Lüksemburg Oturum İzni

Lüksemburg Oturma İzni Başvurusu ve 2023 Yılı Şartları

Lüksemburg’da oturum izni almak için, kişilerin 10 yıl boyunca çalışma iznine sahip bir şekilde Lüksemburg’da çalışması ya da 10 yıl boyunca yasal olarak Lüksemburg’da ikamet etmesi gerekmektedir.

Lüksemburg vizesi alırken başvuru sahibinin Lüksemburg’a hangi hangi amaçla gittiği belirlenmekte ve ziyaret amacına göre vize düzenlenmektedir. Lüksemburg vizesi için gerekli olan evrakların düzenli ve doğru bilgiler içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Lüksemburg’da Oturum Hakkı Sağlayan Koşullar Nelerdir?

Lüksemburg’da oturum izni alınması gereken süreçler aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrenci oturum izni
 • Lisans eğitimi oturum izni
 • Yüksek lisans eğitimi oturum izni
 • Staj amaçlı oturum izni
 • Dil okulu için oturum izni
 • İş bularak oturum izni
 • Şirket kurarak oturum izni
 • Ev alarak oturum izni
 • Evlilik oturma izni
 • Uzun süreli oturum izni
 • Kalıcı oturum izni

Lüksemburg’da Öğrenci Oturma İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da eğitim yoluyla oturum izni alınabilmektedir. Lüksemburg’da eğitim almak isteyen yabancı uyruklu kişiler, öğrenci oturma izni alarak eğitim süresi boyunca Lüksemburg’da yasal olarak ikamet etme hakkına sahip olabilmektedir.

Lüksemburg’da alınabilecek eğitim çeşitleri aşağıda listelenmiştir.

 • Lüksemburg’da lisans eğitimi
 • Lüksemburg’da yüksek lisans eğitimi
 • Lüksemburg’da doktora eğitimi
 • Lüksemburg’da dil eğitimi

Lüksemburg’da Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da lisans eğitimi için oturum izni, Lüksemburg’a giriş yapıldıktan sonra Lüksemburg Göçmenlik Bürosu’na başvuru yapılarak alınabilmektedir.

Lüksemburg’da lisans eğitimi için oturum izni alma şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Lisans eğitimi amacıyla Lüksemburg’a gitmek için uzun süreli (D tipi) vize başvurusu yapılması gerekmektedir.
 • Lüksemburg’da lisans eğitimi alacak kişilerin Lüksemburg’da bulunan yüksek öğretim kurumundan veya üniversiteden kabul belgesi alması gerekmektedir.
 • Lisans eğitim ücretinin ödenmesinin ardından Lüksemburg’daki üniversite tarafından kaydı tamamlanan kişiler, Lüksemburg dış temsilciliklerinden vize randevusu almalıdır.
 • Lüksemburg uzun süreli (D tipi) ulusal vize başvurusu esnasında; üniversiteden gönderilen kabul belgesi, pasaport, başvuru formu, biyometrik fotoğraf, sponsorluk veya hibe yazısı, ulaşımı ve konaklamayı kanıtlayıcı belgeler, seyahat sağlık sigortası ve adli sicil kaydı gibi gerekli olan vize başvuru evrakları teslim edilmektedir.

Lüksemburg Yüksek Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg yüksek lisans eğitimi oturum izni almak için, Lüksemburg’da bulunan bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapılmış ve kabul alınmış olması gerekmektedir. Lüksemburg yüksek lisans eğitimi oturum izni, D tipi vizeyle ülkeye girildikten sonra Lüksemburg Göçmenlik Bürosu’ndan alınabilmektedir.

Lüksemburg’da yüksek lisans eğitimi amacıyla alınacak oturum izni için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Lüksemburg’da bulunan üniversiteden kabul alınması gerekmektedir.
 • Lüksemburg’da yüksek lisans yapılacak bölüm ve program üzerine yeterlilik aranmaktadır. Başvuru sahibinin mezun olduğu lisans programı ile Lüksemburg’da yüksek lisans yapılacak bölümün benzer veya uyumlu olması gerekmektedir.
 • Lüksemburg’da kayıt yapılan üniversite yüksek lisans eğitim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin vize için gerekli olan evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin geçmişte Schengen ihlali yapmamış olması ve Lüksemburg halk sağlığına ve toplum güvenliğine tehdit oluşturmaması gerekmektedir.

Staj Amaçlı Oturum İzni Lüksemburg’da Nasıl Alınır?

Lüksemburg’a staj amaçlı gitmek için gerekli olan belgeler sağlandığı takdirde oturum izni alınabilmektedir. Başvuru sahibinin, Lüksemburg’da bulunan kurumdan veya işyerinden staj için kabul alması ve ilgili kurumdan staj kabul davetiyesi edinmesi gerekmektedir.

Lüksemburg’da Dil Okulu için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da dil okulu için oturum izni alınabilmektedir. Lüksemburg’da dil okulu için oturum izni, D tipi vizeyle ülkeye girildikten sonra Lüksemburg Göçmenlik Bürosu’na başvuru yaparak alınabilmektedir.

Lüksemburg’da dil okulu için oturum izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.
 • Lüksemburg dil eğitimi oturum izni başvuru belgelerinin eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin, Lüksemburg’daki dil eğitimi süresince yapacağı masrafları karşılabileceği finans planına veya sponsora sahip olması gerekmektedir.
 • Lüksemburg’da gidilmesi planlanan dil okulundan kabul belgesi ve davetiye alınması gerekmektedir.
 • Lüksemburg’da alınacak dil eğitimi süresini kapsayan nitelikte seyahat sağlık sigortasına sahip olunması gerekmektedir.
 • Geçerli bir pasaport bulundurulması gerekmektedir.

Lüksemburg’da Fransızca, Almanca ve Lüksemburgca olmak üzere üç resmi dil bulunmaktadır. Lüksemburg’da resmi dillerin yanında İngilizce de yaygın olarak kullanılmaktadır. Lüksemburg’da çok dilli bir yaşantı olduğu için Lüksemburg dil okulu kapsamında dil eğitimi almak avantajlı bir yapıya sahiptir.

Lüksemburg’da İş Bularak Oturum İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da iş bularak oturum izni almak mümkün olmaktadır. Lüksemburg’da iş bulan yabancı uyruklu kişilerin, çalışılacak iş yerinden kabul mektubu alması ve gerekli olan diğer Lüksemburg çalışma izni vize başvuru evrakları ile Lüksemburg dış temsilciliklerine başvuru yapması gerekmektedir.

Lüksemburg’da çeşitli meslek dallarına göre pek çok iş olanağı bulunmaktadır. Kendi uzmanlık alanına ve vasfına göre Lüksemburg’da iş bulan yabancı uyruklu kişilerin ilk olarak Lüksemburg çalışma izni alması gerekmektedir. Lüksemburg çalışma izni ile Lüksemburg’da çalışan kişiler, işyeri ile yaptığı iş sözleşmesinde belirtilen süre kadar yasal olarak ikamet hakkına sahip olmaktadır.

Lüksemburg’da Şirket Kurarak Oturum İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da şirket kurarak oturum izni alınabilmektedir. Lüksemburg’da şirket kurma yoluyla oturum almak için 500.000 Euro’luk sermayeli bir şirket kurulması ve şirket kurulduktan sonra 3 yıl içerisinde 5 kişiye istihdam sağlamak gerekmektedir.

Şirket kurarak Lüksemburg’da oturum izni alabilmek için kurulan şirketin Lüksemburg’a ekonomik katkı sağlaması ve istihdam imkanları oluşturması gerekmektedir. Lüksemburg’da şirket kurmak için çeşitli kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Lüksemburg’da kalıcı oturum izni alabilmek için Lüksemburg’a giriş yapıldıktan sonra yerel makamlara kalıcı oturum izni başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Lüksemburg’da Ev Alarak Oturma İzni Verilir Mi?

Lüksemburg’a yerleşmek isteyen kişilerin ülkeye gitmek için öncelikli olarak uzun süreli vize türlerinden birisinin alınması gerekmektedir. Lüksemburg’da 500.000 Euro tutarında ev alan yabancı uyruklu kişilere oturma iznine başvuru hakkı tanımaktadır.

Lüksemburg’da ev alma yoluyla düzenlenen oturma izinleri en fazla 1 yıl süreyle verilmektedir. Lüksemburg’da yasal yollarla 5 yıl boyunca ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, Lüksemburg kalıcı oturum iznine başvuru yapabilmektedir.

Lüksemburg Evlilik Oturma İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg evlilik oturma izni almak için; bir Lüksemburg vatandaşı ile evli olmak ya da Lüksemburg vatandaşı bir ebeveyni olmanın yanında toplumsal uyumun ispatlanması halinde Lüksemburg’da en az 5 yıl yasal olarak ikamet etmek gerekmektedir.

Lüksemburg’da Uzun Süreli Oturum İzni Nasıl Alınır?

Lüksemburg’da uzun süreli oturum izni alabilmek için ilk olarak Lüksemburg D tipi ulusal vize almak gerekir. Lüksemburg uzun süreli (D tipi) vize en fazla 1 yıllığına düzenlenmektedir.

Lüksemburg uzun süreli (D tipi) vize geçerlilik süreleri doldukça yasal olarak ve geçerli bir gerekçe ile uzatmak mümkün olmaktadır. 5 yıl boyunca Lüksemburg’da yasal olarak ikamet eden ve bu süreçte herhangi bir ihlal yapmayan kişiler, Lüksemburg uzun süreli oturum iznine başvuru yapabilmektedir. Lüksemburg’da uzun süreli oturum izni almak için ceza almamak, adli suç işlememek, herhangi bir kişinin güvenliğini tehlikeye atmamak gerekmektedir.

Lüksemburg’da Kalıcı Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Lüksemburg’da kalıcı oturum iznine başvuru yapmak isteyen kişilerin 5 yıl boyunca Lüksemburg’da yasal olarak ikamet ettiğini kanıtlamaları gerekmektedir.

Lüksemburg’da kalıcı oturum izni başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • İkametgah belgesi
 • Çalışma belgesi (iş sözleşmesi veya vergi beyannamesi)
 • Maaş bordrosu
 • 5 yıldır Lüksemburg’da ikamet ettiğini kanıtlar nitelikte olan evraklar

Lüksemburg Oturum İzni Başvuru Şartları Nelerdir?

Lüksemburg oturum izni başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 5 yıldır Lüksemburg’da yaşıyor olunmalıdır.
 • Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • Oturum izni almak için başvuru bilgilerinin doğru beyanlardan oluşması gerekmektedir.
 • Ülke bütünlüğünü bozacak hiçbir suçun işlenmemiş olunması gerekmektedir.
 • Son 5 yılda hapishane suçunun olmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin yaşam masraflarını kendisi karşılıyor gerekmektedir.

Lüksemburg’da Oturma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Lüksemburg oturma izni başvurusu, başvuru sahiplerinin Lüksemburg’a vardıktan sonra 90 gün içerisinde Lüksemburg Göçmenlik Bürosu’na yapmaktadır.

Lüksemburg’da Oturum İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Lüksemburg’da oturum izni alınması halinde vizesiz olarak hangi ülkelere gidilebileceği aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Letonya
 • Litvanya
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Lüksemburg Göçmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Lüksemburg göçmenlik başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Lüksemburg’da yaşayan bir kişi ile evlilik yapmak
 • Lüksemburg’da yaşayan bir kişinin aile birleşimi kapsamında birinci dereceden akrabası olmak
 • Lüksemburg’da iş bulmak
 • Lüksemburg’da işyeri açmak
 • Lüksemburg’da lisans eğitimine kabul edilmek
 • Lüksemburg’da yüksek lisans programına kabul edilmek
 • Lüksemburg’da doktora programına kabul edilmiş olmak
 • Lüksemburg’da bir staj programına kabul edilmek
 • Şiddet, savaş, tehdit, dışlanma gibi sebeplerden dolayı vatanına dönememek veya vatanında kalamamak

Yabancı uyruklu kişiler, kendi ülkelerinde yaşanan şiddet, savaş, toplumdan dışlanma, insanlık dışı şartlara maruz kalma ve can güvenliğini tehdit eden sebeplerden dolayı ülkesinden ayrılarak Lüksemburg göçmenlik başvurusunda bulunabilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: