İzlanda Vize Reddi

İzlanda Vize Reddi Nedenleri ve İtiraz Dilekçesi

İzlanda’ya yapılan vize başvurularında olumlu sonuç alabilmek için İzlanda vize şartları yerine getirilmelidir.

İzlanda vize başvurularında başvuru evrakının eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, ayrıca sunulan tüm nüfus ve seyahat bilgilerinin birbirleriyle tutarlı olması gereklidir. Daha önce yapmış oldukları İzlanda vize başvurusu reddedilen kişiler bu sonuca itiraz edebilir ya da yeniden başvuru yapabilir.

İzlanda vizesi almak için başvuru sürecinin doğru yürütülmesi önemlidir ve bu sebeple danışmanlık hizmetinin alınması sıklıkla tavsiye edilmektedir.

Vizem.net daha önce İzlanda vize başvurusu ret kararı ile sonuçlanmış kişilerin ikinci başvurularında danışmanlık hizmeti sunan ve %59,8 vize onaylanma oranına sahip akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İzlanda Vizesi Ret Kararı Hangi Kurum Tarafından Verilir?

Türkiye’den İzlanda’ya yapılan vize başvurularını değerlendirme yetkisi Danimarka dış temsilciliğine aittir ve İzlanda vizesi ret kararı da Danimarka dış temsilciliği tarafından verilmektedir.

İzlanda Vize Reddi Bildirimi Nasıl Yapılır?

İzlanda vize reddi bildirimi olarak başvuru sahibine kararı açıklayan resmi bir yazı gönderilmektedir. Ret bildirimi mektubunda, ret kararına itiraz edilebilecek olan süre ve karara nasıl itiraz edileceğine dair yönergeler açıklanır; ayrıca itiraz dilekçesinin gönderilmesi gereken adres bilgisi verilir.

İzlanda Vize Başvurusunun Reddedilme Nedenleri Nelerdir?

İzlanda vize başvurusunun reddedilme nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuruda sahte belgelerin sunulması
 • Vize için gerekli belgelerin eksik olarak sunulması
 • Vize başvurusunda yanıltıcı bilgiler veya yanlış beyanlar verilmesi
 • Seyahat amacının kanıtlanamaması
 • Başvuru sahibinin vize şartlarını sağlamaması
 • İzlanda seyahati için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğunun kanıtlanamaması
 • Başvuru sahibinin İzlanda ulusal güvenliği ve kamu sağlığı için tehlikeli görülmesi
 • Schengen Bilgi Sistemi’nde kişiye ait kaydın bulunması
 • Başvuru sahibinin adli sicil kaydının olması veya daha önce sınır dışı edilmiş olması
 • Başvuru sahibinin bulaşıcı bir hastalığa ve akıl hastalığına sahip olması
 • İzlanda’da yaşayan aile üyesi veya arkadaş ile sahip olunan bağın kanıtlanamaması
 • Başvuru sahibi ikamet ettiği ülkeye döneceğine dair yeterli kanıt sunulmaması
 • Başvuru sahibinin vize almak için formalite evliliği yapmış olması

İzlanda Schengen bölgesi ülkelerinden biridir ve bu ülkelere yapılan vize başvurularında alınan ret sonucu bildirimlerinde Schengen ülkeleri arasında ortak olan 16 ret gerekçesi bulunan bir form kullanılmaktadır. 2022 itibariyle İzlanda vize başvurularında en sık 3. ve 13. maddeler gerekçe gösterilerek vize ret kararı verilmektedir.

İzlanda Vize Reddi 3. Madde Nedir?

İzlanda Schengen vize başvurusu 3. madde gerekçesi ile reddedildiğinde, vize başvuru sahibinin, İzlanda’dan ikamet ülkesine veya üçüncü bir ülkeye geçiş için yeterli geçim kaynağına sahip olmadığı anlaşılır. 3. madde reddi halinde vize memurları maddi kaynak belgelerini yetersiz bulmuş olur.

3. maddeden vize reddi kararı alınmasının önüne geçmek adına, bankadan alınan onaylı son 3 aylık hesap dökümlerinin veya son 3 aylık maaş bordrolarının sunulması gereklidir. Hesapta gösterilen paranın arttırılması da vize reddinin önüne geçebilmektedir.

İzlanda Vize Reddi 13. Madde Nedir?

İzlanda Schengen vize reddi 13. madde gerekçesiyle alındıysa, vize başvuru sahibinin, vize sona erdikten sonra İzlanda topraklarını terk etme niyetini kanıtlayamadığı veya bu niyetin tespit edilemediği anlamına gelmektedir.

İkamet edilen ülkede bulunan aile üyeleri ile bağları gösteren evlilik cüzdanı gibi belgelerin, iş sözleşmesinin, öğrenci belgesinin ve benzer geri dönüşü garantileyen belgelerin sunulması ile 13. maddeden vize reddi almanın önüne geçilebilir.

İzlanda Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Danimarka’nın dış temsilcilikleri tarafından reddedilen İzlanda vize başvurularına itirazlar, Danimarka Göçmenlik Dairesi’ne itiraz dilekçesi gönderilerek yapılabilmektedir.

Bazı durumlarda Danimarka dış temsilcilikleri tarafından vize başvuruları Danimarka Göçmenlik Dairesi’ne yönlendirilmektedir. Danimarka Göçmenlik Dairesi’ne yönlendirilmiş ve ret kararı alınmış vize başvurularında bu karara itiraz edilmesi Göçmenlik Temyiz Kurulu’na dilekçe yazılması ile mümkündür.

İzlanda Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İzlanda vize reddine itiraz dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar arasında dilekçeye dosya numarasının, başvuru sahibinin tam adının ve uyruğunun yazılması bulunmaktadır.

Vize reddine itiraz dilekçesinde vize başvurusunun reddedilme tarihi eklenmeli, başvurunun reddedilmesine sebep olan gerekçe belirtilmelidir. Ret kararının neden doğru karar olmadığı gerekçe gösterilen unsurlara göre dikkatlice açıklanmalıdır. İzlanda vize reddi itiraz dilekçesinde itiraz sebebine dair açıklamalar yapıldıktan ve gerekli olduğu durumda ek belgeler eklendikten sonra dilekçe imzalanmalıdır.

İzlanda Vizesi Ret Kararından Sonra Yeni Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

İzlanda vizesi ret kararı alındıktan sonra yeni İzlanda Schengen vizesi başvurusu yapılırken, daha önceki başvurunun neden reddedildiğine dair gerekçeler incelenmeli ve mümkünse ret kararının alınmasına sebep olan unsurlar düzeltilmeli ya da ortadan kaldırılmalıdır. İzlanda vize başvurusu ret bildiriminden hemen sonra yeniden başvuru yapılabilmekte olup herhangi bir bekleme süresi yoktur.

Vizem.net aracılığıyla yapılan ikinci İzlanda vizesi başvuruları için öncelikle ilk başvurunun reddedilme gerekçeleri incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Ret kararının alınma nedenlerinin ortadan kaldırılabileceği ve gerekli vize şartlarının sağlanabileceği durumlarda yeni yapılacak başvuru, Vizem.net uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: