Lüksemburg Ekonomisi

Lüksemburg Ekonomisi Nasıldır?

Lüksemburg ekonomisi istikrarlı, gelir seviyesi yüksek, hızlı büyüyen bir ekonomidir. Lüksemburg’da enflasyon ve işsizlik oranları oldukça düşüktür. Lüksemburg ekonomisi dünya genelinde en yüksek kişi başı gayri safi yurt içi hasılaya sahip ekonomidir. Lüksemburg ekonomisi genel anlamda bankacılık, çelik ve sanayi sektörlerine bağlıdır. Lüksemburg’un turizmdeki yeri oldukça önemlidir ve Avrupa’nın Yeşil Kalbi olarak adlandırılmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu’na göre Lüksemburg Ekonomisi 18. sırada yer almaktadır. İhracatın yoğun olduğu bir bölgede bulunmasından dolayı Lüksemburg ekonomisi, ihracat ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir.

Lüksemburg Milli Geliri Ne Kadardır?

Lüksemburg net milli geliri, 2019 yılı verilerine göre 37.45 milyar Euro seviyelerine ulaşmıştır. 2008 yılında 40.14 milyar Euro ile rekor yüksek seviyede olan Lüksemburg net milli geliri son 2009 ve 2015 yıllarında oldukça azalma göstermiştir. Son beş yılda artış gösteren Lüksemburg milli geliri 2008 yılından sonra en yüksek seviyeye 2019 yılında ulaşmıştır.

Lüksemburg’un Ekonomisi Dünyada Kaçıncıdır?

Lüksemburg ekonomisi en yüksek kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası ile dünya genelinde 18. sırada yer almaktadır. Kişi başına GSYİH sıralamasında bir önünde bulunan Norveç ve bir arkasında bulunan Yeni Zelanda ülkeleri arasında bulunan Lüksemburg ekonomisi 45 Avrupa ülkesi arasında ise 11. sırada yer almaktadır.

Lüksemburg İşsizlik Oranı Kaçtır?

Lüksemburg işsizlik oranı; 2016 yılı işsizlik oranında %0.77 düşüş göstererek 2017 yılında %5.52 seviyesine, 2018 yılında 2017 ye göre %0.07’lik bir artışla %5.59 seviyesine, 2019 yılında 2017 ye göre %0.01’lik bir artışla %5.60 seviyesine ve 2020 yılında 2019’a göre %1.36 oranında bir artışla Lüksemburg işsizlik oranı %6.96 seviyesine ulaşmıştır.

Lüksemburg Enflasyon Oranı Kaçtır?

Lüksemburg enflasyon oranı 2019’da %1.65 iken 2020 yılında düşerek %0 oranına ulaşmış ve 2021 yılında büyük bir artış göstererek %2.65 seviyesine ulaşmıştır. 2022 yılında Lüksemburg enflasyon oranının %1.37 seviyelerinde olması beklenmektedir.

Lüksemburg Para Birimi Nedir?

Lüksemburg para birimi eurodur. Euro kullanılmadan önce Lüksemburg para birimi olarak Lüksemburg frangı kullanılmıştır. Lüksemburg frangı 2002 yılına kadar piyasada dolaşımda kalmıştır ve euronun bir alt bölümü olarak varlığını sürdürmüştür. 1999’da 1 EUR 40,33 Lüksemburg frangı değerinde sabitlenmiştir. Lüksemburg piyasasında 2002 yılından beri Euro para birimi kullanılmaktadır.

Lüksemburg’un başkenti olan Lüksemburg’un para birimi de Lüksemburg’un başkenti olduğu için eurodur.

Lüksemburg’un Parasının Kısaltması Nedir?

Lüksemburg’un parasının kısaltması EUR’dur.

Lüksemburg Para Birimi Kaç TL’dir?

Lüksemburg para birimi euronun değeri 4 Aralık 2021 tarihine göre 15,50 Türk lirası değerindedir.

Lüksemburg’da Bulunan Bankalar Hangileridir?

Lüksemburg bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • Deutsche Bank Lüksemburg SA
 • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE
 • Société Générale Bank & Trust
 • BGL BNP Paribas
 • UniCredit Lüksemburg SA
 • Banque Internationale à Lüksemburg (BIL)
 • ING Lüksemburg
 • NORD/LB Lüksemburg Teminatlı Tahvil Bankası
 • Banque de Lüksemburg SA

Lüksemburg Merkez Bankası Nerededir?

Lüksemburg Merkez Bankası, Lüksemburg şehrinde bulunmaktadır. Lüksemburg Merkez Bankası başkanı Gaston Reinesch’dir. Lüksemburg Merkez Bankası faiz oranı, 2021 verilerine göre %1.33 oranı kadardır.

Lüksemburg’daki Türk Bankaları Hangileridir?

Lüksemburg’da Türk bankası bulunmamaktadır.

Lüksemburg’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Lüksemburg’da saatlik asgari ücret 18 yaş ve üzeri çalışanlar için 13,05 Euro iken 18 yaş ve üzeri kalifiye çalışanlar için 15,66 Euro değerindedir.

Lüksemburg’da aylık asgari ücret 18 yaş ve üzeri çalışanlar için 2.257 eurodur. 18 yaş ve üzeri kalifiye çalışanlar için aylık Lüksemburg asgari ücret 2.708 Euro değerindedir.

Lüksemburg Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Lüksemburg haftalık çalışma saati 40 saattir.

Lüksemburg’un Ana Geçim Kaynakları Nelerdir?

Lüksemburg’un ana geçim kaynakları bankacılık, çelik ve sanayi sektörlerine dayanmaktadır, ardından telekomünikasyon, turizm ve tarım sektörleri takip etmektedir. Lüksemburg’da en çok çalışılan iş kolu yaygın olarak turizm ve bunun gibi hizmet sektörü meslekleridir.

Lüksemburg Sanayisi Nasıldır?

Lüksemburg sanayisi, çelik endüstrisi üzerinde yoğunluk göstermektedir. Lüksemburg çelik endüstrisi 1960’lardan günümüze kadar gerçekleşen endüstriyel reformlara rağmen Lüksemburg sanayisinde ilk sırada yerini korumaktadır. Başlıca Lüksemburg sanayi ürünleri; çelik ürünleri, makine parçaları gibi ürünleri kapsamaktadır.

Lüksemburg’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

Lüksemburg’da inşaat sektörü genel olarak her yıl artış göstererek 2018 yılında cirosunu 8,6 milyar Euro seviyesine ulaşmıştır.

Lüksemburg’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Lüksemburg otomotiv sektörü, son zamanlarda tedarikçiler için kilit bir nokta haline gelmiştir. Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’taki otomobil üreticileri gerekli ürünleri Lüksemburg’dan tedarik etmektedir.

Lüksemburg güçlü çelik sanayisi sayesinde araba üretiminde birçok firmaya ürün tedarik etmektedir. 2019 verilerine göre elektrik motoru ihracatından 18,8 milyon dolar, motor parçalarından 16,8 milyon Dolar gibi çeşitli otomotiv ürün parçalarından Lüksemburg ekonomisi, farklı ülkelere ihracat yapmıştır. Araba üretiminde pek çok parçayı Lüksemburg’un kendisinin üretmesinden dolayı Lüksemburg araba fiyatları da buna bağlı olarak uygunluk göstermektedir.

Lüksemburg Tarım Sektörü Nasıldır?

Lüksemburg tarım sektörü küçük ama üretken bir sektördür, Lüksemburg tarım sektörü ağırlıklı olarak AB ve hükümet tarafından sübvanse edilmektedir. İş gücünün yaklaşık %1-3’lük bir kısmını istihdam eden Lüksemburg tarım sektörü, şarap, süt ve et üretimi ağırlıklı devam etmektedir.

Lüksemburg Enerji Sektörü Nasıldır?

Lüksemburg enerji sektörü ithal petrol ve doğalgaz egemenliğinde devam etmektedir. 1978 yılında Lüksemburg’da inşası planlanan nükleer reaktör protestolar nedeniyle iptal edilmiştir.

Lüksemburg enerji sektörü içerisinde 2019 yılında 47.7 milyon Dolar elektrik enerjisi ihracatı yapmıştır.

Lüksemburg Hazır Giyim Sektörü Nasıldır?

Lüksemburg hazır giyim sektörü, Lüksemburg ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Lüksemburg hazır giyim sektörünün her yıl gelirinin %3,55 büyüme göstermesinden dolayı şu an 113 milyon Dolar seviyesinde olan hazır giyim sektörünün 2025 yılında 130 milyon dolara ulaşması beklenmektedir.

Lüksemburg’da İlaç Sektörü Nasıldır?

Lüksemburg ilaç sektörüne hakim iki ilaç firması mevcuttur. Pfizer ve Novartis ilaç firmaları tedarikçiler tarafından oldukça talep görmektedir ve Lüksemburg ekonomisi için sağlık sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir. Lüksemburg ilaç sektöründe, paketlenmiş ilaç ihracatından 98,8 milyon Dolar gelir elde edilmiştir.

Lüksemburg Maden Sektörü Nasıldır?

Lüksemburg maden sektörü genellikle çelik endüstrisi üzerinde ağırlık göstermektedir. Lüksemburg çelik endüstrisi dünyada en yüksek verimliliğe sahip endüstriler arasında yer almaktadır. Lüksemburg maden sektöründe 2019 yılında demir ve çelikten 2,47 milyar Dolar gelir, demir-çelik ürünlerden 922 milyon dolar, alüminyüm ürünlerden ise 413 milyon Dolar ihracat geliri elde etmiştir.

Lüksemburg Turizm Sektörü Nasıldır?

Lüksemburg turizm sektörü 2009 verilerine göre gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %8,3’lük kısmını kapsamakta ve yaklaşık 25.000 kişiyi yani çalışan nüfusun %11.7’sini istihdam ederek Lüksemburg ekonomisinin önemli bir sektörüdür.

Lüksemburg her yıl birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Birçok turist tarafından Lüksemburg turist vizesi tercih edilerek ,Lüksemburg gezilecek yerler ziyaret edilebilmektedir.

Lüksemburg’un İhracat Politikası Nasıldır?

Lüksemburg ihracat politikası genellikle demir blok, lastik, kaplama, araba gibi sektörler üzerinde ağırlık göstermektedir.

Lüksemburg’un en çok ihracat yaptığı ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya: 3,66 milyar dolar
 • Fransa: 2,06 milyar dolar
 • Belçika: 1,84 milyar dolar
 • Hollanda: 1 milyar dolar
 • İtalya: 752 milyon dolar

Lüksemburg İhracat Rakamları Nedir?

Lüksemburg ihracat rakamları 2019 yılında toplam 16,1 milyar dolara ulaşarak dünya geneline 78. sıraya yerleşmiştir. 2014 yılında 18,8 milyar Dolar ihracat hacmine sahip olan Lüksemburg ekonomisi 2019 yılında 2.75 milyar Dolar küçülerek 16,1 milyar dolara düşmüştür.

Lüksemburg’un İhracat Ürünleri Nelerdir?

Lüksemburg’un ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Demir bloklar
 • Lastik ve kauçuk
 • Kaplamalı yassı haddelenmiş demir
 • Arabalar
 • Demir sac kazık

Lüksemburg’a Sattığımız Ürünler Nelerdir?

Lüksemburg’a sattığımız ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Tekstil ve giyim
 • Metal
 • Plastik
 • Hayvan
 • Sebze
 • Cam
 • Ayakkabı
 • Deri ve postlar
 • Yakıt

Lüksemburg İthalat Politikası Nasıldır?

Lüksemburg ithalat politikası yaygın olarak araba, rafine petrol, yayın ekipmanları, hurda demir, uçak, helikopter ve uzay araçları üzerinden ithalat yapmaktadır. Lüksemburg’un en çok mal ithal ettiği ülkeler Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Lüksemburg ithalat hacmi 2019 verilerine göre 25.3 bin milyar Dolar kadardır.

Lüksemburg’un İthalat Ürünleri Nelerdir?

Lüksemburg’un ithalat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Araba
 • Rafine petrol
 • Yayın ekipmanları
 • Hurda demir
 • Uçak
 • Helikopter
 • Uzay araçları
 • Hayvan
 • Gıda ürünleri

Lüksemburg’dan Aldığımız Ürünler Nelerdir?

Lüksemburg’dan aldığımız ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Metaller
 • Kimyasallar
 • Toplu taşıma araçları
 • Tekstil ve giyim
 • Odun
 • Plastik
 • Taş ve cam
 • Gıda ürünleri
 • Ayakkabı
 • Mineraller
 • Post ve deriler
 • Yakıt

Lüksemburg ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Lüksemburg ve Türkiye’nin ekonomik ilişkileri iyidir, 2017 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 160 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye için bu ticaret hacminin 36 milyon doları ihracat, 124 milyon doları ithalattır. Türkiye’nin Lüksemburg’a ihraç ettiği ürünler kauçuktan yapılmış pnömatik lastikler, yassı haddelenmiş demir, alaşımsız çelik ürünleri, motorlu taşıtlar, petrol yağları ve bitümenli mineral yağlarından oluşmaktadır. Türkiye’nin Lüksemburg’dan ithal ettiği ürünler makine parçaları, yassı haddelenmiş ürünler, demir veya alaşımsız çelikten yapılmış ürünler ve kimyasal ürünlerden oluşmaktadır. 2002-2017 yılları arasında Lüksemburg’dan doğrudan Türkiye’ye yapılan yatırım tutarı 9.120 Dolar iken Türkiye’den Lüksemburg’a yapılan tutarı ise 1.229 Dolar miktarındadır.

Lüksemburg’un Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Lüksemburg’un temel ekonomik verilerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılGSYİHKişi başına GSYİH
202073.264 milyar dolar115.873 bin dolar
201971.105 milyar dolar114.685 bin dolar
201870.885 milyar dolar116.596 bin dolar
201764.023 milyar dolar107.360 bin dolar
201660.691 milyar dolar104.277 bin dolar
201557.744 milyar dolar101.375 bin dolar
201466.104 milyar dolar118.823 bin dolar
201361.739 milyar dolar113.624 bin dolar
201256.678 milyar dolar106.749 bin dolar
201160.05 milyar dolar115.849 bin dolar
201053.212 milyar dolar104.964 bin dolar

Lüksemburg’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Lüksemburg’da vergiler ve sosyal yardımlar genellikle ikamet eden kişiler baz alınarak düzenlenmektedir. Lüksemburg vergi politikasının en önemli unsuru gelir vergisidir.

Nüfusun yaklaşık %46’sı vergilendirilebilmektedir. Lüksemburg hükümeti tarafından denetlenen Lüksemburg vergi sistemi, halkın adaletli şekilde maddi gelirlere sahip olmasındaki en büyük etkendir. Lüksemburg devleti tarafından sağlanan sosyal yardımlar işssizlik fonu, yaşlılık, malullük ve vefat aylığı, sağlık sigortası, çocuk bakım ödenekleri, emeklilik, hastalık ve bağımlılık sigortası gibi birçok sosyal yardımı içermektedir. Vergi muafiyet durumları ya da indirimler, ekonomiyi canlandırmak adına Lüksemburg’da şirket kurmak gibi çeşitli konularda sağlanabilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: