Vize için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vize için Gerekli Evraklar Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Vize başvurusu için gerekenler, ülkelerin uyguladıkları vize politikasına, talep edilen vize türüne, başvuru sahibinin mesleki ve kişisel durumuna göre farklılık göstermektedir. Pasaport, vize başvuru formu, fotoğraf, banka hesap özeti gibi evraklar hemen hemen her ülke tarafından vize başvurusunda standart olarak talep edilmektedir.

Vize başvurusunda istenen belgelerin doğru şekilde hazırlanması başvurunun en önemli adımıdır ve tüm vize başvuru sürecini doğrudan etkilemektedir. Vize için gereken belgelerin eksik ya da yanlış olarak beyan edilmesi durumunda vize onay süreci uzamakta hatta bazı durumlarda vize reddine neden olmaktadır.

Türkiye'nin vize onay oranı en yüksek akredite acentesi olan Vizem.net danışmanlığında yapılan tüm vize başvurularında gerekli evrakların hazırlanması ve kontrolü sürecinde uzman desteği sağlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Konsoloslukların talep ettği vize başvurusu için gerekli ortak evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Seyahat planlanan ülkenin vize gereksinimlerine uygun olmalıdır.
 • Vize başvuru formu: İlgili ülke vize politika yönergelerine uygun dilde doldurulmuş, diğer seyahat evrakını destekleyen ıslak imzalı form gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son dönemde çekilmiş, beyaz arka plan kullanılmış, yüzün tamamının gözüktüğü fotoğraf gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: İlgili ülke acil sağlık harcamalarını kapsar nitelikte, geçerlilik süresi seyahat tarihinden 1 gün önce başlayıp dönüş tarihinden 1 gün sonra biten sağlık sigortası gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize harcının ödendiğini gösterir nitelikte dekont sunulmalıdır.
 • Konaklama rezervasyonları: Otel voucherları, Airbnb veya kısa dönem ev kiralama siteleri üzerinden alınmış rezervasyon belgesi ya da ilgili ülke ziyaretinin davetiye ile gerçekleşecek olması durumunda davet eden kişinin adresi ve pasaport fotokopisi sunulmalıdır.
 • Ulaşım bilgileri: Seyahat uçakla planlanmış ise gidiş-dönüş tarihlerine ait uçak rezervasyonları veya bileti, seyahat araba ile planlanmış ise aracı kullanacak kişi tarafından yazılmış güzergah dilekçesi, araç için yaptırılmış yeşil sigorta (yurt dışı çıkış sigortası), uluslararası geçerlilik özelliğine sahip ehliyet ve aracın ruhsat fotokopisi gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Hamilin seyahat masraflarını karşılamaya yetecek maddi yeterliliğe sahip olduğunu gösterir, son 3 aya ait şahsi banka hesap cüzdanı ve dökümü sunulmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri: Tapu, kira gelirleri, araç ruhsatı ve ek hesap dökümleri sunulmalıdır.
 • Sponsorluk dilekçesi: Seyahat masraflarının başka biri tarafından karşılanacak olması durumunda noter onaylı sponsor dilekçesi ve sponsora ait finansal belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Çalışma ve meslek durumuna göre istenen belgeler: Mesleki durumu gösterir nitelikte belgeler (güncel vergi levhası fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış faaliyet belgesi, SGK işe giriş belgesi, ortaklık teyit belgesi) sunulmalıdır.
 • Seyahat amacına göre istenen belgeler: Planlanan seyahatin iş, ziyaret, eğitim, turizm ya da tedavi gibi farklı amaçlarla yapıldığını gösterir öğrenci belgesi, kültürel davetiye, sportif faaliyet davetiyesi, iş sözleşmesi, burs veya hibe belgesi, staj sözleşmesi gibi belgeler gerekmektedir.

Çalışma ve meslek durumuna göre ibraz edilmesi gereken vize belgelerine dair tüm detaylar aşağıdaki başlıklarda sırasıyla paylaşılmıştır.

Çalışanlar için Vize Evrakları Nelerdir?

Çalışanların vize başvurusunda standart vize evrakı dışında sunmaları gereken; SGK veya e-devlet üzerinden alınmış SGK hizmet dökümü, çalışanın firmasından temin edilmiş SGK işe giriş bildirgesi, son 3 aya ait kaşeli ve imzalı maaş bordrosu, SGK kapsamı dışında sözleşmeli olarak çalışanların iş akdini kanıtlayan iş sözleşmesi ve seyahat süresince işyerinden izinli olduğunu izin yazısı evrakının çalışan vize evrakları arasında bulunması gerekmektedir.

Vize Başvurusu için SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

Vize başvurusu için gerekli SGK hizmet dökümü e–devlet portalına giriş yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu menüsünden SGK hizmet dökümü bağlantısına tıklanarak alınmaktadır. E-devlet üzerinden hizmet dökümü yazdırılırken belge üzerinde barkod olması isteniyorsa aynı sayfanın üst kısmında bulunan “Barkodlu Belge Yazdır” seçeneği işaretlenmelidir. E-devlet ana sayfasından “SGK hizmet dökümü” veya “Sosyal Güvenlik Kurumu” araması yapılarak da SGK hizmet dökümü sayfasına ulaşılabilmektedir.

Vize Başvurusu için SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?
Vize Başvurusu için SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

İşverenler için Vize Belgeleri Nelerdir?

İşverenlerin vize başvurusu sırasında standart vize evrakı dışında beyan etmesi gereken farklı belgeler bulunmaktadır. Şirketin faaliyet koluna göre işverenlerden, kayıtlı bulunduğu odalardan alınacak 6 aydan eski olmayan faaliyet belgesinin ibraz edilmesi istenmektedir. Şirket sahibi vize evrakları arasında; firma ünvanının ve başvuru sahibinin kurucu ya da ortak olarak yer aldığı bilgisini gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisinin, son yıla ait güncel vergi levhasının vize başvurusu sırasında sunulması gerekmektedir.

Devlet Memurları için Vize Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Memurların vize başvurusu sırasında standart vize başvuru evrakı haricinde beyan etmeleri istenen farklı belgeler bulunmaktadır. Son 3 aya ait banka hesap cüzdanı ve dökümü, devlet memurunun çalıştığı kurum tarafından imzalanmış, seyahat tarih aralığı belirtilmiş çalışma ve izin belgesi, son 3 aya ait kaşeli imzalı maaş bordroları memur vize işlemleri için gerekli evraklar arasında bulunmalıdır.

Çiftçiler için Vize Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Çiftçiler için yapılan vize başvurusu sırasında standart olarak istenen vize başvuru evrakı haricinde son 3 aya ait hesap hareketlerini gösteren banka hesap cüzdanı veya hesap dökümü, ziraat odalarından alınmış çiftçilik kazancının gösterildiği güncel tarihli çiftçilik belgesi ve tapu, araç ruhsatı, kira geliri gibi ek gelir belgeleri sunulmalıdır.

Çalışmayanlar ve Ev Hanımları için Vize Evrakları Nelerdir?

Çalışmayanlar ve ev hanımları için vize başvurusu sırasında T.C vatandaşları için tam tekmil vukuatlı nüfus kaydının, seyahat masraflarının 1. derece yakınları tarafından karşılanacağını belirten ıslak imzalı dilekçenin diğer standart evraklarla birlikte sunulması gerekmektedir.

Emekliler için Vize Başvuru Evrakları Nelerdir?

Son 3 aya ait emeklilik aylığının yattığı hesaba ve şahsi banka hesabına ilişkin banka hesap cüzdanı veya dökümü, e-devlet üzerinden alınabilen ve emeklilik durumunu gösteren emeklilik belgesi, tapu, kira geliri, araç ruhsatı gibi ek gelir belgeleyen evrakların standart vize evrakına ilave olarak emekli vize başvurusu için gerekli evraklar arasında yer alması gerekmektedir.

Öğrenciler için Vize Başvurusunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

Öğrenci vize başvurularında standart vize evrakı haricinde öğrencilere yönelik ilave evrak talep edilmektedir. Öğrencinin öğrenim gördüğü okul tarafından onaylanmış öğrenci belgesi, yurt dışı gezisi kültürel etkinlik çerçevesinde gerçekleşiyorsa öğrenci adına hazırlanmış kültürel davetiye, seyahat spor etkinliği çerçevesinde gerçekleşiyorsa ilgili spor kulübü ve federasyonu tarafından hazırlanmış spor faaliyet davetiyesinin ve konaklama bilgilerinin vize başvuru evrakı arasında bulunması gerekmektedir.

Yurt dışında üniversite eğitimi almak ya da kurslara katılmak istenen üniversite öğrencileri için vize uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Vize Başvurusu için Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

Vize başvurusu sırasında talep edilen öğrenci belgesi e-devlet üzerinden ya da öğrenim görülen kurumdan alınabilmektedir.

E-devlet sistemi üzerinden öğrenci belgesi almak için sayfanın üst kısmında bulunan “Kurumlar” başlığı tıklanmalıdır ve ardından açılan sayfada Milli Eğitim Bakanlığı seçilmelidir. E-devlet Milli Eğitim Bakanlığı başlığı altında bulunan “Öğrenci Belgesi Sorgulama” seçeneği ve “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum” kutucuğu işaretlenmelidir. Vize için öğrenci belgesi barkodlu olarak talep ediliyorsa e-devlet sisteminde “Öğrenci Vize Sorgulaması” ekranında T.C Kimlik Numarası girildikten sonra “Barkodlu Belge” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Vize Başvurusu için Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?
Vize Başvurusu için Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

18 Yaşından Küçükler için Vize Evrakları Nelerdir?

18 yaşından küçüklerin vize işlemleri sırasında standart olarak sunulması gereken evrakların dışında beyan edilmesi gereken vize evrakları; noter onaylı ve veliler tarafından imzalanmış muvafakatname, anne ve babanın imzaladığı vekaletname, tek başına seyahat edecek olan bireyler için vize sponsor dilekçesidir.

Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanır?

Vize başvuru evrakının hazırlanması sırasında vize başvurusu yapılacak ülkenin vize politikaları takip edilerek güncel, gerçek evrak beyan edilmesi önem arz etmektedir. Vize başvuru evrakının üzerine oynama yapılması, eksik ya da yanlış evrak sunulması vize onay sürecinin uzamasına ya da vizenin reddedilmesine sebebiyet vermektedir.

Vize başvuru evrakı ilgili ülkenin vize başvurusu için belirlediği kriterler doğrultusunda uygun dilde hazırlanmalı ve farklı dile çevrilmesi gereken evrakın olması durumunda noter ve yeminli tercümanlar aracılığıyla tercümesinin yapılması gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan başvurularda vize başvurusu için gerekli tüm evraklar usulüne uygun şekilde ve ilgili ülkenin istediği dile çevrilerek sunulmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalıdır?

Vize başvuru formu doldurulurken istenen bilgiler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte standart olarak doldurulması istenen hamilin kişisel bilgileri, pasaport bilgileri, seyahat amacı, talep edilen vize türü gibi bilgiler de bulunmaktadır.

Vize başvuru formu ilgili ülkenin vize politikası gereği online olarak yetkili aracı kurum web sitesi veya ilgili ülkenin resmi vize başvuru sitesi üzerinden doldurulabileceği gibi web sitesinden indirilerek elle de doldurulabilmektedir. Vize başvuru formu ilgili ülkenin resmi web sitesinden ya da yetkili aracı kurum web sitesinden ücretsiz olarak temin edilmekte ve ilgili ülkenin vize kriterlerinde belirttiği dilde doldurulmaktadır.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında başvuru formu başvuru sahibi adına uzmanlar tarafından doldurulmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Vize Başvurusu için Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

Vize başvurularında kullanılan fotoğrafın; son dönemde çekilmiş, yüzün tam olarak gözüktüğü, beyaz arka plana sahip, bükülme, yırtılma yada yıpranma olmayan, ışığın dengeli dağıldığı, gözleri kapatan herhangi bir aksesuarın kullanılmadığı ve eğer başörtü kullanılıyorsa yüzün çene ucundan alına kadar görülebildiği biyometrik fotoğraf olması gerekmektedir.

Vize başvurusu sırasında kullanılan vize fotoğraf ölçüleri standart olarak belirlenmiştir ve 35 cm eninde ve 45 cm boyunda olmalıdır.

Vize Başvurusu için Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?
Vize Başvurusu için Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

Vize Başvurusu için Seyahat Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

Vize başvurusu sırasında gerekli evrak arasında istenen seyahat sağlık sigortası hamilin ziyaret ettiği ülkede karşılaşabileceği acil sağlık sorunlarının finanse edilmesi amacıyla yaptırılmaktadır. Tüm vize başvurularında seyahat sağlık sigortası zorunlu tutulmamaktadır ancak ziyaret planlanan ilgili ülkenin sağlık sistemine dahil olunmadığında yüksek tıbbi tedavi masrafları ile karşılaşılabileceği için seyahat sağlık sigortasının yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Vize başvurusu sırasında istenen seyahat sağlık sigortası süresinin seyahat başlangıç tarihinden 1 gün öncesi ile seyahat bitim tarihinin 1 gün sonrasını kapsaması gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası acil tıbbi müdahaleleri, hastane yatış masraflarını karşılamaktadır ve kapsamı genişletilerek seyahat ile ilgili kayıp pasaport, bavul çalınması veya uçuş iptalleri gibi durumlarda da destek vermesi sağlanabilmektedir.

Vize Başvurusu için İşyeri İzin Belgesi Nasıl Olmalıdır?

Vize başvurusu sırasında istenen işyeri izin belgesi ile hamilin belgede belirtilen tarihler arasında izinli olduğu bilgisi, ilgili ülkenin yetkili makamlarına bildirmek için kullanılmaktadır. İşyeri izin belgesi başvuru sahibinin çalıştığı şirkette imza yetkisine sahip yönetici, şirket ortağı tarafından vize başvurusu yapılan ülkenin konsolosluk birimine veya büyükelçilik vize departmanına hitaben antetli kağıda yazılmaktadır.

Vize başvuru işlemlerinde işveren tarafından yazılan izin belgesinde; hamilin izinli olduğu süre, maaş bilgisi, şirkette çalışma süresi ve pozisyonu, gidiş ve dönüş tarihleri, seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağı bilgilerine yer verilmektedir. Vize için işyeri izin belgesi ilgili ülkenin istediği dilde yazılmalıdır, Türkçe olarak yazılıyor ise noter onayı ve yeminli tercüme işlemleri yaptırılmalıdır.

Vize Sponsor Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Gelirini beyan edecek belgesi bulunmayan kişilerin yurt dışı seyahat masraflarını karşılayan kişiye vize sponsoru denilmektedir.

Sponsor olunan kişinin tüm seyahat masraflarının sponsor tarafından üstlenildiğinin beyan edildiği vize için sponsor dilekçesinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı ile birlikte akrabalık derecesi, seyahat tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Vize sponsor dilekçesi ile vize sponsoru olacak kişinin hamilin 1. derece yakını olması şartı aranmaktadır.

Vize başvurusu sırasında istenen vize sponsor belgeleri; sponsor tarafından yazılmış ıslak imzalı vize sponsor dilekçesi, sponsorun maddi durumunu gösteren belgeler (araç ruhsatı, ev tapusu, banka hesap özeti), sponsorun imza sirküleri, sponsora ait vukuatlı nüfus kayıt örneğidir.

Vize Başvurusu için Muvafakatname Nasıl Olmalıdır?

Muvafakatname; 18 yaşından küçük, reşit olmayan kişilerin tek başına ya da velilerden birinin refakatinde yurt dışı seyahatine onay veren noter tasdikli izin belgesidir. Muvafakatname, noter huzurunda ebeveynlerin imzası ile tek tip olarak düzenlemektedir ve eğer ebeveynlerden biri vefat etmişse vefat belgesinin notere sunulması gerekmektedir.

18 yaş altı bireyin ebeveynleri boşanmış ise muvafakat verilebilmesi için yasal olarak çocuğun velayetine sahip olan velinin notere giderek boşanma ilamında bulunması istenmektedir. 18 yaş altı birey vasi gözetiminde bulunuyorsa vize için muvafakatname hazırlanırken noterde hazır bulunması ve vesayet belgesinin notere sunulması gerekmektedir. Bazı ülkeler muvafakatnamenin kendi resmi dillerinde hazırlanmasını talep etmektedir, seyahat edilecek ülkenin vize politikasına göre noter onaylı ve yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış muvafakatnamenin ilgili ülke giriş ve çıkışında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Vize Evrakları Nereye Teslim Edilir?

Vize başvuru evraklarının teslim noktası, başvuru yapılan vize türüne ve ülkelerin uyguladıkları vize prosedürüne göre farklılık göstermektedir. Vize evrakları standart olarak konsolosluk ya da yetkili aracı kurum vize başvuru merkezlerine teslim edilmektedir.

Vize başvuru evrakı genellikle hamil tarafından şahsen teslim edilmektedir ancak biyometrik kaydının alınmasına lüzum olmayan durumlarda vize başvurusu aracı kurumlar tarafından yapılabilmektedir.

Hamilin şahsen vize başvuru yapmasına gerek olmayan durumlarda vize evrakı Vizem.net’e e-posta veya kargo ile ulaştırılarak danışanın vize başvurusu, Vizem.net uzman danışmanları tarafından yapılmaktadır. Hamilin şahsen gitmesini gerektiren durumlarda Vizem.net uzmanları, vize randevu tarihinde başvuru sahibine refakat etmektedir.

Son yıllarda pek çok ülke online vize başvuru uygulamasını başlatmıştır, online vize başvurularında vize evrakı ilgili ülkenin resmi web sitesi ya da aracı kurum web siteleri üzerinden sisteme yüklenmektedir.

Online Vize Başvurularında Evrak Yükleme Nasıl Yapılır?

Online vize başvurusu ile Birleşik Krallık, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülke vize evraklarının internet üzerinden sisteme yüklenmesine olanak tanımaktadır. Online vize başvurusu için tüm ülkelerin ortak olarak kullandığı bir sistem bulunmamakta ve evrak yükleme işlemleri farklılık göstermektedir. Başvuru sahipleri online evrak yükleme işlemlerinin karışıklığı ve yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle zaman zaman zorluk yaşamaktadır.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında online evrak yükleme işlemi danışmanlık hizmetine dahildir. Vizem.net uzman danışmanı, başvuru sahibinin vize evraklarını inceledikten sonra belgelerin taranması, uygun formata dönüştürülmesi ve ilgili ülkenin başvuru sistemine yüklenmesi işlemlerini başvuru sahibi adına yerine getirmektedir. Vizem.net danışmanlığında verilen online evrak yükleme hizmeti en geç vize randevusundan bir gün önce tamamlanmaktadır.

Vize Evrakları için Danışmanlık Hizmeti Nasıl Alınır?

Vizem.net, yurt dışı seyahatlerinde; vize başvurusu, evrak hazırlanması ve pasaport teslimi gibi her türlü vize işleminde danışmanlık hizmeti vermektedir. Vizem.net danışmanlık hizmetleri kapsamında evrak kontrolü, online form doldurma, dilekçe yazımı, yeminli tercüme ve noter onay işlemleri yürütülmektedir.

Vizem.net’in İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Mersin’de bulunan ofislerine müracaat ederek veya Vizem.net çağrı merkezine ulaşarak yurt dışı seyahatleri için Vizem.net danışmanlığı alınabilmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: