İzlanda Çalışma İzni

İzlanda Çalışma İzni Nasıl Alınır, Şartlar Nelerdir?

Bir ülkede yabancı uyruklu bir kişinin istihdam edilebilmesi için o ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenen belgeye çalışma izni denilmektedir. Avrupa Ekonomik Alanı veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği ya da Faroe Adaları haricinde üçüncü ülke vatandaşlarının İzlanda’da istihdam edilebilmeleri için İzlanda çalışma izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İzlanda’da tüm çalışma izni başvuruları, tüm çalışma izni başvurularının işlenip düzenlendiği İzlanda Çalışma Müdürlüğüne iletilmek üzere İzlanda Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmalıdır. İzlanda çalışma izni başvurusunun yetkili makamlarca işleme alınmasında oluşabilecek gecikmelerin önüne geçmek için istenilen tüm bilgilerin ve destekleyici belgelerin usulüne uygun olarak hem başvuru sahibi hem de İzlanda’daki işveren tarafından imzalanmış başvuru ile birlikte sunulması gerekmektedir.

İzlanda’da çalışma izni başvurusunda bulunacak yabancı işçinin; İzlandalı işveren ile sözleşme imzalamış olması, uzman bilgisinin olması, deneyimli olması ve işverenin İzlanda ya da Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa Serbest Ticaret Birliği veya Faroe Adaları dahilinde başvuru sahibi işçinin eğitimi, becerisi ve uzmanlığına sahip başka bir işçi bulamamış olması gerekmektedir.

İzlanda Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

İzlanda çalışma izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Uzmanlık: İzlanda’da çalışma izni başvurusunda bulunacak yabancı işçi, alanında uzman olmalıdır.
 • Deneyim: İstihdam edilen yabancı uzmanın deneyimi, İzlanda’daki işveren için yüksek önem arz etmelidir.
 • Sözleşme: İzlanda’daki işveren ile yabancı işçi arasında imzalanmış iş sözleşmesi olmalıdır.
 • Nitelik: İşveren; İzlanda, Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa Serbest Ticaret Birliği veya Faroe Adaları dahilinde başvuru sahibi işçinin eğitimi, becerisi ve uzmanlığına sahip başka bir işçi bulamamış olmalıdır.

İzlanda’da Mesleki Akreditasyon Nasıl Alınır?

İzlanda’da istihdam edilecek yabancı işçinin, mesleğinin yasal bir meslek unvanı gerektirmesi durumunda, niteliklerinin İzlanda’da ilgili makamlar tarafından akredite edilmesi için başvuruda bulunması zorunludur. İzlanda’da mesleki akreditasyon için başvurulacak kurumlar uzmanlık alanına göre değişmektedir. Teknik hizmetler veya tasarım alanında uzman olan yabancıların İzlanda’da çalışma izni alabilmeleri için mesleki unvanlarının akreditasyonu için İzlanda Sanayi ve Yenilik Bakanlığına başvuru yapmaları gerekirken sağlık sektöründe çalışan uzmanların İzlanda Sağlık Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

İzlanda Çalışma İzni Başvuru Evrakları Nelerdir?

İzlanda çalışma izni başvurusunda gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • İzlanda Çalışma İzni Başvuru Formu: İzlanda’da çalışma izni başvurusunda bulunacak yabancı işçinin uzman bilgisi gerektiren bir iş için geçici çalışma izni başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, sendikanın başvuru formundaki istihdam hüküm ve koşullarını onaylaması ve formun hem başvuru sahibi hemde işveren tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
 • İş Sözleşmesi: Başvuru sahibi ile işveren arasında; başvuru sahibinin iş unvanı, iş tanımı ve özlük hakları hakkında bilgileri içeren bir iş sözleşmesi düzenlenmiş olmalıdır. Başvuru sahibinin çalışma şart ve koşulları, sektördeki diğer uzmanlara benzer olmalıdır.
 • Diploma: Başvuru sahibinin diplomasının İzlandaca veya İngilizce onaylı kopyası sunulmalıdır. Başvuru sahibinin uzmanlık bilgisinin deneyime dayanması durumunda önceden istihdam edildiği pozisyon ve görevlerdeki çalışma süresine ilişkin kanıt sunması gerekmektedir. İzlanda, iş sektörüne göre farklılık göstermek ile birlikte genel olarak en az yedi yıllık iş deneyimini bir üniversite derecesi eşdeğer tutmaktadır.
 • İşveren Onayı: Başvuru sahibinin, iş sözleşmesinin beklenmeyen nedenler yüzünden işçinin kusuru dışında bir nedenle süresinden önce feshedilmesi ya da bir hastalık veya kaza nedeniyle sakat kalması durumunda ülkesine dönebilmesi için seyahat masraflarının işveren tarafından karşılanacağına ilişkin onay sunulmalıdır.
 • İşe Alıma İlişkin Belgeler: İşveren tarafından sunulmalıdır. İzlanda çalışma izni başvurusunda işverenin başvuru sahibini işe almadan önce İzlanda, Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa Serbest Ticaret Birliği veya Faroe uyruklu bir kişiyi işe almak için girişimde bulunduğuna ancak sonuç alamadağına ilişkin belge sunması gerekmektedir.

İzlanda’da uzman bir iş için istihdam edilen çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı işçilere öncelikle geçici çalışma izni verilmekle birlikte uzmanlık bilgisi gerektiren bir iş için verilen geçici çalışma izinleri, sınırsız çalışma izninin temelini oluşturmaktadır. Bir kez İzlanda çalışma izni alan başvuru sahiplerinin çalışma izinlerini uzatmak için yalnızca başvuru formu ve iş sözleşmesi sunmaları yeterlidir.

İzlanda’da Çalışmak için Alınabilecek Vizeler Hangileridir?

İzlanda istisnai durumlarda yabancı uyruklu kişilerin işe başlamadan önce İzlanda Çalışma Müdürlüğüne bildirimde bulunmaları durumunda çalışma vizesi olmaksızın yılda 90 güne kadar çalışmasına ve ikamet etmesine izin vermektedir. İstisnai durumlar haricinde İzlanda’da çalışmak isteyen yabancıların Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa Serbest Ticaret Birliği veya Faroe uyruklu olmamaları durumunda işe başlamadan önce çalışma vizesi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

İzlanda çalışma vizesi, Yabancı Uyrukluların Çalışma Hakkı Yasası’na göre; özel becerilerin gerekli olduğu bir iş için geçici çalışma izni, çalışan eksikliği nedeniyle geçici çalışma izni, sporcular için geçici çalışma izni, özel durumlarla ilgili geçici çalışma izni, aile birleşimi ile ilgili geçici çalışma izni, eğitimle bağlantılı olarak geçici çalışma izni, hizmet sözleşmeleri veya eğitim, akademik veya bilimsel çalışmalarla ilgili işbirliği anlaşmaları kapsamında uzman çalışanlar için geçici çalışma izni olmak üzere 7 türdür.

İzlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İzlanda’da iş bulan yabancı uzmanların birtakım zorunlu evrakları düzenleyerek çalışma izni alabilmek için tüm çalışma izni başvurularının işlenip düzenlendiği İzlanda Çalışma Müdürlüğüne iletilmek üzere İzlanda Göçmenlik Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. İzlanda; İskandinav, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği vatandaşı yabancıların çalışma izni başvurularında farklı haklar tanımaktadır. Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, Aland Adaları, Faroe Adaları ve Grönland ya da Avrupa Birliği vatandaşları belli süre kayıt olmadan İzlanda’da bulunabilmektedir.

İzlanda çalışma izni başvurusunun işleme alınması ve olumlu sonuçlanması için İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü tarafından talep edilen gerekli destekleyici belgelerin tamamının eksiksiz ve istenildiği şekilde sunulması gerekmektedir. İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü, çalışma izni başvurusunu işleme alınmak üzere İzlanda Çalışma Müdürlüğüne iletilmeden önce başvuru sahibinin İzlanda’da oturma izni verilmesi gereken şartları yerine getirip getirmediğini sorgulamaktadır. Geçici çalışma izni başvurularının gerekli tüm destekleyici belgelerle birlikte İzlanda Göçmenlik Müdürlüğüne yapılması gerekmekle birlikte süreci hızlandırmak için çalışma izni başvurusunun ikamet izni başvurusu ile birlikte sunulması tavsiye edilmektedir.

Başvuru İzlanda Çalışma Müdürlüğüne ulaştığında, başvurunun Yabancı Uyrukluların Çalışma Hakkı Yasası’ndaki şartları taşıması halinde gerekli tüm destekleyici belgelerin başvuruya eklenip eklenmediğini kontrol edilerek başvuru hakkında karar verilmektedir. Yabancı uyruklu kişinin İzlanda’da ikamet etme hakkını etkileyebileceği için İzlanda Çalışma Müdürlüğü, İzlanda Göçmenlik Müdürlüğünü de karardan haberdar etmektedir. İzlanda Çalışma Müdürlüğü çalışma izni başvurusunu reddederse, karara Sosyal İşler Bakanlığı aracılığıyla itiraz edilmesi mümkündür.

İzlanda’da yaşamak ve çalışmak isteyen yabancıların kimlik doğrulaması amacıyla öncelikle SIM kartlarına bağlı “kennitala” olarak bilinen kişisel kimlik numarasına ve “rafræn skilríki” olarak bilinen elektronik kimliğe ihtiyaçları vardır. Kennitala numaraları İzlanda’da spor salonuna girişten, banka ve vergi işlemlerine kadar hayatın her alanında kullanılmakta olup iş ya da konut sözleşmeleri için de gereklidir. Kennitala başvurusu için “Þjóðskrá” ya da “Register Iceland” olarak bilinen İzlanda devlet kurumunda şahsen bulunarak başvuru yapılması gerekmektedir. Kennitala başvurusunun sonuçlanması yaklaşık 10 gün sürmektedir. Kennitala ve ona bağlı “IceKey” olarak bilinen şifre ile İzlanda’da çoğu evrak işlemi online olarak tamamlanabilmektedir.

İzlanda’da Öğrenci Olarak Çalışmak için Öğrenci Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İzlanda; öğrenim gören veya staj yapan yabancı ülke vatandaşlarının öğrenci oturma izni alması gerekmektedir. İzlanda, öğrenci oturma izni sahibi bireylere çalışma izni olmadan haftada 15 saat çalışma hakkı tanımaktadır. İzlanda’da öğrenci oturma iznine sahip olan kişilerin, eğitiminlerinin bir parçası olarak çalıştıkları durumlarda durumlarda haftada 15 saatten fazla çalışmalarına müsade edilmektedir.

İzlanda öğrenci vizesi başvuruları ile ilgili danışmanlık hizmeti için vizem.net uzmanları ile iletişime geçilebilmektedir.

İzlanda Dil Okulu Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İzlanda’da bir üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına katılmayı planlayan 18 yaşında veya daha büyük bireylere çalışma izni olmadan haftada 15 saat çalışma hakkı tanıyan öğrenci oturma izni vermektedir. İzlanda öğrenci oturma izni sadece lisans, yüksek lisans, doktora ve staj programlarındaki öğrenciler ile değişim programı öğrencilerine ve yeni mezun olmuş iş arayan bireylere tanınan bir hak olup İzlanda’daki dil okullarında eğitim alan öğrenciler öğrenci oturma izni alabilecek ve dolayısıyla İzlanda’da haftada 15 saate kadar çalışma hakkı elde edebilecek gruplar arasında belirtilmemiştir.

İzlanda’da öğrenci oturma izni alabilmek için en az 30 AKTS değerindeki tam zamanlı eğitime kayıtlı olmak gerekmekte olup İzlanda dil okulu öğrencilerine oturma izni alma ve dolayısıyla çalışma hakkı tanımamaktadır.

İzlanda’da Yüksek Lisans Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İzlanda’daki bir üniversite ile işbirliği içinde olan yabancı bir üniversitede okuyan yüksek lisans öğrencilerine öğrenci oturma izni verilmektedir. İzlanda genel öğrenci vizesinde olduğu gibi yüksek lisans programı kapsamında öğrenci oturma izni alan öğrencilere de çalışma izni olmadan haftada 15 saat çalışma hakkı tanımaktadır. İzlanda’da yüksek lisans çalışma izni alabilmek için başvuru sahibinin eğitim gördüğü yabancı üniversite ile İzlanda üniversitesi arasındaki işbirliğine ilişkin onay ibraz etmesi gerekmektedir.

İzlanda’da Staj Yapmak için Çalışma İzni Gerekir Mi?

İzlanda’da staj yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenci izni alması gerekmektedir. İzlanda Yabancılar Yasası, staj dahil olmak üzere üniversite seviyesinde sürekli öğrenim olarak tanımladığı programlara kayıtlı bireylere öğrenci oturma iznine başvurma hakkı tanımaktadır. İzlanda’da öğrencilere haftada 15 saate kadar çalışma izni verilmek ile birlikte staj kapsamında bu süre daha uzundur.

İzlanda’da staj yapmak için öğrenci iznine başvuracak kişilerin staj yapacakları şirket ile imzaladıkları iş sözleşmesini ve eğitim gördükleri üniversiteden birtakım belgeleri sunmaları gerekmektedir. İzlanda staj vizesi başvurusunda; İzlanda’da çalışmanın çalışmaların bir parçası olduğunu belirten üniversiteye kayıt onayı, öğrenci çalışma izni başvurusu ve stajı ile iş sözleşmesini açıklayan raporu sunmaları gerekmektedir.

İzlanda Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İzlanda çalışma izni başvurusu İzlanda Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmalıdır. Başvurunun işleme alınması ve olumlu sonuçlanması için İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü tarafından talep edilen başvuru formu, diploma, iş sözleşmesi, işveren güvencesi gibi gerekli belgelerin tamamının eksiksiz ve istenildiği şekilde sunulması gerekmektedir. İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü, çalışma izni başvurusunu işleme alınmak üzere İzlanda Çalışma Müdürlüğüne iletilmeden önce başvuru sahibinin İzlanda’da oturma izni verilmesi gereken şartları yerine getirip getirmediğini sorguladığından; İzlanda geçici çalışma izni başvurularının süreci hızlandırmak için ikamet izni başvurusu ile birlikte sunulması tavsiye edilmektedir.

İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü, İzlanda çalışma iznine başvuran yabancının İzlanda’da oturma izni verilmesi gereken şartları yerine getirdiğine kanaat getirirse başvuruyu değerlendirilmek üzere İzlanda Çalışma Müdürlüğüne iletmektedir. Çalışma Müdürlüğü, başvuruyu aldığında, başvurunun Yabancı Uyrukluların Çalışma Hakkı Yasası’ndaki şartları taşıması halinde başvuru hakkında karar vermektedir.

İzlanda Oturma ve Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

İzlanda oturma ve çalışma izni başvurusu İzlanda Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmaktadır. İzlanda oturma izni başvuruları, başvurunun yapıldığı İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü tarafından değerlendirilmek ile birlikte çalışma izni başvurularında İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü başvuru sahibinin İzlanda’da oturma izni verilmesi gereken şartları yerine getirip getirmediği hususunda değerlendirme yapmak ile yetkilidir.

İzlanda’da Çalışma İzni Almak Ne Kadar Sürer?

İzlanda çalışma izni başvuruları için tahmini işlem süresi, gerekli belgelerin alındığı tarihten itibaren 90 gündür. Başvur belgelerinin eksiksiz, hatalı veya yetersiz olması durumunda işlem süresi uzamaktadır.

İzlanda Gönüllü Çalışma için Çalışma İzni Gerekir Mi?

Evet, Avrupa Ekonomik Alanı veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği dışındaki ülkelerden gelen yabancı uyruklu kişilerin İzlanda’da çalışmaya başlamadan önce oturma ve çalışma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

İzlanda, ülkesindeki sivil toplum kuruluşlarında çalışmak isteyen 18 yaşından büyük kişilere oturma izni hakkı tanımaktadır. Gönüllü olarak İzlanda’da çalışanların kar amacı gütmeyen vergiden muaf kuruluşlarda çalışması gerekmektedir. İzlanda Yabancılar Yasası’na göre gönüllü; hayır ve insani yardım alanlarında sivil toplum kuruluşları için ücretsiz olarak çalışmayı amaçlayan ve kar ve vergi yükümlülüğü için faaliyet göstermeyen 18 yaşından büyük bir bireydir.

İzlanda’da sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışacak yabancılara ek olarak Au-Pair olarak çalışacak 18-25 yaş arası bireylere de oturma izni alma hakkı tanımaktadır. İzlanda Au Pair kavramını yasalarında dil becerilerini ve hatta mesleki becerilerini geliştirmek için gelen genç, yabancı bireylerin belirli hizmetler karşılığında İzlanda hakkında daha fazla bilgi edinerek kültürel ufuklarını genişletmek aileler tarafından geçici olarak kabul edilmesi olarak tanımlamaktadır.

İzlanda Work and Holiday programı, İzlanda’nın diğer ülkeler ile yaptığı ikili anlaşmalara dayalı olarak yabancılara sağladığı bir haktır. İzlanda şimdiye kadar sadece Japonya ile “Work and Holiday” programı kapsamında anlaşma imzalamış olduğundan sadece Japonya vatandaşı ya da Japonya’da ikamet eden, İzlanda’daki kültürü ve genel yaşam biçimini deneyimlemek isteyen, 18-26 yaş arasi bireyleri kabul etmektedir.

İzlanda’da Çalışmak için Kabul Edilen Meslekler Nelerdir?

İzlanda’da Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa Serbest Ticaret Birliği veya Faroe uyruklu kişiler haricinde yabancı işçilerin istihdam edilmesi belirli şartlarla sınırlandırılmış olup buna göre İzlanda’da istihdam edilecek yabancı işçinin; İzlandalı işveren ile sözleşme imzalamış olması, uzman bilgisinin olması ve deneyimli olması gerekmektedir. İzlanda, %3.7 ile Avrupa’daki en düşük işsizlik oranına sahip olup ülkedeki popüler sektörler enerji, sağlık, gıda, turizm ve inşaattır. İzlanda’da çalışmak için kabul edilen meslekler özellikle sağlık, inşaat, bilişim ve turizm sektörlerinde bulunmaktadır. İzlanda iş ilanları genellikle Job.is ya da Eurojobs gibi internet sitelerinde veya yerel gazetelerde yayınlanmaktadır.

İzlanda Çalışma Şartları Nasıldır?

İzlanda çalışma şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Çalışma saatleri, hafta içi günde 8 saattir.
 • Günde 8 saatten sonraki tüm çalışmaları fazla mesai olarak kabul etmektedir.
 • Fazla mesai ücretleri, aylık ilk 162.5 saatlik fazla mesai için saatlik maaşın %0.875’i olarak hesaplanmaktadır.Bu oran gece vardiyalarında ve 162.5 saatten daha fazla çalışılması durumunda artmaktadır.
 • İşçilerin cumartesi veya pazar günü işe çağrılması durumunda en az dört saatlik fazla mesai ücreti ödenmektedir.
 • İşçilerin yeni işlerindeki ilk yıllarında ayda 2 gün hastalık izni alma hakları, ilk yıldan sonra iki ay, beş yıl sonra dört ay ve on yıl sonra altı ay hastalık izni alma hakları vardır.
 • Yıllık ücretli izin hafta içi en az 24 gündür.
 • Resmi tatilde işçinin çalışmasının istenmesi durumunda çalışılan her saat için aylık maaşın %1.375’i kadar ödeme yapılmalıdır.
 • İşçinin veya işverenin iş sözleşmesini bildirimin yazılı olarak yapılması koşuluyla iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır.
 • İşverenler işçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamalıdır.
 • İzlanda’da işçilerin emeklilik fonlarına asgari katkıları toplam maaşlarının %4’ü kadar olup işveren toplam maaşlarının en az %8’ini veya daha fazlasını ödemektedir.
 • İzlanda’da ortalama aylık kazanç 2021 yılı itibariyle yaklaşık 2.400 euroya denk gelen 351.000 İzlanda kronudur.

İzlanda’da asgari ücret hükümet tarafından belirlenmemiştir; asgari ücretler çeşitli toplu iş sözleşmelerinde müzakere edilerek ve sendika üyeliğine bakılmaksızın bu mesleklerde çalışan tüm çalışanlara otomatik olarak uygulanmaktadır.

İzlanda Çalışma Saatleri Nasıldır?

İzlanda’da normal bir çalışma haftası hafta içi günde 8 saattir. İzlanda’da normal şartlarda haftalık 40 saatlik çalışma yapılmakla birlikte işçilerin genellikle yarım saat ile bir saat arasında değişen öğle arası ve 15 dakikalık bir kahve molası hakkı bulunmaktadır. İzlanda’da işverenlerin 13 saatten uzun bir iş günü planlamaları yasa dışıdır. İzlanda’da iş sözleşmesine göre farklılık göstermekle birlikte pazar ve cumartesi günleri hafta tatili olarak kabul edilmektedir.

İzlanda’da Kaçak Çalışmanın Cezası Nedir?

İzlanda’da çalışma izni olmaksızın kaçak şekilde çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu işçi ve işvereni iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Yabancı uyruklu kişinin, çalışma izni başvurusundan önce İzlanda’da çalışmaya başladığı tespit edilirse çalışma izni başvurunun reddedilebilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: