Şoför Vizesi

Şoför Vizesi Başvuru ve İşlem Merkezi 2022

Şoför vizesi, ticari amaçla tırla veya hususi bir araçla bir ülkeye giriş yapmak veya ülkenin sınırlarından geçmek için gerekli olan vize türüdür. Şoför vizesi hamilleri uluslararası nakliye ve yolcu taşımacılığı yapabilme hakkına sahiptir. Ticari sebeplerle uluslararası taşımacılık yapılabilmesi amacıyla şoför vizesi, gerekli şartları sağlayan uluslararası sürücülere verilmektedir.

Uluslararası sürücüler; özel eğitim almış, ADR ve AETR anlaşmalarını yerine getiren, yapılan psikoteknik testleri başarıyla tamamlamış, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na kayıtlı, uluslararası ticaret malları taşıyan ve görevlerini uzun zamandır sürdürmekte olan kişilerdir.

Vizem.net uluslararası taşımacılık yapan şahıs ve şirketler için şoför vizesi başvurularında danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Tır Şoförü Vizesi Nereden Alınır?

Tır şoförü vizesi; gidilecek ülkenin dış temsilciliğinden, yetkili başvuru merkezlerinden veya akredite acenteler aracılığı ile alınabilmektedir.

Şoför Vizesi Nasıl Alınır?

Şoför vizesi alınabilmesi için başvuru prosedürleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilse de genel prosedür uyarınca öncelikle gerekli evraklar hazırlanarak başvuru formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Evraklar hazırlandığında şoför vizesi başvuru için randevu alınmalıdır, vize randevusu tarihinde gerekli tüm evraklarla birlikte başvuru merkezine gidilmeli, varsa hizmet bedeli ve vize ücreti ödenmelidir.

Başvuru formu ve gerekli evraklar randevu alınan günde şahsen teslim edilebilir veya online vize başvurusu kabul eden ülkelerde ilgili ülkenin vize başvuru sistemine yüklenebilir; gerekli evraklar teslim edilip vize ücreti ödendiği takdirde şoför vizesi başvurusu tamamlanmış olur. Şoför vizesi başvurusuyla ilgili bir karara ulaşıldığında gerekli belgelerle birlikte vize başvuru merkezine gidilerek pasaport teslim alınmalıdır.

Şoför Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şoför vizesi için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Vize başvuru formu: Mavi veya siyah tükenmez kalemle eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmış vize başvuru formu gerekmektedir. Vize başvurusunun şahsen yapılmayacağı durumlarda noter onayı gerektirmeyen, üçüncü şahıs adına düzenlenmiş ve tarih belirtilmiş vekalet yazısı başvuru formuna eklenmelidir.
 • Geçerli pasaport: Son 10 yıl içinde verilmiş, en az 2 boş sayfaya sahip olan ve ülke sınırlarından çıkıldıktan sonra en az 3 ay geçerliliğini koruyacak geçerli pasaportun aslı sunulmalıdır. Pasaportun 2. ve 3. sayfaları ile varsa daha önce alınmış tüm vizelerin ve giriş çıkış damgalarının fotokopileri sunulmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş, güncel 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmektedir.
 • Kaza ve seyahat sağlık sigortası: En az 30 bin euro veya 50 bin dolar teminat bedeli gösterilen imzalı ve kaşeli kaza ve seyahat sağlık sigortasının orijinali ve fotokopisi sunulmalıdır. Sigortanın en az seyahat süresini kapsaması; rahatsızlık olması durumunda geri dönüşü, acil tıbbı yardımı ve hastanede yatılı tedaviyi karşılaması gerekmektedir.
 • Şirket onay yazısı: Türk nakliye şirketinin ve seyahat edilecek ülkedeki şirketin iş birliğini kanıtlayacak belge ve nakliyatı yapılacak ürün ile ilgili bilgi içeren onay sunulmalıdır.
 • Orijinal dilekçe: İmza yetkilisi tarafından imzalanmış olup tarih belirtilen ve antetli kağıda yazılmış olan orijinal dilekçe gerekmektedir. Dilekçe; kişisel bilgileri, pasaport numarasını, işe başlama tarihini, iş yerindeki görevi, kalış amacını, seyahat süresini ve ücretli veya ücretsiz izne sahip olunup olunmadığını belirtmelidir.
 • Faaliyet belgesi fotokopisi: 6 aydan eski olmayan güncel tarihli faaliyet belgesi fotokopisi sunulmalıdır.
 • İmza sirküleri fotokopisi: İmza yetkisine sahip kişinin imza sirküleri fotokopisi sunulmalıdır.
 • Sicil gazetesi fotokopisi: Şirkete ait ticaret sicil gazetesi kopyaları sunulmalıdır.
 • Vergi levhası fotokopisi: Güncel tarihli vergi levha fotokopisi sunulmalıdır.
 • SGK işe giriş bildirgesi: Başvuru sahibine ait SGK işe giriş bildirgesi sunulmalıdır.
 • SGK tescil ve hizmet dökümü: QR kodlu ve okunaklı SGK tescil ve hizmet dökümü sunulmalıdır.
 • Maaş bordrosu: Son 3 aya ait maaş bordrosu sunulmalıdır.
 • C2 sertifikası: Kişinin C2 sertifikası veya C2 sertifikasına sahip olan şirket ile olan anlaşması sunulmalıdır.
 • Sürücü ehliyeti ve mesleki yeterlilik belgesi: Geçerliliğini koruyan sürücü ehliyeti ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış mesleki yeterlilik belgesi QR kodu ve okunaklı olarak sunulmalıdır.
 • CMR belgesi ve transit refakat beyannamesi: Seyahat edilecek ülke ile olan iş ilişkisini belirten son 3 nakliye işine air CMR belgesi ve T1 veya T2 tip transit refakat beyannamesi gerekmektedir.

Şoför vizesi için gerekli olan belgeler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir ve yukarıda belirtilenler ülkelerin çoğunluğu tarafından talep edilen standart belgelerdir.

CMR Belgesi Nedir?

CMR belgesi; uluslararası taşımacılık yapan kişilerin CMR Anlaşması’nda yer alan hükümlere göre koşullarını standardize edip sorumluluklarını belirleyen kara yolu taşıma belgesidir. Şoför vizesi başvurularında CMR belgesinin sunulması zorunludur.

Tır Şoförü Vizesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Tır şoförü vizesi için randevu, bazı ülkeler için konsolosluklardan, diğer ülkeler için ise vize yetkili vize başvuru merkezlerinden (VFS Global, iData, As Visa, Kosmos Vize, TLS Contact vb.) alınmalıdır. Tır şoförü vizesi için randevular mail, telefon veya online randevu sistemleri yoluyla oluşturulabilir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan tüm başvurularda vize randevusu başvuru sahibi için uygun olan en erken tarihe alınmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Şoför Vize Ücreti Ne Kadardır?

Şoför vizesi fiyatları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Schengen şoför vizesi fiyatları 2022 yılı için 280 eurodur.

Şoför Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, gerekli evrakların doğru ve eksiksiz hazırlanması durumunda şoför vizesi ortalama birkaç hafta içinde çıkmaktadır.

Hangi Ülkeler Şoför Vizesi Vermektedir?

Şoför vizesi veren ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan şoför vizesi
 • Rusya şoför vizesi
 • İngiltere şoför vizesi
 • Çek şoför vizesi

Almanya, Çekya, İsveç, Fransa, Polonya, Hollanda, Macaristan, Slovenya, Bulgaristan ve Romanya ülekelerinden Schengen şoför vizesi alınabilmektedir.

Paylaş: