Lüksemburg Göçmenlik Başvurusu

Lüksemburg Göçmenlik Başvurusu ve 2023 Göçmen Alımları

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg, sanayi devriminden bu yana oldukça fazla göç alarak çok uluslu bir ülke haline gelmiştir. Lüksemburg’un göçmenlerce tercih edilmesindeki en önemli sebep; sınır ülkeleri olan Fransa, Almanya ve Belçika’dan dahi her gün on binlerce insanın çalışmak için gelmesini sağlayan saatlik çalışma ücretlerinin yüksekliğidir. Düşük işsizlik oranının yanı sıra, yakıt, alkol, sigara gibi tüketim maddelerinde devlet vergisi olmaması da dikkat çekici bir özellik olarak öne çıkmaktadır.

Dünyada okuma yazma oranının en yüksek olduğu ülke olan Lüksemburg, Fransızca, Almanca ve Lüksemburgca dillerinin konuşulması sayesinde eğitim sisteminde elde edilmeye çalışılan çok dilliliği doğal olarak sağlayan, tarihinde iki kez Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş ve sanatsal faaliyetlere oldukça ilgili toplumuyla yaşam standardının üst düzeyde olduğu bir ülkedir. Lüksemburg, çocuklarını güvenli, çok dilli ve gerçek bir Avrupa ortamında yetiştirmek isteyen ebeveynler için eşsiz bir yaşam kalitesi sunmaktadır.

Lüksemburg göçmenleri arasında, Portekizli vatandaşlar toplam nüfusun yaklaşık %15’i ile Lüksemburglu olmayan vatandaşların en büyük kısmını oluşturmaktadır. Lüksemburg’daki göçmen çokluğu sıralamasında Portekizlileri; Fransızlar, İtalyanlar, Belçikalılar ve Almanlar takip etmektedirl. Her yıl ortalama 10 bin göçmen alan Lüksemburg’a son dönemde yapılan göçlerin büyük oranda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve Doğu Avrupa ülkelerinden yapıldığı bildirilmiştir.

2013 Lüksemburg nüfus sayımı verilerine göre Lüksemburg’da 229,409 göçmen vardır ve toplam nüfusun %37’sini oluşturmaktadır. Lüksemburg’da sığınma hakkına başvuranlar dâhil, toplam 5 bin kayıt dışı göçmen olduğu bilinmektedir.

2013 verilerine göre; Lüksemburg’da göçmen nüfusunun toplam nüfusun %37’sini oluşturduğu ve nüfusuna göre en fazla göçmen barındıran ülkeler ilk sırada olduğu bildirilmiştir.

Lüksemburg Göçmen Alıyor Mu?

Evet, Lüksemburg göçmen almaktadır.

Lüksemburg Göçmenlik Şartları Nelerdir?

Lüksemburg göçmenlik için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Çalışan işçi olmak
 • İş yeri açma niyeti olan yatırımcı olmak
 • Evlilikle gelen kişi olmak
 • Öğrenci olarak gelmek
 • Sağlık tedavisi için geliyor olmak
 • Araştırmacı veya sporcu olarak geliyor olmak

Lüksemburg’a Nasıl Göç Edilir?

Lüksemburg’a göç etmek için öncelikle oturma izni alınması gerekmektedir. Lüksemburg çalışma izni ile oturma izni 2008 yılında tek bir belge haline getirilmiş ve Autorisation De Séjour olarak adlandırılmıştır. Lüksemburg oturma izni başvurusunda bulunmak için başvuru amacına göre değişiklik gösteren (çalışan, yatırımcı, evlilik vs) belgelerin toplanması ve Göçmenlik Müdürlüğüme başvuruda bulunulması gerekmektedir. Lüksemburg oturma izni ile ülkede kesintisiz 5 yıl ikamet ettikten sonra gerekli evraklar toplanarak vatandaşlık için başvuruda bulunmak mümkün olmaktadır. Ön başvurudan sonra mülakat daveti alan ve mülakatta olumlu bir izlenim bırakan kişiler Lüksemburg vatandaşı olabilmektedir.

Avrupa Birliği Vatandaşları için Lüksemburg’da Yaşamak için Gerekenler Nelerdir?

Avrupa Birliği vatandaşları için Lüksemburg’da yaşamak için gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrenci olarak
 • Lüksemburg’da yaşayan bir kişinin aile üyesi olarakÇalışan olarak
 • Yatırımcı olarak
 • Lüksemburg vatandaşının eşi olarak

Avrupa Birliği Vatandaşlarının Lüksemburg’a Göç Etme Süreci Nasıldır?

Avrupa birliği vatandaşlarının Lüksemburg’a göç etme süreci aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahibinin Lüksemburg’a göçmenlik yapmak için gerekli evrakları hazırlaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Lüksemburg’a geldikten sonraki iki hafta içinde yerel belediye binasına veya komünlerine kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Kayıt yapıldıktan sonra başvuru sahibine posta yoluyla uzun süreli izin gelene kadar geçici ikamet belgesi yollanmaktadır.

Avrupa Birliği Vatandaşı Olmayanlar için Lüksemburg Göçmenlik Şartları Nelerdir?

Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar için Lüksemburg göçmenlik şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Çalışan işçi olmak.
 • İş yeri açma niyeti olan yatırımcı olmak.
 • Evlilikle gelen bir kişi olmak.
 • Öğrenci olarak gelmek.
 • Sağlık tedavisi için geliyor olmak.
 • Araştırmacı veya sporcu olarak gelmek

Avrupa Birliği Vatandaşı Olmayanların Lüksemburg’a Göç Etmek için Oturma İzni Alması Gerekli Midir?

Evet, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanların Lüksemburg’a göç etmek için oturma izni alması gerekmektedir.

Lüksemburg’a Yerleşmek Çalışarak Nasıl Olur?

Lüksemburg’a çalışarak yerleşmek için, vize başvurusu sırasında Lüksemburg’a gidiş nedeni çalışma olarak belirtilerek ve iş yerinden davet mektubu, iş evrakları ve şirket sirküleri gibi süreci hızlandıracak belgeler temin edilmesi, çalışma vizesi ile oturum izni alındıktan sonra, 5 yıllık sürecin de istenilen şekilde geçirilmesini takiben vatandaşlık başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

Dil yeterliliğinin kanıtlanması, Lüksemburg’da çalışma izni için istenen bir gerekliliktir. Üçüncü ülkelerden gelen yüksek nitelikli işçiler için oturma izni başvurusu ‘AB Mavi Kart’ adlı karta başvuru şeklinde gerçekleştirilir. Maaşlı işçilerin de aynı şekilde D tipi vize ile giriş yaptıktan sonra oturma izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Serbest meslek sahibi üçüncü ülke vatandaşları da oturma izni başvurusunda bulunmalıdır.

Lüksemburg’a İş Kurarak Nasıl Yerleşilir?

Lüksemburg’a iş kurarak nasıl yerleşileceği aşağıda listelenmiştir.

 • İyi bir planlama ve ön hazırlık ile kurulacak işe onay verilmesi sağlanmalıdır.
 • Lüksemburg’dan iş için onay alındıktan sonra kişiye 3 yıllık oturma izni sağlamaktadır.
 • 3 yılın ardından kurulan işin durumu değerlendirildikten sonra oturma izninin süresinin devam edip etmeyeceği bilançoya göre belirlenmektedir. Kurulan işin durumu olumlu yönde geliştirmiş olarak değerlendirildiği takdirde, oturma izni 3 yıl daha uzatılmaktadır.
 • 5 yılı dolduran kişiler oturma iznini 5 yılda bir yenilemeye devam edebilmekte veya vatandaşlık için başvuruda bulunabilmektedir.

Denetimlerin sıkı olduğu Lüksemburg’da şirket kurmak yolu ile oturma izni alınması durumunda, yıllık kontrollerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde oturma izni geri alınmaktadır.

Lüksemburg’a Öğrenci Olarak Nasıl Yerleşilir?

Lüksemburg’a öğrenci olarak yerleşmek için yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrencilik yapılacak kurumdan kabul alınması gerekmektedir.
 • Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması ve D tipi vize alınması gerekmektedir.
 • Lüksemburg’a girildikten sonra Lüksemburg’daki yeni ikametgah komününe varış beyanı yapılması gerekmektedir.
 • Tıbbi kontrolden geçilmesi gerekmektedir.
 • Üçüncü ülke öğrencileri için oturma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Lüksemburg’a Göç Aile Birleşimi ile Nasıl Yerleşilir?

Lüksemburg aile birleşimi vizesi, aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla ve uygunluk gerekçeleri ispatlandığı takdirde Lüksemburg’da yaşamayı mümkün kılmaktadır.

Lüksemburg’a göç aile birleşimi ile yerleşmek için; kalıcı oturma izniyle Lüksemburg’da yaşayan kişi ile evli olunması, 18 yaşından küçük bekar çocuğu olunması veya anne veya babası olunması gerekmektedir.

Ailesini Lüksemburg’a getirmek isteyen üçüncü ülke vatandaşının, gerekli evraklarla uzun süreli oturma izni başvurusunda bulunması, kendisi ve ailesinin Lüksemburg’da giderlerini karşılayabilecek kadar maddiyata ve kalacak yere sahip olması ve kendi veailesinin Lüksemburg’da geçerli sağlık sigortasını yaptırması gerekmektedir.

Lüksemburg’a Mülteci Olarak Nasıl Yerleşilir?

Lüksemburg’a mülteci olarak iltica etmek isteyen bireylerin; vatandaşı olunan ülkede savaş, terörizm, iç karışıklık, ekonomik kriz, dini baskı ve ölüm tehditi gibi sebeplerle karşı karşıya kalmış olması gerekmektedir.

Lüksemburg iltica başvurusu; Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğü Yabancılar Dairesi’ne, Havaalanındaki kontrol servisine (Service de contrôle) ve Büyük Dükalık polisine yapılabilmektedir.

Seçilen merkezde Lüksemburg iltica başvurusunda bulunurken başvuru sahipleri bir form doldurmakta ve başvurunun sunulması için bir randevu belirlenmektedir. Randevu sırası geldiğinde, başvuru sahiplerinin doldurulmuş formu ve destekleyici belgeleri sunmaları gerekmektedir. Lüksemburg iltica prosedürü çerçevesinde başvuru sırasında başvuru sahiplerinin bir makbuz karşılığında, kimlik belgelerini teslim etmesi gerekmektedir. Mülteci başvurusu kabul edilenlere kimlik belgeleri geri verilmemektedir.

Lüksemburg Göçmenlik Başvurusu Nereye Yapılır?

Lüksemburg göçmenlik başvurusu Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğü Yabancılar Dairesi’ne yapılmaktadır.

Lüksemburg Göçmenlik Bürosu İletişim Bilgileri Nedir?

Lüksemburg göçmenlik bürosu: 26, route d’Arlon, L-1140 Lüksemburg/ Lüksemburg adresinde bulunmaktadır.

Lüksemburg Göçmenlik bürosu posta adresi, BP 752 L-2017 Lüksemburg, telefon numarası (+352) 247-84040’dır.

Lüksemburg Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Lüksemburg göçmenlik başvurusunda oturum ve çalışma izinleri için başvurular; 90 günden fazla kalmak isteyen üçüncü ülke vatandaşları tarafından Lüksemburg’a varışlarından itibaren 3 ay içinde Göçmenlik Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru için, kişinin geçerli pasaportlarının tamamının bir kopyası, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Göçmenlik Müdürlüğü tarafından verilmiş olması gereken geçici kalma izninin bir kopyası, belediye idaresi tarafından verilen varış beyanının bir kopyası ve uygun konut kanıtı (kira sözleşmesi, tapu, vb.) gerekmektedir.

Lüksemburg göçmenlik başvuru ücreti 80 Euro’dur.

Lüksemburg Göçmen Nüfusu Ne Kadardır?

Lüksemburg göçmen nüfusu 229,409‘dur. Portekizli vatandaşlar toplam Lüksemburg göçmen nüfusunun yaklaşık %15’i ile Lüksemburglu olmayan vatandaşların en büyük kısmını oluşturmaktadır ve Portekizlileri; Fransızlar, İtalyanlar, Belçikalılar ve Almanlar takip etmektedir.

Her yıl ortalama 10 bin göçmen alan Lüksemburg’a son dönemde yapılan göçlerin büyük oranda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve Doğu Avrupa ülkelerinden yapıldığı bildirilmiştir.

Lüksemburg’da bulunan 229,409 göçmen Lüksemburg nüfus dağılımının %37’sini oluşturmaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: