Lüksemburg Vatandaşlık Başvurusu

2023'te Lüksemburg Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

2022’de Lüksemburg vatandaşlığı almak için 18 yaşında olmak, anayasada yer alan 3 dilden (Fransızca, Almanca, Lüksemburgca) en az birini bilmek, 5 yıl aralıksız Lüksemburg´da bulunuyor olmak, en az bir buçuk yıl çalışmış olmak ve toplumsal uyumu ispat etmek gerekmektedir. Lüksemburg’da toplumsal uyumun yaşanılan bölgenin bir uyum kursu veya 400 saatlik bir meslek eğitimi diplomasıyla ispat edilmesi gerekmektedir.

Lüksemburg vatandaşlık başvuruları, Lüksemburg vize başvurusu gibi konsolosluğa yapılmakta ve Lüksemburg Konsolosluğu tarafından değerlendirilmektedir.

Lüksemburg Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Lüksemburg vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşını geçmiş olmak, anayasadaki 3 dilden en az birini bilmek, 5 yıldır aralıksız Lüksemburg’da bulunmak, en az bir buçuk yıl çalışmak, toplumsal uyumu ispat etmek gerekçelerini sağlayan kişiler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • Lüksemburglu olan veya evlat edinen ebeveyni veya büyükanne ve büyükbabası olan yetişkinler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • Lüksemburglu bir reşit olmayan kişinin ebeveynleri Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • Lüksemburg vatandaşı ile evlilik durumunda Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir.
 • Lüksemburg’da doğan, 12 yaşın üzerindeki kişiler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • Lüksemburg’da 7 yıllık eğitimini tamamlamış yetişkinler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • En az 20 yıldır Lüksemburg’da yasal olarak ikamet eden yetişkinler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • Karşılama ve Entegrasyon Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş yetişkinler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • 18 yaşından önce Lüksemburg’a yerleşen yetişkinler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • Vatansız kişi, mülteci veya ikincil koruma statüsüne sahip yetişkinler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.
 • Gönüllü askerler Lüksemburg vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Lüksemburg Vatandaşlığı Hangi Yollarla Alınabilir?

Lüksemburg vatandaşlığı almak için çeşitli yollar aşağıda listelenmiştir.

 • Evlilik yoluyla Lüksemburg vatandaşlığı
 • Evlat edinme yoluyla Lüksemburg vatandaşlığı
 • Mülteci statüsüyle Lüksemburg vatandaşlığı

Evlilik Yoluyla Lüksemburg Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Evlilik yoluyla Lüksemburg vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Lüksemburg Devleti tarafından belirlenen bazı koşulların karşılanıyor olması gerekmektedir. Lüksemburglu birisiyle evli olup Lüksemburg vatandaşlığına başvurmak için 5 yıl aralıksız Lüksemburg’da oturmak, toplumsal uyumun kanıtlanması, anayasadaki üç dilden birini bilmek ve “Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg” kursunun alınmış olması veya bu kursta öğretilen konuları kapsayan sınavın geçilmiş olması şartlarının karşılanması gerekmektedir.

Başvuru sahibi Lüksemburg’da ikamet etmiyorsa, Lüksemburg vatandaşlığı ancak opsiyon beyanından hemen önceki 3 yıllık evlilikten sonra kazanılabilmektedir.

Evlat Edinme Yoluyla Lüksemburg Vatandaşlığı Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlat edinme yoluyla Lüksemburg vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Lüksemburg Devleti tarafından belirleneni bazı şartların karşılanıyor olması gerekmektedir. Ebeveyni veya evlat edinen ebeveyni Lüksemburg vatandaşı olan ve bu vatandaşlık kendilerine geçmemiş olan kişiler ya da büyükanne ve büyükbabası Lüksemburg vatandaşı olan ve bu vatandaşlık ebeveynlerine geçmemiş olan kişiler evlat edinme yoluyla Lüksemburg vatandaşlığı başvurusu yapabilmektedir.

Yatırım Yoluyla Lüksemburg Vatandaşlığı Nasıl Alınır Alınır?

Lüksemburg yatırım yoluyla doğrudan Lüksemburg vatandaşlığı almak mümkün değildir.

Lüksemburg vatandaşlığı, direkt Lüksemburg yatırım yoluyla alınamadığı için başka yollara başvurulmalıdır.

Mülteci Statüsünde Lüksemburg Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mülteci statüsünde Lüksemburg’da yaşayanlar için vatandaşlık başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Ülkesine geri gönderilmesi halinde ciddi bir zarar görme riski ile karşı karşıya kalabilecek kişiler Lüksemburg’a iltica başvurusu yapabilmektedir.
 • Irkı, dini, siyasi görüşü veya belirli bir sosyal gruba mensubiyeti nedeniyle zulme uğramaktan korkan kişiler Lüksemburg’a iltica başvurusu yapabilmektedir.
 • Vatansız kişi olarak; her zamanki ikamet yerinin dışında ve o ülkeye dönemeyen veya korku nedeniyle dönmek istemeyen halde olan kişiler Lüksemburg’a iltica başvurusu yapabilmektedir.Üçüncü ülke vatandaşı olarak; vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve korku nedeniyle o ülkeden koruma talebinde bulunmayan kişiler Lüksemburg’a iltica başvurusu yapabilmektedir.
 • Mülteci statüsünde Lüksemburg vatandaşlığı için Lüksemburg iltica prosedürü izlenmelidir.

Çocuklar için Lüksemburg Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Lüksemburg Medeni Kanun’un 388. maddesine göre 18 yaşından küçükler reşit değildir ve çocuk olarak tanımlanmaktadırlar. Ebeveyn velayeti (autorité parentale) 18 yaşında sona ermektedir. Çeşitli yasal metinler, küçüklerin hak ve görevlerini tanımlamaktadır. Reşit olmayan çocuklar için Lüksemburg vatandaşlığı alabilmesi için bir Lüksemburg vatandaşı tarafından evlat edinilmeleri, yasal ve olağan ikamet yeri Lüksemburg’da olan vatansız bir kişi tarafından evlat edinilmeleri veya Lüksemburg’da doğan, 12 yaşın üzerindeki çocuklar başvuru yaparak Lüksemburg vatandaşlığı alabilmektedir.

Lüksemburg Vatandaşlığı Almak için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Lüksemburg vatandaşlığı almak için istisnai durumlar bulunmamaktadır.

Lüksemburg Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Lüksemburg vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Lüksemburg vatandaşlık başvuru formu: Doğru ve eksiksiz beyanlarla doldurulmuş bir Lüksemburg vatandaşlık başvuru formu gerekmektedir.
 • Veli tarafından doldurulan izin belgesi: Vekaletname, 18 yaş altındakiler için gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Tam tekmil vukuatlı sicil kaydı İngilizce dilinde olmalıdır.
 • Doğum kayıt belgesi: 18 yaşından küçük çocukların doğum belgelerinin tam bir kopyası gerekmektedir.
 • Sağlık belgesi: Sağlık raporu resmiyete uygun olmalıdır.
 • Geçerli bir pasaportun fotokopisi: Pasaport yoksa başka bir kimlik veya seyahat belgesi sunulabilmektedir.
 • Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 2 adet ve biyometrik özellikli fotoğraf sunulmalıdır.
 • Lüksemburg seyahat sağlık sigortası: Seyahat sağlık sigortası 30.000 EUR teminatlı olmalıdır.
 • Finansal dökümanlar: Lüksemburg’da bulunulan sürede giderlerin nasıl karşılanacağını gösteren hesap dökümanları gibi belgeler sunulmalıdır.
 • Kesin biyografik ayrıntılar: Başvuru sahibi veya yasal temsilci tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Dil belgesi: Kişinin Lüksemburg Anayasası’nda belirtilen 3 dilden en az birini bildiğini gösteren bir belge gerekmektedir.

Lüksemburg Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Lüksemburg vatandaşlık başvurusu hazırlanan evraklar ve başvuru dokümanı ile birlikte Lüksemburg Konsolosluğuna bizzat teslim edilmelidir.

Lüksemburg’tan yapılan vatandaşlık başvuruları bizzat Nüfus İdaresine yapılmaktadır.

Lüksemburg’da Vatandaşlık Alma Süreci Ne Kadar Sürer?

Lüksemburg vatandaşlık alma süreci, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bakanın pasaport beyanına itirazı yoksa, başvuru sahibi, başvurunun Adalet Bakanlığı tarafından alınmasından itibaren 4 aylık bir süre sonra Lüksemburg vatandaşlığını kazanmaktadır.

Lüksemburg Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Lüksemburg vatandaşlık başvurusu reddedilirse kişiye mail olarak bilgilendirme gelmektedir. Başvurunun ret sebebi eksik evrak gibi bir sebepse evraklar tamamlandıktan ve gerekli koşullar sağlandıktan sonra yeniden başvuru yapılabilmektedir. Lüksemburg vatandaşlık başvurusu reddi durumunda başvuru ücreti iadesi yapılmamaktadır.

Lüksemburg Vatandaşlığına Geçiş Başvurusu Ücreti Ne Kadardır?

Lüksemburg vatandaşlığına opsiyonel başvuru ücretsiz olup başvurulan yer belirli bir ücret isteyebilmektedir.

Lüksemburg’da Çifte Vatandaşlık Hakkı Var Mıdır?

Evet, Lüksemburg çifte vatandaşlık hakkı vardır.

Lüksemburg Vatandaşlığı Almanın Avantajları Nelerdir?

Lüksemburg vatandaşlığı almanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Lüksemburg Avrupa Birliği ülkesi olduğundan Avrupa’ya vizesiz gidiş ve çalışma hakkı sağlaması
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Lüksemburg vatandaşının yanında aynı zamanda Avrupa vatandaşı sayılmak
 • Hiçbir ayrıcalık olmadan Lüksemburg’da devlet memuru olabilmek
 • Lüksemburg vatandaşlığının istenilen işi, alım-satımı yapmaya olanak sağlaması
 • Özgürce Schengen ülkelerinin ziyaret edilebilmesi

Lüksemburg’da Zorunlu Askerlik Süresi Ne Kadardır?

Lüksemburg’da zorunlu askerlik uygulaması bulunmamaktadır. Lüksemburg’un ülke içinde savunma gücünü sağlamak ve NATO görevlerine göndermek amacıyla oluşturduğu küçük bir ordusu bulunmaktadır. Yaklaşık 900 kişiden oluşan ülke ordusuna katılım gönüllüdür.

Denize çıkışı olmayan Lüksemburg’un deniz donanması bulunmamaktadır. Askerî havacılık kuvvetleri de olmayan Lüksemburg, buna karşın NATO’nun 17 adet savaş uçağının sahibi olarak kaydedilmiştir.

Lüksemburg Pasaportu Almak Ne Kadar Sürer?

Lüksemburg pasaportunun; Pasaport, Vize ve Tasdik Bürosu tarafından verilmesi için gereken süre; standart prosedür başvurusunun alınmasını takip eden 7 iş günü ve hızlı takip prosedürü için 3 iş günü sürmektedir.

Lüksemburg Vatandaşlığı ile Gidilen Vizesiz Ülkeler Hangileridir?

Lüksemburg 2020 yılında 188 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportlar listesinde 4. sırada yer almıştır.

Lüksemburg pasaportu ile vizesiz gidilebilecek bazı ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya
 • Belçika
 • Danimarka
 • Çek Cumhuriyeti
 • Finlandiya
 • Estonya
 • Almanya
 • Fransa
 • Macaristan
 • Yunanistan
 • İzlanda
 • Letonya
 • İtalya
 • Litvanya
 • Malta
 • Norveç
 • Hollanda
 • Polonya
 • Slovakya
 • Portekiz
 • İspanya
 • Slovenya
 • İsviçre
 • İsveç

Lüksemburg Vatandaşlık Danışmanlık Firmaları Nelerdir?

Lüksemburg vatandaşlık danışmanlık hizmeti veren firmalardan birisi vizem.net’tir. Vizem.net pek çok ülkeye vize, oturum izni, çalışma izni, vatandaşlık gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: