait orijinal ve apostil damgalı doğum belgesinin onaylı bir kopyasının, başvuru evraklarına eklenmiş olması gerekmektedir. İngilizce ve İskandinav dilleri dışındaki dillerde onaylanmış belgelerin, ayrıca yeminli tercüman tarafından onaylanmış olması beklenmektedir.
 • İzlanda vatandaşlık dil sınavı: Başvuru sahibinin, İzlanda Eğitim Müdürlüğü tarafından yılda 2 kez yapılan dil sınavında başarılı olması ve sınav sonuç belgesini vatandaşlık başvurusunda beyan etmesi gerekmektedir.
 • İzlanda borç beyanı: Başvuru sahibinin; hazinenin resmi bir tahsildarı tarafından onaylanan, vatandaşlık başvuru tarihinden 30 gün eski olmayan ve başvuru sahibinin hazineye bir borcu olmadığına dair belgeyi başvuru esnasında teslim etmesi gerekmektedir.
 • Mali yardım belgesi: Başvuru sahibinin, İzlanda’da mali yardım kapasitesini gösteren ve son 3 yılda bir belediyeden mali yardım almadığına dair belgeleri, Göç İdaresi’ne ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İzlanda stopaj vergisi beyanı: Başvuru sahibine ait, İzlanda Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından onaylanan ve son 12 aya uygulanan stopaj vergi iadesi dokümanlarının, vatandaşlık başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • İzlanda vergi iade formları: İzlanda vatandaşlık başvurusunda bulunan kişiye ait, son 3 yılı kapsayan vergi iade formlarının onaylı kopyasının, başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Adli sicil belgesi: Başvuru sahibinin, 15 yaşından itibaren ikamet ettiği bütün eyaletleri kapsayan, adli sicil belgesini başvuru esnasında sunması gerekmektedir.
 • Evlilik belgesi: Bir İzlanda vatandaşıyla evlilik gerekçesiyle vatandaşlık başvurusunda bulunan başvuru sahiplerinin, orijinal evlilik belgesinin onaylı bir kopyasını başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

İzlanda Vatandaşlık Alma Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

İzlanda vatandaşlık alma başvuru ücreti; 18 yaşında ve daha büyük başvuru sahipleri için, İzlanda vatandaşlarının 18 yaşından büyük çocukları için ve Althingi ile vatandaşlık almak isteyen başvuru sahipleri için, 25.000 İzlanda Kronu’dur. İzlanda vatandaşlık alma başvuru ücreti, mülteci statüsündeki başvuru sahipleri için 15.000 İzlanda Kronu’dur.

İzlanda Vatandaşlığına Geçmek Ne Kadar Sürer?

İzlanda vatandaşlığına geçiş süreci, başvuru evraklarının değerlendirilmesi ve kararın verilmesi ile birlikte ortalama 12 ay sürmektedir.

İzlanda Vatandaşlığını Geri Almak için Ne Gerekir?

İzlanda vatandaşlığını geri alma talebi için İzlanda Göç İdaresi’ne başvuruda bulunmak gerekmektedir. İzlanda vatandaşlığı başvuru sahibi, herhangi bir nedenle vatandaşlığını kaybetmiş ise, Göç İdaresi başvuruyu değerlendirerek İzlanda vatandaşlığını iade edebilmektedir. İzlanda vatandaşlığını geri almak için başvuru sahibinin İzlanda vatandaşlığı ile doğmuş olması, 18 yaşına kadar sürekli İzlanda’da ikamet etmiş olması ve son 2 yıl içerisindeki ikamet adresinin İzlanda’da bulunuyor olması gerekmektedir. İzlanda vatandaşlığını geri almak için; eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu, doğum belgesinin onaylı kopyası ve İzlanda’da yasal ikamet kaydının başlangıcından itibaren hangi ülkelerde ikamet edildiğini gösteren ulusal ikamet kaydı belgesi ile Göç İdaresi’ne başvuruda bulunmak gerekmektedir.

İzlanda Vatandaşlığı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

İzlanda vatandaşlığı sorgulama işlemi, İzlanda Göç İdaresi üzerinden, online olarak yapılabilmektedir. İzlanda vatandaşlığı başvuru sahipleri, İzlanda Göç İdaresi’ne, utl@utl.is mail adresi üzerinden ulaşarak başvuru durumlarını sorgulayabilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: