Lüksemburg'da Politika ve Siyaset

Lüksemburg'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Lüksemburg, günümüzde Büyük Dükalık sistemiyle yönetilen tek ülkedir ve Lüksemburg Büyük Dükalığı şeklinde anılmaktadır. Lüksemburg parlamenter temsili demokrasi sistemi ve anayasal krallık sistemi ile yönetilmektedir.

Lüksemburg’da halkın siyasi tercihleri, liberal muhafazakar demokrasi ve sosyal demokrasi görüşlerine dağılmaktadır. Lüksemburg’da oy potansiyeli olan üç siyasi parti bulunmaktadır. Lüksemburg halkından en çok oyu alan Hristiyan Sosyal Halk Partisi ve Demokrat Parti liberal muhafazakar eğilimi gösterirken, Lüksemburg Sosyalist İşçi Partisi sosyal demokrat bir eğilim göstermektedir.

2018 yılında düzenlenen Lüksemburg genel seçimleri sonucunda, Demokrat Parti, Lüksemburg Sosyalist İşçi Partisi ve Yeşiller’den oluşan bir koalisyon hükümeti iktidara gelmiştir. Lüksemburg parlamentosunda, en fazla vekil sayısına sahip olan Hristiyan Sosyal Halk Partisi ana muhalefet konumundaki partidir.

Lüksemburg’un Yönetim Şekli Nedir?

Lüksemburg’un yönetim şekli parlamenter temsili demokrasi ve anayasal krallık olmak üzere iki yapılı bir sistemden oluşmaktadır. Lüksemburg’un yönetim şekli, 19 Nisan 1839 tarihinde imzalanan Londra Antlaşması ile birlikte, bağımsızlığın ilan edilmesinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Lüksemburg’da yasama yetkisi, Temsilciler Meclisi tarafından kullanılmaktadır. Temsilciler Meclisi, Lüksemburg Anayasası’nda ve kendi iç tüzüğünde belirtilen usullere göre yasaları oluşturmakta ve kabul etmektedir.

Lüksemburg’da yürütme yetkisi, aynı zamanda Lüksemburg devletinin başı olan Büyük Dük’e aittir. Büyük Dük, yasaların uygulanmasını sağlamaktadır ve gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Lüksemburg yönetim sisteminde Büyük Dük, Lüksemburg Büyük Dükalığı’nı uluslararası düzeyde temsil eden sembolik bir öneme sahiptir ve Büyük Dük’ün görevleri, uygulamada gerekli kararları ve inisiyatifleri alan Lüksemburg hükümeti tarafından yerine getirilmektedir.

Lüksemburg’da yargı yetkisi, bağımsız mahkemelere aittir. Lüksemburg yargı sistemi, Anayasa Mahkemesi ile birlikte adli ve idari olarak iki dalı daha kapsamaktadır. Lüksemburg’da adli yargı; yüksek mahkeme, bölge mahkemeleri ve sulh mahkemelerinin kapsarken, idari yargı; yüksek idare mahkemesi ve idare mahkemesini içermektedir.

Lüksemburg Cumhurbaşkanı ve Eşi Kimdir?

Lüksemburg’da var olan anayasal krallık sistemi gereği, monarşik devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı pozisyonuna denk gelmektedir ve Lüksemburg Büyük Dükü Henri, 7 Haziran 2000 tarihinden itibaren devletin monarşik başkanı konumundadır.

Büyük Dük Jean ve Belçikalı Prenses Joséphine Charlotte’un en büyük oğlu olan Lüksemburg Büyük Dükü Henri, 1981 yılında María Teresa Mestre y Batista ile evlenmiştir.

Lüksemburg Başbakanı Kimdir?

Lüksemburg başbakanı, 2013 yılından beri Xavier Bettel’dir. Lüksemburg başbakanı Xavier Bettel ülkenin ilk eşcinsel başbakanı olmasıyla tanınmaktadır.

Lüksemburg Başbakanı Eşi Kimdir?

Lüksemburg başbakanı Xavier Bettel’in eşi, 15 Mayıs 2015 tarihinde evlendiği Gauthier Destenay’dır.

Lüksemburg’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Lüksemburg’da başbakan, Lüksemburg Büyük Dükü tarafından atanmaktadır ve başbakanlığın temel şartı Lüksemburg vatandaşı olmaktır. Lüksemburg başbakanı, 2013 yılından itibaren Xavier Bettel’dir ve ülkenin 22. başbakanı olarak göreve getirilmiştir.

Lüksemburg Büyük Dükü tarafından atanan başbakanın görevleri arasında; hükümeti organize etme, hükümete başkanlık etme, hükümetin genel politikasını koordine etme ve bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlama görevleri yer almaktadır.

Lüksemburg Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Lüksemburg meclisinde yer alan partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Hristiyan Sosyal Halk Partisi
 • Demokrat Parti
 • Lüksemburg Sosyalist İşçi Partisi
 • Yeşiller
 • Alternatif Demokratik Reform Partisi
 • Sol Parti
 • Korsan Partisi

Lüksemburg’da, yasal olarak seçimlerde yer alabilen 7 siyasi parti bulunmaktadır.

Lüksemburg’da Meclis Yapısı Nasıldır?

Lüksemburg’da meclis, tek meclisli bir yapıya sahiptir ve doğrudan genel seçimler ile beş yıllığına seçilen 60 milletvekilinden oluşmaktadır. Lüksemburg Milletvekilleri Meclisi ülkeyi temsil etmektedir ve yasama yetkisini kullanmaktadır. Lüksemburg’da kanunlar, Milletvekilleri Meclisi tarafından, milletvekillerinin yarısından fazlasının onayı bulunması şartıyla ve salt çoğunlukla kabul edilmektedir.

Lüksemburg Hükümetinin Görevleri Nelerdir?

Lüksemburg hükümetinin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Lüksemburg sınırları içerisindeki tüm kamu işlerini yönetmek ve denetlemek
 • Yasaları, yönetmelikleri, kararnameleri ve kamu düzenini korumak
 • Lüksemburg Milletvekilleri Meclisi’ne yasa tasarısı sunmak
 • Lüksemburg devletinin yıllık olarak oylanan gelir ve gider bütçesini yönetmek

Lüksemburg’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Lüksemburg’da genel seçimler 5 yılda bir, yerel seçimler ise 6 yılda bir yapılmaktadır.

Lüksemburg’da Kaç Bakanlık Vardır?

Lüksemburg’da bulunan 24 bakanlık aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet Bakanlığı
 • Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı
 • Tarım, Bağcılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı
 • Kültür Bakanlığı
 • Dijitalleşme Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Milli Eğitim, Çocuk ve Gençlik Bakanlığı
 • Kadın ve Erkek Eşitliği Bakanlığı
 • Enerji ve Mekansal Planlama Bakanlığı
 • Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı
 • Çevre, İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı
 • Aile İşleri, Entegrasyon ve Büyük Bölge Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Kamu Hizmeti Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • İskan Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı
 • Tüketicinin Korunması Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • İç Güvenlik Bakanlığı
 • Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Spor Bakanlığı
 • Çalışma, İstihdam ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Bakanlığı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Kimdir?

Lüksemburg dışişleri bakanı, 2004 yılından beri görevde olan Jean Asselborn’dur. Jean Asselborn, 2004 ve 2013 yılları arasında Jean- Claude Juncker başkanlığında başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Lüksemburg Sağlık Bakanı Kimdir?

Lüksemburg sağlık bakanı, 4 Şubat 2020 tarihinden itibaren görevini sürdüren Paulette Lenert’tir.

Lüksemburg, temel sağlık sigortasına kayıtlı tüm vatandaşları kapsayan ve devlet tarafından finanse edilen, yüksek standartlı bir sağlık sistemine sahiptir. Üç temel ilkeye dayanan Lüksemburg sağlık sistemi kapsamında; zorunlu sağlık sigortası, hastalar için hizmet sağlayıcının özgür seçimi ve hizmet sağlayıcının sabit ücretlere uyma zorunluluğu koşullarına önem verilmektedir.

Lüksemburg’da Terör Olayları Var Mıdır?

Lüksemburg’da terör tehdidi, yüksek riskli olmayan bir seviyede tanımlanmaktadır. Suriye ve Irak’taki terörist grupları, Avrupa çapında saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmakta, bir batı Avrupa olarak Lüksemburg da, ciddi boyutlarda olmasa da, bu tehdit ile karşı karşıya sayılmaktadır.

Lüksemburg Cumhuriyeti Resmi Web Sitesi Nedir?

Lüksemburg devletinin resmi web sitesine, https://luxembourg.public.lu/en.html adresinden ulaşılmaktadır.

Lüksemburg Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Lüksemburg’un ilk anayasası, bağımsızlığını ilan ettikten iki yıl sonda 1841 yılında hazırlanmıştır. Mevcut Lüksemburg Anayasası, 17 Ekim 1868’de yürürlüğe girmiştir ve o zamandan beri birkaç kez revize edilmiştir.

Lüksemburg Anayasası toplamda 121 maddeden meydana gelmektedir ve ilk 4 madde anayasadaki en önemli maddelerdir. Lüksemburg Anayasası’nın 1. maddesinde, Lüksemburg Büyük Dükalığı demokratik, özgür, bağımsız ve bölünmez bir devlet olarak tanımlanmakta, 2. maddesinde ise adli veya idari bölgelerin, kantonların ve komünlerin sınırları ve ana şehirlerinin ancak bir kanunla değiştirilebileceği şartı açıklanmaktadır. Lüksemburg Anayasası’nın 3. maddesine göre Büyük Dükalık Tacı’nın, 9 Haziran 1815 tarihli Viyana Antlaşması’nın 71. maddesine ve 11 Mayıs 1867 tarihli Londra Antlaşması’nın 1. maddesine uygun olarak, Nassau ailesi içinde kalıtsal olduğu belirtilmektedir. Anayasanın 4. maddesinde, Lüksemburg Büyük Dükü’nün şahsı dokunulmaz olarak nitelendirilmektedir.

Üstte kırmızı, ortada beyaz ve altta mavi renk olmak üzere üç eşit yatay çizgiden oluşan Lüksemburg bayrağı resmi olarak 1993 yılında kullanılmaya başlamıştır.

Lüksemburg Avrupa Birliği Üyesi Midir?

Evet, 1 Ocak 1958 tarihinden itibaren, Lüksemburg bir Avrupa Birliği üyesidir.

Lüksemburg Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Lüksemburg siyasi partilerinin oy oranlarına bakıldığı zaman, halkın genel politik görüşünün, liberal muhafazakar demokrasi ve sosyal demokrasi yönünde olduğu görülmektedir.

Lüksemburg 2018 genel seçimlerinde halktan en çok oyu alan üç partinin, ikisi liberal muhafazakar partiler iken diğeri sosyal demokrat bir partidir. 2018 Lüksemburg genel seçimlerinde; liberal muhafazakar görüşte olan Hristiyan Sosyal Halk Partisi %28.31 ve Demokrat Parti %17.6 oranlarında oy alırken, sosyal demokrat çizgide faaliyet gösteren Lüksemburg Sosyalist İşçi Partisi %16.91 oranında oy almıştır.

Lüksemburg Türkiye İlişkileri Nasıldır?

Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı arasındaki ikili ilişkiler, 1987 yılında Lüksemburg’da Türk Büyükelçiliği’nin açılmasıyla ivme kazanmıştır ve günümüze dek iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler olumlu yönde ilerlemektedir. Lüksemburg’un Ankara Büyükelçiliği 29 Kasım 2011 tarihinde açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminde Lüksemburg’u 2004 yılında ziyaret etmiş, Lüksemburg Büyük Dükü Henri ise 2013 yılında Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir.

Lüksemburg’a Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır mı?

Lüksemburg’a gitmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının siyasi görüşlerine bakılmamaktadır. Lüksemburg vizesi almak isteyen kişilerin siyasi görüşleri, vize alma sürecinde önem teşkil etmemektedir.

Lüksemburg dış temsilciliği tarafından, Lüksemburg’a seyahat amacıyla gitmek isteyen ve Lüksemburg Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişilerin özel hayatı ve siyasi görüşleri araştırılmamaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: