Lüksemburg Çalışma İzni

Lüksemburg Çalışma İzni Nasıl Alınır, Şartlar Nelerdir?

Çalışma izni halihazırda vatandaşı olunmayan bir ülkede yasal olarak çalışma talebinin, çalışılmak istenen ülkenin yetkililerince onaylanmasıdır. Lüksemburg çalışma izni, Lüksemburg vatandaşı veya AB üye ülkelerinden birinin vatandaşı olmayan kişilerin Lüksemburg’da yasal olarak çalışabilmek için Lüksemburg devletinden alması gereken onaydır.

Lüksemburg çalışma izni farklı şekillerde alınabilmektedir. Lüksemburg’da çalışmak için; oturmak için vizesi olan kişilerin yalnızca çalışma iznine başvurması, oturmak için vizesi olmayan kişilerin Lüksemburg çalışma izni alması gerekmektedir.

Lüksemburg’da çalışma izni almak için nitelikli işçilerin mesleki yeterliliklerini kanıtlaması ve hem nitelikli hem niteliksiz iş başvurularında, işin ulusal veya AB işgücünden karşılanamayacağının kanıtlanması gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Lüksemburg’da Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Lüksemburg’da çalışma izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • İşveren tarafından ADEM (Ulusal İstihdam Ajansı) belgesinin orjinalinin temini sağlanması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunulan pozisyonun işveren tarafından Ulusal İstihdam Ajansı’nda beyan edilerek ulusal veya Avrupa işgücü tarafından doldurulamadığınının doğrulanarak üçüncü taraf ülke vatandaşlarının başvurusuna açık olması gerekmektedir.
 • Bir yıl veya daha uzun süreli yüksek nitelikli bir pozisyon için Lüksemburg İş Kanunu’na uygun olarak yapılmış iş sözleşmesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Sözleşmede belirtilen iş veya sektör için gerekli niteliklere sahip olduğunu ve icra etmek için gerekli şartları yerine getirdiğini belgelemek gerekmektedir.
 • Lüksemburg’da söz konusu işe başlandığında ortalama brüt yıllık maaşın en az 1.5 katı veya bazı belirli meslekler için ortalama brüt yıllık maaşın 1.2 katı maaş alacağını kanıtlar belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Lüksemburg Çalışma İzni Başvuru Evrakları Nelerdir?

Lüksemburg’da çalışma izni başvuru evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli pasaportların bir kopyası
 • Varsa başka bir Avrupa Birliği üyesi devlet veya bu şekilde muamele gören başka bir ülke (Norveç, İsviçre, Lihtenştayn ve İzlanda) tarafından verilen kalış izninin bir kopyası
 • İkamet edilen ülkeden alınan son ikamet belgesi veya hanehalkı kompozisyon belgesi
 • Özgeçmiş
 • Diploma veya mesleki yeterliliklerin bir kopyası
 • Hem başvuru sahibinin hem de işverenin imzasını taşıyan tarihli Lüksemburg iş kanuna uygun iş sözleşmesinin bir kopyası
 • ADEM tarafından verilen, ilan edilen boş pozisyon için kendi seçtiği kişiyi işe alma yetkisi veren yakın tarihli sertifikanın orjinali
 • Uygunluk bulunduğunda, eş/kayıtlı partner veya yükselen (ebeveyn) için Lüksemburg Ortak Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yakın tarihli bir üyelik belgesi
 • Üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuruyu doğrudan kendileri yapamadıkları durumlarda vekaletname vermesi ve vekaletname verdikleri kişinin; vekaletname tarihli, müdür tarafından imzalanmış ve imzanın önüne el yazısıyla bon pour procuration (vekil için iyi) notu yazılı belgeyi sunması gerekmektedir.
 • Lüksemburg’da çalışacak nitelikli işçiler için çalışma izni başvurusunda; bir yıl veya daha uzun süreli bir iş sözleşmesi, iş sözleşmesinde belirtilen faaliyet ve sektör için gerekli olan yüksek mesleki niteliklere sahip olduğunu veya iş sözleşmesinde belirtilen mesleği icra etmek için gerekli şartları yerine getirdiğini kanıtlayan bir belge, hem işveren hem de çalışan tarafından tarih atılmış ve imzalanmış, Lüksemburg iş kanuna uygun, yıllık ortalama maaşın en az 1.5 katı (2019’da 78,336 Euro) veya Lüksemburg ortalama brüt yıllık maaşının (2019’da 62,668 Euro) en az 1.2 katına eşdeğer bir maaş alacağını gösteren iş sözleşmesinin bir kopyası ve hükümetin üçüncü ülke vatandaşlarına özel ihtiyaç olduğunu onaylamasını gösterir bir belgeni ek belge olarak sunulması gerekmektedir.

Belgelerin Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak hazırlanması, hazırlanamıyorsa yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve asıllarıyla birlikte kopyalarının sunulması gerekmektedir.

Lüksemburg’da Çalışmak için Alınabilecek Vizeler Hangileridir?

Lüksemburg’da çalışmak için alınabilecek vize türü, Lüksemburg’da 90 günden fazla kalmaya izin veren uzun süreli (D tipi) çalışma izni vizesidir. Lüksemburg çalışma izni vizesi, Lüksemburg’da çalışabilmek için alınması gereken çalışma iznini almaya olanak sağlamaktadır.

Lüksemburg çalışma izni vizesi ücreti 80 Euro’dur. Lüksemburg’da stajyerlik yapılacak ve çalışma iznine daha sonra başvurulacaksa, çalışma izni başvurusu Lüksemburg’da Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmaktadır. Doğrudan Lüksemburg’da bir şirket ile anlaşan ve şirketin personeli olarak çalışacak olan kişiler Lüksemburg çalışma vizesi başvurularını Büyükelçiliklere veya Konsolosluklara yapmaktadır.

Lüksemburg’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da çalışma izni almak için, Lüksemburg’da oturma izni bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğü’ne istenilen belgeler ile birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Lüksemburg’daki bir şirket ile anlaşan ve personeli olmak isteyen kişilerin Lüksemburg çalışma vizesi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Lüksemburg çalışma vizesi başvurusunda, şirketin ADEM’den aldığı belge ve vize işlemleri için gerekli olan evrakların Lüksemburg Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna önceden alınmış randevu gününde sunulması gerekmektedir.

Lüksemburg’da Öğrenci Olarak Çalışmak için Öğrenci Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da öğrenci olarak çalışmak için çalışma izni alınması gerekmektedir. Lüksemburg’da öğrenci vizesi uzun süreli oturma izni tanımakta ve oturma süresi içerisinde çalışma başvurusu yapabilmek için Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğüne çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Lüksemburg öğrenci çalışma izni başvurusunda bildirilmesi gereken standart evraklara ek; öğrencilik belgesi, ikamet edilen adres ve okul bilgilerinin olduğu evrakların eklenmesı gerekmektedir.

Lüksemburg’da yabancı uyruklu öğrencilerin yasal çalışma süresi haftada maksimum 20 saattir. Lüksemburg çalışma iznini alabilmek için 80 Euro değerinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Lüksemburg Dil Okulu Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg dil okulu çalışma izni başvurusu Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmaktadır. Lüksemburg dil okulu çalışma izni başvurusunda bildirilmesi gereken standart evraklara; dil okulunun süresinin 6 aydan uzun olduğunu gösterir belge, ikamet edilen adres ve çalışma izninin ücretinin ödendiğini gösterir dekont eklenmesi gerekmektedir.

Lüksemburg’da yabancı uyruklu öğrencilerin yasal çalışma süresi haftada en fazla 20 saattir. Lüksemburg dil okulu çalışma izni alabilmek için 80 Euro değerinde ücret ödenmelidir. Lüksemburg’da eğitim vizesi uzun süreli (D tipi) vize olduğundan Lüksemburg dil okulu öğrencileri çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Lüksemburg’da Yüksek Lisans Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da yüksek lisans çalışma izni başvurusu Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmaktadır. Lüksemburgyüksek lisans çalışma izni başvurusunda bildirilmesi gereken genel evraklara; öğrenci belgesi, mevcut ikametgah adresi ve yüksek nitelikli bir işte çalışılacak ise işverenin ADEM’den almış olduğu belge, başvuru sahibinin iş için yeterliliğini kanıtlayan belge veya diploma eklenmelidir. Lüksemburg uüksek lisans çalışma izni için 80 Euro ödeme yapılmalı ve banka dekontu başvuru evraklarına eklenmelidir.

Lüksemburg’da Staj Yapmak için Çalışma İzni Gerekir Mi?

Lüksemburg’da staj yapmak için çalışma izni gereklidir. Lüksemburg’da staj yapmak için, staj yapılacak şirket tarafından hazırlanmış davet mektubu veya staj üzerine bir iş sözleşmesi başvuru evraklarına eklenmelidir. Staj yapacak kişinin zaten Lüksemburg’da oturma izni varsa çalışma izni başvurusu Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmalıdır.

Lüksemburg’a doğrudan staj yapmak için gidecek kişiler Lüksemburg Büyükelçilikleri’ne veya Konsoloslukları’na çalışma vizesi başvurusunda bulunmalıdır. Lüksemburg çalışma vizesi başvuru evraklarına işverenin davet mektubu, işveren tarafından hazırlanmış iş/staj sözleşmesi, diploma veya öğrenci belgeleri ve çalışma izni için yapılacak 80 Euro’luk ödemenin dekontu eklenmesi ile Lüksemburg staj vizesi başvurusu yapılmış olacaktır.

Lüksemburg Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Lüksemburg’da çalışma izni başvurusu; geçerli pasaportların kopyası, Lüksemburg kalış izni veya diğer AB ülkeleri ve bu ülkeler gibi muamele gören ülkelerden verilen kalış izni, ikamet edilen ülkeden alınan ikametgah belgesi, özgeçmiş, mesleki nitelikleri kanıtlayan bir belge veya diploma, ADEM tarafından verilen orijinal belge, işveren ve personel tarafından imzalanmış iş sözleşmesinin kopyası ve özel durumlar için belirtilen diğer evraklar ile Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

Lüksemburg çalışma izni evraklarının dilinin Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak düzenlenmesi veya yeminli tercüman tarafından resmi tercümleri yaptırılması gerekmektedir.

Lüksemburg Oturma ve Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Lüksemburg oturma ve çalışma izni başvurusu Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Lüksemburg’da Çalışma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Lüksemburg’da çalışma izni 3 ayda çıkmaktadır. 3 ay içerisinde başvuru sahibi bir yanıt almamışsa, çalışma izni başvurusu reddedilmiştir.

Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı tarafından başvuruyu işleme almak için ek belge talep edilmişse, ek belgeler sağlanana kadar 3 aylık süre askıya alınmakta ve ek belgelerin tesliminden sonra 3 aylık süre başlatılmaktadır. İstenilen ek belgeler bakanlık tarafından verilen son tarih içerisinde teslim edilmezse başvuru otomatik olarak reddedilmektedir.

Lüksemburg’da Gönüllü Çalışma için Çalışma İzni Gerekir Mi?

Evet, Lüksemburg’da gönüllü çalışma için çalışma izni gerekmektedir ancak bu izin gönüllü olarak bünyesinde hizmet verilecek kurumun gönüllü için alacağı izin türüdür. Gönüllülük türüne ve içeriğine göre evraklar değişkenlik gösterdiği için gönüllü hizmetini organize eden kurum, vize evraklarına ek belgeleri gönüllüden talep ederek başvuruyu gerçekleştirmektedir.

Lüksemburg’da Çalışmak için Kabul Edilen Meslekler Nelerdir?

Lüksemburg’da çalışmak için kabul edilen meslekler matematikçiler, sistem analistleri, yazılım geliştiricileri, uygulama programcıları, web ve multimedya geliştiricileri, aktüerler, istatistikçiler, yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri, veritabanı tasarımcıları ve yöneticileri, sistem yöneticileri, bilgisayar ağı uzmanları, veritabanı ve ağ uzmanları gibi daha çok bilişsel ve istatistik yoğunluklu mesleklerdir. İşverenin belirlediği iş için Lüksemburg ve Avrupa Birliği içerisinde nitelikli eleman bulunmadığını kanıtladığı sektör ve işlerde de yabancı uyruklu nitelikli çalışanlar uzman oldukları mesleklerini icra edebilmektedir.

Lüksemburg’da tarım sektörü yok denecek kadar azdır ve sektörün sağladığı istihdam çok sınırlıdır. Hizmet sektörü ve sanayi sektörü Lüksemburg iş ilanları listesinde öne çıkan sektörlerdir.

Lüksemburg Çalışma Şartları Nasıldır?

Lüksemburg’da çalışma şartları aşağıda listelenmiiştir.

 • Haftalık çalışma saatleri ortalama 30 saattir.
 • Asgari saat ücretleri 11,50 Euro’dur
 • Yıllık resmi tatiller 10 gündür.
 • Ebeveyn izni ücretli ve 42 haftadır.
 • Yıllık izin en az 25 gündür.
 • Ortalama gelir yıllık 63,062 Euro’dur.

Lüksemburg Avrupa Birliği ülkeleri arasında işsizlik oranı en düşük ülkelerden biridir. Lüksemburg’da yaklaşık 8 bin kişi işçi olarak çalışıyor olmasına rağmen sadece 2 bin kadar kişi net olarak asgari ücret almaktadır. Lüksemburg’da fiyatlar diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre daha yüksek olmasına rağmen Lüksemburg asgari ücret üzerinden bakıldığında alım gücünün yüksek olduğu ülkelerdendir.

Lüksemburg Çalışma Saatleri Nasıldır?

Lüksemburg çalışma saatleri tam zamanlı işler için haftalık 30 saattir. Lüksemburg’da yasal olarak yıllık izinler en az 25 günden başlamakta ve yapılan işe göre değişmektedir. Lüksemburg’daki resmi tatiller 10 gündür ve ebeveyn izni ücretli olarak 42 haftadır.

Lüksemburg’da Kaçak Çalışmak Cezası Nedir?

Lüksemburg’da kaçak çalışmanın cezası caydırıcılığı arttırmak için daha çok işverene kesilmekte ve işverene verilen cezalar altı aydan üç yıla kadar hapis ve 5000 Euro’ya kadar para cezası olmaktadır.

Lüksemburg’da kalıcı olarak oturma izni olmayan ve kaçak olarak çalışan kişilere para cezası veya vize iptali ve sınır dışı edilmesi gibi caydırıcı cezalar uygulanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: