Lüksemburg Vergi Sistemi

Lüksemburg Vergi Sistemi Nasıldır?

Lüksemburg, bireysel gelir vergisi ve kurumlar vergisi temelinde şekillenmiş bir vergi sistemine sahiptir. Lüksemburg’da ikamet eden kişilerin dünya çapındaki varlıkları üzerinden, Lüksemburg’da ikamet etmeyen kişilerin ise Lüksemburg kaynaklı gelirleri üzerinden bireysel gelir vergisi alınmaktadır. Lüksemburg merkezli şirketlerin dünya çapındaki gelirleri ve Lüksemburg’da bulunmayan şirketlerin Lüksemburg kaynaklı gelirleri üzerinden kurumlar vergisi alınmaktadır.

Lüksemburg, Avrupa’nın vergi cennetleri olarak bilinen ülkeler arasında yer almaktadır ve sahip olduğu vergi oranları ile uluslararası şirketler tarafından talep görmektedir. Lüksemburg’un vergi konusunda dikkat çekmesi ve uluslararası şirketlerin odağında olması, Lüksemburg vergi oranları seviyesinin Avrupa geneline göre düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

Lüksemburg’da Hükümet için En Önemli Gelir Kaynakları Nelerdir?

Lüksemburg hükümeti için vergi gelirleri önemli bir mali kaynaktır. Vergi gelirleri incelendiğinde, Lüksemburg hükümeti için en önemli gelir kaynakları; kurumlar gelir vergisi, yerel işletme vergisi, net varlık vergisi, bireysel gelir vergisi ve katma değer vergisidir.

Lüksemburg’da vergi düzenlemeleri, başta Lüksemburg Maliye Bakanlığı olmak üzere, vergi müdürlükleri, defterdarlık ve vergi daireleri tarafından yürütülmektedir. Lüksemburg’daki tüm vergi sistemi, Lüksemburg başbakanı altında bulunan devlet kurumları tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir.

Kurumlar Vergisi

Lüksemburg’da kurumlar vergisi, vergi mükellefi olan şirketin Lüksemburg’da bulunup bulunmaması hallerine bağlı olarak farklı şekillerde düzenlenmiştir. Lüksemburg vergi sistemine göre, bir şirketin merkezinin ülke sınırları içerisinde bulunması halinde, o şirket Lüksemburg’da bulunuyor kabul edilmektedir ve tüm gelirleri ile vergiden sorumlu tutulmaktadır. Şirket merkezinin Lüksemburg dışında olması halinde, o şirket vergisel anlamda Lüksemburg’da bulunmayan bir şirket olarak tanımlanmaktadır ve sadece Lüksemburg kaynaklı gelirleri için vergi ödemekle yükümlüdür.

Lüksemburg’da, vergiye tabi geliri 175.000 Euro üzerinde bulunan şirketler için kurumlar vergisi oranı %15’tir. 175.000 ile 200.000 Euro arasında geliri bulunan şirketler; 26.250 Euro ve 175.000 Euro üzeri gelirleri için %31 oranında vergiye tabidirler. Vergiye tabi geliri 200.000 Euro’yu aşan Lüksemburg şirketleri için kurumlar vergisi oranı %17 olarak belirlenmiştir.

Dayanışma Ek Vergisi

Lüksemburg’da işletmeler için uygulanan kurumlar vergisinin haricinde, şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu dayanışma ek vergisi bulunmaktadır. Kurumlar vergisinin üzerinden alınan dayanışma ek vergisinin oranı %17 olarak belirlennmiştir. Dayanışma ek vergisi hesaplaması dahil edildiğinde, Lüksemburg’da geliri 200.000 Euro’yu aşan bir şirket, toplam %18,19 oranında kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür.

Gelir Üzerinden Belediye İşletme Vergisi

Lüksemburg vergi sisteminde, kurumlar vergisine ek olarak, Lüksemburg’da faaliyet gösteren işletmelerden, gelir üzerinden belediye işletme vergisi alınmaktadır. Gelir üzerinden belediye işletme vergisi, işletmenin bağlı bulunduğu belediye tarafından alınmaktadır ve ilgili belediyeye göre farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Başkent Lüksemburg şehrinde merkezi bulunan şirketler için belediye işletme vergisi oranı %6,75 olarak alınmaktadır. Belediye işletme vergisi ile birlikte dayanışma ek vergisi de dikkate alınarak hesaplama yapıldığında, merkezi Lüksemburg şehrinde bulunan ve geliri 200.000 Euro’yu aşan şirketler için, toplam kurumlar vergisi oranı %24,94 olarak hesaplanmaktadır.

İşletmedeki Diğer Vergiler

Lüksemburg’da, kurumlar vergisine ek olarak, katma değer vergisi ve net varlık vergisi gibi farklı vergi düzenlemeleri uygulanmaktadır.

Katma değer vergisi, Lüksemburg’da gerçekleşen mal ve hizmet teslimlerinde, teslim alanın teslim edene ödediği bir vergidir. Lüksemburg’da katma değer vergisi oranı %17’dir ve bu oran Avrupa Birliği’ndeki en düşük standart vergi oranı olarak kaydedilmiştir. Lüksemburg’da faaliyet gösteren belirli işlemler için, katma değer vergisi oranı, %14, %8 ve %3’e kadar düşmektedir.

Net varlık vergisi, kurumlar vergisine ek bir vergidir ve miktarı elde tutulan varlıklara göre değişmektedir. Lüksemburg’da bulunan veya bulunmayan tüm şirketler, Lüksemburg şubelerinin net servetleri üzerinden hesaplanan, net varlık vergisine tabidirler. 500 milyon Euro’ya kadar olan vergilendirilebilir gelirler için net varlık vergisi oranı %0,5; 500 milyon Euro’yu aşan vergilendirilebilir gelirlerde ise net varlık vergisi, %0,05 oranındadır.

Kişisel Gelir Vergisi

Lüksemburg vergi sisteminde, en az 6 ay boyunca kesintisiz olarak ülkede ikamet eden kişiler, tüm gelirleri üzerinden, gelir vergisi mükellefi kabul edilmektedir. Lüksemburg’da sürekli yerleşik bulunmayan kişiler, Lüksemburg kaynaklı gelirleri üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Lüksemburg’da sürekli yerleşik olmayan kişilerin, gelirinin %90 veya fazlasının Lüksemburg kaynaklı olması halinde, gelirlerinin tamamı Lüksemburg’da bulunuyormuş gibi kabul edilerek vergiye tabi tutulması mümkündür.

Gelir Vergisinin Yapısı

Lüksemburg’da bireysel gelir vergileri sekiz farklı kategoride mevcuttur; bunlar, ticaret ve işletme karı, tarım ve ormancılık gelirleri, serbest meslek kazançları, istihdam geliri, emekli maaşı gelirleri, taşınır mallardan elde edilen gelirler, kira gelirleri ve çeşitli gelirler olarak sıralanmaktadır.

Lüksemburg vergi sisteminde, bireysel gelir vergisi mükellefi olan kişiler; Sınıf 1, Sınıf 1a ve Sınıf 2 olmak üzere üçe ayrılmıştır; Sınıf 1, çocuksuz bekar kişilerden, Sınıf 1a, 65 yaş üstü bekarlardan ve çocuk sahibi bekarlardan, Sınıf 2 ise evli çiftler ve yasal partnerlerden oluşmaktadır.

Lüksemburg’da gelir vergisi, gelir miktarına bağlı olarak % 0 ile %42 oranları arasında değişmektedir. Gelir vergisine %7 oranında dayanışma ek vergisi eklenmektedir ve bu oran 150.000 Euro’dan fazla geliri olan Sınıf 1 ve 1a ile 300.000 Euro’dan fazla geliri olan Sınıf 2 için %9 olarak uygulanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Bağışları

Lüksemburg’da sosyal sigorta primleri, işverenler ve çalışanlar tarafından ödenmekte ve bir tür vergi olarak kabul edilmektedir. Lüksemburg sosyal sigorta bağışları beş farklı fon için yapılmaktadır ve bunlar; sağlık sigortası, yaşlılık sigortası, uzun dönemli bakım sigortası, kaza sigortası ve işveren yatırım fonu olarak sayılmaktadır.

Lüksemburg’da sosyal güvenlik sigortası primleri, işverenler tarafından çalışanların brüt maaşından kesilmektedir. Lüksemburg sosyal güvenlik bağışları, Lüksemburg sağlık sigortası fonu gibi farklı fonlara yapılması ve kişinin çalışan, işveren veya serbest meslek sahibi olmasına göre, farklı oranlarda uygulanmaktadır.

Paylaş: