Lüksemburg İltica İstatistikleri

Lüksemburg İltica Hakkı ve İstatistiksel Veriler

İltica, yaşadığı ülkeden ayrılarak bir başka ülkeden sığınma talebinde bulunmaktır. İltica hakkı, bazı ülkeler tarafından başvuru sahiplerine önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen yasal ve siyasi bir haktır. Kişi; cinsel, ırksal, dinsel, siyasi, kültürel konulara maruz kaldığını kanıtlayan belgeler ile iltica için bir ülkeye başvurabilmektedir.

İltica durumunda, Lüksemburg vize şartları gerekmemektedir. Lüksemburg, iltica konularında mülteci statüsü ve ikincil koruma statüsü olmak üzere 2 kategoride uluslararası koruma statüsü tanımaktadır. Uluslararası koruma statüsü verilen başvuru sahipleri, Lüksemburg’da 5 yıl geçerliliği olan “uluslararası koruma” ikamet izni almaktadırlar.

Lüksemburg’da mülteci ve ikincil koruma statüsüne ek olarak, istisnai olarak verilebilecek bir geçici koruma statüsü bulunmaktadır. Acil bir durumda ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve artık ülkelerine geri dönemeyen kişilerin büyük ölçüde akın etmesi durumunda Lüksemburg geçici koruma statüsü verilebilmektedir. Bu koruma statüsü ancak Lüksemburg hükümetinin veya Avrupa Birliği’nin kararı ile başlatılabilmektedir. Lüksemburg, Avrupa Birliği ülkeleri arasında olan Dublin 3 anlaşmasına bağlıdır.

Lüksemburg İltica Kabul Ediyor Mu?

Evet, Lüksemburg iltica kabul etmektedir.

Lüksemburg İltica Prosedürüne Göre İltica Şartları Nelerdir?

Lüksemburg iltica prosedürüne göre iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Üçüncü ülke vatandaşı olarak; vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve korku nedeniyle o ülkeden koruma talebinde bulunmayan kimse olan kişiler Lüksemburg’a iltica başvurusu yapabilmektedir.
  • Vatansız kişi olarak; her zamanki ikamet yerinin dışında ve o ülkeye dönemez veya korku nedeniyle dönmek istemez halde olan kimse olan kişiler Lüksemburg’a iltica başvurusu yapabilmektedir.
  • Irkı, dini, siyasi görüşü veya belirli bir sosyal gruba mensubiyeti nedeniyle zulme uğramaktan korkan bir kimse olan kişiler Lüksemburg’a iltica başvurusu yapabilmektedir.
  • Ülkesine geri gönderilmesi halinde ciddi bir zarar görme riski ile karşı karşıya kalacağına inanmak için güçlü ve kanıtlanabilir nedenler bulunan bir kimse olan kişiler Lüksemburg’a iltica başvurusu yapabilmektedir.

2020 Yılı için Lüksemburg Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

2020 yılı için Lüksemburg mülteci istatistikleri World Bank verilerine göre aşağıda verilmiştir.

YılToplam mülteci sayısı
20205.213
20192.548
20182.020
20172.020

Lüksemburg Mülteci Nüfusu Kaçtır?

Lüksemburg’da mülteci nüfusu 2020 yılı verilerine göre toplam 5.213’tür.

Lüksemburg İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

Lüksemburg iltica başvurusu, başvurunun nereden yapılacağına göre değişiklik göstermektedir. Lüksemburg iltica başvurusu Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı, havaalanındaki kontrol hizmet, büyük dükalık polisi, mültecinin yerleştirildiği gözaltı merkezi veya mültecinin yerleştirildiği devlet hapishanesine bizzat yapılmaktadır. Başvuruların Lüksemburg içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması hâlinde, bu başvurular derhâl valiliğe bildirilmektedir.

Lüksemburg’a İltica Etmek için Süreç Nasıldır?

Lüksemburg iltica sürecinde geçerli bir vize ile Lüksemburg’a giriş yapılması gerekmektedir. Kayıt sırasında, başvuru sahiplerine bir form gönderilmekte ve başvurunun sunulması için bir randevu verilmektedir.

Lüksemburg iltica başvurusu randevusu sırasında, başvuru sahiplerinin, uluslararası koruma başvurusunun gözden geçirilebilmesi için doldurulmuş formu ve destekleyici belgeleri sunmaları gerekmektedir. Lüksemburg iltica başvuru formundaki veriler, başvuranın kişisel verileri ve diğer faydalı bilgilerdir.

Başvuru sahiplerinin ayrıca, statülerinden biri kendilerine verildikten sonra iade edilecek olan kimlik belgelerini ve diğer faydalı belgeleri makbuz karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahibine mülteci statüsü verilmesi durumunda kimlik belgeleri iade edilmemektedir. Statünün reddedildiği durumlarda, başvuru sahibi Lüksemburg’dan çıkarıldığında tüm belgeler kendisine iade edilmektedir.

Lüksemburga iltica edecek başvuru sahibinin fotoğrafı çekilmektedir. Uluslararası koruma başvuru sahipleri, Lüksemburg’a gelmeden önce başvuru sahibinin kimliğini ve seyahat planını doğrulamaktan sorumlu bir ceza polisi tarafından da mülakata alınmaktadır. Lüksemburg’a iltica için başvuranlar parmak izleri alınmakta ve gerekli görülmesi halinde fiziki arama yapılmaktadır.

Lüksemburga iltica edecek başvuru sahipleri, başvuruyu gönderdikten 3 gün sonra “pembe belge” isimli bir sertifika almaktadır. Pembe belge, başvuru sahiplerinin uluslararası koruma başvuruları işlenirken Lüksemburg’da kalmalarına ve Lüksemburg’da özgürce hareket etmelerine olanak tanımaktadır.

Lüksemburg’a İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Lüksemburg’a iltica talebi için iki ila üç ay içinde bir sonuç alınması gerekse de, altı aydan bir yıla kadar bekleme süreleri bildirilmiştir. İltica memuru, Lüksemburg’a iltica başvurusunu kabul edecek veya başvuruyu göçmenlik mahkemesine havale edecektir.

Lüksemburg’da Mülteci Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Lüksemburg’da mülteci başvurusu kabul edilen kişiler ailelerini yanına başka bir Avrupa ülkesinde ise kabul öncesinde, iltica başvurusu yapar yapmaz aile birleşme süreci başlayabilmektedir.

3. dünya ülkesi vatandaşlarının Lüksemburg’da aile birleşimi başvurusunda bulunması için sponsorların, ailelerinin büyüklüğüne uygun konaklama sağlanmasını içeren aile birleşimi hakkını kullanmak için bir dizi şartı yerine getirmeleri gerekmektedir. Mülteci olarak kabul edilen kişilerin ailelerini getirebilmeleri için; sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamak, sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine sağlamak için istikrarlı ve düzenli kaynaklara sahip olmak gibi şartları karşılaması gerekmektedir.

Lüksemburg’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Lüksemburg Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Lüksemburg’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler Lüksemburg vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Lüksemburg’da iltica kabulu sebebiyle verilmiş 5 yıl oturma izninin dolmasının ardından Lüksemburg vatandaşlık için başvuru yapılabilmektedir.

Lüksemburg Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Lüksemburg sığınma talebi Lüksemburg Göçmenlik İdaresi tarafından değerlendirilip kişiye koruma statüsü verilebilmektedir.

Lüksemburg’un Mülteci Politikası Nasıldır?

Lüksemburg mülteci politikasının temel ilkesi, bir mültecinin yaşamlarına veya özgürlüklerine yönelik ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu bir ülkeye iade edilmemesi gerektiğini öne süren geri göndermemektir ve bu artık bir uluslararası teamül hukuku kuralı olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 1951 Sözleşmesi’nin ve 1967 Protokolü’nün ‘koruyucusu’ olarak hizmet vermektedir.

Lüksemburg da bir Avrupa Birliği ülkesi olarak AB mülteci politikalarını benimsemiştir.

Lüksemburg’a İltica Edenlere Yardım Var Mıdır?

Lüksemburg’da iltica edenlere yardım yapılmaktadır. Lüksemburg’da iltica edenlere her ay belli bir miktarda ödemenin yanı sıra ihtiyaçların karşılanması için kuponlar verilmektedir.

Paylaş: