Lüksemburgda Asgari Ücret ve Maaşlar

Lüksemburg Asgari Ücret ve 2023 Yılında Lüksemburg'da Meslek Maaşları

Lüksemburg asgari ücreti 1 Ocak 2021 itibari ile aylık 2.201 euro, saatlik 12,72 euro olarak belirlenmiştir. Lüksemburg’da meslek maaşları işin niteliğine göre değişmekle birlikte nitelikli işçiye ödenmesi gereken asgari ücret aylık 2.642,32 eurodur.

Lüksemburg, asgari maaş seviyesi bakımından Avrupa’da ve dünyada birinci sırada bulunmaktadır. Lüksemburg’da aylık brüt asgari ücretin 2022’de 2.270 euro olması beklenmektedir.

Lüksemburg’da çalışmak üzere iş sözleşmesi yapmış ve ADEM (Ulusal İstihdam Ajansı) onay belgesi bulunan kişilerin Lüksemburg çalışma vizesi işlemleri akredite acente Vizem.net danışmanlığında yapılabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Lüksemburg’da Asgari Ücret 2021 Yılında Kaç Euro’dur?

Lüksemburg’da asgari ücret 2021 yılında aylık 2.201,93 euro, saatlik 12,72 Euro olarak belirlenmiştir. Lüksemburg’da nitelikli işçiye ödenmesi gereken asgari ücret ise aylık 2.642,32 euro, saatlik 15,27 Euro olarak belirlenmiştir. Lüksemburg’da 2021 yılı itibari ile 2.201,93 Euro olarak belirlenen asgari ücret, döviz kuruna göre farklılık göstermekle birlikte ortalama olarak 2.490 Dolar ve yaklaşık 30.500 TL’ye karşılık gelmektedir.

Lüksemburg’da Asgari Ücret 2020 Yılında Ne Kadardır?

Lüksemburg’da asgari ücret 2020 yılında aylık 2.141,99 Euro olarak ödenmiştir. Eurostat verilerine göre vasıfsız işçiye ödenen asgari ücretin 2020 yılında 2.141,99 Euro olduğu Lüksemburg’da asgari ücret, asgari ücretin 2,089.75 Euro olduğu 2019 yılına kıyasla yaklaşık %2.49 (52,24 €) artmıştır.

Asgari Ücretin Lüksemburg’da Yıllara Göre Değişimi Nasıldır?

Asgari ücretin Lüksemburg’da yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılAsgari Ücret
20212.201 €
20202.142 €
20192.089 €
20181.998 €
20171.998 €

Lüksemburg’da Saatlik Asgari Çalışma Ücreti Ne Kadardır?

Lüksemburg’da saatlik asgari çalışma ücreti 12,72 eurodur. Lüksemburg’da 2021 yılında vasıfsız işçiye ödenen saatlik asgari ücret Eurostat verilerine 12,72 Euro iken nitelikli işçiye ödenmesi gereken saatlik asgari ücret 15,27 Euro olarak belirlenmiştir.

Lüksemburg’da Maaşlar Ne Kadardır?

Lüksemburg’da maaşlar yıllık ortalama 68.681 dolardır. Lüksemburg’da ortalama maaşlar OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verilerine göre dünyada birinci sıradadır. 2019 yılında Lüksemburg 68.681 Dolar olan ortalama yıllık maaş bakımından İzlanda, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’ni geride bırakmıştır. Lüksemburg’da ortalama ücretler yüksek olmasına rağmen faaliyet sektörleri arasında maaş bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Lüksemburg’un resmi istatistik kurumu olan STATEC verilerine göre Lüksemburg’da en iyi kazanan meslek grupları finans uzmanları, sigortacılar, öğretmenler, bilimsel ve teknik faaliyetlerde çalışanlar ile kamu yönetimi uzmanlarıdır. Yıllık ortalama 98.835 € kazanan Lüksemburglu öğretmenler, Avrupalı meslektaşlarına kıyasla en iyi maaşı almaktadırlar. Lüksemburg’da en az kazanan meslek grupları insan kaynaklarında çalışanları, sekreter ve kişisel asistanlar olup bu meslek gruplarının yıllık kazançları yaklaşık 28.000-32.000 Euro arasındadır.

Lüksemburg’da Doktor Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da doktor maaşları uzmanlık alanına göre değişmekle birlikte bağımsız araştırma şirketi SalaryExpert verilerine göre yıllık ortalama 200 bin euronun üzerindedir. Lüksemburg’da doktorlar aylık 8.000 - 17.000 Euro arasında değişmektedir. Lüksemburg’da pratisyen hekimler aylık 8.000 - 12.500 Euro kazanırken uzman doktorlar branşlarına göre 14.000 - 19.000 Euro arasında kazanmaktadır. Lüksemburg’da kardiyoloji alanında uzman doktorlar ortalama 17.000 - 19.000 Euro aralığında maaş alırken, dermatologlar ortalama 15.000 euro, nörologlar 14.500 Euro maaş almaktadır. Lüksemburg’da asistan doktorlar aylık ortalama 8.300 Euro kazanmaktadır.

Lüksemburg’da Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da hemşire maaşları yıllık ortalama 105 bin Euro seviyesindedir. Lüksemburg’da hemşirelere ödenen ücretler kıdem ve uzmanlık alanlarına göre değişmekte olup SalaryExpert verilerine göre giriş seviyesi 1 ila 3 yıl deneyime sahip bir hemşire ortalama 74.788 Euro maaş alırken 8 yıl ve üzeri deneyime sahip kıdemli bir hemşire ortalama 130.584 Euro maaş almaktadır.

Lüksemburg’da Mimar Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da mimar maaşları yıllık ortalama 94.591 eurodur. Lüksemburg’da saatlik 45 Euro kazanan mimarların maaşları kıdemleri ile paralel göre artış göstermektedir. SalaryExpert verilerine göre; Lüksemburg’da giriş seviyesi bir mimar ortalama 66.494 euro, üst düzey bir mimar ortalama 117.400 Euro maaş almaktadır.

Lüksemburg’da Memur Maaşı Ne Kadar?

Lüksemburg’da memur maaşı yıllık ortalama 30.216 Euro ve saatlik 15 eurodur. Bağımsız araştırma şirketi SalaryExpert verilerine göre; Lüksemburg’da giriş seviyesi bir devlet memuru 26.415 Euro maaş almaktadır. Lüksemburg’da 8 yıldan fazla kıdeme sahip üst düzey bir devlet memurları yıllık ortalama 35.228 Euro kazanmaktadır.

Lüksemburg Mühendis Maaşları Ne Kadardır?

Lüksemburg’da mühendis maaşları ortalama 88.526 Euro seviyesindedir. Mühendisler, Lüksemburg’da saatlik 43 Euro kazanmaktadır. SalaryExpert tarafından toplanan verilere göre Lüksemburg’da 1 ila 3 yıl kıdemli giriş seviyesi bir mühendis yıllık ortalama 62.861 Euro kazanırken sekiz yıl ve üzeri kıdeme sahip üst düzey bir mühendis yıllık ortalama 109.512 Euro kazanmaktadır.

Lüksemburg Yazılım Mühendisliği Maaşları Ne Kadardır?

Lüksemburg’da yazılım mühendisliği maaşları yıllık ortalama 134.807 eurodur. Yazılım mühendisleri, Lüksemburg’da saatlik 65 Euro kazanmaktadır. SalaryExpert, Lüksemburg’da giriş seviyesinde 1 ila 3 yıl deneyimli bir yazılım mühendisinin yıllık ortalama 94.354 euro, 8 yıldan fazla deneyime sahip üst düzey bir yazılım mühendisinin ise yıllık ortalama 167.451 maaş aldığını bildirmektedir.

Yazılım mühendislerine ortalamanın üzerinde ödeme yapan Amazon Lüksemburg maaşları, şirketler hakkında eski veya yeni çalışanlarının yorum yapabildiği online platform olan Glassdoor’un verilerine göre yıllık 114 bin doların üzerindedir.

Lüksemburg’da İnşaat Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Lüksemburg’da inşaat mühendisi maaşı yıllık ortalama 93.640 Euro seviyesindedir. SalaryExpert tarafından toplanan verilere göre Lüksemburg’da 1 ila 3 yıl kıdemli giriş seviyesi bir inşaat mühendisi yıllık ortalama 66.016 Euro kazanırken sekiz yıl ve üzeri kıdeme sahip üst düzey bir inşaat mühendisi yıllık ortalama 116.124 Euro kazanmaktadır. Lüksemburg’da inşaat mühendisleri saatlik 45 Euro kazanmaktadır.

Lüksemburg’da Bilgisayar Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da bilgisayar mühendisi maaşları 101.083 eurodur. Lüksemburg’da saatlik 49 Euro kazanan bilgisayar mühendisleri SalaryExpert verilerine göre; giriş seviyesinde 70.750 Euro maaş almaktadır. Lüksemburg’da 8 yıldan fazla kıdeme sahip üst düzey bir bilgisayar mühendisi yıllık ortalama 125.560 Euro kazanmaktadır.

Lüksemburg İşçi Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da işçi maaşları ortalama 46.491 eurodur ve Lüksemburg’da işçiler saatlik ortalama 22 Euro kazanmaktadır. SalaryExpert, Lüksemburg’da giriş seviyesi bir işçinin yıllık ortalama 34.621 euro, üst düzey bir işçinin ise yıllık ortalama 56.378 Euro maaş aldığını bildirmektedir.

Lüksemburg’da Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da öğretmen maaşları jobs.lu verilerine göre yıllık ortalama 90.000 Euro üzerindedir. Lüksemburg’da öğretmen maaşları aylık olarak Avrupa ile karşılaştırıldığında en yüksektir. Lüksemburg’da ilköğretim düzeyindeki eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenler, yıllık ortalama 88.000 Euro civarında bir ücret alırken lise düzeyinde bu değer yaklaşık 101.500 Euro seviyesinde çıkmaktadır.

Lüksemburg’da Aşçı Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da aşçı maaşları SalaryExpert verilerine göre yıllık ortalama 33.735 Euro seviyesindedir. Lüksemburg’da 1 ila 3 yıl kıdemli giriş seviyesi bir aşçı yıllık ortalama 26.415 Euro kazanırken sekiz yıl ve üzeri kıdeme sahip üst düzey bir aşçı yıllık ortalama 39.639 Euro kazanmaktadır.

Lüksemburg’da Garson Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da garson maaşları yıllık ortalama 30.321 eurodur. SalaryExpert verilerine göre; Lüksemburg’da 1 ila 3 yıl kıdemli giriş seviyesi bir garson yıllık ortalama 26.415 Euro kazanırken sekiz yıl ve üzeri kıdeme sahip bir garson yıllık ortalama 35.658 Euro kazanmaktadır.

Lüksemburg’da Polis Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da polis maaşları SalaryExpert verilerine göre yıllık ortalama 75.900 eurodur. Lüksemburg’da polis maaşları kıdeme göre değişmekte olup yeni başlayanlar yıllık yaklaşık 55 bin Euro kazanırken 8 yıl üzeri kıdeme sahip polis memurları yaklaşık 94 bin Euro kazanmaktadırlar.

Lüksemburg’un resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında toplam 40.134 suç vakası bildirilmiş olup Lüksemburg, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) tarafından yüksek güvenlikli ülke kategorisinde değerlendirilmektedir. Oldukça düşük olan Lüksemburg suç oranı 2017 yılında %0.34 olarak tespit edilmiştir. Lüksemburg’da suçla mücadele için hali hazırda 1.600’ün üzerinde polis görev yapmaktadır.

Lüksemburg’da Avukat Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da avukat maaşları ortalama 131.259 eurodur. SalaryExpert verilerine göre; Lüksemburg’da işe yeni başlayan avukatlar yıllık ortalama 90.402 Euro kazanırken kıdemli avukatlar 163.711 Euro kazanmaktadır.

Lüksemburg’da Pilot Maaşları Ne Kadar?

Lüksemburg’da pilot maaşları SalaryExpert verilerine göre yıllık ortalama 123.415 eurodur. Lüksemburg’da pilot maaşları kıdeme göre değişmekte olup yeni başlayanlar yıllık yaklaşık 85 bin Euro kazanırken 8 yıl üzeri kıdeme sahip pilotlar memurları yaklaşık 155 bin Euro kazanmaktadırlar.

Lüksemburg’da Emekli Maaşı Ne Kadar?

Lüksemburg’da emekli maaşı ayda ortalama 3.800 Euro olarak belirlenmiştir. Lüksemburg’da emekli maaşları çalışılan süre, kıdem ve mevki gibi niteliklere göre değişmekle birlikte 2019 yılında Lüksemburg’da en düşük emekli maaşı 1.841 euro; en yüksek emekli maaşı 8.525 Euro olmuştur.

Lüksemburg’da İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Lüksemburg’da işsizlik maaşı kişisel koşullara göre değişmekle birlikte işsizlik yardımların miktarı Lüksemburg’da asgari ücretin %250’sini, yani 5.504,82 Euro seviyesini aşamamaktadır. Lüksemburg’da tam işsizlik ödeneği alınabilmesi için başvuru sahibinden; 16-64 yaş arasında olması, iş arayan olarak kayıt tarihinden önceki 12 ay boyunca Lüksemburg’da en az 26 hafta ve haftada en az 16 saat çalışmış olması, rızası dışında önceki işinden ayrılmış olması ve iş piyasasına uygun işi kabul etmeye hazır olması koşulları aranmaktadır. Lüksemburg’da işsizlik maaşı, başvuru sahibinin işsiz kalmadan önceki son üç ayın brüt maaşının %80’i üzerinden hesaplanmakla birlikte kişinin aile yardımı ve çocuk parası aldığı en az bir çocuktan sorumlu olması halinde, işsiz kalmadan önceki son üç aylık brüt maaşının % 85’i üzerinden hesaplanır.

Lüksemburg Evlilik Maaşı Ne Kadar?

Lüksemburg’da evlilik maaşı bulunmamaktadır.

Lüksemburg’da En İyi Kazandıran Meslekler Nelerdir?

Lüksemburg’da en iyi kazandıran meslekler; avukatlık, yazılım mühendisliği ve doktorluktur. SalaryExpert verilerine göre Lüksemburg’da doktorlar yıllık ortalama 200 bin Euro kazanırken deneyimli avukat ve yazılım mühendisleri de 160 bin Euro üzerinde kazanç elde etmektedirler. Lüksemburg’da en iyi kazandıran meslekler arasında avukatlık, yazılım mühendisliği ve doktorluktan sonra yıllık ortalama 120 bin Euro kazanan pilotlar gelmekte olup onu da 100 bin euronun üzerinde kazanan mühendisler, öğretmenler ve mimarlar takip etmektedir.

Lüksemburg’da avukatlar, yazılım mühendisleri ve doktorlar yıllık ortalama 130.000 Euro üzerinde kazanç elde etmektedirler. Lüksemburg’da avukat, doktor ya da yazılım mühendisi olarak çalışmak isteyen meslek sahiplerinin Lüksemburg iş ilanları için jobs.lu, linkedin ya da glassdoor gibi çevrimiçi platformlardan yararlanılabilmesi mümkündür. Lüksemburg’un en iyi kazandıran meslekleri olan avukatlık, yazılım mühendisliği ve doktorluk için iş başvurusunda bulunacak kişilerin önce Lüksemburg’da mesleklerini icra edebilmek için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmelerinde fayda vardır.

Lüksemburg’da Gelir Vergisi Oranları Kaçtır?

Lüksemburg’da gelir vergisi oranları kazanç aralığına göre aşağıda listelenmiştir.

Yıllık GelirVergi Oranı
0-11.265 €0%
11.266-13.138 €%8
13.139-15.011 €%9
15.012-16.884 €%10
16.885-18.757 €%11
18.758-20.630 €%12
20.631-22.503 €%14
22.504-24.448 €16%
24.449-26.393 €%18
26.394-28.338 €20%
28.339-30.283 €%22
30.284-32.228 €%24
32.229-34.173 €%26
34.174-36.118 €%28
36.119-38.063 €%30
38.064-40,008 €%32
40,009-41.953 €%34
41.954-43.898 €%36
43.899-45.843 €%38
45.844-99.949 €%39
99.950-149.948 €%40
149.949-200.003 €%41
200.004 € ve üzeri%42

Lüksemburg’da gelir vergisi, mükellefin kazancına göre %0 ila %42 arasında değişen oranlarda tahsil edilmektedir. Lüksemburg vergi sistemi içersinde 2017’de ülkenin GSYİH’nın %38,65’ine tekabül eden vergi toplamıştır. Yüksek vergi oranları ile Lüksemburg, vergiden sağlanan GSYİH bakımından OECD ortalamasının biraz üzerindedir.

Lüksemburg’a Turist Olarak Gidilip Çalışılabilinir Mi?

Lüksemburg’a turist olarak gidip çalışmak mümkün değildir. Avrupa Birliği ya da İzlanda, Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre’de yasal olarak ikamet eden kişiler hariç olmak üzere Lüksemburg’da çalışmak isteyen kişilerin Lüksemburg’da çalışmaya başlamadan önce çalışma izni alması gerekmektedir.

Lüksemburg’da çalışmaya başlamadan önce, üçüncü ülke vatandaşlarının çalışma izni için Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Turistlere verilen Lüksemburg vizesi hamiline çalışma hakkı tanımadığından Lüksemburg’u ziyaret eden turistlerin çalışma izni olmaksızın ülkede çalışması mümkün değildir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: